1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Matlab cơ bản

Thảo luận trong 'Matlab' bắt đầu bởi bmnhy, 15 Tháng một 2007.

 1. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cần thiết: Phần mềm matlab, có thể dùng bản 6.5 là ổn rồi, nếu thích thì dùng bản mới hơn. vào tiệm dịch vụ vi tính của trường mua cho rẻ (6000/CD-mua 5 tặng 1)[IMG])

  Cài xong mở cái help lên và tìm hiểu trước xem bạn cần làm việc với công cụ nào của matlab, lập trình? Simulink? vv

  Nếu mục lập trình thì chỉ cần 1 ngày bạn có thể tính toán cơ bản như với ma trận, số học, bảng, vv tương đối đủ cho việc tính toán động học và động lực học robot,vv

  Nếu muốn lập trình thì bạn chọn New>>m-file và viết y trang viết các ngôn ngữ lập trình khác sau đó muốn chạy thử thì bạn chọn vào nút "RUN", kết quả sẽ hiện ra ngay sau khi bạn thực thi lệnh, nếu có lổi thì bạn có thể theo dỗi cách báo lổi của matlab và tra thêm help (gõ help tại dấu nhắc ">> help" nhấn enter và tìm hiểu cấu trúc lệnh để không bị sai.

  Bạn mua đĩa sẵn sàng đi rùi hỏi mình trả lời tiếp nhé!

  http://amnhacviet.net/ca_si/duchuy/mottrai...hyeu_duchuy.mp3
 2. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Các bạn nên làm quen và thực hành từng phần, Nếu gặp khó khăn thì liên hệ mình tại đây: hoặc bmnhy2003@yahoo.com
  (Do không có thời gian nên mình xin dc phép chép một số kiênn thức cơ bản từ diễn đàn ĐHCông nghệ)

  Các phép toán cơ bản:

  + Cộng, trừ, nhân, chia:
  >> 2 + 3/4*5
  ans = 5.7500
  >> 2^4
  ans = 16
  + Số phức:
  >> c1 = 1 – 2i
  c1 = 1.0000 – 2.0000i
  hay:
  >> c1 = 1 – 2j
  c1 = 1.0000 – 2.0000i
  Biên độ số phức:
  >> abs(c1), angle(c1)*180/pi
  ans = 2.2361
  ans = -63.4349
  Phần thực, phần ảo:
  >> real(c1), imag(c1)
  ans = 1
  ans = -2
  - Lưu ý các biến sử dụng trong MatLab phân biệt chữ thường và chữ hoa (x và X là 2 biến khác nhau)

  Chúc thành công!
 3. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Các phép toán trên ma trận:

  - Khai báo ma trận:
  >> x = [1 2 3
  4 5 6];
  hay:
  >>x = [1 2 3;4 5 6];
  Nếu ma trận có dạng đặc biệt:
  1 2 3 4
  5 6 7 8
  10 12 14 16
  thì ta có thể khai báo:
  >>x = [1:4,5:8,10:2:16];
  - Chỉ số:
  >>x(3,2)
  >>x(1,[IMG]
  >>x:),1)
  - Kích thước ma trận:
  >>size(x)
  - Ma trận chuyển vị:
  >>y =x'
  - Ma trận nghịch đảo:
  >>z = inv(x);
  - Định thức ma trận:
  >>det(x)
  - Một số ma trận đặc biệt:
  >>a = zeros(m,n)
  >>b = ones(m,n)
  trong đó m là số hàng và n là số cột
  >>c = eyes(n)
  là ma trận có giá trị trên đường chéo là 1 còn các giá trị khác = 0 (ma trận đồng nhất)
  - Ghép 2 ma trận:
  >> A = [5 7 9; 1 -3 -7];
  >> B = [1 3 5; 2 4 6];
  >> C = [A; B]
  - Nhân ma trận:
  >> x = y*z;
  Nhân từng phần tử của 2 ma trận với nhau:
  >> x = y.*z;
 4. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Các vòng lặp:

