1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

module bai 11 12 13

Thảo luận trong '10118CLC' bắt đầu bởi donkihote_gumiho, 4 Tháng tư 2011.

 1. donkihote_gumiho New Member

  Số bài viết: 24
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Public Function FirstWord(ByVal s As String) As String
  If InStr(s, " ") <> 0 Then
  p = 1
  Do While Mid(s, p, 1) <> " "
  p = p + 1
  Loop
  FirstWord = Left(s, p - 1)
  Else
  FirstWord = s
  End If
  End Function

  Public Function LastWord(ByVal s As String) As String
  p = Len(s)
  l = p
  Do While Mid(s, p, 1) <> " "
  p = p - 1
  Loop
  LastWord = Right(s, l - p)
  End Function

  Public Function DemtuTrongCau(ByVal Cau As String, ByVal tu As String) As Byte
  dem = 0
  p = InStr(Cau, tu)
  Do While p <> 0
  dem = dem + 1
  p = InStr(p + 1, Cau, tu)
  Loop
  DemtuTrongCau = dem
  End Function

  Public Function WordCount(ByVal s As String) As Byte
  For i = 1 To Len(s) - 1
  If Mid(s, i, 1) = " " And Mid(s, i + 1, 1) <> " " Then dem = dem + 1
  Next
  WordCount = dem
  End Function

  Public Function Daocau(ByVal s As String) As String
  s1 = ""
  Do While s <> ""
  f = FirstWord(s)
  s = Trim(s)
  l = Len(s)
  l1 = Len(f)
  s = Right(s, l - l1)
  s1 = f & " " & s1
  Loop
  Daocau = s1
  End Function

  Public Function ReverseString(ByVal s As String) As String
  s1 = ""
  For i = 1 To Len(s)
  s1 = Mid(s, i, 1) & s1
  Next
  ReverseString = s1
  End Function
 2. tieuyeutinh91 New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này