1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Một mớ hỗn độn

Thảo luận trong 'Ebook Cơ Khí chế tạo máy' bắt đầu bởi sos_sos, 21 Tháng chín 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. sos_sos Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Đang tìm một số sách về Catia, không ngờ lại tìm được một kho E-book kỹ thuật. Anh em thấy cái nào dùng được thì download. Thú thật là muốn down hết cái này về cung cấp cho anh em thì em chết đói mất ( trả tiền nét , hết tiền ăn cơm).
  Mã:
  Pipelines & Risers
  http://rapidshare.de/files/20852609/BAI__Y.__2001_._Pipelines_and_Risers.rar 7.01 MB
  
  Reciprocating Compressors - Operation & Maintenance
  http://rapidshare.de/files/20853894/BLOCH__H._P.__1996_._Reciprocating_Compressors_-_Operation_and_Maintenance.rar 25.38 MB
  
  Turboexpanders & Process Applications
  http://rapidshare.de/files/20854422/BLOCH__H._P.__2001_._Turboexpanders_and_Process_Applications.rar 9.26 MB
  
  Fundamentals of Air Polution
  http://rapidshare.de/files/20855363/BOUBEL__R._W.__1994_._Fundamentals_of_Air_Pollution__3rd_ed._.rar 18.18 MB
  
  Instrumentation Reference Book
  http://rapidshare.de/files/20856797/BOYES__W.__2002_._Instrumentation_Reference_Book__3rd_ed._.rar 27.51 MB
  
  Rules of Thumbs fro Chemical ENgineers
  http://rapidshare.de/files/20857774/BRANAN__C._R.__2002_._Rules_of_Thumb_for_Chemical_Engineers__3rd_ed._.rar
  
  Compressors - Selection & Sizing
  http://rapidshare.de/files/20859332/BROWN__R._N.__1997_._Compressors_-_Selection_and_Sizing__2nd_ed._.rar 30.52 MB
  
  Advanced Control Engineering
  http://rapidshare.de/files/20859429/BURNS__R._S.__2001_._Advanced_Control_Engineering.rar 2.14 MB
  
  Serious Incident Prevention
  http://rapidshare.de/files/20859750/BURNS__T._E.__2002_._Serious_Incident_Prevention__2nd_ed._.rar 5.35 MB
  
  Petroleum Geology pf the SOuth Caspian Basin
  http://rapidshare.de/files/20860169/BURYAKOVSKY__L._A.__2001_._Petroleum_Geology_of_the_South_Caspian_Basin.rar 8.04 MB
  
  Handbook of Chemical Processing Equipment
  http://rapidshare.de/files/20860701/CHEREMISINOFF__N._P.__2000_._Handbook_of_Chemical_Processing_Equipment.rar 9.50 MB
  
  Handbook of Hazardous Chemical Properties
  http://rapidshare.de/files/20862410/CHEREMISINOFF__N._P.__2000_._Handbook_of_Hazardous_Chemical_Properties.rar 31.30 MB
  
  Handbook of AIr Pollution Prevention & Control
  http://rapidshare.de/files/20862886/CHEREMISINOFF__N._P.__2002_._Handbook_of_Air_Pollution_Prevention_and_Control.ra
  r 8.83 MB
  
  Handbook of Water & Wastewater Treatment Technologies
  http://rapidshare.de/files/20863482/CHEREMISINOFF__N._P.__2002_._Handbook_of_Water_and_Wastewater_Treatment_Technolo
  gies.rar 11.13 MB
  
  Non-Newtonian Flow in the Process Industries
  http://rapidshare.de/files/20863602/CHHABRA__R._P.__1999_._Non-Newtonian_Flow_in_the_Process_Industries.rar 2.27 MB
  
  Computational Rheology for Pipeline & Annular Flowhttp://rapidshare.de/files/20863673/CHIN__W._C.__2000_._Computational_Rheology_for_Pipeline_and_Annular_Flow.rar 1.35 MB
  
  Quantitative Methods in Reservoir Engineering
  http://rapidshare.de/files/20863784/CHIN__W._C.__2002_._Quantitative_Methods_in_Reservoir_Engineering.rar 2.14 MB
  
  Modeling of Chemical Kinetics & Reactor Design
  http://rapidshare.de/files/20866350/COKER__A._K.__2001_._Modeling_of_Chemical_Kinetics_and_Reactor_Design.rar 11.73 MB
  
  Composition & Properties of Drilling & Completion Fluids
  http://rapidshare.de/files/20877208/DARLEY__H._C._H.__1988_._Composition_and_Properties_of_Drilling_and_Completion_F
  luids__5th_ed._.rar 32.06 MB
  
  Extractive Metallurgy of Copper
  http://rapidshare.de/files/20877508/DAVENPORT__W._G.__2002_._Extractive_Metallurgy_of_Copper__4th_ed._.rar 5.88 MB
  
  Dust Explosions in the Process Industries
  http://rapidshare.de/files/20878306/ECKHOFF__R._K.__2003_._Dust_Explosions_in_the_Process_Industries__3rd_ed._.rar 14.96 MB
  
  Fundamentals & Technology of Combustion
  http://rapidshare.de/files/20879928/EL-MAHALLAWY__F.__2002_._Fundamentals_and_Technology_of_Combustion.rar 14.75 MB
  
  Principles of Applied Reservoir Simulation
  http://rapidshare.de/files/20882008/FANCHI__J._R.__2000_._Principles_of_Applied_Reservoir_Simulation__2nd_ed._.rar 24.70 MB
  