  + Vòng lặp FOR:
  >>for x = -1 : 0.05 : 1, y = sin(pi*x), end
  sẽ gán giá trị ban đầu x = -1, mỗi bước nhảy la 0.05 và giá trị cuối là 1
  + Vòng lặp WHILE:
  >>while S + (n+1)^2 < 100
  n = n + 1; S = S + n^2;
  end
  sẽ thực hiện cho đến khi nào giá trị S + (n+1)^2 >= 100 thì ngừng
  -Câu lệnh điều kiện:
  + if ... then ... end
  + if ... then .... else ...end
  + if ... then .... elseif ... else ...end
 5. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Toolbox được thiết kế dựa trên các file .m (các tác giả phải tự xây dựng từ đầu theo ngôn ngữ của MatLab).
  - Blockset thiết kế dựa trên thư viện Simulink (hiểu đơn giản là thiết kế dựa theo từng khối chức năng)
  Vấn đề sử dụng thì tuỳ theo yêu cầu mà sử dụng cho đúng (tôi cũng không thể nói rõ được nếu bạn không cho biết bạn muốn làm cái gì)

  - Tìm nghiệm đa thức: dùng hàm roots
  >>p = [1 12 0 1 5]; %Đa thức x^4 + 12x^3 + x + 15
  >>x = roots(p);
  Dùng hàm poly để xác định lại đa thức từ nghiệm:
  >>y = poly(x);
  - Nhân đa thức:
  >>p1 = [1 2 3];
  >>z = conv(p,p1);
  - Chia đa thức:
  >>[q,r] = deconv(p,p1); %q là thương và r là phần dư
  - Đạo hàm:
  >>polyder(p);
 6. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Đạo hàm:

  + Hàm lượng giác:
  >>y=sym('sin(x)');
  >>z = diff(y);
  + Hàm mũ:
  >>z=diff('x^n');
  + Hàm hữu tỉ:
  >>z=diff('x/(1+x^2)');
  + Đạo hàm cấp cao:
  >>z=diff('x^3',3);
  -Tích phân:
  +Tích phân bất định:
  >> syms x t; % Khai báo biến
  >> int(1/(1 + x^2))
  ans = atan(x)
  >> int(sin(x))
  >> int(1/(1 + x^2), t) % Tích phân theo biến t
  +Tích phân xác định:
  >> syms x x1 t;
  >> int(x1*log(1 + x1), 0, 1) % Lấy tích phân từ 0 đến 1
  >> int(sin(x), 0, t)
 7. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  - Giải phương trình:

  >> solve('x^2+2*x-1');
  >> numeric(ans)
  ans = 0.4142
  -2.4142
  >> solve('x^3+2*x^2+4*x-1');
  >> numeric(ans)
  ans = 0.2225
  -1.1112 + 1.8054i
  -1.1112 - 1.8054i
  >> solve('2*cos(x)+2');
  >> numeric(ans)
  ans = 3.1416
  >> solve('exp(x)=tan(x)');
  >> numeric(ans)
  ans = 1.3063

  - Giải hệ phương trình:
  >> y1 = sym('2*x1+2*x2-3*x3+4*x4-4');
  >> y2 = sym('4*x1+3*x2-5*x3+7*x4-6');
  >> y3 = sym('6*x1+4*x2-7*x3+3*x4-2');
  >> y4 = sym('5*x1+5*x2-9*x3+2*x4-10');
  >> [x1,x2,x3,x4] = solve(y1,y2,y3,y4,'x1,x2,x3,x4')
  x1 =
  -22/7
  x2 =
  -24/7
  x3 =
  -32/7
  x4 =
  6/7
 8. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  -Giải phương trình vi phân:

  >> dsolve('Dy=y*tan(x)+cos(x)','x')
  ans = 1/4*(sin(2*x)+2*x+4*C1)/cos(x)
  >> dsolve('Dy=1+y^2','y(0)=1','x') % Điều kiện đầu y(0)=1
  ans = tan(x+1/4*pi)
  - Phương trình vi phân cấp 2:
  >> dsolve('::147â12::=cos(2*x)-y','Dy(0)=0','y(0)=1','x') %Giải phương trình y'' = cos(2x)-y
  ans =
  (1/6*cos(3*x)-1/2*cos(x))*cos(x)+(1/2*sin(x)+1/6*sin(3*x))*sin(x)+4/3*cos(x)
  >> simplify(ans) % Rút gọn
  ans = -2/3*cos(x)^2+4/3*cos(x)+1/3
  >> % y’’ – 2y’ – 3y = 0, y(0) = 0, y(1) = 1
  >> y = dsolve('::147â12:: - 2*Dy - 3*y = 0','y(0)=0','y(1)=1','x')
  y = -1/(-exp(-1)+exp(3))*exp(-x)+1/(-exp(-1)+exp(3))*exp(3*x)
  - Hệ phương trình vi phân cấp 1:
  >> [f,g] = dsolve('Df = 3*f+4*g', 'Dg = -4*f+3*g','f(0)=0','g(0)=1','x')
  f = exp(3*x)*sin(4*x)
  g = exp(3*x)*cos(4*x)  Sửa chữa bởi - kitty tom vào lúc 11:17 ngày 04/06/2002
 9. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Trong Matlab,không có khai báo biến đâu.Chỉ càn một lệnh gán: a = 1 là nó hiểu a là biến rồi.Còn dấu chấm phẩy sau 1 lệnh sẽ làm cho kết quả không hiện lên màn hình đâu,nhưng nó sẽ được lưu trong bộ nhớ.Tui ví dụ nha:
  function tuividu
  a = 2;
  b = 3;
  disp([ 'so a la ',num2str(a)])%so a la 2
  disp([so b la ',num2str([IMG]])%so b la 3

