1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

mắt biếc --- Nguyễn nhật ánh -- chương 8

Thảo luận trong 'Mắt biếc --- Nguyễn nhật ánh' bắt đầu bởi thongspk09, 6 Tháng tư 2011.

 1. thongspk09 <marquee><b><i>Đệ nhất dự đoán bóng đá năm 2011</i

  Số bài viết: 87
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng 8

  Tôi t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Quy Nh[FONT=&quot]ơ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i . Con trai núi v[FONT=&quot]ề[/FONT] thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n, chuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a con cháu Âu C[FONT=&quot]ơ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] x[FONT=&quot]ứ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] L[FONT=&quot]ạ[/FONT]c Long Quân gió cát đã giúp tôi nguôi n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i đau ph[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng vĩ.
  Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày xa cách, lòng tôi tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i và tôi th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Hà Lan nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n. S[FONT=&quot]ố[/FONT] ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]n nó r[FONT=&quot]ố[/FONT]t l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng sung s[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng gì. Lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng phi[FONT=&quot]ề[/FONT]n mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]n, nó nh[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT] chim chào mào trên lũy tre sau hè nhà nó trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày bão l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, luôn ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ợ[/FONT] gió cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n bay đi . Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] mong Hà Lan tìm th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc trong đám c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ễ[/FONT] tràng. Tôi cũng mong hai năm s[FONT=&quot]ư[/FONT] ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m :Dng qua đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tôi s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] làng r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng sim hoa tím c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi x[FONT=&quot]ư[/FONT]a . Qui Nh[FONT=&quot]ơ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày tháng đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i mong.

  Lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên Hà Lan g[FONT=&quot]ử[/FONT]i cho tôi là lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] báo tin vui . Lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] khá v[FONT=&quot]ắ[/FONT]n t[FONT=&quot]ắ[/FONT]t. Nó cho bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nó v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a sinh con gái, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tên là Trà Long, th[FONT=&quot]ế[/FONT] thôi, ngoài ra ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng nói thêm chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n gì khác. Tôi vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t th[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] thăm h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e hai m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] con, Hà Lan cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i qua quít: m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e con kh[FONT=&quot]ỏẹ[/FONT] Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi, v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y là vui r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i . T[FONT=&quot]ừ[/FONT] nay, Hà Lan s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không còn c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cô đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n trong ngôi nhà mênh mông c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bà cô giàu có. Nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không còn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ẻ[/FONT] loi, tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày d[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i Dũng v[FONT=&quot]ề[/FONT]. Trà Long, cháu làm ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]n l[FONT=&quot]ử[/FONT]a s[FONT=&quot]ưở[/FONT]i [FONT=&quot]ấ[/FONT]m lòng m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] cháu, có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i không?

  Trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo, tôi cũng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] thăm h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i hai m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] con. Tôi không đ[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng gì đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n Dũng, m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c dù tôi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t thái đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Dũng tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c tin Trà Long ra đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] d[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nó v[FONT=&quot]ề[/FONT] đám c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i ra sao . Hà Lan cũng không nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n Dũng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i . Nó c[FONT=&quot]ố[/FONT] ý ph[FONT=&quot]ớ[/FONT]t l[FONT=&quot]ờ[/FONT], gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tôi .

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] trôi qua, gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] tôi đêm đêm th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m n[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ị[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n. Trong gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT], tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m n[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ị[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n. Trong gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT], tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y Hà Lan d[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bé Trà Long vào Qui Nh[FONT=&quot]ơ[/FONT]n thăm tôi, hai m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] con ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y trên gh[FONT=&quot]ề[/FONT]nh đá nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nhô, đùa gi[FONT=&quot]ỡ[/FONT]n cùng sóng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c. Cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi, trong gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] tôi không có Dũng. Nó bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đâu m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.

  Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đó là gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] . Trong th[FONT=&quot]ự[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT], k[FONT=&quot]ế[/FONT]t thúc th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian hu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i quân tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, Dũng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT].

  Dũng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT], làm đám c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i, Hà Lan báo tin cho tôi trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i Hà Lan, mà c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i ... Bích Hoàng, cô gái Dũng đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ỉ[/FONT]u môi nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n xét "ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cái m[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ngoài, chán b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] x[FONT=&quot]ừ[/FONT]". Hà Lan ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] báo nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, không bình lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n gì thêm. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, trái tim nó đang tan ra t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ả[/FONT]nh.

  Tôi đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đi đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] hàng ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]c l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n không hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u sao m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y . Tôi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] k[FONT=&quot]ẻ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng du trôi b[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ề[/FONT]nh gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a vùng khói s[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c, lòng tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i qua muôn ngàn c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác khác nhau, bàng hoàng, s[FONT=&quot]ử[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT]t, ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n n[FONT=&quot]ộ[/FONT], điên cu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng và cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng là n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i bao trùm.

  Tôi xé v[FONT=&quot]ụ[/FONT]n lá th[FONT=&quot]ư[/FONT], vo tròn, ném qua c[FONT=&quot]ử[/FONT]a s[FONT=&quot]ổ[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i u[FONT=&quot]ể[/FONT] o[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng lên đi v[FONT=&quot]ề[/FONT] phía bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n. Tôi ôm theo cây đàn nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ôm ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]. Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có mày chia s[FONT=&quot]ẻ[/FONT] cùng tao!

  Ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i trên gh[FONT=&quot]ề[/FONT]nh đá, sóng b[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ị[/FONT]t mù, tay tôi l[FONT=&quot]ướ[/FONT]t trên phím đàn, và tôi nghe ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng lòng tôi v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ề[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n:


  T[FONT=&quot]ừ[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i xa x[FONT=&quot]ử[/FONT]a xa x[FONT=&quot]ư[/FONT]a nào
  Em tôi đã yêu ai
  Đã vô cùng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc và vô cùng kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] đau
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i trong bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u [FONT=&quot]ả[/FONT]m đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]m nào
  Em tôi đã nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tình yêu
  Nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ế[/FONT]t chém
  R[FONT=&quot]ờ[/FONT]i b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i xanh m[FONT=&quot]ơ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng
  Trái tim em tôi đã tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT]
  N[FONT=&quot]ằ[/FONT]m [FONT=&quot]ố[/FONT]m trong l[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ự[/FONT]c
  Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mũi tên rung.

  [FONT=&quot]Ở[/FONT] ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i xa, Hà Lan m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài sao trái tim tôi b[FONT=&quot]ồ[/FONT]i h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y . Tôi nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] em và tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng em. Ngày mai tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] v[FONT=&quot]ộ[/FONT]i vã đón xe v[FONT=&quot]ề[/FONT]. Lúc này, em c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có tôi bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, n[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ự[/FONT]a, s[FONT=&quot]ẻ[/FONT] chia . S[FONT=&quot]ứ[/FONT]c em có là bao, tôi không n[FONT=&quot]ỡ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] mình em gánh n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng. Không có b[FONT=&quot]ờ[/FONT] vai tôi, em l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đâu ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] g[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ể[/FONT] khóc vùi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ư[/FONT]a b[FONT=&quot]ấ[/FONT]c, d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u em khóc ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tình, n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t em cháy nám trái tim tôi, c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng toan không sánh n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i .

  Tôi th[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n th[FONT=&quot]ờ[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i trên bãi bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n su[FONT=&quot]ố[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n lúc th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y tri[FONT=&quot]ề[/FONT]u lên. Bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n Qui Nh[FONT=&quot]ơ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày này s[FONT=&quot]ấ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng. Bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t gì không?

  *****

  Tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Đo Đo làm ông giáo làng. Tôi d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y [FONT=&quot]ở[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c năm nào và tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cô Thung và c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y cô tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đây t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y d[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tôi . Các th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y cô cũ th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT], m[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m. Hôm đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên, cô Thung nhìn s[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tôi và kêu lên m[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ỡ[/FONT]:
  - Ôi, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đó h[FONT=&quot]ả[/FONT] ? Trông th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y khác h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] d[FONT=&quot]ữ[/FONT] a !

  Cách x[FONT=&quot]ư[/FONT]ng hô c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cô Thung khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tôi ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Tôi b[FONT=&quot]ố[/FONT]i r[FONT=&quot]ố[/FONT]i nói:

  - Cô đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i em là th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y! Cô c[FONT=&quot]ứ[/FONT] kêu em b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng em nh[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i x[FONT=&quot]ư[/FONT]a! - B[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m ngày nào và bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng - H[FONT=&quot]ồ[/FONT]i x[FONT=&quot]ư[/FONT]a em v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng tranh nhau đi ... rót n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c cho cô!

  Cô Thung m[FONT=&quot]ỉ[/FONT]m c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i:

  - Chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cũ, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c làm chi! H[FONT=&quot]ồ[/FONT]i x[FONT=&quot]ư[/FONT]a khác, bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] khác! H[FONT=&quot]ồ[/FONT]i x[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đi h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, còn bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đi d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y, làm sao tôi kêu th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng em đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c!

  Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lý l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cô, tôi đành xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c:

  - V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y thôi, cô kêu em b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tên! Cô đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng kêu b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y, em áy náy l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m!

  Cô Thung suy nghĩ m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lát r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i g[FONT=&quot]ậ[/FONT]t gù:

  - V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c! Tôi s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] kêu Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n là Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n!

  Tôi m[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng quýnh. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] đó, các th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y cô trong tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ướ[/FONT]c cô Thung, g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i tôi b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tên. Tôi là cái th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a, trùm đánh nhau, chúa b[FONT=&quot]ị[/FONT] ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]t, b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a nào đi h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] cũng rách qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n rách áo, b[FONT=&quot]ươ[/FONT]u c[FONT=&quot]ổ[/FONT] u đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, nay đi h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y năm v[FONT=&quot]ề[/FONT], t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c x[FONT=&quot]ế[/FONT]p ngang hàng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y cô kính m[FONT=&quot]ế[/FONT]n ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a, tôi đâu dám.

  Tôi nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ông Các-nô ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a, làm t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng, v[FONT=&quot]ề[/FONT] làng không quên ghé thăm th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y cũ. Th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y giáo già đang d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c trò, thình lình th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ông t[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng oai v[FONT=&quot]ệ[/FONT] b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c vào, c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u vai sáng lóe, v[FONT=&quot]ộ[/FONT]i vã nghiêm chào . Ông t[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng li[FONT=&quot]ề[/FONT]n ng[FONT=&quot]ả[/FONT] nón, vòng tay kính c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n: "Th[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y, con là h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c trò Các-nô ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a đây [FONT=&quot]ạ[/FONT]!". Tôi cũng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y . Tôi là trò Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a . Bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh các th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y cô thu[FONT=&quot]ở[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, tôi luôn luôn là chú h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c trò nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]. Chú h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c trò [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i qua tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i hai m[FONT=&quot]ươ[/FONT]i .