  Hazardous Waste Compliance
  http://rapidshare.de/files/20882094/FLORCZAK__C._M.__2001_._Hazardous_Waste_Compliance.rar 1.86 MB
  
  An Introduction to Chemical Engineering Analysis
  http://rapidshare.de/files/20882513/FOLEY__H._C.__2002_._An_Introduction_to_Chemical_Engineering_Analysis_Using_MATH
  EMATICA.rar 8.29 MB
  
  Probablistic Safety Assessment in the Chemical and Nuclear Industries
  http://rapidshare.de/files/20884414/FULLWOOD__R._R.__1999_._Probabilistic_Safety_Assessment_in_the_Chemical_and_Nucl
  ear_Industries.rar 41.94 MB
  
  Fluidization Dynamics - A Predictive Theory
  http://rapidshare.de/files/20884483/GIBILARO__L._G.__2001_._Fluidization_Dynamics_-_A_Predictive_Theory.rar 1.56 MB
  
  Industrial Ventilation Design Guidebook
  http://rapidshare.de/files/20887004/GOODFELLOW__H.__2001_._Industrial_Ventilation_Design_Guidebook.rar 60.28 MB
  
  Advanced Blowout & Well Control
  http://rapidshare.de/files/20887425/GRACE__R._D.__1994_._Advanced_Blowout_and_Well_Control.rar 10.86 MB
  
  Crystallization Process System
  http://rapidshare.de/files/20887505/JONES__A._G.__2002_._Crystallization_Process_Systems.rar 1.95 MB
  
  What Went Wrong - Case Histories of Process Plant Disasters
  http://rapidshare.de/files/20888033/KLETZ__T._A.__1998_._What_Went_Wrong_-_Case_Histories_of_Process_Plant_Disasters__4th_ed._.rar 12.58 MB
  
  Learning From Accidents
  http://rapidshare.de/files/20888103/KLETZ__T._A.__2001_._Learning_from_Accidents__3rd_ed._.rar 1.15 MB
  
  Thermodynamics of Systems COntaining Flexible Chain Polymers
  http://rapidshare.de/files/20888672/KLENIN__V._J.__1999_._Thermodynamics_of_Systems_Containing_Flexible-Chain_Polymers.rar 13.36 MB
  
  Gas Purification
  http://rapidshare.de/files/20889680/KOHL__A._L.__1997_._Gas_Purification__5th_ed._.rar 27.02 MB
  
  Loss Prevention in the Process Industries
  http://rapidshare.de/files/20891152/LEES__F._P.__1995_._Loss_Prevention_in_the_Process_Industries__2nd_ed.___3_vols.
  _.rar 24.73 MB
  
  Centrigfugal Pumps - Design & Application
  http://rapidshare.de/files/20892293/LOBANOFF__V._S.__1992_._Centrifugal_Pumps_-_Design_and_Application__2nd_ed._.rar 32.96 MB
  
  Electrostatic Hazards
  http://rapidshare.de/files/20894715/LUETTGENS__G.__1997_._Electrostatic_Hazards.rar 1.58 MB
  
  Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering
  http://rapidshare.de/files/20900718/LYONS__W._C.__1996_._Standard_Handbook_of_Petroleum_and_Natural_Gas_Engineering_
  _2_vols._.rar 39.12 MB
  
  Hazardous Waste Handbook for Health & Safety
  http://rapidshare.de/files/20900880/MARTIN__W._F.__2000_._Hazardous_Waste_Handbook_for_Health_and_Safety__3rd_ed._.r
  ar 6.57 MB
  
  Chemistry of Petrochemical Processes
  http://rapidshare.de/files/20901001/MATAR__S.__2000_._Chemistry_of_Petrochemical_Processes__2nd_ed._.rar 4.46 MB
  
  Pipeline Rules of Thumb Handbook
  http://rapidshare.de/files/20901615/MCALLISTER__E._W.__2001_._Pipeline_Rules_of_Thumb_Handbook__5th_ed._.rar 28.24 MB
  
  Pressure Vessel Design Manual
  http://rapidshare.de/files/20901789/MOSS__D._R.__2003_._Pressure_Vessel_Design_Manual__3rd_ed._.rar 9.20 MB
  
  Crystallization
  http://rapidshare.de/files/20902115/MULLIN__J._W.__2001_._Crystallization__4th_ed._.rar 4.96 MB
  
  Nuclear Energy - AN Introduction to the Concepts Systems
  http://rapidshare.de/files/20902244/MURRAY__R._L.__2000_._Nuclear_Energy_-_An_Introduction_to_the_Concepts__Systems__etc.__5th_ed._.rar 6.67 MB
  
  Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoir
  http://rapidshare.de/files/20902370/NELSON__R._A.__2001_._Geologic_Analysis_of_Naturally_Fractured_Reservoirs__2nd_e
  d._.rar 5.53 MB
  
  Estimator's Piping Man-Hour Manual
  http://rapidshare.de/files/20902608/PAGE__J._S.__1999_._Estimator_s_Piping_Man-Hour_Manual__5th_ed._.rar 11.34 MB
  
  Pipe Drafting & Design
  http://rapidshare.de/files/20904092/PARISHER__R._A.__2001_._Pipe_Drafting_and_Design__2nd_ed._.rar 71.81 MB
  
  Pipe LIne Corrosion & Cathodic Protection
  http://rapidshare.de/files/20904212/PARKER__M._E.__1984_._Pipe_Line_Corrosion_and_Cathodic_Protection__3rd_ed._.rar 6.57 MB
  
