1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN- HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2010-2011(Full)

Thảo luận trong 'Thông tin nhà trường' bắt đầu bởi thuongdt, 18 Tháng tám 2010.

 1. thuongdt New Member

  Số bài viết: 791
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Download
  Khóa trước 2010
  Khóa 2010

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
  TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN- HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2010-2011

  Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ
  Thực hiện Công văn số 4641/BGDĐT-CTHSSV ngày 06/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN; căn cứ tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng ban hành kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên (HSSV) đầu năm học 2010-2011 như sau.

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

  1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

  2. Giúp cho HSSV nắm vững và thực hiện những quy định, quy chế về đào tạo, về công tác HSSV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Ngành Giáo dục & Đào tạo, của Nhà trường.

  3. Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả HSSV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của HSSV, là một trong các tiêu chuẩn đánh giá điểm rèn luyện của người học, vì vậy yêu cầu các đơn vị cùng toàn thể HSSV tham gia nghiêm túc, đầy đủ.

  II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA SINH HOẠT: Toàn bộ sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy (bao gồm cả chính quy địa phương học tại trường và cử tuyển); học sinh TCCN thuộc Trung tâm Việt Đức.

  III. NỘI DUNG SINH HOẠT


  1. Các khóa trước 2010: Sinh hoạt với nội dung & thời gian như sau:

  - Một buổi sinh hoạt tại hội trường hoặc phòng học lớn, với nội dung: Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; những vấn đề lý luận quan trọng của các dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X); thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước đặc biệt là về biển, đảo của nước ta; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2010 là: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 của Ngành và của Nhà trường.

  Cuối buổi học (dành 30 phút) HSSV làm thu hoạch. Cố vấn học tập (CVHT) của mỗi lớp cùng Thư ký khoa (TT) phối hợp với báo cáo viên tổ chức cho HSSV làm thu hoạch. HSSV khi nộp bài phải ký vào danh sách. Thư ký khoa/TT thu bài từ CVHT, tổng hợp và chuyển cho phòng Công tác HSSV (cô Thúy) sau buổi học.

  - Một ngày khoa/TT quản ngành sinh hoạt với HSSV (CVHT chủ trì) với các nội dung: Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV học kỳ II năm học 2009-2010; tổng kết các mặt hoạt động của lớp và bình xét thi đua năm học 2009-2010; đề cử ban đại diện lớp nhiệm kỳ mới; đề xuất đóng góp ý kiến với khoa/TT, trường; phổ biến những chính sách mới liên quan tới HSSV; công tác Đoàn-Hội; và các nội dung khác do khoa/TT quy định. HSSV tham gia sinh hoạt ký vào danh sách điểm danh.

  Căn cứ kết quả bản thu hoạch và danh sách điểm danh, Nhà trường tổng kết đánh giá đợt sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học. Những HSSV không tham gia hoặc tham gia không nghiêm túc đợt sinh hoạt sẽ bị xử lý kỷ luật.

  2. HSSV khóa 2010: Sinh hoạt với nội dung & thời gian: 5 buổi tại hội trường và một ngày tại khoa quản ngành.

  - Buổi 1 tại hội trường: Lãnh đạo trường gặp mặt HSSV mới; Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; những vấn đề lý luận quan trọng của các dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X); thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước đặc biệt là về biển, đảo của nước ta; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2010 là: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 của Ngành và của Nhà trường

  - Buổi 2 tại hội trường: Phổ biến về quy chế học tập (Quy chế 43), về đăng ký môn học, về thi kiểm tra,…

  - Buổi 3 tại hội trường: Phổ biến các quy chế về công tác HSSV, rèn luyện; chế độ chính sách; phòng chống tai tệ nạn trong học đường; công tác đoàn và hội; ký cam kết: Nói không với ma túy…

  - Buổi 4 tại hội trường: Phổ biến các quy chế, quy định về công tác NCKH trong SV; thư viện và tài liệu học tập; y tế học đường; công tác học phí…

  - Buổi 5 tại hội trường: Giới thiệu về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học.

  - Một ngày khoa/TT quản ngành sinh hoạt với HSSV: Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra; phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của khoa/TT; tham quan, giao lưu và các vấn đề khác do khoa/TT quy định. Cuối đợt sinh hoạt, dành 45 phút để HSSV viết thu hoạch. Thư ký khoa/TT thu và nộp bản thu hoạch cho phòng Công tác HSSV (cô Thúy) ngay sau khi đợt sinh hoạt kết thúc.

  Đề nghị các Khoa/TT chỉ đạo CVHT thường xuyên có mặt trong những buổi HSSV của lớp mình sinh hoạt.