  *****

  Khi tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] làng, tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đã m[FONT=&quot]ở[/FONT] thêm l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t. L[FONT=&quot]ớ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hút g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ế[/FONT]t tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] con tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y Phu. H[FONT=&quot]ọ[/FONT]c trò loe hoe, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y n[FONT=&quot]ấ[/FONT]n ná thêm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đóng c[FONT=&quot]ử[/FONT]a tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. Dù sao, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y cũng đã già, s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e không còn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT] x[FONT=&quot]ư[/FONT]a. Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nhà d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y kèm dăm ba đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT], s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng qua ngày.

  Hôm tôi ghé thăm, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y Phu không nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n ra tôi. Tôi x[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tên, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ớ[/FONT]. Th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y kéo chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c kính lão x[FONT=&quot]ệ[/FONT] xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng mũi, nhìn tôi trân trân, gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng xúc đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng:

  - Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y [FONT=&quot]ư[/FONT] ? Em v[FONT=&quot]ề[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT]?ôm nào ?

  Tôi nhìn n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i l[FONT=&quot]ấ[/FONT]p lánh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c răng vàng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y, lòng b[FONT=&quot]ồ[/FONT]i h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i khôn t[FONT=&quot]ả[/FONT]. Ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a, ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a b[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ề[/FONT]. Sao tôi c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] mãi ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a ?

  - Th[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y, em m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] ! - Tôi đáp kh[FONT=&quot]ẽ[/FONT].

  Th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tay lên vai tôi:

  - Em v[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bao lâu ?

  Tôi ch[FONT=&quot]ớ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t:

  - Th[FONT=&quot]ư[/FONT]a th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y, em v[FONT=&quot]ề[/FONT] luôn. Em v[FONT=&quot]ề[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y [FONT=&quot]ở[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c làng mình.

  Nghe v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n lên:

  - Hay l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, em ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ! Đó là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] khó nh[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cao quí em [FONT=&quot]ạ[/FONT] !

  Tôi d[FONT=&quot]ạ[/FONT] kh[FONT=&quot]ẽ[/FONT]. Th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i g[FONT=&quot]ậ[/FONT]t gù:

  - Nghe em v[FONT=&quot]ề[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c [FONT=&quot]ở[/FONT] làng, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]c nhiên. Khi tr[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng thành, không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ai cũng quay v[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ố[/FONT]n cũ. Làng quê mình s[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i đá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n thóc g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o, nghèo khó muôn đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i !

  Gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y bâng khuâng nghe bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n da di[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Lúc m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vào nhà, không th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ị[/FONT] H[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh và th[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Hòa đâu, tôi đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i. Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT], nghe th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y nói v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, tôi không h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Hai ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i con th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n đã đi l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng xa. T[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên tôi nhìn th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m. S[FONT=&quot]ố[/FONT]ng cô qu[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a x[FONT=&quot]ế[/FONT] chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đã m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đi v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] qu[FONT=&quot]ắ[/FONT]c th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, nghiêm ngh[FONT=&quot]ị[/FONT] ngày nào. Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i già thui th[FONT=&quot]ủ[/FONT]i, cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]m tháng ngày qua.

  Khi chào th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y quay ra, tôi không gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]u n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài, ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]m ngùi, u u[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n.

  *****

  Tôi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i nhà Hà Lan khá th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên. Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] trong căn nhà phên tre mái lá [FONT=&quot]ấ[/FONT]y có thêm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i: Trà Long.

  Khi Trà Long đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i r[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i thì Hà Lan g[FONT=&quot]ử[/FONT]i nó v[FONT=&quot]ề[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ông bà ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i. Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bà cô c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p v[FONT=&quot]ố[/FONT]n m[FONT=&quot]ở[/FONT] ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]m may, Hà Lan b[FONT=&quot]ậ[/FONT]n bù đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u. V[FONT=&quot]ừ[/FONT]a đi h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c may, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y thuê nhà, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i lo chiêu m[FONT=&quot]ộ[/FONT] th[FONT=&quot]ầ[/FONT]y th[FONT=&quot]ợ[/FONT], Hà Lan không có thì gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] chăm sóc Trà Long, đành giao cho bà ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i.

  Lúc tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT], Trà Long đã g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hai tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i. Nó gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ẹ[/FONT], xinh x[FONT=&quot]ắ[/FONT]n, d[FONT=&quot]ễ[/FONT] th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p di truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n ba th[FONT=&quot]ế[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT]. Nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] có nó bi bô su[FONT=&quot]ố[/FONT]t ngày, căn nhà đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng. M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] Hà Lan h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n đã vùi xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đáy lòng n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ổ[/FONT] tâm năm nào. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i, bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] tôi cũng b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p bà vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đùa gi[FONT=&quot]ỡ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cháu.

  Tôi tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n trai đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Trà Long, nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đây bà tôi đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng là b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi. Ba Hà Lan ít khi n[FONT=&quot]ự[/FONT]ng cháu, ông có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ố[/FONT]i quan tâm riêng. Th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Trà Long, ông ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]u l[FONT=&quot]ộ[/FONT] tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ánh m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t âu y[FONT=&quot]ế[/FONT]m th[FONT=&quot]ầ[/FONT]m l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng. Th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, ông ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]c cho nó c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i và trong khi nó c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a d[FONT=&quot]ứ[/FONT]t, ông b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ra sau hè v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c li[FONT=&quot]ề[/FONT]m ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bó m[FONT=&quot]ạ[/FONT] trên tay.