  Adhesion Science & Engineering
  http://rapidshare.de/files/20904876/POCIUS__A._V.__2002_._Adhesion_Science_and_Engineering__2_vols._.rar 31.64 MB
  
  Computational Flow Modeling for Chemical Reactor Engineering
  http://rapidshare.de/files/20905047/RANADE__V._V.__2001_._Computational_Flow_Modeling_for_Chemical_Reactor_Engineeri
  ng.rar 7.53 MB
  
  Biomaterials Science - An Introduction to Materials in Medicine
  http://rapidshare.de/files/20905929/RATNER__B._D.__1996_._Biomaterials_Science_-_An_Introduction_to_Materials_in_Medicine.rar 36.68 MB
  
  Environmental Control in Petroleum Engineering
  http://rapidshare.de/files/20906202/REIS__J._C.__1996_._Environmental_Control_in_Petroleum_Engineering.rar 11.17 MB
  
  Coulson Richardson's Chemical Engineering Volume 4
  http://rapidshare.de/files/20906246/RICHARDSON__J._F.__2001_._Coulson___Richardson_s_Chemical_Engineering_Volume_4.r
  ar 1.42 MB
  
  Coulson Richardson's Chemical Engineering Volume 2
  http://rapidshare.de/files/20906540/RICHARDSON__J._F.__2002_._Coulson___Richardson_s_Chemical_Engineering_Volume_2__
  5th_ed._.rar 12.06 MB
  
  Shale Shakers & Drilling Fluid Systems
  http://rapidshare.de/files/20906792/ROBINSON__L.__1999_._Shale_Shakers_and_Drilling_Fluid_Systems.rar 10.73 MB
  
  Fluid Catalytic Cracking Handbook
  http://rapidshare.de/files/20907133/SADEGHBEIGI__R.__2000_._Fluid_Catalytic_Cracking_Handbook__2nd_ed._.rar 12.64 MB
  
  Chemical Process Safety - Learning from Case Histories
  http://rapidshare.de/files/20907573/SANDERS__R._E.__1999_._Chemical_Process_Safety_-_Learning_from_Case_Histories.rar 17.14 MB
  
  Pumping Station & Design
  http://rapidshare.de/files/20908257/SANKS__R._L.__1998_._Pumping_Station_Design__2nd_ed._.rar 24.04 MB
  
  Introduction to Colloid & SUrface Chemistry
  http://rapidshare.de/files/20908741/SHAW__D._J.__1992_._Introduction_to_Colloid_and_Surface_Chemistry__4th_ed._.rar 15.82 MB
  
  Mathematica by Example
  http://rapidshare.de/files/20908852/ABELL__M._L.__1993_._MATHEMATICA_By_Example__rev._ed._.rar 3.12 MB
  
  Heat Transfer Handbook
  http://rapidshare.de/files/20909482/BEJAN__A.__2003_._Heat_Transfer_Handbook.rar 19.49 MB
  
  Transport Phenomena
  http://rapidshare.de/files/20910082/BIRD__R._B.__2001_._Transport_Phenomena__2nd_ed._.rar 18.93 MB
  
  Organic Chemistry
  http://rapidshare.de/files/20911224/CLAYDEN__J.__2001_._Organic_Chemistry.rar 31.60 MB
  
  Chemical Engineering Fluid Mechanics
  http://rapidshare.de/files/20911370/DARBY__R.__2001_._Chemical_Engineering_Fluid_Mechanics__2nd_ed._.rar 3.99 MB
  
  Mastering Mathematica - Programming Methods & Applications
  http://rapidshare.de/files/20911519/GRAY__J._W.__1994_._Mastering_MATHEMATICA_-_Programming_methods_and_applications.rar 3.58 MB
  
  Numerical Analysis using MATLAB & Spreadsheets
  http://rapidshare.de/files/20911689/KARRIS__S._T.__2004_._Numerical_Analysis_Using_MATLAB_and_Spreadsheets__2nd_ed._
  .rar 4.24 MB
  
  Handbook of Thermal Engineering
  http://rapidshare.de/files/20912936/KREITH__F.__1999_._The_CRC_Handbook_of_Thermal_Engineering.rar 32.87 MB
  
  Computer Science with Mathematica
  http://rapidshare.de/files/20913117/MAEDER__R._E.__1999_._Computer_Science_with_MATHEMATICA.rar 4.59 MB
  
  Applied Mathematics & Modeling for Chemcial Engineers
  http://rapidshare.de/files/20913956/RICE__R._G.__1994_._Applied_Mathematics_and_Modeling_for_Chemical_Engineers.rar 20.78 MB
  
  Circuit Analysis - Theory & Practice
  http://rapidshare.de/files/20914753/ROBBINS__A._H.__2003_._Circuit_Analysis_-_Theory_and_Practice__3rd_ed._.rar 17.37 MB
  
  Corrosion
  http://rapidshare.de/files/20916557/SHREIR__L._L.__1993_._Corrosion__3rd_ed.___2_vols._.rar 43.23 MB
  
  Chemical Process - Design & Integration
  http://rapidshare.de/files/20916570/SMITH__R.__2005_._Chemical_Process_Design_and_Integration.rar 0.31 MB
  
  Renewable Energy
  http://rapidshare.de/files/20917311/SORENSEN__B.__2003_._Renewable_Energy__3rd_ed._.rar 18.34 MB
  
