1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Gợi ý trả lời đề ôn tập QLHC nhà nước và QL ngành GD-ĐT (02.07.2010)

Thảo luận trong 'Đề cương' bắt đầu bởi candle, 2 Tháng bảy 2010.

 1. candle New Member

  Số bài viết: 213
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=&quot]CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI [/FONT]
  [FONT=&quot]MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC[/FONT]
  [FONT=&quot]VÀ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO[/FONT]
  [FONT=&quot]MÃ SỐ: 0991050[/FONT]
  [FONT=&quot]Phần I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG VỤ CÔNG CHỨC[/FONT]

  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Bản chất Nhà Nước là gì? Trình bày bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam? Các đặc trưng của nhà nước là gì?[/FONT]
  [FONT=&quot]Bản chất nhà nước: dòng in nghiêng Sách giáo trình trang 04[/FONT]
  [FONT=&quot]Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam: Sách giáo trình trang 05, 06[/FONT]
  [FONT=&quot]Các ý chính:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Nhà nước VN là nhà nước pháp quyền[/FONT]
  [FONT=&quot]- Mang bản chất của giai cấp công nhân[/FONT]
  [FONT=&quot]- Mang tính nhân dân và tính dân tộc[/FONT]
  [FONT=&quot]- Hoạt động theo đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản [/FONT]
  [FONT=&quot]Các đặc trưng của nhà nước: Sách giáo trình trang 04, 05[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT]
  [FONT=&quot]Giải thích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nước CHXNCN Việt Nam?[/FONT]
  [FONT=&quot]Sách giáo trình trang 13-15[/FONT]

  [FONT=&quot]3. [/FONT]
  [FONT=&quot]Tại sao nói nhà nước là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính trị Nhà Nước XHCN?[/FONT]
  [FONT=&quot] Vì Nhà nước CHXHCNVN:[/FONT]
  [FONT=&quot]-Là đại diện chính thức cho mọi giai cấp và các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
  - Là tổ chức công quyền, là chủ thể của quyền lực chính trị. Nhà nước quản lí toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế,chính trị, xã hội và có những phương tiện và công cụ để duy trì trật tự xã hội ổn định.
  - Sử dụng pháp luật và thông qua pháp luật để quản lý xã hội, thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước.
  - Là tổ chức chính trị mang chủ quyền quốc gia; là tổ chức duy nhất được coi là chủ thể của công pháp quốc tế.
  - Là chủ sở hữu đối với tư liệu sản xuất quan trọng của xã hội, thông qua đó nhà nước điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế.
  [/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT]
  [FONT=&quot]Trình bày và giải thích các tính chất chủ yếu của nền hành chính nước CHXHCN Việt Nam?[/FONT]
  [FONT=&quot]Sách giáo trình trang 23, 25[/FONT]

  [FONT=&quot]5. [/FONT]
  [FONT=&quot]Giải thích một trong các nguyên tắc hoạt động của nền hành chính Việt Nam?[/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT]
  [FONT=&quot]Nguyên tắc tập trung dân chủ là gì? Nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện như thế nào trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?[/FONT]
  [FONT=&quot]( Các bạn chọn nguyên tắc tập trung dân chủ ở câu 5 để làm luôn trong câu 6, như zậy là bớt đc 1 câu rồi )[/FONT]

  [FONT=&quot]Giải thích Nguyên tắc tập trung dân chủ:[/FONT]
  [FONT=&quot]Nguyên tắc tập trung dân chủ bao hàm sự kết hợp giữa hai yếu tố tập trung và dân chủ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung trên cơ sở dân chủ, vừa đảm bảo mở rộng dân chủ dưới sự lãnh đạo tập trung.

  - Tuy nhiên, đây không phải là sự tập trung toàn diện và tuyệt đối, mà chỉ đối với những vấn đề cơ bản, chính yếu nhất, bản chất nhất. Sự tập trung đó bảo đảm cho cơ quan cấp dưới, cơ quan địa phương có cơ sở và khả năng thực hiện quyết định của trung ương; đồng thời, căn cứ trên điều kiện thực tế của mình, có thể chủ động sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của địa phương và cơ sở. Cả hai yếu tố này vì thế phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Chúng có mối quan hệ qua lại, phụ thuộc và thúc đẩy nhau cùng phát triển trong quản lý hành chính nhà nước.

