1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
    Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
    THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


    HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
    {xen:phrase loading}

HÀNH KHÚC SINH VIÊN - BÀI HÁT SH TẬP THỂ

Thảo luận trong 'Thư viện kỹ năng' bắt đầu bởi truongthinhs, 23 Tháng chín 2006.

  1. truongthinhs Giảng Viên

    Số bài viết: 533
    Đã được thích: 3
    Điểm thành tích: 0
    <span style="color:#FF0000"><span style="font-size:18pt;line-height:100%">Hành Khúc Sinh Viên</span></span>

    <span style="color:#3333FF">Sáng tác: Trần Xuân Tiến

    Rộn ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên.
    Sinh viên Việt Nam dưới cờ Tổ quốc vinh quang.
    Tràn đầy niềm tin yêu băng qua những chặng đường gian khó
    trái tim trui rèn trong lửa đỏ, truyền thống quê hương.
    Sinh viên Việt Nam cùng hát vang lên hùng ca.

    Tuổi trẻ Việt Nam.
    Sinh viên Việt Nam truyền thống năm xưa
    viết tiếp những trang sử hồng.
    Sinh viên Việt Nam tự hào dòng máu Hương Giang Hồng Hà,
    Cửu Long. Sinh viên Việt Nam tô thắm
    màu cờ huy hoàng Tổ quốc yêu thương.</span>

    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
    codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/
    cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"
    width="600" height="400"
    id="mymoviename">
    <param name="movie"

    value="example.swf" />

    <param name="quality" value="high" />

    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />

    <embed src="http://www.doanthanhnien.org.vn/forum/thacmac/0017/images/flag_c.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"

    width="400" height="600"

    name="mymoviename" align="" type="application/x-shockwave-flash"

    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">


    </embed>

    </object>

    <object id="MediaPlayer1"
    width=350 height=345
    classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
    codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
    mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112"
    standby="đang load ...."
    type="application/x-oleobject">
    <param name="Filename" value="rtsp://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/TuoiTreCaHat/wma/09_HanhKhucSinhVien_TranXuanTien.wma">
    <param name="ShowControls" value="true">
    <PARAM NAME="Autostart" VALUE="true">
    <embed type="application/x-mplayer2"
    name="MediaPlayer1"
    pluginspage = "http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
    width="350"
    height="345"
    src="rtsp://210.245.24.10/Music/NhacCachMang/TuoiTreCaHat/wma/09_HanhKhucSinhVien_TranXuanTien.wma"
    showcontrols="1"Autostart="1" >
    </embed>
    </object>

Chia sẻ trang này