  Chemical Thermodynamics of MAterials - Macro & Micro Aspects
  http://rapidshare.de/files/20917490/STOLEN__S.__2003_._Chemical_Thermodynamics_of_Materials_-_Macroscopic_and_Microscopic_Aspects.rar 3.70 MB
  
  Solid-Liquid Separation
  http://rapidshare.de/files/20917642/SVAROVSKY__L.__2000_._Solid-Liquid_Separation__4th_ed._.rar 3.31 MB
  
  Pipeline Pigging Technology
  http://rapidshare.de/files/20918415/TIRATSOO__J._N._H.__1991_._Pipeline_Pigging_Technology__2nd_ed._.rar 18.02 MB
  
  Modelling in Transport Phenomena
  http://rapidshare.de/files/20918838/TOSUN__I.__2002_._Modelling_in_Transport_Phenomena_-_A_Conceptual_Approach.rar 6.82 MB
  
  Handbook of Chemical Reactive Hazards
  http://rapidshare.de/files/20919797/URBEN__P._G.__1999_._Bretherick_s_Handbook_of_Reactive_Chemical_Hazards__6th_ed.
  ___2_vols._.rar 6.06 MB
  
  Techniques for Adaptive Control
  http://rapidshare.de/files/20919943/VANDOREN__V._J.__2002_._Techniques_for_Adaptive_Control.rar 3.01 MB
  
  Handbook of Cathodic Corrosion Protection
  http://rapidshare.de/files/20920525/VON_BAECKMANN__W.__1997_._Handbook_of_Cathodic_Corrosion_Protection__3rd_ed._.ra
  r 11.99 MB
  
  Chemical Process Equipment - Selection & Design
  http://rapidshare.de/files/20922173/WALAS__S._M.__1988_._Chemical_Process_Equipment_-_Selection_and_Design.rar 35.97 MB
  
  Environmental Engineering
  http://rapidshare.de/files/20922522/WEINER__R._F.__2003_._Environmental_Engineering__4th_ed._.rar 8.13 MB
  
  The MATHEMATICA Book
  http://rapidshare.de/files/20922969/WOLFRAM__Stephen__2003_._The_MATHEMATICA_Book__5th_ed._.rar 7.77 MB
  
  Industrial Waste Treatment Handbookhttp://rapidshare.de/files/20923265/WOODARD__F.__2000_._Industrial_Waste_Treatment_Handbook.rar 5.31 MB
  
  Handbook of Thermodynamic Diagramshttp://rapidshare.de/files/20927174/YAWS__C._L.__1996_._Handbook_of_Thermodynamic_Diagrams__4_vols._.rar 82.31 MB
  
  Valve Selection Handbook
  http://rapidshare.de/files/20927920/ZAPPE__R._W.__1998_._Valve_Selection_Handbook__4th_ed._.rar 15.08 MB
  Mã:
  Engineering Books:
  Mechanical & Materials Related
  
  
  Download link:
  ThermoChemical Process - Principles & Models
  http://rapidshare.de/files/21046449/ALCOCK__C._B.__2000_._Thermochemical_Processes_-_Principles_and_Models.rar 1.59 MB
  
  Engineering Materials
  http://rapidshare.de/files/21048368/ASHBY__M._F.__1998_._Engineering_Materials__2nd_ed.___2_vols._.rar 20.40 MB
  
  Metal Foams - A Design Guide
  http://rapidshare.de/files/21048745/ASHBY__M._F.__2000_._Metal_Foams_-_A_Design_Guide.rar 3.81 MB
  
  Know & Understand CentrifugalPumps
  http://rapidshare.de/files/21048993/BACHUS__L.__2003_._Know_and_Understand_Centrifugal_Pumps.rar 5.30 MB
  
  Marine Structural Design
  http://rapidshare.de/files/21049767/BAI__Y.__2003_._Marine_Structural_Design.rar 8.47 MB
  
  Practical Ship Hydronomics
  http://rapidshare.de/files/21050842/BERTRAM__V.__2000_._Practical_Ship_Hydrodynamics.rar 1.81 MB
  
  Engineering Mathematics
  http://rapidshare.de/files/21051025/BIRD__J.__2003_._Engineering_Mathematics__4th_ed._.rar 3.79 MB
  
  Computational Fluid Dynamics
  http://rapidshare.de/files/21052513/BLAZEK__J.__2001_._Computational_Fluid_Dynamics_-_Principles_and_Applications.rar 7.31 MB
  
  Machinery Component Maintenance & Repair
  http://rapidshare.de/files/21055043/BLOCH__H._P.__1990_._Machinery_Component_Maintenance_and_Repair__2nd_ed._.rar 9.65 MB
  
  Major Process Equipment - Maintenance & Repair
  http://rapidshare.de/files/21057535/BLOCH__H._P.__1996_._Major_Process_Equipment_Maintenance_and_Repair__2nd_ed._.ra
  r 13.56 MB
  
  Improving Machinery Reliability
  http://rapidshare.de/files/21058795/BLOCH__H._P.__1998_._Improving_Machinery_Reliability__3rd_ed._.rar 13.91 MB
  
  Designing Capable & Reliable Products
  http://rapidshare.de/files/21060394/BOOKER__J._D.__2001_._Designing_Capable_and_Reliable_Products.rar 17.21 MB
  
  Gas Turbine Engeering
  http://rapidshare.de/files/21061023/BOYCE__M._P.__2001_._Gas_Turbine_Engineering_Handbook__2nd_ed._.rar 9.28 MB
  
  Helicopter Dynamics
  http://rapidshare.de/files/21061464/BRAMWELL__A._R._S.__2001_._Bramwell_s_Helicopter_Dynamics__2nd_ed._.rar 4.94 MB
  