  - Tập trung dân chủ thể hiện quan hệ trực thuộc, chịu trách nhiệm và báo cáo của cơ quan quản lý trước cơ quan dân chủ ; phân định chức năng, thẩm quyền giữa cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của cấp trên của trung ương và quyền chủ động của cấp dưới.[/FONT]

  [FONT=&quot]Có sự phân cấp rành mạch. Quyền lực nhà nước không phải được ban phát từ cấp trên xuống cấp dưới. Sự phân quyền cho từng cấp là cần thiết nhưng phải đồng thời được kết hợp với việc xác định vai trò của từng cấp hành chính: trung ương, tỉnh, huyện, xã.[/FONT]

  [FONT=&quot]Biểu hiện trong hoạt động của các cơ quan quản lí hành chính:[/FONT]

  [FONT=&quot]- Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp.
  + Các cơ quan quyền lực nhà nước có những quyền hạn nhất định trong việc thành lập, thay đổi, bãi bỏ các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp.

  + Trong hoạt động, các cơ quan hành chính nhà nước luôn chịu sự chỉ đạo, giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước và chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình với cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp.

  - Sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, của địa phương đối với trung ương.

  + Sự phục tùng ở đây là sự phục tùng mệnh lệnh hợp pháp trên cơ sở quy định của pháp luật.

  + Mặt khác, trung ương cũng phải tôn trọng ý kiến của cấp dưới, địa phương về công tác tổ chức, hoạt động và về các vấn đề khác của quản lý hành chính nhà nước.

  + Phải tạo điều kiện để cấp dưới, địa phương phát huy sự chủ động, sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,[/FONT]

  [FONT=&quot]- Sự phân cấp quản lý.
  + xác định quyền quyết định của trung ương đối với những lĩnh vực then chốt, những vấn đề có ý nghĩa chiến lược
  + phân quyền cho địa phương, các đơn vị cơ sở để phát huy tính chủ động sáng tạo trong quản lý
  + phân cấp quản lý cụ thể, hợp lý trên cơ sở quy định của pháp luật. Mỗi loại việc chỉ được thực hiện bởi một cấp cơ quan, hoặc một vài cấp cơ quan[/FONT]

  [FONT=&quot]- Sự phụ thuộc hai chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương :[/FONT]
  [FONT=&quot] Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung, một mặt phụ thuộc vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, mặt khác phụ thuộc vào cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

  Ví dụ: UBND Tỉnh A một mặt chịu sự chỉ đạo của HÐND Tỉnh A theo chiều ngang, một mặt chịu sự chỉ đạo của Chính phủ theo chiều dọc.

  Ðối với cơ quan chuyên môn, một mặt phụ thuộc vào cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cùng cấp, mặt khác nó phụ thuộc vào cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên trực tiếp.

  Ví dụ: Sở Tư pháp Tỉnh B, một mặt phụ thuộc vào UBND Tỉnh B, mặt khác phụ thuộc vào Bộ Tư pháp.[/FONT]


  [FONT=&quot]7. [/FONT]
  [FONT=&quot]Trình bày những nội dung và quy trình chủ yếu trong quản lý hoạt động hành chính nước CHXNCN Việt Nam?[/FONT]
  [FONT=&quot]Sách giáo trình trang 28, 29[/FONT]