  HoangPhuocTuyen
 10. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  MATLAB VỚI MÔN HỌC CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ

  Đặng Quang Á
  Viện Công nghệ thông tin
  Viện khoa học và công nghệ Việt nam

  Trong báo cáo này chúng tôi đề cập đến việc sử dụng MATLAB trong việc giảng dạy môn Các phương pháp số và giới thiệu về một thư viện các chương trình/hàm mã nguồn phục vụ cho môn học đó.
  1. Giới thiệu sơ lược về MATLAB
  MATLAB – phần mềm nổi tiếng của công ty MathWorks, là một ngôn ngữ hiệu năng cao cho tính toán kỹ thuật như được viết trong logo của phần mềm này. Nó tích hợp tính toán, hiện thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng. Các ứng dụng tiêu biểu của MATLAB bao gồm:
   Hỗ trợ toán học và tính toán
   Phát triển thuật toán
   Mô hình, mô phỏng
   Phân tích, khảo sát và hiển thị số liệu
   Đồ họa khoa học và kỹ thuật
   Phát triển ứng dụng với các giao diện đồ họa.
  Tên của phần mềm MATLAB bắt nguồn từ thuật ngữ “Matrix Laboratory”. Đầu tiên nó được viết bằng FORTRAN để cung cấp truy nhập dễ dàng tới phần mềm ma trận được phát triển bởi các dự án LINPACK và EISPACK. Sau đó nó được viết bằng ngôn ngữ C trên cơ sở các thư viện nêu trên và phát triển thêm nhiều lĩnh vực của tính toán khoa học và các ứng dụng kỹ thuật.
  Ngoài MATLAB cơ bản với các khả năng rất phong phú sẽ được đề cập sau, phần mềm MATLAB còn được trang bị thêm các ToolBox – các gói chương trình (thư viện) cho các lĩnh vực ứng dụng rất đa dạng như xử lý tín hiệu, nhận dạng hệ thống, xử lý ảnh, mạng nơ ron, logic mờ, tài chính, tối ưu hóa, phương trình đạo hàm riêng, sinh tin học,... Đây là các tập hợp mã nguồn viết bằng chính MATLAB dựa theo các thuật toán mới, hữu hiệu mà người dùng có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm các hàm mới.
  MATLAB được thiết kế để giải các bài toán bằng số chứ không nhằm mục đích chính là tính toán ký hiệu như MATHEMATICA và MAPLE. Tuy nhiên, trong MATLAB cũng có thể tính toán ký hiệu được nhờ các hàm trong Symbolic Math ToolBox.
  Một số đặc trưng chính của MATLAB:
   MATLAB là ngôn ngữ thông dịch. Vì thế nó có thể làm việc ở hai chế độ: tương tác và lập trình. Trong chế độ tương tác MATLAB thực hiện từng lệnh được gõ trong cửa sổ lệnh sau dấu nhắc lệnh và kết quả tính toán được hiện ngay trong cửa sổ này, còn đồ thị được hiện trong một cửa sổ khác. Lệnh tương tác có thể là đơn giản, thí dụ tính sin(1.5) hoặc vẽ fplot('sin(1 ./ x)', [0.01 0.1]), có thể là cấu trúc điều kiện, thí dụ if x<=0; y=0; else; y=1; end hoặc các cấu trúc lặp xác định và không xác định. Trong chế độ lập trình một tập lệnh được soạn thảo và ghi thành một têp đuôi .m (m-file). Các hàm cũng được tổ chức thành các m-file. Một chương trình có thể gồm nhiều m-file. Để chạy chương trình chỉ cần gõ tên m-file chính trong cửa sổ lệnh rồi Enter.
   Các hàm trong MATLAB cơ bản (không kể các thư viện chuyên dụng được gọi là các ToolBox) được chia làm 2 loại: hàm trong và hàm ngoài. Các hàm trong là các hàm được cài đặt sẵn (built-ins) tức là tồn tại dưới dạng mã nhị phân nên ta không thể xem được mã nguồn của chúng, thí dụ các hàm sin, sqrt, log, clear, clc,.... Đây là các hàm hay được sử dụng hoặc các hàm đòi hỏi nhiều thời gian xử lý. Các hàm ngoài là các hàm tồn tại dưới dạng mã nguồn mà người dùng có thể tham khảo hoặc chỉnh sửa, bổ sung khi cần thiết, thí dụ log10, ode23, fzero,...
   Phần tử dữ liệu chính của MATLAB là các ma trận (mảng) mà kích thước của chúng không cần khai báo trước như trong các ngôn ngữ lập trình khác. Tuy nhiên, để tăng tốc độ xử lý cần báo trước cho MATLAB biết kích thước tối đa của mảng để phân bổ bộ nhớ bằng một lệnh gán, chẳng hạn A(20,30)=0.
  Các khả năng chính của MATLAB cơ bản:
   Thực hiện các tính toán toán học bao gồm: ma trận và đại số tuyến tính, đa thức và nội suy, phân tích số liệu và thống kê, tìm cực trị của hàm một biến hoặc nhiều biến, tìm nghiệm của phương trình, tính gần đúng tích phân, giải phương trình vi phân.
   Đồ họa 2 chiều và 3 chiều: MATLAB cung cấp rất nhiều các hàm đồ họa, nhờ đó ta có thể nhanh chóng vẽ được đồ thị của hàm bất kỳ 1 biến hoặc 2 biến, vẽ được các kiểu mặt, các contour, trường vận tốc,...Ngoài ra MATLAB còn vẽ rất tốt các đối tượng 3 chiều phức tạp như hình trụ, hình cầu, hình xuyến,..và cung cấp khả năng xử lý ảnh và hoạt hình.
   Xây dựng giao diện người dùng: với MATLAB 7 người dùng có thể dễ dàng xây dựng giao diện gồm các thực đơn, nút lệnh, hộp thoại, hộp chọn,...mà không cần phải viết mã như các phiên bản trước đây.