  Tôi th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Trà Long v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tình th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t. Nó là hóa thân nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] bé b[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Hà Lan. Nó là s[FONT=&quot]ự[/FONT] n[FONT=&quot]ố[/FONT]i dài s[FONT=&quot]ố[/FONT] ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]n không may c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nó. Ngay t[FONT=&quot]ừ[/FONT] lúc l[FONT=&quot]ọ[/FONT]t lòng, nó đã là đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] không cha và m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i đã s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m r[FONT=&quot]ờ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i vòng tay m[FONT=&quot]ẹ[/FONT]. Ngôi sao b[FONT=&quot]ả[/FONT]n m[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cháu n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m l[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n khu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đâu gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i thăm th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]m, đêm đêm chú m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t dò tìm sao ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ? C[FONT=&quot]ứ[/FONT] m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]m Trà Long d[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i quanh qu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n bên b[FONT=&quot]ộ[/FONT] ván, lòng tôi không kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i bâng khuâng.

  Trà Long khoái c[FONT=&quot]ỡ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ự[/FONT]a, tôi ch[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i hai tay hai chân, n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m b[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng n[FONT=&quot]ề[/FONT]n nhà, bò loanh quanh cho nó ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng trên l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng. Trà Long khoái xem trò, tôi l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ọ[/FONT] n[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bôi đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, gi[FONT=&quot]ả[/FONT] làm kh[FONT=&quot]ỉ[/FONT], làm c[FONT=&quot]ọ[/FONT]p, làm mèo. Tôi g[FONT=&quot]ầ[/FONT]m g[FONT=&quot]ừ[/FONT], tôi kêu meo meo, kh[FONT=&quot]ọ[/FONT]t kh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]t, nó thích l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ngh[FONT=&quot]ẽ[/FONT]o.

  Trà Long đòi đi ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i, tôi cõng nó trên l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, d[FONT=&quot]ạ[/FONT]o kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]p làng. Ban đêm, tôi cõng nó ra ch[FONT=&quot]ợ[/FONT], r[FONT=&quot]ả[/FONT]o kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]p các hàng quán, mua cho nó nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng con thú s[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ỡ[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] sung s[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng nhìn nó n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m kh[FONT=&quot]ư[/FONT] kh[FONT=&quot]ư[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng con thú trong tay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t thích thú.

  Hôm nào, b[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i bán thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c d[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ghé làng, hai chú cháu l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i chen chúc gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a vòng tròn ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i bao quanh g[FONT=&quot]ố[/FONT]c bàng già gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ợ[/FONT], m[FONT=&quot]ả[/FONT]i mê xem nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng trò bi[FONT=&quot]ể[/FONT]u di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n kỳ qu[FONT=&quot]ặ[/FONT]c và đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y xúc c[FONT=&quot]ả[/FONT]m. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, khi r[FONT=&quot]ờ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ợ[/FONT] bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] Trà Long cũng ngo[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o c[FONT=&quot]ổ[/FONT] ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] trên vai tôi t[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nào. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, tôi c[FONT=&quot]ố[/FONT] đi th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m, s[FONT=&quot]ợ[/FONT] Trà Long th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c và trong khi th[FONT=&quot]ậ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]m t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c chân, tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] Hà Lan ray r[FONT=&quot]ứ[/FONT]t.

  *****

  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT], Dũng và Bích Hoàng đã c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i nhau đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ngày. G[FONT=&quot]ặ[/FONT]p tôi, Hà Lan khóc nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ư[/FONT]a, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tôi [FONT=&quot]ướ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ẫ[/FONT]m. Quê tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m bão l[FONT=&quot]ụ[/FONT]t, l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n này tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bên cho n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t em dâng ng[FONT=&quot]ậ[/FONT]p lòng tôi.

  N[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ư[/FONT] bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n kh[FONT=&quot]ơ[/FONT]i, khóc hoài cũng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Khóc m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, Hà Lan thôi n[FONT=&quot]ứ[/FONT]c n[FONT=&quot]ở[/FONT], ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ngó tôi. Tôi nhìn nó, không nói m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i. Tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đang dâng lên trong m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bi[FONT=&quot]ế[/FONT]c kia. Tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nó l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng thinh, câm nín.

  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đó, tôi [FONT=&quot]ở[/FONT] nhà bà cô Hà Lan su[FONT=&quot]ố[/FONT]t ba ngày. B[FONT=&quot]ấ[/FONT]y gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] sang tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng hay nghèo hèn đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi không còn ý nghĩa gì n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n Hà Lan thôi s[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ủ[/FONT]i. Tôi không th[FONT=&quot]ể[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] nhà c[FONT=&quot]ậ[/FONT]u Hu[FONT=&quot]ấ[/FONT]n, dù Dũng không có nhà. Nó và Bích Hoàng đã t[FONT=&quot]ế[/FONT]ch đi Đà L[FONT=&quot]ạ[/FONT]t. Tôi cũng không th[FONT=&quot]ể[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] nhà ch[FONT=&quot]ị[/FONT] Nh[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. Ch[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ả[/FONT]i su[FONT=&quot]ố[/FONT]t ngày khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tôi phát điên:

  - Sao Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không v[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m d[FONT=&quot]ự[/FONT] đám c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i anh Dũng ? Đám c[FONT=&quot]ướ[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m !

