1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

kho truyện tranh

Thảo luận trong 'TRUYỆN' bắt đầu bởi thanhpro86, 29 Tháng mười 2010.

 1. thanhpro86 New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  1/2 Prince 18+ ( up 37 chập ):
  http://www.ziddu.com/download/12212383/chap5.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212384/chap4.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212385/chap6.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212386/chap7.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212387/chap9.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212388/chap10.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212389/chap8.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212390/chap3.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12256650/Chap188.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12256651/Chap189-nobita32.good.to.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12248606/CBRchap177.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248607/CBRchap182.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248608/CBRchap174.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248609/CBRchap180.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248610/CBRchap184.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248611/CBRchap178.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248612/CBRchap179.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248613/CBRchap181.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248614/CBRchap175-176.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12248615/CBRchap183.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12216136/DragonBall36.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216137/DragonBall37.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216138/DragonBall40.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216139/DragonBall39.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216140/DragonBall38.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212391/chap1.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212392/chap2.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12212580/chap17.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212581/chap12.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212582/chap20.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212583/chap19.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212584/chap16.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212585/chap11.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212586/chap18.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212587/chap13.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212588/chap15.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212589/chap14.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12212845/chap28.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212846/Chap33vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212847/chap21.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212848/chap27.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212849/Chap30vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212850/Chap32vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212851/Chap29vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212852/chap23.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212853/Chap31vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212854/chap22.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12212984/Chap34vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212985/Chap36vechairar.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212986/Diary.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212987/Chap37vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212988/Chap35vechai.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12212989/chap40vechai.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12211548/chap24.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12211568/chap25.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12211687/chap26.rar.html


  Angel Heart ( up 10 chập ):


  http://www.ziddu.com/download/12214057/chapter5.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214058/chapter8.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214059/chapter1.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214060/chapter7.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214061/chapter6.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214062/chapter2.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214063/chapter10.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214064/chapter4.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214065/chapter9.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214066/chapter3.rar.html


  7 vien ngoc rong:


  http://www.ziddu.com/download/12214164/VDdragonchap47.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214165/VDdragonchap45.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214166/VDdragonchap46.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214167/VDdragonchap49.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214168/VDdragonchap48.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12214222/VDdragonchap51.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214223/VDdragonchap50.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12214728/DragonBall01VD.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12214729/VDdragontap01.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214730/DragonBall02VD.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12214731/VDdragontap03.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12214732/VDdragontap02.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12214839/DragonBall06VD.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12214840/DragonBall03VD.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12214841/DragonBall05VD.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12214842/DragonBall07VD.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12214843/DragonBall04VD.zip.html


  http://www.ziddu.com/download/12215715/DragonBall24.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215716/DragonBall25.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215717/DragonBall22.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215718/DragonBall21.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215719/DragonBall23.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12215976/DragonBall31.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215977/DragonBall27.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215978/DragonBall35.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215979/DragonBall32.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215980/DragonBall29.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215981/DragonBall26.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215982/DragonBall28.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215983/DragonBall30.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215984/DragonBall34.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12215985/DragonBall33.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12216345/DragonBall46.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216346/DragonBall43.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216347/DragonBall48.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216348/DragonBall44.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216349/DragonBall45.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216350/DragonBall42.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216351/DragonBall49.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216353/DragonBall41.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216354/DragonBall50.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12216355/DragonBall47.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12217143/DragonBall53.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217144/DragonBall51.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217145/DragonBall57.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217146/DragonBall55.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217147/DragonBall56.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217148/DragonBall58.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217149/DragonBall52.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217150/DragonBall54.rar.html
  Beelzebub 18+ ( up 43 chập ):
  http://www.ziddu.com/download/12217747/BeelzebubChap007.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217748/BeelzebubChap003.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217749/BeelzebubChap005.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217750/BeelzebubChap008.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217751/BeelzebubChap006.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217752/BeelzebubChap010.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217753/BeelzebubChap002.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217754/BeelzebubChap009.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217755/BeelzebubChap001.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12217756/BeelzebubChap004.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12218306/BeelzebubChap011.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12218422/BeelzebubChap012.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218423/BeelzebubChap013.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12218524/BeelzebubChap014.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218525/BeelzebubChap016.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218526/BeelzebubChap015.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12218608/BeelzebubChap017.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218609/BeelzebubChap018.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12218757/BeelzebubChap020.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218758/BeelzebubChap019.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12218884/BeelzebubChap023.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218885/BeelzebubChap022.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218886/BeelzebubChap021.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218887/BeelzebubChap025.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12218888/BeelzebubChap024.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12219130/BeelzebubChap027.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219131/BeelzebubChap029.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219132/BeelzebubChap028.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219133/BeelzebubChap030.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219134/BeelzebubChap026.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12219367/BeelzebubChap033.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219368/BeelzebubChap035.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219369/BeelzebubChap031.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219370/BeelzebubChap032.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219371/BeelzebubChap034.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12219882/BeelzebubChap039.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219883/BeelzebubChap037.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219884/BeelzebubChap038.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12219885/BeelzebubChap036.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12220643/BeelzebubChap040.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12220644/BeelzebubChap041.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12220734/BeelzebubChap042.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12220735/BeelzebubChap043-2.rar.html
  Cage of Eden ( 18+ ) ( up 10 chập ):


  http://www.ziddu.com/download/12221012/chap8cage.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221013/cagechap7.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221014/cage4.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221015/cagechap1a.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221016/cageofeden10.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221017/chap3cage.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221018/chap9cage.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221019/chap6cage.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12221122/CageofEden2.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12221123/CageofEdenchap1b.rar.html