  2. MATLAB với môn học Các phương pháp số
  Nhờ có các khả năng và ưu thế như đã nói ở trên MATLAB được cộng đồng hàn lâm trên thế giới chấp nhận rộng rãi như một công cụ phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu toán học và phát triển các ứng dụng kỹ thuật. Hơn 3500 trường đại học nhất là các trường đại học kỹ thuật đã đưa MATLAB vào giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay đã có trên 700 đầu sách về MATLAB dành cho giáo viên, sinh viên và các nhà chuyên môn. Trên Internet các tài liệu có liên quan đến MATLAB rất nhiều. Nếu vào trang Web http:\\www.google.com.vn tìm kiếm theo từ khóa “MATLAB” ta sẽ tìm thấy nhiều triệu kết quả có liên quan, trong đó có nhiều tài liệu giới thiệu và dạy về MATLAB. Thí dụ: A practical introduction to MATLAB taị địa chỉ http://www.math.mtu.edu/~msgoken/ ,MATLAB summary and Tutorial tại http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial.
  Ở Việt nam, theo tôi được biết, MATLAB đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học hoặc giới thiệu tại một số khoa, trường đại học và cũng đã xuất bản một số đầu sách về MATLAB dành cho sinh viên các khối khoa học và kỹ thuật. Đã có nhiều sinh viên ngành Toán và các ngành kỹ thuật sử dụng MATLAB làm đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên mức độ phổ biến của MATLAB chưa phải là cao.
  Với ưu thế về tính toán số trị MATLAB rất thích hợp cho việc giảng dạy môn học “Các phương pháp số”- môn học không thể thiếu được đối với sinh viên toán, lý, công nghệ thông tin và các ngành kỹ thuật. Việc sử dụng MATLAB để lập trình các thuật toán của môn học này có cái lợi là đơn giản, dễ dàng vẽ các đồ thị để hiện thị kết quả và kiểm tra kết quả các chương trình tự viết so với kết quả của các hàm đã cài đặt sẵn vì MATLAB cơ bản chứa đựng rất nhiều các hàm tính toán toán học như đã nói trong mục 1. Nhận thức được điều này, trong quá trình giảng dạy môn học “Các phương pháp số” tôi đã khuyến cáo sinh viên khai thác và sử dụng MATLAB để lập trình thay cho sử dụng ngôn ngữ truyền thống là PASCAL hoặc C. Trong giáo trình “Các phương pháp số” viết cuối năm 2003 nhưng chưa xuất bản tôi đã minh họa các thuật toán bằng các chương trình viết bằng MATLAB và trong phần Phụ lục tôi đã cung cấp một số kiến thức cơ bản về phần mềm này làm cơ sở ban đầu để sinh viên có thể tự học thêm về MATLAB. Giáo trình này tôi cũng đã cho photocopy để phổ biến.
  Hiện nay trên thế giới người ta đã xuất bản khá nhiều sách về các phương pháp số với các chương trình viết bằng MATLAB. Các chương trình này thường được tổ chức thành các ToolBox và cung cấp miễn phí trên Internet. Dưới đây là danh sách một số sách và địa chỉ các Web site nơi giới thiệu hoặc có thể tải về các ToolBox –phần mềm đồng hành với sách:
  1. Gerald Recktenwald, Numerical methods with MATLAB, Prentice Hall, 2000. Companion Software: nmm (Numerical methods with MATLAB) ToolBox. http://www.prenhall.com/recktenwald
  2. Shoichiro Nakamura, Numerical Analysis and Graphic Visualization with MATLAB, Prentice Hall, 1996. Companion Software: Numerical Analysis and Graphic Visualization Toolbox. ftp://ftp.mathworks.com/pub/books/nakamura/,
  http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange
  3. Charles F. Van Loan, Introduction to Scientific Computing: A Matrix-Vector Approach Using MATLAB, Prentice Hall, 1997, ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/cv.
  4. David Kincaid & Ward Cheney,Numerical Analysis, 2e, Brooks/Cole Publishing Company, 1996 ftp://ftp.brookscole.com/brookscole/Mathe...d_Cheney/matlab.
  5. John H. Mathews, Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering, 2e, Prentice Hall, 1992, ftp://ftp.mathworks.com/pub/books/mathews/
  6. George Lindfield & John Penny, Numerical Methods Using MATLAB, Prentice Hall/Ellis Horwood, 1995,
  7. G. J. Borse, Numerical Methods With MATLAB: A Resource for Scientists and Engineers, PWS Publishing Company, 1997,
  8. Gunnar Backstrom, Practical Mathematics Using MATLAB 5, Studentlitteratur, 1997
  9. G.W. Recktenwald Numerical Methods with MATLAB: Implementations and Applications, Prentice Hall, 2000. www.me.pdx.edu/~gerry/nmm
  10. Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction, Wiley, 2001.
  11. Laurene V. Fausett, Applied Numerical Analysis Using Matlab, Prentice Hall, 1999.
  12. Won Young Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung, John Morris, Applied Numerical Methods Using MATLAB, Wiley, 2005.
  13. Howard Wilson, Louis H. Turcotte, David Halpern, Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB, Third Edition, CRC Press, 1998.

