1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Help gấp VB

Thảo luận trong 'Visual Basic' bắt đầu bởi mr.siunhan, 10 Tháng mười một 2011.

 1. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Mấy anh chị giúp giùm e bài này:
  -Viết chương trình liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn hay bằng N ( với N là số ta nhập vào)
  -Nếu đc cho e xin ghi chú chức năng từng dòng lệnh, lý do vì sao phải dùng lệnh nào, lệnh nào.
  Em cảm ơn nhiều lắm
 2. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Gợi ý:
  + Sử dụng 1 hàm function kiểm tra số nguyên tố
  + Dùng vòng lặp for..do từ 2 đến N
 3. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Bạn có thể giúp mình cho chót đc hông. Híc, mình mới học nên hông bjk mà bạn nói vậy thì mình bó tay :(
 4. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Bạn có cần gấp không? Để mình làm rùi gửi cho bạn sau nha, tại mai mình mắc kiểm tra giữa kỳ Lý A1 rùi.
 5. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Ùm. Vậy trong tuần này nha. Nếu đc bạn giúp mình chú thích chức năng từng dòng lệnh lun nha
  Thanks bạn :)
  Có gì post cái đề lý mình tham khảo lun nha ^^~
 6. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Tại mình mượn máy của bạn mình nên cũng hok biết chừng nào gửi được nữa. hi.
 7. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Nói nghe sao buồn quá vậy bạn T_T
  Còn ai giúp e với hông. T_T
 8. bachckm New Member

  Số bài viết: 160
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 9. nhoctnu New Member

  Số bài viết: 76
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  Dim n As Integer
  Dim s As String, i As Integer
  n = Val(Text1.Text)
  s = ""
  For i = 1 To n
  j = 2
  Do While (j < i And (i Mod j <> 0))
  j = j + 1
  Loop
  If i = j Then s = s & j & ", "
  Text2 = s
  Next
 10. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Thanks bạn. Sao bạn làm đơn giản mà mình làm mãi không được. Híc.
 11. nhoctnu New Member

  Số bài viết: 76
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  b kiếm mấy cuốn phô tô về tu luyện cũng ok ha. Mih cũng rớt vb nữa học lại thấy ngu hơn xưa chắc lại rớt nữa wa
 12. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Đây là chương trình:

  Function ktsnt(ByVal m As Integer) As Boolean
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  j = 0
  For i = 2 To m
  If m Mod i = 0 Then
  j = j + 1
  End If
  Next i
  If j = 1 Then
  ktsnt = True
  Else
  ktsnt = False
  End If
  End Function
  '--------------------
  Private Sub insnt_Click()
  Dim i As Long
  Dim n As Long
  Dim k As Long
  lbl2.Caption = "": lbl3.Caption = ""
  If Not IsNumeric(txt1) Then
  x = MsgBox ("Du lieu khong hop le!" + vbCrLf + "Yeu cau nhap lai du lieu!", , "THONG BAO")
  txt1.Text = ""
  txt1.SetFocus
  Else
  n = Val(txt1.Text)
  k = 0
  For i = 2 To n
  If ktsnt(i) = True Then
  lbl3.Caption = lbl3.Caption + Str(i) + "; "
  k = k + 1
  End If
  Next i
  lbl2.Caption = "Co " + Str(k) + " so nguyen to <= " + Str(n) + " :"
  End If
  End Sub
 13. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Sao bạn kia làm ngắn hơn bạn nhiều. Bạn đọc bài kia và đưa ra so sánh thử nhé :). Với lại mình hông hỉu bài của bạn lắm. Khi nào được bạn chú thích giùm mình nha. Cảm ơn nhiều

  Bạn có kn gì chia sẽ mình với. Sợ rớt nó quá
 14. bachckm New Member

  Số bài viết: 160
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [/QUOTE]Bạn có kn gì chia sẽ mình với. Sợ rớt nó quá[/QUOTE]

  cày nhiều vô.khi làm bài giữa kì.để ý ngồi gần thằng nào thông minh ý.đưng cho đây là tiêu cực,môn này ko pải chuyên ngành chưa cần học kĩ
 15. a3md New Member

  Số bài viết: 36
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Chương trình này bạn làm bị thừa nhiều quá!!!! Dài dòng thế này thì mấy bạn không hiểu cũng vẫn không hiểu mà thui!!!! Nếu có ý định học thuộc lại càng khó
 16. a3md New Member