  Metals Reference Book
  http://rapidshare.de/files/21064552/BRANDES__E._A.__1992_._Smithells_Metals_Reference_Book__7th_ed._.rar 28.86 MB
  
  Light Metals Handbook
  http://rapidshare.de/files/21064673/BRANDES__E._A.__1998_._Smithells_Light_Metals_Handbook.rar 1.47 MB
  
  Non-Ferrous Foundryman's Handbook
  http://rapidshare.de/files/21065346/BROWN__J._R.__1999_._Foseco_Non-Ferrous_Foundryman_s_Handbook__11th_ed._.rar 7.12 MB
  
  Ferrous Foundryman's Handbook
  http://rapidshare.de/files/21065894/BROWN__J._R.__2000_._Foseco_Ferrous_Foundryman_s_Handbook.rar 3.69 MB
  
  Plastics Materials
  http://rapidshare.de/files/21068256/BRYDSON__J._A.__1999_._Plastics_Materials__7th_ed._.rar 45.39 MB
  
  Carbon Materials for Advanced Technologies
  http://rapidshare.de/files/21068665/BURCHELL__T._D.__1999_._Carbon_Materials_for_Advanced_Technologies.rar 9.38 MB
  
  Guide to Ship Repair Estimates
  http://rapidshare.de/files/21068750/BUTLER__D.__2000_._Guide_to_Ship_Repair_Estimates_-_In_Man-Hours.rar 0.94 MB
  
  Physical Metallurgy
  http://rapidshare.de/files/21073121/CAHN__R._W.__1996_._Physical_Metallurgy__4th_ed.___3_vols._.rar 57.57 MB
  
  The Coming Materials Science
  http://rapidshare.de/files/21073404/CAHN__R._W.__2001_._The_Coming_of_Materials_Science.rar 9.82 MB
  
  Introduction to Space Sciences & Spacecraft Applications
  http://rapidshare.de/files/21073501/CAMPBELL__B._A.__1996_._Introduction_to_Space_Sciences_and_Spacecraft_Applicatio
  ns.rar 3.68 MB
  
  Castings - The New Metallurgy of Cast Metals
  http://rapidshare.de/files/21073781/CAMPBELL__J.__2003_._Castings_-_The_New_Metallurgy_of_Cast_Metals__2nd_ed._.rar 8.74 MB
  
  Biaxial-Mutiaxial Fatigue & Fracture
  http://rapidshare.de/files/21074044/CARPINTERI__A.__2003_._Biaxial-Multiaxial_Fatigue_and_Fracture.rar 9.15 MB
  
  Hazardous Chemicals Handbook
  http://rapidshare.de/files/21074118/CARSON__P.__2002_._Hazardous_Chemicals_Handbook__2nd_ed._.rar 1.89 MB
  
  Mechanical Engineer's Data Handbook
  http://rapidshare.de/files/21074477/CARVILL__J.__1993_._Mechanical_Engineer_s_Data_Handbook.rar 10.74 MB
  
  Metal Machining - Theory & Applications
  http://rapidshare.de/files/21074599/CHILDS__T.__2000_._Metal_Machining_-_Theory_and_Applications.rar 2.42 MB
  
  A Guide to Collision Avoidance Rules
  http://rapidshare.de/files/21074700/COCKCROFT__A._N.__2004_._A_Guide_to_the_Collision_Avoidance_Rules__6th_ed._.rar 3.10 MB
  
  Plastics Engineering
  http://rapidshare.de/files/21075205/CRAWFORD__R._J.__1998_._Plastics_Engineering__3rd_ed._.rar 16.60 MB
  
  Ship Stability for Masters & Mates
  http://rapidshare.de/files/21075368/DERRETT__D._R.__1999_._Ship_Stability_for_Masters_and_Mates__5th_ed._.rar 5.00 MB
  
  Fluid Mechanics - Thermodynamics of Turbomachinery
  http://rapidshare.de/files/21075455/DIXON__S._L.__1998_._Fluid_Mechanics__Thermodynamics_of_Turbomachinery__4th_ed._
  .rar 2.67 MB
  
  Fiber Fracture
  http://rapidshare.de/files/21075707/ELICES_M.__2002_._Fiber_Fracture.rar 7.58 MB
  
  Carbon Nanotubes
  http://rapidshare.de/files/21075899/ENDO__M.__1996_._Carbon_Nanotubes.rar 6.13 MB
  
  Ship Construction
  http://rapidshare.de/files/21076376/EYRES__D._J.__2001_._Ship_Construction__5th_ed._.rar
  
  The Motor Vehicle
  http://rapidshare.de/files/21076945/GARRETT__T._K.__2001_._The_Motor_Vehicle__13th_ed._.rar
  
  Handbook of Production Management Methods
  http://rapidshare.de/files/21087968/HALEVI__G.__2001_._Handbook_of_Production_Management_Methods.rar
  
  Advance Vehicle Technology
  http://rapidshare.de/files/21088382/HEISLER__H.__2002_._Advanced_Vehicle_Technology__2nd_ed._.rar
  
  Lightweight Electric Hybrid Vehicle
  http://rapidshare.de/files/21088826/HODKINSON__R.__2001_._Lightweight_Electric_Hybrid_Vehicle_Design.rar
  
  Advanced Gas Turnie Cycles
  http://rapidshare.de/files/21089021/HORLOCK__J._H.__2003_._Advanced_Gas_Turbine_Cycles.rar 2.76 MB
  