  Trong phần tiếp theo chúng tôi giới thiệu sơ lược về Numerical methods with MATLAB ToolBox –nmm của Recktenwald.
  3. Thư viện chương trình NMM ToolBox về các phương pháp số
  NMM ToolBox là một thư viện chứa khoảng 150 chương trình/hàm viết bằng MATLAB và 40 tập dữ liệu từ các ứng dụng rất đa dạng được tổ chức thành các thư mục: data, eigen, errors, fit, intergrate,interact, interpolate, linalg, ode, program, rootfind and utils. Các chương trình/hàm đều cho dưới dạng mã nguồn MATLAB nên người dùng có thể xem để tham khảo thuật toán và tự mình chỉnh sửa theo ý muốn hoặc dựa vào đó để viết các hàm khác. Trừ thư mục data chứa các tệp dữ liệu mẫu cho các thí dụ, thư mục utils chứa một số hàm tiện ích và thư mục interact chứa một số hàm và thí dụ demo về các loại đường, mặt, contour, còn các thư mục khác chứa các hàm và các thí dụ minh họa về giá trị riêng, sai số, đường phù hợp, tích phân số, nội suy, hệ phương trình đại số tuyến tính và phi tuyến, giải số phương trình vi phân thường, tìm nghiệm của phương trình phi tuyến và một số chương trình tính toán khác. Dưới đây trích chọn một số hàm trong các thư mục của NMM ToolBox thể hiện các thuật toán rất cơ bản có trong bất kỳ giáo trình phương pháp tính nào.
  Thư mục Intergrate:
   Hàm I = trapezoid(fun,a,b,npanel) và hàm I = simpson(fun,a,b,npanel) tính gần đúng tích phân theo công thức hình thang và công thức Simpson tương ứng của hàm có tên là fun từ a đến b với số đoạn chia đều là npanel.
   Hàm demoTrap và hàm demoSimp không tham số minh họa sử dụng hàm trapezoid và simpson tính tích phân của hàm số x*exp(-x) trên đoạn [0,5] với các số đoạn chia là 2 4 8 16 32 64 128 256.
   Các hàm I = plotTrapInt(fun,a,b,npanel)và plotSimpInt(fun,a,b,nsub) cho biểu diễn đồ họa các công thức hình thang và Simpson.
   Hàm [x,w] = GLNodeWt(n) tính các nút và trọng số của công thức cầu phương Gauss-Legendre bậc n.
   Hàm I = gaussQuad(fun,a,b,npanel,nnode) tính gần đúng tích phân theo công thức Gauss-Legendre với số nút trên mỗi đoạn con là nnode.
   Hàm demoGauss minh họa tính tích phân của hàm số x*exp(-x) trên đoạn [0,5] bằng công thức Gauss-Legendre.
   Hàm compIntRules không tham số so sánh các công thức hình thang, Simpson và Gauss-Legendre trên thí dụ hàm x*exp(-x) trên đoạn [0,5].
 11. bmnhy Giảng Viên

