1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Mật mã 9x made in VN kinh hơn davinci!!! =)) Ai dịch thử sức ko =))

Thảo luận trong 'Chém gió, tám vui' bắt đầu bởi Xuân Hiếu, 21 Tháng sáu 2010.

 1. Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

  Số bài viết: 2,124
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 38
  ][(¬Cl¥ ]_µ(’ ][Cl¥' ])Cl¥ PvF_ (Cl/v? ††|Cl¥’ /v]][†|` 3Cl†' ]_µ( , ¥F_µ’ ])µº]’,††|]F_µ’ 3Cl][? ]_]][†|~ ]<†|] ]<†|º][(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl][(¬' (†|º F_/v ][†|µ ][(¬µº]` ]<†|Cl(’.

  PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_][ (Cl][†| ])F_~ Cl][ µ]~ F_/v,]_º ]_Cl][(¬' (†|º F_/v /vº] ] [(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º][` 3]F_†’ /]F_†’ F_][†Pv¥,†Cl†' (Cl? ][] F_/v` †]][ PvF_ ])F_µ` ])Cl† /Clº` ][†|µ][(¬~ F_][†Pv¥ ][†|µ † †|F_' ][Cl¥`....

  (º' ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ † PvCl][†|' /vCl† F_/v (Cl][(¬` >

  ])Cl~ ])F_][' ]_µ(’ ]<† |F_]º’ ]_º][(¬` ]_Cl] (†|Cl][(¬?...

  (Cl]‘ §µ¥ ][(¬†|]~ “]<† |] F_/v (Cl][(¬` (¬Cl][` (¬µ]~ Cl][†|,††|]` Cl][†| §F_~ (Cl][(¬` ]_Cl/v` ]<†|º~ F_/v †|º][" (µ' ])Cl][` /Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl] [(¬ ][(¬º` /µ(. /F_` †]][†|` (Cl/v (¬]µCl~ 2 ])µCl’ ,PvF_ (Cl/v~ ††|Cl¥’ /v]][†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ][(¬' ])Cl][(¬' ])F_~ ])F_][' /º]‘ F_/v.

  PvF_ §º PvCl][(¬` PvF_ (Cl][(¬` ]µ F_/v ††|]` F_/v §F_~ ][(¬†|]~ PvF_ ††|µº][(¬ †|Cl] F_/v.§º ]_Cl/v’.††|Cl† §µ PvCl†’ §º.

  PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v` § Clº?????/Cl` 3]F_†’ ])F_][' 3Clº (¬]º` PvF_ /vº]’ ])º][' ][†|Cl] [ ])(

  1% ][]F_/v` ††|Cl][†| ]º †|µ(’ ]<]Cl

  ….†|Cl¥ ]_Cl` (µ’ “])Cl] [†|' (µº(" /º] §º ]º†|Cl][...?????????

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]


  Có ai dám dịch thử ko :)):)):)) Ngôn ngữ đến cả cùng lứa 9x cũng không hiểu =))
  3Cl]/[ ])](†|.... (Bản dịch - Bôi đen để nhìn)
 2. T.I Member

  Số bài viết: 932
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Cái này chỉ có cặp nào đang yêu nhau, muốn che dấu thư tình nên xài mã này, chứ bình thường chắc ít ai điên mà xài (yêu mới điên như vậy >:)>:))

Chia sẻ trang này