  Aerodynamics for Engineerng Students
  http://rapidshare.de/files/21089629/HOUGHTON__E._L.__2002_._Aerodynamics_for_Engineering_Students__5th_ed._.rar 9.21 MB
  
  Seamanship Techniques
  http://rapidshare.de/files/21090957/HOUSE__D._J.__2001_._Seamanship_Techniques__2nd_ed._.rar 20.40 MB
  
  Automotive Quality Systems Handbook
  http://rapidshare.de/files/21091201/HOYLE__D.__2000_._Automotive_Quality_Systems_Handbook.rar 2.20 MB
  
  ISO 9000 Quality Systems Handbook
  http://rapidshare.de/files/21091332/HOYLE__D.__2001_._ISO_9000_Quality_Systems_Handbook__4th_ed._.rar 2.64 MB
  
  ISO 9000 2000 - An A-Z Guide
  http://rapidshare.de/files/21091364/HOYLE__D.__2003_._ISO_9000__2000_-_An_A-Z_Guide.rar 0.77 MB
  
  Engineering Rock Mechanics
  http://rapidshare.de/files/21092106/HUDSON__J._A.__2000_._Engineering_Rock_Mechanics__2_vols._.rar 16.01 MB
  
  Aircraft Design Projects for Engineering Students
  http://rapidshare.de/files/21092183/JENKINSON__L._R.__2003_._Aircraft_Design_Projects_for_Engineering_Students.rar 1.97 MB
  
  Failure Analysis Case Studies
  http://rapidshare.de/files/21092632/JONES__D._R._H.__2001_._Failure_Analysis_Case_Studies_II.rar 8.43 MB
  
  Membranes for Industrial Wastewater Recovery & Re-Use
  http://rapidshare.de/files/21092904/JUDD__S.__2003_._Membranes_for_Industrial_Wastewater_Recovery_and_Re-Use.rar 5.58 MB
  
  Engineering Interfaces in Fiber Reinforced Engineering
  http://rapidshare.de/files/21093194/KIM__J.-K.__1998_._Engineered_Interfaces_in_Fiber_Reinforced_Composites.rar 6.45 MB
  
  Introduction to Power Fluid Flow
  http://rapidshare.de/files/21093356/KING__R._P.__2002_._Introduction_to_Practical_Fluid_Flow.rar 3.52 MB
  
  Fluid Mechanics
  http://rapidshare.de/files/21094588/KUNDU__P._K.__2001_._Fluid_Mechanics__2nd_ed._.rar 20.55 MB
  
  Introduction to Continuum Mechanics
  http://rapidshare.de/files/21095360/LAI__W._M.__1993_._Introduction_to_Continuum_Mechanics__3rd_ed._.rar 12.18 MB
  
  Project Planning & Control
  http://rapidshare.de/files/21095807/LESTER__A.__2003_._Project_Planning_and_Control__4th_ed._.rar 7.15 MB
  
  A Guide to MS Excel 2002 for Scientists & Engineers
  http://rapidshare.de/files/21096151/LIENGME__B._V.__2002_._A_Guide_to_Microsoft_Excel_2002_for_Scientists_and_Engine
  ers__3rd_ed._.rar 5.43 MB
  
  Mechanics for Sheet Metal Forming
  http://rapidshare.de/files/21096273/MARCINIAK__Z.__2002_._Mechanics_of_Sheet_Metal_Forming__2nd_ed._.rar 1.90 MB
  
  Mechanical Engineer's Handbook
  http://rapidshare.de/files/21097319/MARGHITU__D._B.__2001_._Mechanical_Engineer_s_Handbook.rar 15.25 MB
  
  Aeronautical Engineering
  http://rapidshare.de/files/21097449/MATTHEWS__C.__2001_._Aeronautical_Engineer_s_Data_Book.rar 2.00 MB
  
  Beginning Autocad 2002
  http://rapidshare.de/files/21098216/MCFARLANE__B.__2002_._Beginning_AutoCAD_2002.rar 10.85 MB
  
  Modelling with Autocad 2002
  http://rapidshare.de/files/21099053/MCFARLANE__B.__2002_._Modelling_with_AutoCAD_2002.rar 11.71 MB
  
  Marine Auxilliary Machinery
  http://rapidshare.de/files/21101172/MCGEORGE__H._D.__1995_._Marine_Auxiliary_Machinery__7th_ed._.rar 29.69 MB
  
  Aircraft Structures for Engineerig Students
  http://rapidshare.de/files/21102717/MEGSON__T._H._G.__1999_._Aircraft_Structures_for_Engineering_Students__3rd_ed._.
  rar 19.57 MB
  
  Industrial Control Wiring Guide
  http://rapidshare.de/files/21102801/MERCER__R._B.__2001_._Industrial_Control_Wiring_Guide__2nd_ed._.rar 1.09 MB
  
  Root Cause Failure Analysis
  http://rapidshare.de/files/21103576/MOBLEY__R._K.__1999_._Root_Cause_Failure_Analysis.rar 10.68 MB
  
  Vibration Fundamentals
  http://rapidshare.de/files/21104156/MOBLEY__R._K.__1999_._Vibration_Fundamentals.rar 8.84 MB
  
  An Introduction to Predictive Maintenance
  http://rapidshare.de/files/21104424/MOBLEY__R._K.__2002_._An_Introduction_to_Predictive_Maintenance__2nd_ed._.rar 2.52 MB
  