  Số bài viết: 36
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Private Sub lknt_Click()
  Dim n, i, j, x, kt As Integer
  Dim s As String
  n = Val(txt1.Text)
  If Not IsNumeric(n) And n < 1 Then
  MsgBox ("Du lieu nhap phai la so duong")
  txt1.Text = ""
  txt1.SetFocus
  End If
  s = ""
  If n < 4 Then
  For i = 1 To n
  s = s & Str(i)
  Next i
  Else
  s = "1" & "," & "2" & "," & "3"
  For i = 5 To n
  kt = 0
  For j = 2 To Int(i / 2)
  x = i Mod j
  If x = 0 Then
  kt = kt + 1
  End If
  Next j
  If kt = 0 Then
  s = s & "," & Str(i)
  End If
  Next i
  End If
  txt2.Text = s
  End Sub


  Bài nè mình viết ko sử dụng hàm... đã test... chạy rất ok...!!! Không hiểu j cứ hỏi...
  Có thể rút gọn một số bước nhưng mình viết thêm để các bạn hiểu!!
 17. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Nếu GV yêu cầu phải viết hàm thì viết như mình, nếu không yêu cầu thì viết như member SaoBăng MD!
  :)
 18. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Cho mình hỏi cái câu lệnh. txt1.text=setfocus ý nghĩa là sao vậy bạn
 19. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 20. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 21. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Uh. khi chương trình chạy đến dòng lệnh đó thì nó sẽ thực hiện như vậy.
 22. shakarin New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  private sub command1_click()
  Dim a As String
  Dim b As Integer
  Dim c As Integer
  Dim d As Integer
  txtnguyento.Text = ""
  a = InputBox ( " so phan tu a")
  Do While ((IsNumeric(a) = False) Or (Val(a) =< 0))
  a = InputBox ( " so phan tu a")
  Loop
  d = Val(a)
  'If d = 0 Then MsgBox (" khong co so nguyen to") ' them dong nay nếu val(a)<0
  b = 0
  For i = 1 To d
  c = 0
  For j = 2 To i - 1 ' hay i\2
  If i Mod j = 0 Then
  c = c + 1
  End If


  Next j
  If c = 0 Then
  b = b + 1
  End If
  If c = 0 Then
  txtnguyento.Text = txtnguyento.Text & " " & i
  End If
  Next i
  txtdem.Text = b
  End Sub


  bài mình làm, các bạn xem thử
 23. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 24. Lovelylobe New Member

  Số bài viết: 29
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 3
  ủa cái này phải là "txt1.SetFocus" chứ mấy bác, dùng dấu bằng được hả ?
  :-?

  Private Sub Command1_Click()
  Dim n As Integer, i As Integer
  Dim j As Integer, s As String
  n = Val(Text1.Text)
  If n < 2 then
  MsgBox "n phai lon hon hoac bang 2 !"
  Text1 = " "
  Text1.SetFocus
  Else
  s = " "
  For i = 2 to n
  j = 2
  Do While i mod j <> 0
  j = j + 1
  Loop
  If j = i then s = s & i & " "
  Next
  MsgBox s
  End If
  End Sub
 25. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 26. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
  Ý bạn muốn hỏi là sao? Mình không hiểu. :|
 27. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Là mình nhập 1 số vào. Ví dụ 60 thì xuất ra 60=2x3x2x5. Là xuất ra = tích các số nguyên tố nhân với nhau đó
 28. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 29. SPK_DKC_DHT Administrator

  Số bài viết: 2,868
  Đã được thích: 64
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nam
 30. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 31. shakarin New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Dim a As Integer
  Dim b As Integer
  a = Val(txtn.Text)
  txtptnt.Text = str(1)
  Do While a > 1
  b = 1
  Do
  b = b + 1
  Loop Until a Mod b = 0
  a = a / b
  txtptnt.Text = txtptnt.Text & Space(1) & Str(b)
  Loop
 32. phuong68 New Member

  Số bài viết: 10
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 33. shakarin New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 34. mr.siunhan New Member

  Số bài viết: 35
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Bank giúp mình làm hoàn chỉnh để mình tham khảo được không bạn!

  Mình học CL2.
  nếu bạn muốn mình giúp đỡ nhau thì add dark_earl_0108pl
  Hoan nghênh bạn :)
 35. quybaduoi New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Private Sub cmdkq_Click()
  Dim n As Integer
  Dim i As Integer
  Dim s As String


  n = Val(txtn)
  s = " "
  For i = 2 To n
  If ngto(i) = True Then s = s & Str(i) & " "
  Next i
  MsgBox " cac do ngyen to " & s
  End Sub
  Private Function ngto(a As Integer)
  Dim i As Integer
  Dim dem As Integer


  dem = 0
  ngto = True
  For i = 2 To a - 1
  If a Mod i = 0 Then dem = dem + 1
  If dem <> 0 Then ngto = False
  Next i


  End Function

Chia sẻ trang này