  Trong ba ngày ít [FONT=&quot]ỏ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng bên nhau đó, tôi và Hà Lan không nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n Dũng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i. Chúng tôi đùa gi[FONT=&quot]ỡ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bé Trà Long. Tôi đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a hai m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] con đi ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đây đó cho khuây kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]a. Chúng tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] nói v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau v[FONT=&quot]ề[/FONT] chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p, v[FONT=&quot]ề[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng lai. T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có th[FONT=&quot]ế[/FONT], cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ngày tôi tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Qui Nh[FONT=&quot]ơ[/FONT]n. Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c lúc chia tay, tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] nói m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t câu:

  - Hà Lan hãy c[FONT=&quot]ố[/FONT] g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng ! Hãy nghĩ đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n Trà Long !

  Hà Lan g[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t u bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n v[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n. Nó không ti[FONT=&quot]ễ[/FONT]n tôi ra b[FONT=&quot]ế[/FONT]n xe. Nó ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ự[/FONT]a c[FONT=&quot]ử[/FONT]a trông theo. M[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tám tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, nó đã lâm vào ngh[FONT=&quot]ị[/FONT]ch c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh, tôi v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nó, b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ra đi c[FONT=&quot]ứ[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c d[FONT=&quot]ặ[/FONT]c dùng d[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng.

  Cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n lúc ra tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, tôi không v[FONT=&quot]ề[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] thêm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nào. Tôi [FONT=&quot]ở[/FONT] xa, g[FONT=&quot]ử[/FONT]i th[FONT=&quot]ư[/FONT] thăm h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i. Hà Lan tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, th[FONT=&quot]ư[/FONT] có th[FONT=&quot]ư[/FONT] không, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng trang gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đã thôi nhòe n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t. Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó giúp tôi yên tâm h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p. Tôi [FONT=&quot]ở[/FONT] Qui Nh[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, đêm n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m nghe ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ể[/FONT]n, trong c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n m[FONT=&quot]ơ[/FONT] tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi tr[FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] x[FONT=&quot]ứ[/FONT], d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c trò.

  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t năm sau, tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t. Tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a mùa ph[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng vĩ, b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sau l[FONT=&quot]ư[/FONT]ng hai năm l[FONT=&quot]ủ[/FONT]i th[FONT=&quot]ủ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c hành. Tôi ghé thăm Hà Lan, không th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y Trà Long đâu. Tôi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, nó b[FONT=&quot]ả[/FONT]o nó g[FONT=&quot]ử[/FONT]i Trà Long v[FONT=&quot]ề[/FONT] ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày này, Hà Lan t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t. Ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xuôi chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] cho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c m[FONT=&quot]ở[/FONT] ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]m may, nó không có thì gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] lo cho con. Nó cũng không có thì gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] trò chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi. Tôi [FONT=&quot]ở[/FONT] xa v[FONT=&quot]ề[/FONT], ôm trong lòng hai năm th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] mà ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ể[/FONT] giãi bày. Tôi đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]p xe ra ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ô, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t mình m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bóng, ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] bên chân c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u năm nào nhìn n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y, th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tình mình cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n trôi đi.

  Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi không trách Hà Lan. Nó quên n[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, nó v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t qua hoàn c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh éo le đ[FONT=&quot]ể[/FONT] vui cùng công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c, tôi m[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng cho nó. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bóng mây thôi giăng m[FONT=&quot]ờ[/FONT] m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bi[FONT=&quot]ế[/FONT]c, th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, tôi còn mong m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i gì h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n !

  *****

  Làng Đo Đo không có gì thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i. Hôm tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT], nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng trái du[FONT=&quot]ố[/FONT]i chín vàng bên th[FONT=&quot]ề[/FONT]m gi[FONT=&quot]ế[/FONT]ng năm x[FONT=&quot]ư[/FONT]a, hàng dâm b[FONT=&quot]ụ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c nhà lão T[FONT=&quot]ứ[/FONT] h[FONT=&quot]ớ[/FONT]t tóc v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT] r[FONT=&quot]ự[/FONT]c phía đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u làng.

  Tôi đi qua ch[FONT=&quot]ợ[/FONT], nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c s[FONT=&quot]ạ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ơ[/FONT] đang đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nép vào nhau ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] đêm xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng. Gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ợ[/FONT], nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] thò lò mũi xanh đang chia phe đánh nhau và đu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i quanh g[FONT=&quot]ố[/FONT]c bàng, mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng la chí :De. T[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên tôi c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y b[FONT=&quot]ồ[/FONT]i h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i. Tôi b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i th[FONT=&quot]ơ[/FONT] tôi ngày tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c.

  Tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i th[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] [FONT=&quot]ấ[/FONT]y có mình tôi v[FONT=&quot]ề[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n bè x[FONT=&quot]ư[/FONT]a t[FONT=&quot]ả[/FONT]n mác n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i đâu, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lèo tèo dăm ba đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gái l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i càng m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hút. Con gái quê tôi c[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i đôi m[FONT=&quot]ươ[/FONT]i không h[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n mà cùng bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ly quê x[FONT=&quot]ứ[/FONT]. H[FONT=&quot]ọ[/FONT] đi tìm l[FONT=&quot]ụ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ế[/FONT]c [FONT=&quot]ở[/FONT] xa xăm, ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t thanh minh m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i r[FONT=&quot]ủ[/FONT] nhau v[FONT=&quot]ề[/FONT] t[FONT=&quot]ả[/FONT]o m[FONT=&quot]ộ[/FONT].

