1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Help bài tập vb6.0

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi quangsangpro, 10 Tháng sáu 2011.

 1. quangsangpro Member

  Số bài viết: 276
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  EM CÓ CÂU NÀY KHÓ QUA MÁY ANH EM GIUP NHA:
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình hiện ra msgBox ngày hiện tại theo dạng: Thứ 3 Ngày 21 tháng 4 năm 2009. (gợi ý: Giống bài 2 và có dùng thêm hàm WeekDay để lấy ngày trong tuần)[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình hiện ra msgBox ngày hiện tại theo dạng: Thứ Ba Ngày 21 tháng 4 năm 2009. (gợi ý: Giống bài 2 và có dùng thêm hàm WeekDay để lấy ngày trong tuần)[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Viết ct nhập vào một ký tự, xuất ra msgBox mã ascii của ký tự đó (Dùng hàm ASC)[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào một số nguyên n, xuất ra msgbox ký tự có mã là n (gợi ý Dùng hàm chr )[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình, thực hiện các yêu cầu sau (không dùng hàm chuyển đổi):
  a. Nhập vào một ký tự và in ra mã ASCII tương ứng với ký tự đó.
  b. Nhập vào một số nguyên (1 → 255) và in ra ký tự có mã ASCII tương ứng.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào một chuỗi số, chuyển chuỗi số đó thành dạng số rồi xuất ra msgbox tích của chuỗi số đó với 3. (gợi ý Dùng hàm val )[/FONT]
 2. trandang New Member

  Số bài viết: 43
  Đã được thích: 17
  Điểm thành tích: 0
  Cau 1 cau 2 tuong tu:
  Dim thu As String, a As Integer
  ngay = Day(Now)
  thang = Month(Now)
  nam = Year(Now)
  a = Weekday(Now)
  Select Case a
  Case 1
  thu = "Chu nhat"
  Case 2
  thu = "Thu hai"
  Case 3
  thu = "Thu 3"
  Case 4
  thu = "Thu tu"
  Case 5
  thu = "Thu nam"
  Case 6
  thu = "Thu sau"
  Case 7
  thu = "Thu bay"
  End Select
  MsgBox thu & ", ngay " & ngay & ", thang " & thang & ", nam " & nam
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 3
  Private Sub Command1_Click()
  a = inputbox-ở đây không có khoảng cách trắng nghen-("Nhap ki tu can chuyen sang ma ASCII: ")
  x = Asc(a)
  MsgBox "Ma ascii la " & x
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 4
  Private Sub Command1_Click()
  a = inputbox-ở đây không có khoảng cách trắng nghen-("Nhap ma ASCII cua ki tu: ")
  x = Chr(a)
  MsgBox "Ki tu do la " & x
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 5
  Thầy kêu câu này bỏ khỏi làm
  --------------------------------------------------------------------
  Cau 6
  Private Sub Command1_Click()
  Dim a As String
  a = inputbox-ở đây không có khoảng cách trắng nghen-("nhap vao chuoi ky tu")
  For i = 1 To Len(a)
  n = Mid(a, i, 1)
  If IsNumeric(n) = True Then
  x = x & n
  End If
  Next i
  b = Val(x) * 3
  MsgBox "So co duoc tu mang nhap vao la " & x & Chr(13) & "Ket qua sau khi nhan 3 la " & b
  End Sub
  --------------------------------------------------------------------
  Ngoài ra
  -Bạn có thể tham khảo các câu trong giáo trình phần bài tập câu 1,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,17.
  -Xem lại chuyển đổi qua lại giữa các hệ 2 <=> 10 <=> 16 <=> k
  -Đọc chương trình con, chú ý sự khác biệt giữa ByRef và ByVal.
  -Học thuộc cách chuẩn hóa 1 chuỗi và cách đảo 1 chuổi vd "con bướm vàng" thành chữ "vàng bướm con".
  -Đọc mảng.
  Chúc bạn thi tốt nghen.
 3. quangsangpro Member

  Số bài viết: 276
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  cảm ơn Hải Đăng nha.;
  help câu này luôn đi
  [FONT=&quot]Viết chương trình nhập vào số nguyên n. In ra:
  - Các ước số chẵn của n.

  [/FONT]
 4. monkeyking New Member

  Số bài viết: 18
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Private Sub Command1_Click()
  n = Val(Text1.Text)
  d = ""
  For i = 1 To n
  If (n Mod i = 0) And (i Mod 2 = 0) Then d = d & i & Space(1)
  Next i
  MsgBox d
  End Sub
  bạn tham khảo bài này thử coi, bài in ra ước số chẵn ấy
 5. quangsangpro Member

  Số bài viết: 276
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
 6. son1709 Member

  Số bài viết: 132
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Giới tính: Nam
 7. ndkhuong Member

  Số bài viết: 182
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 18
  ai có bài tập listbox, combobox post lên cho mọi người tham khảo. thầy mình phần đây ổng dạy sơ sơ à, sợ ra thi thì die mất :(
 8. trandang New Member

  Số bài viết: 43
  Đã được thích: 17
  Điểm thành tích: 0
 9. antvtk New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bạn giải dùm mình bài này với
  Private Sub auto_open()
  Dim makt1 As String, s1 As String, v As String
  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
  For Each objItem In colItems
  pro = pro & objItem.ProcessorId
  Next
  m_pro = Len(pro)
  Do Until m_pro = 0
  textghi = Mid(pro, m_pro, 1)
  textghi = Asc(textghi)
  textghi = Val(textghi) * 3
  check = check & textghi
  m_pro = m_pro - 1
  Loop
  If Len(Dir("d:\vidu.txt", vbHidden)) > 1 Then
  Open "d:\vidu.txt" For Input As #1
  Do While Not EOF(1)
  makt1 = makt1 & Input(1, #1)
  Loop
  Close
  yêu cầu viết code tạo file vidu.txt chứa nội dung thuật toán của code trên,mình cảm ơn nhiều
 10. phunuchannel New Member

  Số bài viết: 7
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Giới tính: Nam
  Khi thấy ngực bị đau, nổi hạch, mẩn ngứa, khích thước vú thay đổi bạn cần phải đến bác sĩ ngay. Sau đây là những dấu hiệu sớm của ung thư vú mà chị em phụ nữ cần biết…

Chia sẻ trang này