  [FONT=&quot]8. [/FONT]
  [FONT=&quot]Ý nghĩa nội dung quản lý nhà nước về nguồn nhân lực? Ngành giáo dục phải làm gì để thực hiện nội dung này?[/FONT]
  [FONT=&quot]Ý nghĩa:[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Để đào tạo công nhân lành nghề, đội ngũ cán bộ kĩ thuật, đội ngũ các nhà quản lý doanh nghiệp giỏi.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Đáp ứng sự nghiệp tiếp tục đổi mới, đưa đất nước vào giao đoạn công nghiệp hóa, điện đại hóa.[/FONT]
  [FONT=&quot]Thực hiện:[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Mở rộng các trường lớp dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Nhanh chóng xây dựng đội ngũ công chức và nhân viên của hệ thống hành chính các cấp.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Phát tiển đào tạo sau đại học, xây dựng đội ngũ trí thức đồng bộ về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, văn hóa, văn nghệ, quản lý kinh tế, quan lý xã hội…[/FONT]
  [FONT=&quot]9. [/FONT]
  [FONT=&quot]Tại sao trong quản lý hành chính nhà nước lại có nội dung: quản lý hành chính nhà nước và phát triển công nghệ tin học trong hoạt động quản lý hành chính?[/FONT]
  [FONT=&quot]Đó là những bước chuẩn bị cơ bản để đưa những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT áp dụng vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tiến tới thực hiện Chính phủ Điện tử trên phạm vi toàn quốc, đó là xu thế tất yếu trong thời đại CNTT đã phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. [/FONT]
  [FONT=&quot]10. [/FONT]
  [FONT=&quot]Trình bày những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý hành chính[/FONT]
  [FONT=&quot]Sách giáo trình trang 35.[/FONT]

  [FONT=&quot]11. [/FONT]
  [FONT=&quot]Cho một ví dụ thực tiễn về yếu kém trong quản lý hành chính nhà nước? Phân tích nguyên nhân và đề nghị giải pháp?[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Những bất cập trong việc đổi mới sách giáo khoa[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Chưa thống nhất trong việc đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Quản lý đất đai, các dự án chưa chặt chẽ[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Ban hành chính sách cấm xe ba bánh quá vội vàng[/FONT]
  [FONT=&quot]Phần II: ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – THỰC TIỄN GIÁO DỤC VIỆT NAM[/FONT]

  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Trình bày 1 trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo?[/FONT]
  [FONT=&quot]Sách giáo trình trang 95-99[/FONT]

  [FONT=&quot]2. [/FONT]
  [FONT=&quot]Để thực hiện quan điểm của Đảng: “Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà Nước và của toàn dân” cần có giải pháp cụ thể gì?[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Thực hiện đa dạng hóa các loại hình nhà trường và các hình thức giáo dục.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Giữ vững vai trò chủ đạo của nhà nước.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Các phương tiện truyền thông đại chúng phối hợp với ngành giáo dục-đào tạo trong việc xây dựng và chuyển tải các chương trình giáo dục và phổ biến kiến thức đến mọi người.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong sự nghiệp “trồng người” [/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Nêu gương học tập [/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Nhà nước tăng cường đầu tư ngân sách cho giáo dục-đào tạo, các tổ chức kinh tế-xã hội đóng góp nguồn lực cho giáo dục-đào tạo.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho mọi ng`, mọi lứa tuổi đc học thường xuyên, học suốt đời.[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT]
  [FONT=&quot]Trình bày và giải thích các mục tiêu phát triển của ngành giáo dục đến năm 2010?[/FONT]
  [FONT=&quot]Sách giáo trình trang 100.[/FONT]

  [FONT=&quot]4. [/FONT]
  [FONT=&quot]Cần có giải pháp gì để thực hiện quan điểm của Đảng: “Phát triển giáo dục phải gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học công nghệ, củng cố an ninh quốc phòng”?[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Hợp lý cơ cấu từ trình độ, ngành nghề, vùng miền.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Mở rộng quy mô, đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Gắn kết đào tạo với sử dụng.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Quan tâm bồi dưỡng 1 lực lượng lao động kỹ thuật lành nghề, những chuyên gia khoa học- công nghệ có tài năng và những nhà quản lý giỏi.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Giáo dục- đào tạo cùng với cơ sở hạ tầng khác cần phải đi trước 1 bước trong các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của các vùng, các địa phương.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Các doanh nghiệp, các cơ sở sx, dịch vụ phải dành 1 phần kinh phí đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực của mình và tham gia phát triển GD-ĐT trên địa bàn.[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Nhà nước có chính sách để những ng` do nhà trường đào tạo ra đc sử dụng phù hợp với trình độ và đc trả công xứng đáng với việc làm để tạo động lực cho sự phát triển GD-ĐT.[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT]
  [FONT=&quot]Trình bày và các giải pháp nhằm hạn chế những hạn chế và yếu kém trong giáo dục và mất cân đối trong đào tạo về trình độ, ngành nghề, vùng miền?[/FONT]
  [FONT=&quot]Thứ nhất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, mở rộng quy mô giáo dục hợp lý. [/FONT]

