1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

mong bạn

Thảo luận trong 'Đọc sách truyện' bắt đầu bởi buratino, 8 Tháng bảy 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. buratino Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td align=middle> <div class=banner></div> <div></div> <div class=menu> <div style="HEIGHT: 29px"></div> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td></td> <td background=images2/bg_on_top_body.gif>[IMG]</td> <td></td></tr> <tr> <td background=images2/bg_left_mid.gif></td> <td bgColor=#ffffff>

  </p>
  <center> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td> <center> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td></td></tr> <tr> <td align=middle background=img/card_view_boxbg02.gif> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td vAlign=top height=13>[IMG]</td> <td background=img/card_view_box02.gif height=13>[IMG]</td> <td vAlign=top height=13></td></tr> <tr> <td background=img/card_view_box08.gif>[IMG]</td> <td align=middle bgColor=#ffffff> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td bgColor=#cbcbcb>[IMG]</td> <td bgColor=#cbcbcb></td> <td bgColor=#cbcbcb>[IMG]</td></tr> <tr> <td bgColor=#cbcbcb></td> <td vAlign=top bgColor=white> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td></td></tr> <tr> <td align=middle><embed src=http://thiepdientu.net/images_/banbe/pic_2006-10-09_225626.swf width=500 height=450 type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none"></embed> </td></tr></tbody></table></td> <td bgColor=#cbcbcb></td></tr> <tr> <td bgColor=#cbcbcb>[IMG]</td> <td bgColor=#cbcbcb></td> <td bgColor=#cbcbcb>[IMG]</td></tr></tbody></table>.

  <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td></td></tr> <tr> <td align=middle background=img/view_box02.gif> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td><font face="" color=black size=+1></font></td></tr> <tr> <td><font face="" color=black size=+1></font></td></tr> <tr> <td><font face="" color=black size=+1></font></td></tr> <tr> <td><font face="" color=black size=+1></font></td></tr> <tr> <td><font face="" color=black size=+1></font></td></tr> <tr> <td align=right></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td align=middle background=img/view_box02.gif></td></tr></tbody></table></td> <td background=img/card_view_box04.gif>[IMG]</td></tr> <tr> <td></td> <td background=img/card_view_box06.gif>[IMG]</td> <td></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td height=24></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td vAlign=top align=middle></td></tr> <tr> <td align=middle></td></tr></tbody></table></center></td></tr></tbody></table></center> <center> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td background=images/default/hp_bar.gif></td></tr> <tr> <td vAlign=top align=middle> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td align=left colSpan=2> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align=left colSpan=2> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td></td></tr> <tr> <td></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td align=middle colSpan=2> <table cellSpacing=0 cellPadding=2 border=0> <tbody> <tr> <td align=middle></td> <td align=middle></td> <td align=middle></td></tr> <tr> <td vAlign=top> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=middle colSpan=5></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td></tr></tbody></table></td> <td vAlign=top></td> <td vAlign=top>

  </td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=2 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td colSpan=2> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <tbody> <tr> <td> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table></td> <td align=middle></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table> <table cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0> <tbody> <tr> <td align=left></td></tr> <tr> <td align=left></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> <div class=pformstrip></div></td></tr></tbody></table></center> <td background=images2/bg_right_mid.gif></td></tr> <tr> <td></td> <td background=images2/bg_on_bottom_body.gif>[IMG]</td> <td></td></tr></tbody></table> <div class=footer> <div class=left_and_right_footer></div></div></div></td></tr></tbody></table>[IMG] </td>
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này