1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Lập trình bài điểm đối xứng qua trục Oxy

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi phoenix, 30 Tháng năm 2009.

 1. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Tính khoảng cách
  Đối xứng qua góc
  Đối xứng qua Ox
  Đối xứng qua Oy

  Mã:
  [FONT=Courier New]#include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  // Khai bao kieu DIEM
  typedef struct
  {
    int x;  // tung do
    int y;  // hoanh do
  } DIEM;
  
  // Nguyen mau ham
  void Nhap(DIEM &d);
  void Xuat(DIEM d, char *thongbao);
  float TinhKhoangCach(DIEM d1, DIEM d2);
  DIEM TimDoiXungQuaGoc(DIEM d);
  DIEM TimDoiXungQuaOx(DIEM d);
  DIEM TimDoiXungQuaOy(DIEM d);
  
  void main()
  {
    DIEM d1, d2;
    
    Nhap(d1);
    Xuat(d1, "Toa do Diem 1: ");
    
    Nhap(d2);
    Xuat(d2, "Toa do Diem 2: ");
  
    printf("Khoang cach giua 2 diem = %.2f\n", TinhKhoangCach(d1, d2));
  
    Xuat(TimDoiXungQuaGoc(d1), "Toa do diem doi xung qua goc cua Diem 1: ");
    Xuat(TimDoiXungQuaOx(d1), "Toa do diem doi xung qua Ox cua Diem 1: ");
    Xuat(TimDoiXungQuaOy(d1), "Toa do diem doi xung qua Oy cua Diem 1: ");
  }
  
  // Dinh nghia ham
  void Nhap(DIEM &d)
  {
    printf("Nhap tung do x: ");
    scanf("%d", &d.x);
    printf("Nhap hoanh do y: ");
    scanf("%d", &d.y);
  }
  
  void Xuat(DIEM d, char thongbao[])
  {
    printf("%s", thongbao);
    printf("(%d, %d)\n", d.x, d.y);
  }
  
  float TinhKhoangCach(DIEM d1, DIEM d2)
  {
    float kq;
  
    int dx = d1.x - d2.x;
    int dy = d1.y - d2.y;
  
    kq = sqrt(float(dx*dx + dy*dy));
  
    return kq;
  }
  
  DIEM TimDoiXungQuaGoc(DIEM d)
  {
    DIEM kq;
    
    kq.x = -d.x;
    kq.y = -d.y;
  
    return kq;
  }
  
  DIEM TimDoiXungQuaOx(DIEM d)
  {
    DIEM kq;
    
    kq.x = d.x;
    kq.y = -d.y;
  
    return kq;
  }
  
  DIEM TimDoiXungQuaOy(DIEM d)
  {
    DIEM kq;
    
    kq.x = -d.x;
    kq.y = d.y;
  
    return kq;
  }[/FONT]

Chia sẻ trang này