  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cần coi trọng cả ba mặt giáo dục: dạy làm người, dạy chữ, dạy nghề; đặc biệt chú ý giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, giáo dục về Ðảng. Phát triển năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm cho thế hệ trẻ có đủ khả năng và bản lĩnh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Bồi dưỡng cho thanh thiếu niên lòng yêu nước nồng nàn, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng mãnh liệt về xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. [/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phát triển quy mô hợp lý cả giáo dục đại trà và mũi nhọn, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể học tập suốt đời. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, kể cả những nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển trung tâm dạy nghề quận, huyện. Triển khai tích cực các chương trình đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nghề với việc bồi dưỡng, phổ biến kiến thức kỹ thuật cho nông dân. Sớm điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý về trình độ đào tạo, ngành nghề, dân tộc, vùng, miền.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở một cách bền vững; củng cố kết quả xóa mù chữ, ngăn chặn tình trạng tái mù chữ. Làm tốt việc phân luồng, giáo dục hướng nghiệp. Phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.[/FONT]
  [FONT=&quot]Nhà nươc có chính sách hỗ trợ cho bậc học mầm non, bảo đảm hầu hết trẻ em trong độ tuổi được đi học mẫu giáo.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Rà soát và bổ sung cơ chế, chính sách, tổ chức phát hiện, bồi dưỡng nhân tài ngay từ bậc học phổ thông, đặc biệt ở bậc đại học. Khuyến khích phát triển, nâng cao chất lượng các trường trung học phổ thông năng khiếu, các lớp đào tạo cử nhân khoa học tài năng. Chú trọng xây dựng một số trường, chuyên ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Tăng nhanh quy mô đào tạo công nhân và cán bộ kỹ thuật lành nghề ở những lĩnh vực công nghệ cao, tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới. [/FONT]
  [FONT=&quot]Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. [/FONT]

  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp, vai trò của ngành giáo dục và đào tạo để phát triển sự nghiệp giáo dục. [/FONT]
  [FONT=&quot]Ðổi mới căn bản chính sách sử dụng cán bộ theo hướng coi trọng phẩm chất và năng lực thực tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, chú trọng quản lý chất lượng giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng và giám sát các hoạt động giáo dục.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chấn chỉnh, sắp xếp lại hệ thống các trường đại học, cao đẳng; khắc phục tình trạng thành lập mới ở những nơi, những lĩnh vực không đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ giảng dạy, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu vào của sinh viên; không duy trì các trường đào tạo có chất lượng kém. Thực hiện phân cấp, tạo động lực và tính chủ động của các cơ sở giáo dục. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường đi đôi với việc hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, bảo đảm sự giám sát của các cơ quan nhà nước, đoàn thể và xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quản lý giáo dục ở các cấp.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thật sự coi trọng vai trò của khoa học giáo dục. Ðẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục, giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới giáo dục. [/FONT]
  [FONT=&quot]Thứ ba, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. [/FONT]

