1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

[LEAD2010]Cuộc thi thiết kế do đại sứ quán Mỹ tài trợ

Thảo luận trong 'Kiến thức liên ngành' bắt đầu bởi LEADproject, 8 Tháng mười một 2010.

 1. LEADproject New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu thích thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT]!/:)
  Nếu bạn yêu thích sáng tạo!:d
  Nếu bạn muốn những sáng tạo ấy được chứng nhận bởi một tổ chức uy tín như Đại Sứ Quán Mỹ? ^^:X
  Và nếu bạn muốn được tham gia vào một dự án uy tín, chuyên nghiệp do ĐSQ Mỹ tài trợ?O:)
  [FONT=&quot]Hãy đến với:
  [/FONT]
  [FONT=&quot]LEADdesign 2010-Cuộc thi thiết kế logo [/FONT]
  [FONT=&quot](7/11/2010-13/11/2010)[/FONT]


  [FONT=&quot]I. Sơ lược về dự án LEAD[/FONT][FONT=&quot](mini MBA for non-business student leaders)[/FONT]
  [FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] án LEAD là m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t khóa h[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c trong 7 ngày nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m cung c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p các kĩ năng lãnh đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]o, qu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] dành cho nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng sinh viên không thu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c ngành kinh t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i [/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c mu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng hi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n cho c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng. D[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] án Lead đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c thực hiện dưới s[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] tài tr[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] và giúp đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]a ĐSQ Hoa Kỳ.[/FONT]
  [FONT=&quot].[/FONT]

  [FONT=&quot]II.Mục đích cuộc thi[/FONT]
  §[FONT=&quot]Chọn được Logo (Mẫu biểu trưng) chính thức cho dự án LEAD. [/FONT]
  §[FONT=&quot]Tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ yêu thích thiết kế và mong muốn thể hiện ý tưởng sáng tạo.[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]III. Yêu cầu logo:[/FONT]
  [FONT=&quot]- Th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] hi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c tinh th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n " ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng, sáng t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]o, c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng hi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n, lanh dao".[/FONT]
  [FONT=&quot]- Đ[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n, [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng.[/FONT]
  [FONT=&quot]- Có thuy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t minh (ng[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n, súc tích).[/FONT]
  [FONT=&quot]III.Đối tượng dự thi:[/FONT]
  -
  [FONT=&quot]Dành cho t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i đam mê thi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

  [FONT=&quot]IV. Thời gian và cách tham dự cuộc thi:[/FONT]
  [FONT=&quot]Nh[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n bài d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] thi t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] 7/11 đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n h[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t ngày 13/11/2010 qua hòm th[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]: Leadproject.info@gmail.com với tiêu đề: Bài dự thi thiết kế logo cho LEAD . Lưu ý: Ghi rõ họ tên, địa chỉ, năm sinh trong bài dự thi.[/FONT]
  [FONT=&quot]Hình [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]nh c[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]a bài d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] thi ph[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c nét có th[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] in trên m[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t li[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u[/FONT]
  [FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]nh d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng: File g[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c ( Photoshop, Corel, illustrator, Cad,...) + jpeg đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] phân gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i: 72 dpi[/FONT]
  [FONT=&quot]V.[FONT=&quot]Giải thưởng:[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]- Một giải thưởng ti[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t trị giá: 1.000.000 đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT]
  [FONT=&quot]- Gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p b[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i Đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i S[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] Quán M[/FONT][FONT=&quot]ỹ[/FONT]
  [FONT=&quot]- C[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i tham gia vào nhóm IT c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a d[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] án LEAD.[/FONT]
  [FONT=&quot]VI.[FONT=&quot]Bản Quyền:[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]- LEAD không ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]u trách nhi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t kỳ tranh ch[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]p nào liên quan t[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n quy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n tác ph[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] thi[/FONT]

  [FONT=&quot]- LEAD có tòan quy[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng các tác ph[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]m đo[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t gi[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]i ph[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]c v[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] cho các ho[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng qu[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]ng bá d[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] án.[/FONT]
  [FONT=&quot]Hotline: 016899 08 096 (Ms Hải) (no SMS please)[/FONT]

Chia sẻ trang này