  IV. THỜI GIAN VÀ LỊCH SINH HOẠT

  1. Thời gian: Gồm có 2 đợt, cụ thể như sau:

  - Đợt I: Từ ngày 30/8/2010 đến 04/9/2010, dành cho toàn bộ HSSV khóa trước 2010.

  - Đợt II: Từ ngày 15/9/2010 đến 25/9/2010, dành cho toàn bộ HSSV khóa 2010.

  - Thời gian sinh hoạt trong ngày:

  Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30.

  Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

  2. Lịch sinh hoạt (đính kèm thông báo này).

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


  1. Thành lập Ban tổ chức

  - Ông Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trưởng ban.

  - Ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng Công tác HSSV UV Thường trực.

  - Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó phòng CT HSSV, Bí thư Đoàn trường Ủy viên

  - Ông Đoàn Đức Hiếu, Trưởng khoa Lý luận chính trị Ủy viên

  - Ông Nguyễn Văn Long Giang, Phó trưởng phòng Đào tạo Ủy viên

  - Các Ông (Bà) Trưởng hoặc Phó khoa/TT phụ trách HSSV Ủy viên

  - Bà Nguyễn Phương Thúy, Cán bộ phòng Công tác HSSV Ủy viên

  2. Phân công trách nhiệm cho các đơn vị.

  - Phòng Công tác HSSV: Giúp Hiệu trưởng chủ trì phối hợp triển khai tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học, đầu khóa học trong toàn trường; lập kế hoạch, bố trí lớp học; công tác thông tin tuyên truyền; tổng hợp thống kê đánh giá kết quả đợt sinh hoạt và trình Hiệu trưởng danh sách HSSV bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định tham gia đợt sinh hoạt.

  - Khoa Lý luận chính trị: Bố trí báo cáo viên giới thiệu chuyên đề: Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; những vấn đề lý luận quan trọng của các dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước đặc biệt là về biển, đảo của nước ta; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2010 là: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 của Ngành và của Nhà trường.

  Xây dựng bộ câu hỏi thu hoạch để sử dụng trong đợt sinh hoạt. Câu hỏi chuyển cho phòng Hành chính –Quản trị trước buổi học chậm nhất 2 ngày để nhân bản.

  - Khoa Sư phạm kỹ thuật: Giới thiệu về yêu cầu học tập, phương pháp và một số kinh nghiệm học tập ở bậc đại học cho SV khóa 2010.

  - Các Khoa/TT: Chuẩn bị các nội dung để sinh hoạt với HSSV; phân công CVHT, thư ký khoa thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở HSSV thuộc đơn vị quản lý tham gia nghiêm túc đợt sinh hoạt; in danh sách lớp, tổng hợp & nộp bài thu hoạch (kèm danh sách có chữ ký của HSSV) về phòng Công tác HSSV.

  - Các phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, QLKH-QHQT, Kế hoạch-Tài chính, Thư viện, Y tế, Đoàn trường & Hội SV trường: Báo cáo nội dung liên quan cho HSSV khóa 2010 (theo lịch).

  - Đoàn trường, Hội sinh viên: Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, giáo dục giới tính và phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác (mời báo cáo viên, tranh ảnh, áp phích… ) để triển khai trong tuần sinh hoạt. Tổ chức & chỉ đạo cho HSSV toàn trường ký cam kết: Nói không với ma túy.

  - Thư viện: Chuẩn bị tài liệu cho báo cáo viên theo đặt hàng của khoa Lý luận chính trị.

  - Phòng Hành chính-Quản trị: Chuẩn bị Hội trường và phòng học phục vụ đợt sinh hoạt (theo lịch sinh hoạt).

  Nhân bản câu hỏi thu hoạch cho các lớp (theo số lượng ghi trong lịch học) và giao cho thư ký các khoa/TT, chậm nhất trước một ngày khi buổi học bắt đầu.

  3. Kinh phí:

  Phòng Công tác HSSV phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính lập dự trù kinh phí trình BGH phê duyệt theo quy định.

  Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các đơn vị, HSSV trong toàn trường. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch.

  http://hcmute.edu.vn/TinChiTiet.aspx?MaTin=1179&MaKND=6&MaLCD=53&MaNN=1
 2. thuongdt New Member

  Số bài viết: 791
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Lịch sinh hoạt K10 vẫn giống với k09 năm ngoái.
  14/9 bắt đầu nhập học... Cuối tháng 9 sẽ học những môn đầu tiên

Chia sẻ trang này