  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ðổi mới mạnh mẽ phương pháp và nội dung đào tạo của các trường và khoa sư phạm. Xây dựng một số trường sư phạm thực sự trở thành trường trọng điểm đủ sức làm đầu tàu cho cả hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên. Tăng đầu tư cơ sở vật chất nâng cấp các trường, các khoa sư phạm. Không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ số lượng giáo viên cho cả hệ thống giáo dục.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chuẩn hóa trong đào tạo, tuyển chọn, sử dụng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về vật chất và tinh thần để thu hút những người giỏi làm công tác giáo dục.[/FONT]
  [FONT=&quot]Thứ tư, tiếp tục đổi mới chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp giáo dục. [/FONT]

  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Rà soát lại toàn bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông, sớm khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa khuyến khích đúng mức tính sáng tạo của người học; chuẩn bị kỹ việc xây dựng và triển khai thực hiện bộ chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng hiện đại, phù hợp và có hiệu quả. Ðổi mới, hiện đại hóa chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chuyển mạnh mẽ từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu xã hội. Thực hiện tốt đào tạo theo chế độ tín chỉ trong hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình các môn khoa học xã hội, nhân văn, nhất là các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bãi bỏ tình trạng độc quyền xuất bản và phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, khắc phục cơ bản lối truyền thụ một chiều. Phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, hợp tác; giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh, sinh viên; gắn bó chặt chẽ giữa học lý thuyết và thực hành, đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, sản xuất và đời sống.[/FONT]
  [FONT=&quot]Thứ năm, tăng cường nguồn lực cho giáo dục. [/FONT]

  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tăng đầu tư nhà nước cho giáo dục và đào tạo; ưu tiên các chương trình mục tiêu quốc gia, khắc phục tình trạng bình quân, dàn trải.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Không ngừng đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Thực hiện tốt chủ trương xây dựng ký túc xá sinh viên và nhà công vụ cho giáo viên ở vùng khó khăn. Hoàn thiện và bổ sung cơ chế, chính sách đối với trường ngoài công lập.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục; Nhà nước có chính sách huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo, hkuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế tích cực tham gia các hoạt động phát triển giáo dục. Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát mọi nguồn đầu tư của xã hội cho giáo dục.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo nhằm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và bảo đảm công bằng trong giáo dục; thực hiện chế độ học bổng, học phí và hỗ trợ học tập theo hướng học phí ở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư và hoàn cảnh hộ gia đình; học phí ở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học. [/FONT][FONT=&quot]Miễn học phí cho học sinh, sinh viên gia đình chính sách, các hộ nghèo; giảm học phí cho học sinh, sinh viên các hộ cận nghèo và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên các hộ có thu nhập rất thấp. Thực hiện tốt chủ trương cho học sinh học nghề, sinh viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay tiền ngân hàng để học.[/FONT]
  [FONT=&quot]Thứ sáu, bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục. [/FONT]

  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nhà nước tập trung đầu tư cho các vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước giảm sự chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng, miền. [/FONT][FONT=&quot]Thực hiện tốt chính sách cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ với việc bổ túc nâng cao trình độ cho đối tương cử tuyển. Quan tâm đào tạo cán bộ vùng dân tộc (cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở). Tiếp tục phát triển hệ thống trường nội trú, bán trú, thực hiện tốt các chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số. Ðặc biệt chú ý đến con thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh khuyết tật thông qua phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài trong các tổ chức xã hội, trong các cộng đồng dân cư. [/FONT]
  [FONT=&quot]Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. [/FONT]

