1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

[HELP] Giúp em đoạn code này với?

Thảo luận trong 'Kỹ thuật Điện - Điện tử' bắt đầu bởi minh872002, 27 Tháng hai 2011.

 1. minh872002 New Member

  Số bài viết: 16
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  #include <AT89x51.h>
  #include <intrins.h>
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  #define serin P0_6
  #define rck P0_5
  #define sck P0_7
  #define cb P3_2
  #define led P2_5
  #define start P1_3
  #define stop P1_4
  // khai bao bien
  int giay=0,count;
  int sodem=0;
  int ma7doan[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  int ma[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; ko hiểu cái này
  //==========CAC CHUONG TRINH CON
  ///////ngat timer 0////////////
  void isr_timer0() interrupt 1 using 1
  {
  TH0=-50000,TL0=-50000;
  count++; if(count>20) { count = 0; giay++; } cày này
  }
  void send_2_595(int temp)
  {
  int i;
  sck=0;
  for(i=0;i<8;i++)
  {
  serin = temp&ma[7-i];
  sck=1;
  sck=0;
  }

  }
  void hienthi(int sdem)
  {
  int chuc,dvi;
  chuc = ma7doan[sdem/10]; //hien thi 0 khi nhan dc ko fai la so
  dvi = ma7doan[sdem%10];
  send_2_595(dvi); send_2_595(chuc);
  rck=1; //Chot du lieu
  rck=0;
  }
  void main()
  {
  int loa = 0,ktso=0,isrun=1;
  TMOD=0x01; //timer0 che do 1 16b
  TH0=-50000;
  TL0=-50000;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IE=0x82; //cho phep ngat timer0
  led = 1;
  while (1)
  {
  if((ktso!=sodem)&&((sodem%10)==0)&&(sodem>0)&&loa==0) {giay=0; led=0; loa=1; ktso = sodem; }
  if(giay>3) {giay=10; led=1; loa = 0;}
  hienthi(sodem);
  if(cb==0)
  { while(cb==0){}
  if(isrun==0) { if(sodem<100)sodem++; else sodem = 0; }
  }
  if(start==0) {while(start==0){} isrun = 0; }
  if(stop==0) {while(stop==0){} isrun = 1; }
  }
  }

  code này là đếm sản phẩm loa=0 là tắt, led=1 tắt, dùng con 74hc595 để dịch, các bác giúp em với
 2. dl988 New Member

  Số bài viết: 18
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Re: giúp em đoạn code này với?

  1. khai báo mảng.
  2. xem lại cấu trúc câu lệnh if
  3. khai báo kiểu dữ liệu cho biến

Chia sẻ trang này