  Plant Engineering Handbook
  http://rapidshare.de/files/21105785/MOBLEY__R._K.__2003_._Plant_Engineering_Handbook.rar 13.85 MB
  
  Hydroblasting & Coating Steel Structure
  http://rapidshare.de/files/21106047/MOMBER__A._W.__2002_._Hydroblasting_and_Coating_of_Steel_Structures.rar 3.29 MB
  
  Metal Fatigue - Effects of Small Defects and Non_Metallic Inclusions
  http://rapidshare.de/files/21106567/MURAKAMI__Y.__2002_._Metal_Fatigue_-_Effects_of_Small_Defects_and_Nonmetallic_Inclusions.rar 6.76 MB
  
  The Tribology Handbook
  http://rapidshare.de/files/21108113/NEALE__M._J.__1995_._The_Tribology_Handbook__2nd_ed._.rar 16.60 MB
  
  Statistical Process Control
  http://rapidshare.de/files/21108247/OAKLAND__J._S.__2003_._Statistical_Process_Control__5th_ed._.rar 2.20 MB
  
  The Material Science of Thin Films
  http://rapidshare.de/files/21109526/OHRING__M.__1991_._The_Materials_Science_of_Thin_Films.rar 20.35 MB
  
  Tyre Mechanics & Vehicle Dynamics
  http://rapidshare.de/files/21109924/PACEJKA__H._B.__2002_._Tyre_Mechanics_and_Vehicle_Dynamics.rar 6.64 MB
  
  Rules of Thumb for Mechanical Engineers
  http://rapidshare.de/files/21111539/POPE__J._E.__1996_._Rules_of_Thumb_for_Mechanical_Engineers.rar 18.11 MB
  
  Basic Ship Theory
  http://rapidshare.de/files/21111966/RAWSON__K._J.__2001_._Basic_Ship_Theory__5th_ed.___2_vols._.rar 7.08 MB
  
  The Automotive Chassis - Engineering Priciples
  http://rapidshare.de/files/21112682/REIMPELL__J.__2001_._The_Automotive_Chassis_-_Engineering_Principles__2nd_ed._.rar 12.61 MB
  
  Understanding Automotive Electronics
  http://rapidshare.de/files/21113600/RIBBENS__W._B.__1997_._Understanding_Automotive_Electronics__5th_ed._.rar 16.51 MB
  
  Safety at Work
  http://rapidshare.de/files/21114121/RIDLEY__J.__2002_._Safety_at_Work__6th_ed._.rar 8.76 MB
  
  Plastics Engineered Product Design
  http://rapidshare.de/files/21114691/ROSATO__D._V.__2003_._Plastics_Engineered_Product_Design.rar 9.44 MB
  
  Robotics - Designing the Mechanisms for Automated Machinery
  http://rapidshare.de/files/21115723/SANDLER__B.-Z.__1999_._Robotics_-_Designing_the_Mechanisms_for_Automated_Machinery__2nd_ed._.rar 9.25 MB
  
  Ship Design for Efficiency and Economy
  http://rapidshare.de/files/21115827/SCHNEEKLUTH__H.__1998_._Ship_Design_for_Efficiency_and_Economy__2nd_ed._.rar 1.37 MB
  
  Methods for Monitoring & Diagnosing the Efficiency of Catalytic Converters
  http://rapidshare.de/files/21116151/SIDERIS__M.__1998_._Methods_for_Monitoring_and_Diagnosing_the_Efficiency_of_Cata
  lytic_Converters.rar 5.72 MB
  
  Mechanical Engineer's Reference Book
  http://rapidshare.de/files/21118756/SMITH__E._H.__1994_._Mechanical_Engineer_s_Reference_Book__12th_ed._.rar 34.59 MB
  
  Engineering Tribology
  http://rapidshare.de/files/21134578/STACHOWIAK__G._W.__2000_._Engineering_Tribology__2nd_ed._.rar 9.27 MB
  
  Tribology in Machine Design
  http://rapidshare.de/files/21134840/STOLARSKI__T._A.__1990_._Tribology_in_Machine_Design.rar 5.63 MB
  
  The Science & Technology of Carbon Nanotubes
  http://rapidshare.de/files/21135045/TANAKA__K.__1999_._The_Science_and_Technology_of_Carbon_Nanotubes.rar 3.36 MB
  
  Introduction to Marine Engineering
  http://rapidshare.de/files/21136558/TAYLOR__D._A.__1996_._Introduction_to_Marine_Engineering__2nd_ed._.rar 32.19 MB
  
  Electronic Navigation
  http://rapidshare.de/files/21137248/TETLEY__L.__2001_._Electronic_Navigation_Systems__3rd_ed._.rar 15.58 MB
  
  3D Fibre Reinforced Polymer Composites
  http://rapidshare.de/files/21137447/TONG__L.__2002_._3D_Fibre_Reinforced_Polymer_Composites.rar 4.88 MB
  
  Refrigeration & Airconditioning
  http://rapidshare.de/files/21137603/TROTT__A._R.__2000_._Refrigeration_and_Air-Conditioning__3rd_ed._.rar 3.72 MB
  
  Introduction to Naval Architecture
  http://rapidshare.de/files/21138239/TUPPER__E._C.__1996_._Introduction_to_Naval_Architecture__3rd_ed._.rar 17.29 MB
  
  Mechanics & Analysis of Composite Materials
  http://rapidshare.de/files/21138457/VASILIEV__V._V.__2001_._Mechanics_and_Analysis_of_Composite_Materials.rar 5.57 MB
  