  Số bài viết: 914
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Hiện nay trên thế giới người ta đã xuất bản khá nhiều sách về các phương pháp số với các chương trình viết bằng MATLAB. Các chương trình này thường được tổ chức thành các ToolBox và cung cấp miễn phí trên Internet. Dưới đây là danh sách một số sách và địa chỉ các Web site nơi giới thiệu hoặc có thể tải về các ToolBox –phần mềm đồng hành với sách:
  1. Gerald Recktenwald, Numerical methods with MATLAB, Prentice Hall, 2000. Companion Software: nmm (Numerical methods with MATLAB) ToolBox. http://www.prenhall.com/recktenwald
  2. Shoichiro Nakamura, Numerical Analysis and Graphic Visualization with MATLAB, Prentice Hall, 1996. Companion Software: Numerical Analysis and Graphic Visualization Toolbox. ftp://ftp.mathworks.com/pub/books/nakamura/,
  http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange
  3. Charles F. Van Loan, Introduction to Scientific Computing: A Matrix-Vector Approach Using MATLAB, Prentice Hall, 1997, ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/cv.
  4. David Kincaid & Ward Cheney,Numerical Analysis, 2e, Brooks/Cole Publishing Company, 1996 ftp://ftp.brookscole.com/brookscole/Mathe...d_Cheney/matlab.
  5. John H. Mathews, Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering, 2e, Prentice Hall, 1992, ftp://ftp.mathworks.com/pub/books/mathews/
  6. George Lindfield & John Penny, Numerical Methods Using MATLAB, Prentice Hall/Ellis Horwood, 1995,
  7. G. J. Borse, Numerical Methods With MATLAB: A Resource for Scientists and Engineers, PWS Publishing Company, 1997,
  8. Gunnar Backstrom, Practical Mathematics Using MATLAB 5, Studentlitteratur, 1997
  9. G.W. Recktenwald Numerical Methods with MATLAB: Implementations and Applications, Prentice Hall, 2000. www.me.pdx.edu/~gerry/nmm
  10. Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction, Wiley, 2001.
  11. Laurene V. Fausett, Applied Numerical Analysis Using Matlab, Prentice Hall, 1999.
  12. Won Young Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung, John Morris, Applied Numerical Methods Using MATLAB, Wiley, 2005.
  13. Howard Wilson, Louis H. Turcotte, David Halpern, Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB, Third Edition, CRC Press, 1998.

