1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

kho tài liệu của học viện bưu chính viễn thông

Thảo luận trong 'Mạng máy tính-Viễn thông' bắt đầu bởi small ant, 7 Tháng mười hai 2011.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Cấu kiện điện tử
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/CKDT.pdf

  Chủ nghĩa xã hội khoa học
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/CNXHKH.pdf

  Cơ sở điều khiển tự động
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/CSDKTD.pdf

  Cơ sở đo lường điện tử
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/CSDLDT.pdf

  Cơ sở dữ liệu
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/CSDL.pdf

  Điện tử số
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/DTS.pdf

  Ghép kênh tín hiệu số
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/GKTHS.pdf

  Hóa học
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/Hoahoc.pdf

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Bài tập)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTCT_BT.pdf

  Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Bài giảng)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTCT_BG.pdf

  Cơ sở kỹ thuật lập trình
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTLT.pdf

  Kỹ thuật thông tin quang nâng cao (Thông tin quang 2)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TTQ2.pdf

  Lịch sử Đảng CSVN
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LSD.pdf

  Lý thuyết mạch
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LTM.pdf

  Lý thuyết thông tin
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LTTT.pdf
  Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LTTP.pdf

  Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LTTDTSCT.pdf

  Mạng máy tính
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/MMT.pdf

  Nhập môn Internet & E-learning
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/internet.pdf

  Quản lý mạng viễn thông
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/QLMVT.pdf

  Quản trị kinh doanh viễn thông
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/QTKDVT.pdf

  Thông tin vệ tinh
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TTVT.pdf

  Tiếng Anh 1 (Bài giảng)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hocl...engAnh1_BG.pdf

  Tiếng Anh 1 (Bài tập)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hocl...engAnh1_BT.pdf

  Tiếng Anh 2 (Bài giảng)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TiengAnh2BG.pdf

  Tiếng Anh 2 (Bài tập)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TiengAnh2BT.pdf

  Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT (Bài tập)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TACNDTVT_BT.pdf

  Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT (Bài giảng)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TACNDTVT_LT.pdf

  Tin học đại cương (Bài giảng)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/Tinhoc.pdf

  Tin học đại cương (Bài tập)
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TinhocBT.pdf

  Toán A1 – bài giảng
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/ToanA1.pdf

  Toán A1 – bài tập
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/ToanA1BT.pdf

  Toán A2 – bài gảng
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/ToanA2BG.pdf

  Toán A2 – bài tập
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/ToanA2BT.pdf

  Toán A3
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/ToanA3.pdf

  Toán chuyên ngành
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/ToanKT.pdf

  Tổng quan viễn thông
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TQVT.pdf

  Triết học – bài giảng
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/triethoc.pdf

  Triết học – bài tập
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/triethocBT.pdf

  Vật lý đại cương A1 – bài giảng
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/VLDCA1.pdf

  Vật lý đại cương A1 - bài tập
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/VLDCA1_BT.pdf

  Vật lý đại cương A2
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/VLDCA2.pdf

  Xác suất thống kê
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/XSTK.pdf

  Xử lý tín hiệu số
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/XLTHS.pdf

  Xử lý âm thanh, hình ảnh
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/XLATHA.pdf

  Cơ sở kỹ thuật điện – điện tử
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTDDT.pdf

  kỹ thuật đồ hoạ
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTDH.pdf

  kỹ thuật truyền số liệu
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTTSL.pdf

  kỹ thuật viễn thông
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTVT.pdf


  Lập trình hướng đối tượng
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/LTHDT.pdf

  Multimedia
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/Multimedia.pdf

  Ngôn ngữ lập trình C++
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/NNLTC.pdf

  Nhập môn trí tuệ nhân tạo
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/TTNT.pdf

  Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/PTTKHTTT.pdf

  phương pháp số
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/PPS.pdf

  Xử lý ảnh
  http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/XLA.pdf

Chia sẻ trang này