1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

led ma tran xuat chu ra 16 hang

Thảo luận trong 'Khoa học máy tính' bắt đầu bởi nguyenminhluan77, 17 Tháng chín 2009.

 1. nguyenminhluan77 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  chao cac anh!em dang lam 1 cai quang bao 16*16 de lam bao cao ma em chi xuat duoc ma chu ra 8 hang dau em khong the xuat chu ra 16 hang,rat mong cac anh giup do!:017:
  em xin cam on!nguyenminhluan77@gmail.com
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
  ; chuong trinh xuat du lieu len bang ma tran
  ; ngang gom co 4 Led matrix 8x8 = 16*16=16 cot
  ; cao gom co2Led matrix 8x8 =2*8 =16 hang
  ; Xuat tin hieu ra cot dung IC 74HC595 gom N con mat noi tiep
  ;Quet hang dung 1 con IC 74HC154
  ;trong proteu quang bao 2 dong
  ;tich cuc muc 1
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
  clock bit p2.0
  Din bit p2.1
  Lacth bit p2.2
  Colume equ 30h
  bodem equ 31h
  contro equ 32h
  Row equ 33h
  ABCD equ 34h
  Length equ 35h
  org 0000h
  KhoiTao:
  mov bodem, #0
  mov contro, #0
  mov row, #0
  mov ABCD, #00h
  mov dptr, #DuLieu
  ;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Main:
  call Xoamanhinh
  Call Xuat_Frame
  call delay
  inc ABCD
  inc Row
  mov a, Row
  cjne a, #8, main
  sjmp Khoitao
  ;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Xuat_Frame:
  call DATA_cot
  mov p1, ABCD


  ret
  DATA_Cot:
  mov r2, colume
  mov r3, Row
  clr Lacth
  dichcot:
  mov a,contro
  add a, bodem
  movc a, @a+dptr
  setb Clock
  call GOIDULIEU
  mov Din,c
  clr Clock
  inc bodem
  djnz r2, dichcot
  mov bodem, #0
  setb Lacth
  ret
  ;----------------------------------------------------------
  XoaManHinh:
  mov r2, colume
  clr Lacth
  xoa: clr clock
  clr Din
  setb clock
  djnz r2, xoa
  setb Lacth
  ret
  ;----------------------------------------------------------
  GOIDULIEU:
  cjne r3, #0, dong1
  mov c, acc.0
  ret
  dong1:cjne r3, #1, dong2
  mov c, acc.1
  ret
  dong2: cjne r3, #2, dong3
  mov c, acc.2
  ret
  dong3: cjne r3, #3, dong4
  mov c, acc.3
  ret
  dong4: cjne r3, #4, dong5
  mov c, acc.4
  ret
  dong5: cjne r3, #5, dong6
  mov c, acc.5
  ret
  dong6: cjne r3, #6, dong7
  mov c, acc.6
  ret
  dong7:cjne r3,#7,het
  mov c, acc.7
  het:ret
  ;-------------------------------------------------
  delay:
  mov tmod,#00000001b ;chon che do time t0 cua 4 bit thap
  setb tr0
  mov th0,#high(-2800)
  mov tl0,#low(-2800)
  jnb tf0,$
  clr tr0
  clr tf0
  ret
  ;--------------------------------------------------------
  DULIEU:

  DB 4CH,92H,92H,92H,64H,0H,0H,2H,2H,0FEH,2H,2H,0H,0H,7EH,80H,80H,80H,7EH
  end

Chia sẻ trang này