  Trong phần tiếp theo chúng tôi giới thiệu sơ lược về Numerical methods with MATLAB ToolBox –nmm của Recktenwald.
  3. Thư viện chương trình NMM ToolBox về các phương pháp số
  NMM ToolBox là một thư viện chứa khoảng 150 chương trình/hàm viết bằng MATLAB và 40 tập dữ liệu từ các ứng dụng rất đa dạng được tổ chức thành các thư mục: data, eigen, errors, fit, intergrate,interact, interpolate, linalg, ode, program, rootfind and utils. Các chương trình/hàm đều cho dưới dạng mã nguồn MATLAB nên người dùng có thể xem để tham khảo thuật toán và tự mình chỉnh sửa theo ý muốn hoặc dựa vào đó để viết các hàm khác. Trừ thư mục data chứa các tệp dữ liệu mẫu cho các thí dụ, thư mục utils chứa một số hàm tiện ích và thư mục interact chứa một số hàm và thí dụ demo về các loại đường, mặt, contour, còn các thư mục khác chứa các hàm và các thí dụ minh họa về giá trị riêng, sai số, đường phù hợp, tích phân số, nội suy, hệ phương trình đại số tuyến tính và phi tuyến, giải số phương trình vi phân thường, tìm nghiệm của phương trình phi tuyến và một số chương trình tính toán khác. Dưới đây trích chọn một số hàm trong các thư mục của NMM ToolBox thể hiện các thuật toán rất cơ bản có trong bất kỳ giáo trình phương pháp tính nào.
  Thư mục Intergrate:
   Hàm I = trapezoid(fun,a,b,npanel) và hàm I = simpson(fun,a,b,npanel) tính gần đúng tích phân theo công thức hình thang và công thức Simpson tương ứng của hàm có tên là fun từ a đến b với số đoạn chia đều là npanel.
   Hàm demoTrap và hàm demoSimp không tham số minh họa sử dụng hàm trapezoid và simpson tính tích phân của hàm số x*exp(-x) trên đoạn [0,5] với các số đoạn chia là 2 4 8 16 32 64 128 256.
   Các hàm I = plotTrapInt(fun,a,b,npanel)và plotSimpInt(fun,a,b,nsub) cho biểu diễn đồ họa các công thức hình thang và Simpson.
   Hàm [x,w] = GLNodeWt(n) tính các nút và trọng số của công thức cầu phương Gauss-Legendre bậc n.
   Hàm I = gaussQuad(fun,a,b,npanel,nnode) tính gần đúng tích phân theo công thức Gauss-Legendre với số nút trên mỗi đoạn con là nnode.
   Hàm demoGauss minh họa tính tích phân của hàm số x*exp(-x) trên đoạn [0,5] bằng công thức Gauss-Legendre.
   Hàm compIntRules không tham số so sánh các công thức hình thang, Simpson và Gauss-Legendre trên thí dụ hàm x*exp(-x) trên đoạn [0,5].
  Thí dụ áp dụng: Trong cửa sổ lệnh thực hiện lệnh fun = inline('x.*exp(-x)'), rồi lệnh plotTrapInt(fun,0,1,5) MATLAB sẽ tính được tích phân bằng 0.2609 và vẽ hình dưới đây

  (st)
 12. nguyenyenlinh New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. vovanhung2010 Member

  Số bài viết: 56
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 8


  [IMG]

  Download matlab 7 (2004) Full Crack
  Download:
  CD1: http://adf.ly/UZbQE
  CD2: http://adf.ly/UZbTp

  Link FShare dự phòng (Reupload 22/12/2011)
  CD 1:
  http://adf.ly/UZbXB
  Pass: sinhvienit.net

  CD 2:
  http://adf.ly/UZbaX
  Pass: sinhvienit.net


  Slide bài giảng:01.1:Giới thiệu môn học
  01.2:Tổng quan Matlab
  02.1:Ma trận trong Matlab
  02.2:Ma trận (tiếp theo)
  03:Vẽ đồ thị cơ bản
  04:Một số hàm thông dụng của Matlab
  05:Lệnh rẽ nhánh và vòng lặp
  06:Viết hàm trong Matlab
  08:Vẽ đồ thị 3D và biểu đồ trong Matlab
  09:Tính toán hình thức trong Matlab
  10-11:Giao diện đồ hoạ người dùng (GUI)
  (Đính kèm)
  Báo link hỏng
  [IMG] File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)

Chia sẻ trang này