  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế càng cần phải bảo đảm phát triển bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng, phát huy tối đa nội lực, giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước tiếp cận nền giáo dục tiên tiến thế giới. Mở rộng hợp tác đào tạo đa phương gắn với việc tăng cường công tác quản lý nhà nước. [/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có cơ chế chính sách thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài cho giáo dục, nhất là lĩnh vực đào tạo đại học, sau đại học và dạy nghề; thu hút các nhà giáo, nhà khoa học giỏi người nước ngoài tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục đại học, sau đại học.[/FONT]
  [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thực hiệc tốt việc đưa cán bộ, học sinh, sinh viên có đạo đức và triển vọng đi đào tạo ở nước ngoài, chú trọng các ngành mà đất nước có nhu cầu bức thiết; đồng thời tăng cường quản lý, giúp đỡ việc học tập, sinh hoạt lưu học sinh ở nước ngoài.[/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT]
  [FONT=&quot]Các giải pháp của Bộ Giáo Dục và Đào tạo để thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục?[/FONT]
  [FONT=&quot]-Điều tiết bằng chính sách [/FONT][FONT=&quot]theo hướng ưu tiên cho giáo dục phổ cập, giáo dục ở vùng khó khan (cơ sở vật chất, giáo viên…)[/FONT]
  [FONT=&quot]-Cấp học bổng, thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng đặc biệt (miễn giảm học phí…)[/FONT]
  [FONT=&quot]-Mở rộng hình thức vay vốn ngân hàng cho học sinh, sinh viên để tạo điều kiện về học tập.[/FONT]
  [FONT=&quot]- Phân công các tỉnh, thành phố có điều kiện phát triển về kinh tế- xã hội hỗ trợ giáo dục cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.[/FONT]
  [FONT=&quot]-Hoàn thiện các chương trình giáo dục trẻ khuyết tật (Bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật…)[/FONT]


  p/s: Trên đây là vài ý chính, các bạn triển khai thêm nhé. ;) Các bạn vẽ sơ đồ ra học cho dễ. (*) Cái nào dài quá thì tự các bạn rút gọn lại nhé. Hãy học theo cách của mình! \m/

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
 2. candle New Member

  Số bài viết: 213
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mình up thêm đề thi vừa rồi cho các bạn tham khảo. :-B
  Môn Quản lý hành chính nhà nước & Quản lý ngành giáo dục- đào tạo ( cha`, cái tên dài quá #:-S )
  Mã: 0991050 vào 21.6 - 26.6.2010 ( ko nhớ chính xác bữa nào 8-} )

  Đề 1:
  1. Giải thích 1 trong các nguyên tắc hoạt động của nền hành chính Việt Nam? Cho ví dụ cụ thể (5đ)
  2. Các giải pháp của Giáo dục và đào tạo để thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. (5đ)
  Đề 2:
  1. Tại sao nói nhà nước là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính trị Nhà Nước XHCN? (5đ)
  2. Trình bày và các giải pháp nhằm hạn chế yếu kém trong giáo dục và mất cân đối trong đào tạo về trình độ, ngành nghề, vùng miền? (5đ)
  Good luck to you :)>-
 3. fine New Member

  Số bài viết: 36
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. lovelove1912 Member

  Số bài viết: 341
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 18
 5. Diu_HoiSV New Member

  Số bài viết: 374
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cô Hoa ra đề nên ko có chuyện ra trùng đề đâu :)
  MÌnh đã thi môn này vào đợt ngày 21/6, kinh nghiệm rút ra: Ko cần học thuộc, chỉ cần đọc hiểu, nắm ý chính vào "nổ", nghĩa là thiên về phân tích, và liên hệ thực tế, nhất là phân tích theo lời cô Hoa giảng thì sẽ điểm cao. Các bạn học thuộc như cháo chưa chắc điểm đã cao nữa.
 6. candle New Member

  Số bài viết: 213
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  uh, mình trả lời theo câu hỏi của cô Hoa đưa :D
 7. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Vậy 4 câu trên có nguy cơ ra nữa ko hả mấy huynh?
 8. candle New Member

  Số bài viết: 213
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Đợt thi Tư tưởng Hồ Chí Minh và Tâm lý học lúc sau đều ra lại 1 phần đề đợt trước. ko biết "lịch sử" có lặp lại với môn này ko :-<
 9. cvlgamer New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 10. quanghuyspkt1 New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 11. candle New Member

  Số bài viết: 213
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bạn bôi đen nội dung rồi copy, paste wa word, save lại là xong thôi. (giờ mới đọc thấy cm của bạn ^^)
 12. quoclocckm New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. Tiền Da Nghĩa New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 14. tranquocviet1990 New Member

  Số bài viết: 9
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1

Chia sẻ trang này