  Chu be rong:
  http://www.ziddu.com/download/12225461/CBRchap133VD.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12226387/CBRchap134.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12226388/CBRchap135.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12230158/CBRchap136.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12230346/CBRchap137.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12230347/CBRchap138.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12245249/CBRchap139.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12245250/CBRchap144-145-146.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12245251/CBRchap142-143.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12245252/CBRchap141.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12245253/CBRchap140.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12246009/CBRchap147-148.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12246368/CBRchap149-150.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12246369/CBRchap151-152.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12246365/CBRchap153.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12246367/CBRchap154-155.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12247343/CBRchap158-159.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247344/CBRchap160-161.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247345/CBRchap156-157.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247346/CBRchap163-164.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247347/CBRchap162-163.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12247756/CBRchap169-170.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247757/CBRchap173.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247758/CBRchap167-168.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247759/CBRchap165-166.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12247760/CBRchap171-172.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12249007/CBRchap174.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249008/CBRchap175-176.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249009/CBRchap178.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249010/CBRchap182.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249011/CBRchap173.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249012/CBRchap180.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249013/CBRchap179.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249014/CBRchap183.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249015/CBRchap181.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249016/CBRchap177.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12249320/CBRchap187VD.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249321/CBRchap186VD.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249322/CBRchap185VD.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249323/CBRtap01VD.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249324/CBRtap04.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249325/CBRtap03.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249326/CBRtap02.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249327/CBRtap06.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249328/CBRtap05.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12249329/CBRchap184.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12250145/CBRtap07.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12250144/CBRtap08.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12250143/CBRtap09.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12253686/CBRtap15.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253687/CBRtap16.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253688/CBRtap12.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253689/CBRtap13.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253690/CBRtap19.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253691/CBRtap10.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253692/CBRtap18.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253693/CBRtap14.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253694/CBRtap17.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253695/CBRtap11.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12253942/CBRtap25.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253943/CBRtap20.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253944/CBRtap23.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253945/CBRtap21.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253946/CBRtap27.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253947/CBRtap29.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253948/CBRtap24.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253949/CBRtap26.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253950/CBRtap28.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12253951/CBRtap22.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254291/CBRtap30.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254291/CBRtap30.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254289/CBRtap36.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254288/CBRtap34.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254287/CBRtap33.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254286/CBRtap31.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254285/CBRtap35.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254284/CBRtap38.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254283/CBRtap37.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12254282/CBRtap39404142.rar.html


  Death Note - Cuốn sổ thiên mệnh ( up 48 chương ):


  http://www.ziddu.com/download/12257044/death_note_v01_ch01b.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12257045/DeathNote_v01_c04.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257046/DeathNote_v01_c02.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257047/DeathNote_v01_c03.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257048/death_note_v01_ch01a.zip.html

  http://www.ziddu.com/download/12257049/DeathNote_v01_c07.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257050/DeathNote_v01_c01b.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257051/DeathNote_v01_c05.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257052/DeathNote_v01_c06.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257053/DeathNote_v01_c01a.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12257428/DeathNote_v03_c17.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257429/DeathNote_v02_c13.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257430/DeathNote_v02_c16.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257431/DeathNote_v02_c11.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257432/DeathNote_v02_c15.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257433/DeathNote_v02_c14.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257434/DeathNote_v02_c12.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257435/DeathNote_v01_c08.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257436/DeathNote_v02_c10.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257437/DeathNote_v02_c09.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12257606/DeathNote_v03_c19.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257607/DeathNote_v03_c21.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257608/DeathNote_v03_c24.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257609/DeathNote_v04_c26.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257610/DeathNote_v03_c25.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257611/DeathNote_v03_c18.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257612/DeathNote_v03_c23.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257613/DeathNote_v03_c22.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257614/DeathNote_v03_c20.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257615/DeathNote_v04_c28.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/12257885/DeathNote_v05_c37.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257886/DeathNote_v04_c33.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257887/DeathNote_v04_c32.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257888/DeathNote_v05_c38.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257889/DeathNote_v04_c31.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257890/DeathNote_v04_c34.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257891/DeathNote_v05_c35.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257892/DeathNote_v04_c29.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257893/DeathNote_v04_c30.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12257894/DeathNote_v05_c36.rar.html


  http://www.ziddu.com/download/12258049/DeathNote_v06_c48.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258050/DeathNote_v05_c39.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258051/DeathNote_v05_c41.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258052/DeathNote_v05_c46.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258053/DeathNote_v06_c45.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258054/DeathNote_v05_c40.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258055/DeathNote_v05_c43.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258056/DeathNote_v05_c44.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258057/DeathNote_v05_c42.rar.html

  http://www.ziddu.com/download/12258058/DeathNote_v06_c47.rar.html

Chia sẻ trang này