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i niên thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u r[FONT=&quot]ộ[/FONT]n ràng k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m, cùng đi v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ai mà ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT]. Cô Th[FONT=&quot]ị[/FONT]nh sau khi thi đ[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tú tài hai, [FONT=&quot]ở[/FONT] luôn ngoài thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT]. Cô b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, xin vào làm [FONT=&quot]ở[/FONT] ngành ngân hàng, chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng. Ch[FONT=&quot]ị[/FONT] Quyên, đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a con gan góc, hi[FONT=&quot]ế[/FONT]m hoi c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a quê núi, cũng b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] đi sau tám năm dài ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] gia đình buôn bán. Ch[FONT=&quot]ị[/FONT] ra thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] cùng ch[FONT=&quot]ị[/FONT] Nh[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng coi ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]m v[FONT=&quot]ả[/FONT]i. H[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ị[/FONT] ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng còn là ch[FONT=&quot]ị[/FONT] Quyên c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi x[FONT=&quot]ư[/FONT]a.

  Tôi ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n Hà Lan. Hà Lan đã xa cách quê làng ngay t[FONT=&quot]ừ[/FONT] khi v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a giã t[FONT=&quot]ừ[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng huy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n. Hoa ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a trôi, lòng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nó đã s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m bèo d[FONT=&quot]ạ[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ả[/FONT]n tình ca c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng níu gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gì. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u sao, nó xa tôi mà lòng tôi không th[FONT=&quot]ể[/FONT] nào xa nó. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, nghe ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tan tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng vang lên r[FONT=&quot]ộ[/FONT]n rã ngoài hiên, tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n th[FONT=&quot]ờ[/FONT] nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] Hà Lan da di[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Ngày nào giành nhau đánh tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, tôi ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y máu mũi ròng ròng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m ng[FONT=&quot]ử[/FONT]a đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]m di[FONT=&quot]ề[/FONT]u bay cho Hà Lan nhét lá, ngày nào sao nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hôm qua !

  *****

  Dù sao tôi cũng còn có m[FONT=&quot]ẹ[/FONT]. M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tôi b[FONT=&quot]ả[/FONT]o tôi l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y v[FONT=&quot]ợ[/FONT]. Tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nói ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] vài năm n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc đó, m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tôi th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài. M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài mà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t gì không ? M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] gi[FONT=&quot]ậ[/FONT]n tôi thì tôi đành ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u. Lòng tôi x[FONT=&quot]ố[/FONT]n xang nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tình trong đâu th[FONT=&quot]ể[/FONT] riêng ngoài, m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng bà, tôi đâu dám nói.

  Bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh m[FONT=&quot]ẹ[/FONT], tôi còn có Trà Long. Ngày nào tôi cũng xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nó. Th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n, nó r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t m[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n, tôi đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đem ph[FONT=&quot]ấ[/FONT]n cho nó. Nó c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m ph[FONT=&quot]ấ[/FONT]n v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ngu[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y n[FONT=&quot]ề[/FONT]n nhà khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n sau đó tôi ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chùi toát m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi. Nó còn bày ra l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m trò ngh[FONT=&quot]ị[/FONT]ch ng[FONT=&quot]ợ[/FONT]m khác n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Có l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tôi n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng khoai, nó b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ướ[/FONT]c cho tay vào b[FONT=&quot]ế[/FONT]p tr[FONT=&quot]ấ[/FONT]u, ph[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ộ[/FONT]p c[FONT=&quot]ả[/FONT] da, báo h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tôi ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ong x[FONT=&quot]ứ[/FONT]c su[FONT=&quot]ố[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n.

  Trà Long thông minh, hi[FONT=&quot]ế[/FONT]u đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng th[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e. Nó [FONT=&quot]ố[/FONT]m luôn. Cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] Hà Lan, tôi đã th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c su[FONT=&quot]ố[/FONT]t bao đêm bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh gi[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nó, lòng th[FONT=&quot]ắ[/FONT]t l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i vì lo âu. Khi [FONT=&quot]ố[/FONT]m, Trà Long trông y[FONT=&quot]ế[/FONT]u [FONT=&quot]ớ[/FONT]t vô cùng, tay chân không nhúc nhích n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i. V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mà, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, nó đã ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ả[/FONT]y tung tăng và nói líu lo nh[FONT=&quot]ư[/FONT] sáo. Mãi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n năm, sáu tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i Trà Long m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ế[/FONT]t [FONT=&quot]ố[/FONT]m v[FONT=&quot]ặ[/FONT]t.

  Th[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh tho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng, tôi d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n Trà Long ra thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] thăm Hà Lan. Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i xa, Trà Long thích l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m. Ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i trên xe đò, nó h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i tôi h[FONT=&quot]ế[/FONT]t câu này đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n câu khác, có l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m câu tôi không tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Sau m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n đi, bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] nó cũng th[FONT=&quot]ủ[/FONT] th[FONT=&quot]ỉ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi:

  -Mai m[FONT=&quot]ố[/FONT]t chú Ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]n d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n Trà Long ra thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a nghen !

  Trà Long đòi ra thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] vì nó thích đi ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i. Nó t[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ra không quy[FONT=&quot]ế[/FONT]n luy[FONT=&quot]ế[/FONT]n Hà Lan m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Trà Long ra thăm, Hà Lan đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u mua cho con vô s[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i và k[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o bánh, toàn th[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Trà Long th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ỏ[/FONT] v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] h[FONT=&quot]ờ[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c các món quà h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ẹ[/FONT]. Nó ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] vòi vĩnh:

  -M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i con đi !

  Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a con, Hà Lan ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ừ[/FONT]. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] lâu Hà Lan đã không th[FONT=&quot]ể[/FONT] xa thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT]. Đã nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, nó mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n đem Trà Long ra [FONT=&quot]ở[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i mình nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Trà Long gi[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y n[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y không ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u. Hai m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] con đành ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i. Tôi làm chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n Trà Long đi đi v[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT], lòng ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng vui nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng không làm sao khác đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c.

  M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n Trà Long ra ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i, tôi ít trò chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Hà Lan. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi không gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c lòng mình. Ánh m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi đã nói bao đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ầ[/FONT]m kín. Hà Lan đã nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nó ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng nói gì. Nó th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mà nh[FONT=&quot]ư[/FONT] không th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y. Hay nó còn ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì ? Đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i n[FONT=&quot]ạ[/FONT]n h[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y chăng ?

  *****

  Lên b[FONT=&quot]ả[/FONT]y tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, Trà Long vào l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t. Tôi s[FONT=&quot]ắ[/FONT]m cho nó không thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT] gì, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] quy[FONT=&quot]ể[/FONT]n v[FONT=&quot]ở[/FONT], đôi dép, chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c nón v[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bình biđdông đ[FONT=&quot]ự[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c có quai đeo.

  M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] Hà Lan m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c tôi lo li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u. Bà ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ả[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] l[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] th[FONT=&quot]ở[/FONT] dài. Bà nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đáy lòng tôi và bà th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng tôi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] con. Qua cách chăm sóc c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi dành cho Trà Long, bà hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tình yêu c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Hà Lan. Ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c bà bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n cho tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m, bà không l[FONT=&quot]ộ[/FONT] ra đó thôi. Bà kín đáo h[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT] bà tôi x[FONT=&quot]ư[/FONT]a.

  Ngày khai gi[FONT=&quot]ả[/FONT]ng, tôi d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n Trà Long đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi trao nó t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n tay cô giáo l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t, trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đi tôi đã d[FONT=&quot]ặ[/FONT]n dò nó đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u. Và đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi nó đã ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i vào ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT], tôi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i yên tâm b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] lên văn phòng.

  Trà Long là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]a bé d[FONT=&quot]ạ[/FONT]n dĩ. L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên đi h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, chung quanh toàn ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT], nó không h[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ế[/FONT]u máo. Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tôi ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]c nhiên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách thích thú. H[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên đi h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, tôi khóc la [FONT=&quot]ầ[/FONT]m ĩ. M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tôi d[FONT=&quot]ắ[/FONT]t tôi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, khi v[FONT=&quot]ề[/FONT], tôi níu áo không cho v[FONT=&quot]ề[/FONT]. Tôi khóc đòi m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] tôi [FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi. Vào h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c c[FONT=&quot]ả[/FONT] bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n còn r[FONT=&quot]ấ[/FONT]m r[FONT=&quot]ứ[/FONT]c rên r[FONT=&quot]ỉ[/FONT], n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c mũi ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Mãi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi cô giáo mua k[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o d[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tôi, tôi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nín.

  Trà Long ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]c h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n tôi nhi[FONT=&quot]ềụ[/FONT] Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] đi, tôi nói:

  - Cháu ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i đây h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nhé ! Nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] nghe l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i cô ! Khi nào tan h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, chú s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đón cháu v[FONT=&quot]ề[/FONT] !

  Trà Long kh[FONT=&quot]ẽ[/FONT] g[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u và nhìn tôi b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đen láy. Đôi m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đó nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nói: "Chú c[FONT=&quot]ứ[/FONT] đi đi ! Đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng lo cho cháu !". Và tôi m[FONT=&quot]ỉ[/FONT]m c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i, nh[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nó: "[FONT=&quot]Ừ[/FONT], chú tin cháu ! Chú đi đây !". Tôi đi và tôi hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Trà Long đã nghe th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i thì th[FONT=&quot]ầ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tôi.

  *****

  Su[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng năm Trà Long h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, ngoài nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y [FONT=&quot]ở[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, tôi còn kèm thêm cho nó khi v[FONT=&quot]ề[/FONT] nhà. Tôi ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m sách b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t nó đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, ra toán cho nó làm và t[FONT=&quot]ố[/FONT]i nào cũng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, tôi đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i nó h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c lòng bài v[FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ngày hôm sau, dò đi dò l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y ra v[FONT=&quot]ề[/FONT]. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t mình trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng làng, tôi nghe s[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng trên vai mà t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n mình c[FONT=&quot]ỏ[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c. Tôi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] dòng sông [FONT=&quot]ố[/FONT]m, đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng mãi không trôi, k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT] rong rêu ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ờ[/FONT]n níu gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]. Hà Lan d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u xa l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, trong gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] tôi nó gi[FONT=&quot]ả[/FONT] b[FONT=&quot]ộ[/FONT] g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n k[FONT=&quot]ề[/FONT]. Nó bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n tôi đêm đêm không khép c[FONT=&quot]ử[/FONT]a, nó n[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng theo gió lùa, theo ánh trăng xanh v[FONT=&quot]ề[/FONT] đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng bên đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]p thoáng, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] sáng ra tôi nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] mãi đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì.

