1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Let's learn Korean

Thảo luận trong 'Tiếng Hàn' bắt đầu bởi ronun, 23 Tháng mười 2006.

 1. ronun Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <span style="color:#CC33CC"><span style="font-size:14pt;line-height:100%">Chapter 3. At Customs
  3과 세관
  </span> </span>

  <object id="MediaPlayer1"
  width=350 height=345
  classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
  codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
  mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112"
  standby="đang load ...."
  type="application/x-oleobject">
  <param name="Filename" value="http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/images/eng/e_03.swf">
  <param name="ShowControls" value="true">
  <PARAM NAME="Autostart" VALUE="true">
  <embed type="application/x-mplayer2"
  name="MediaPlayer1"
  pluginspage = "http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
  width="350"
  height="345"
  src="http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/images/eng/e_03.swf"
  showcontrols="1"Autostart="1" >
  </embed>
  </object>
  Double click vào màn hình để zoom out khung nhìn

  <span style="color:#660000"><span style="font-size:12pt;line-height:100%">Customs Officer: 신고할 물건이 있습니까?
  [Sin-gohal mulgeoni isseumnikka?]
  Do you have any items to declare?

  Bill : 없습니다.
  [Eopsseumnida.]
  No. I don’t.

  네, 있습니다.
  [Ne, isseumnida.]
  Yes, I do.

  Customs Officer: 이것은 무엇입니까?
  [Igeoseun mu-eosimnikka?]
  What is this?

  Mary : 친구에게 줄 선물입니다.
  [Chingu-ege jul seonmurimnida.]
  It’s a gift for my friend.

  Customs Officer: 됐습니다. 안녕히 가십시오.
  [Dwaesseumnida. Annyeong-hi gasipsio.]
  O.K. You may go. Goodbye.

  Bill : 감사합니다.
  [Gamsahamnida.]
  Thank you.

  Bill : 관세를 내야 합니까?
  [Gwansereul neya hamnikka?]
  Do I have to pay customs tax?

  Customs Officer: 네, 내야 합니다.
  [Ne, neya hamnida.]
  Yes, you do.

  아니오, 안 내셔도 됩니다.
  [Anio, an nesyeodo doemnida.]
  No, you don’t. 


  <span style="color:#33CCFF">Vocabulary and Expressions </span>

  신고(하다) [sin-go(hada)] To declare
  물건 [mulgeon] Item
  없다 [eoptta]Do not have (don’t have)
  이것(저것, 그것) [igeot (jeogeot, geugeot)]This (that, it)
  친구 [chin-gu] Friend
  주다 [juda]To give
  선물 [seonmul]Gift (present)
  관세 [gwanse]Customs tax
  관세를 내다 [gwansereul neda]To pay customs
  tax </span> </span>
 2. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này