1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Giúp em về led matrix

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi dinhquanghiep, 9 Tháng ba 2012.

 1. dinhquanghiep New Member

  Số bài viết: 74
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mã:
  sck bit p2.0
  lck bit p2.1
  dat bit p2.2
  quethang   equ r0
  thutucot   equ r1
  tocdo     equ r2
  org 0000h
    mov tmod,#00000001b
    mov p3,#00h
  batdau:
    Mov dptr,#maled
  lap1:
    Mov tocdo,#5
  lap2:
    Mov quethang,#10000000b
    mov thutucot,#0
  lap3:
    Mov a,#00h
  napdata:
    Push acc
    add a,thutucot
    movc a,@a + dptr
    mov r3,#8
  nap:
    Rrc a
    mov dat,c
    call xung
    djnz r3,nap
  
    pop acc
    add a,#8
    cjne a,#32,napdata
  
    inc thutucot
    call xuat
  
    mov a,quethang
    rl a
    mov quethang,a
    mov p3,a
    call delay
    mov p3,#00;chong lem
    cjne thutucot,#8,lap3
  
    djnz tocdo,lap2
    inc dptr
  [B]  mov a,dpl
    cjne a,#216,lap1[/B]
    jmp batdau
  xung:
    Setb sck
    clr sck
    ret
  xuat:
    Setb lck
    clr lck
    ret
  delay:
    Mov tl0,#low(-1000)
    mov th0,#high(-1000)
    setb tr0
    jnb tf0,$
    clr tr0
    clr tf0
    ret
  org 800h
  maled:
  Db 080h,080h,0f7h,0f7h,0f7h,080h,080h,0ffh,0f8h,0e0h,083h,09bh,083h,0e0h,0f8h,0ffh
  db 080h,080h,0bbh,0bbh,083h,0c7h,0ffh,080h,080h,0bbh,0bbh,083h,0c7h,0ffh,09fh,087h
  db 0e0h,0e0h,087h,09fh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,080h,08fh,0c7h,0e3h,0f1h,080h,0ffh,080h
  db 080h,0b6h,0b6h,0beh,0ffh,083h,080h,0fch,083h,083h,0fch,080h,083h,0ffh,0ffh,0ffh
  end
  Cái chỗ mình bôi đậm là dùng để kiểm tra xem đã hết chuỗi cần hiển thị chưa, nhưng mình có thắc mắc là nếu số lượng chuỗi lớn hơn 255 thì cách kiểm tra trên không ổn, có bạn nào có cách giúp mình với
 2. dinhquanghiep New Member

  Số bài viết: 74
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này