  Trăm công nghìn vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ban ngày
  Anh xoay x[FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] em
  D[FONT=&quot]ặ[/FONT]n lòng đóng c[FONT=&quot]ử[/FONT]a cài then
  Trong chiêm bao l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i t[FONT=&quot]ự[/FONT] mình m[FONT=&quot]ở[/FONT] ra .

  Tình tôi l[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ờ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] câu hát. Tình tôi chiêm bao m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ị[/FONT]. M[FONT=&quot]ắ[/FONT]t bi[FONT=&quot]ế[/FONT]c năm x[FONT=&quot]ư[/FONT]a nay đâu đ[FONT=&quot]ể[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n tôi tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng. Hà Lan s[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng khói nghìn trùng, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Trà Long, hóa thân nó m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i niên thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u . Tôi d[FONT=&quot]ố[/FONT]c lòng chăm sóc Trà Long t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i Hà Lan ký thác, đôi lúc lòng cũng nguôi khuây .
  Trà Long thông mình, h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đâu nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] đó, tôi không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i v[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ả[/FONT] nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u . Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc r[FONT=&quot]ả[/FONT]nh r[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i, hai chú cháu th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng bày trò ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau . Tôi ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ô quan v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Trà Long d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i giàn hoa thiên lý, tay r[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i mà h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ơ[/FONT], c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ng[FONT=&quot]ỡ[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t mình là ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] năm nao . Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ồ[/FONT]n kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ả[/FONT]i, tôi ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n, Trà Long c[FONT=&quot]ứ[/FONT] hoài hoài nh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ở[/FONT].

  Ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ô quan chán, tôi d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n Trà Long đi r[FONT=&quot]ả[/FONT]o quanh các b[FONT=&quot]ụ[/FONT]i b[FONT=&quot]ờ[/FONT] hái du[FONT=&quot]ố[/FONT]i và tìm bông d[FONT=&quot]ủ[/FONT] d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]. Ngày ngh[FONT=&quot]ỉ[/FONT], tôi d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n nó lên tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng tìm tr[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng chim trên các đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i . Tôi k[FONT=&quot]ể[/FONT] cho nó nghe ngày x[FONT=&quot]ư[/FONT]a tôi đã tìm tr[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng chim cho m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nó và tôi đã té u đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào . Nghe tôi k[FONT=&quot]ể[/FONT], Trà Long c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khúc khích:

  - Chú té ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] nào đâu ?

  Tôi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tay xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chân:

  - Ngay ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] này nè ! Chú té hai l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n. L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t u đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u . L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n sau ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y máu mũi .

  Trà Long đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a tay b[FONT=&quot]ụ[/FONT]m m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t:

  - Eo ôi, ghê quá ! R[FONT=&quot]ồ[/FONT]i chú làm sao ?

  Tôi c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i:

  - Chú ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m ng[FONT=&quot]ử[/FONT]a m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t lên tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i cho m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] cháu hái lá nhét vào m[FONT=&quot]ữ[/FONT]i .

  Trà Long tr[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t:

  - Làm sao nhét lá vào mũi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c?

  - Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] ! À, tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi nhét ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i vò nát.

  Trà Long l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p:

  - R[FONT=&quot]ồ[/FONT]i sao n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a h[FONT=&quot]ả[/FONT] chú ?

  - Sao là sao ?

  - R[FONT=&quot]ồ[/FONT]i mũi chú có h[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y máu không?

  - H[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] ! H[FONT=&quot]ế[/FONT]t ngay l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c!

  Trà Long reo lên:

  - Hay quá hén! Lá gì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y chú ?

  Tôi l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u:

  - Chú không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng bà ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cháu bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Cháu v[FONT=&quot]ề[/FONT] h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i bà ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ấ[/FONT]y .

  Tôi không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t Trà Long có đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i bà ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i không nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t nó l[FONT=&quot]ộ[/FONT] v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ng[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ơ[/FONT] . Nó nhìn tôi, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ặ[/FONT]n:

  - Lát n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a chú trèo kheo khéo nghen! Cháu không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t hái lá nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] cháu đâu!

  Tôi c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i:

  - Cháu đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng lo . H[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] chú m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i té. Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] chú không té n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đâu . Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] trèo m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t mình chú cũng không té.

  Nói xong, tôi thoăn tho[FONT=&quot]ắ[/FONT]t trèo lên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i . Các b[FONT=&quot]ậ[/FONT]c thang kêu răng r[FONT=&quot]ắ[/FONT]c d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i chân tôi . Cái thang không ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i v[FONT=&quot]ị[/FONT]n, l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c l[FONT=&quot]ư[/FONT] phát khi[FONT=&quot]ế[/FONT]p. Trà Long tr[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t dòm, ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c nó h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng tôi v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thăng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng. Tôi đã nói r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, tôi không té. Tôi đã l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, tôi không té [FONT=&quot]ở[/FONT] đây . Cái thang này b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c lên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ứ[/FONT] đâu ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c lên trái tim c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Hà Lan. Trà Long còn nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], nó ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] s[FONT=&quot]ợ[/FONT] tôi u đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, nó đâu s[FONT=&quot]ợ[/FONT] trái tim tôi xây xát. Cháu đâu có bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, tìm tr[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng chim cho cháu đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i chú nào có khó khăn gì, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có tìm h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc cho mình chú m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t tìm đâu . M[FONT=&quot]ẹ[/FONT] cháu đã l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y đi t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT].

Chia sẻ trang này