  Practical Ship Designs
  http://rapidshare.de/files/21139123/WATSON__D._G._M.__1998_._Practical_Ship_Design.rar 20.10 MB
  
  TPM - A route to World Class Performance
  http://rapidshare.de/files/21139461/WILLMOTT__P.__2001_._TPM_-_A_Route_to_World-Class_Performance.rar 9.35 MB
  
  Marine Diesel Engines & Gas Turbines
  http://rapidshare.de/files/21139937/WOODYARD__D._F.__2004_._Pounder_s_Marine_Diesel_Engines_and_Gas_Turbines__8th_ed
  ._.rar 12.53 MB
  
  Practical Design of Ships & Other Floating Structures
  http://rapidshare.de/files/21140446/WU__Y.-S.__2001_._Practical_Design_of_Ships_and_Other_Floating_Structures__vol._1_.rar 13.47 MB
  
  Carbon Alloys - Novel Concepts to Develop Carbon Science & Technology
  http://rapidshare.de/files/21140779/YASUDA__E.__2003_._Carbon_Alloys_-_Novel_Concepts_to_Develop_Carbon_Science_and_Technology.rar 9.18 MB
  
  The Finite Element Method
  http://rapidshare.de/files/21142390/ZIENKIEWICZ__O._C.__2000_._The_Finite_Element_Method__5th_ed.___3_vols._.rar 15.96 MB
  
  The Theory & Design of AIr Cushion Craft
  http://rapidshare.de/files/21144432/YUN__L.__2000_._Theory_and_Design_of_Air_Cushion_Craft.rar 43.99 MB
  
  
  Linux Embedded & Real Time Applications
  http://rapidshare.de/files/21308729/ABBOTT__D.__2003_._Linux_for_Embedded_and_Real-Time_Applications.rar 1.04 MB
  
  Power Electronic Control in Electrical Systems
  http://rapidshare.de/files/21308940/ACHA__E.__2002_._Power_Electronic_Control_in_Electrical_Systems.rar 6.23 MB
  
  Application of Non_Linear Fibre Optics
  http://rapidshare.de/files/21309076/AGRAWAL__G._P.__2001_._Applications_of_Nonlinear_Fiber_Optics.rar 3.83 MB
  
  Non-Linear Fibre Optics
  http://rapidshare.de/files/21309199/AGRAWAL__G._P.__2001_._Nonlinear_Fiber_Optics__3rd_ed._.rar 2.49 MB
  
  Industrial Power Engineering & Applications Handbook
  http://rapidshare.de/files/21310023/AGRAWAL__K._C.__2001_._Industrial_Power_Engineering_and_Applications_Handbook.ra
  r 26.18 MB
  
  PC Troubleshooting Pocketbook
  http://rapidshare.de/files/21310212/ANDERSON__H.__2003_._Newnes_PC_Troubleshooting_Pocket_Book__2nd_ed._.rar 3.32 MB
  
  Embedded Controller Hardware Design
  http://rapidshare.de/files/21310241/ARNOLD__K.__2001_._Embedded_Controller_Hardware_Design.rar 0.91 MB
  
  Analog Interfacing to Embedded Microprocessors
  http://rapidshare.de/files/21310314/BALL__S._R.__2001_._Analog_Interfacing_to_Embedded_Microprocessors_-_Real_World_Design.rar 2.57 MB
  
  Embedded Microprocessor Systems - Real Worlkd Design
  http://rapidshare.de/files/21310640/BALL__S._R.__2002_._Embedded_Microprocessor_Systems_-_Real_World_Design__3rd_ed._.rar 11.11 MB
  
  Handbook of Medical Imaging Processing & Analysis
  http://rapidshare.de/files/21311207/BANKMAN__I._N.__2000_._Handbook_of_Medical_Imaging_Processing_and_Analysis.rar 19.54 MB
  
  Erbium Dope Fibre AMplifiers - Funda,mentals & Technology
  http://rapidshare.de/files/21311946/BECKER__P._C.__1997_._Erbium-Dope_Fiber_Amplifiers_-_Fundamentals_and_Technology.rar 28.60 MB
  
  Understanding Telephone Electronics
  http://rapidshare.de/files/21312179/BIGELOW__S._J.__2001_._Understanding_Telephone_Electronics__4th_ed._.rar 8.58 MB
  
  Electrical CIcuit Theory & Technology
  http://rapidshare.de/files/21312336/BIRD__J.__2001_._Electrical_Circuit_Theory_and_Technology__2nd_ed._.rar 5.22 MB
  
  Handbook of Image & Video Processing
  http://rapidshare.de/files/21312989/BOVIK__A.__2000_._Handbook_of_Image_and_Video_Processing.rar 26.62 MB
  
  RF CIrcuit Design
  http://rapidshare.de/files/21313389/BOWICK__C.__1997_._RF_Circuit_Design.rar 16.03 MB
  
  Guide to Digital TV
  http://rapidshare.de/files/21313540/BRICE__R.__2003_._Newnes_Guide_to_Digital_TV__2nd_ed._.rar 6.55 MB
  
  Radio & Elctronics Cookbook
  http://rapidshare.de/files/21313647/BROWN__G.__2001_._Radio_and_Electronics_Cookbook.rar 4.54 MB
  
  Power Supply Cookbook
  http://rapidshare.de/files/21308695/BROWN__M.__2001_._Power_Supply_Cookbook__2nd_ed._.rar 2.53 MB
  
  Practical Switching Power Supply Design
  http://rapidshare.de/files/21313856/BROWN__M.__1990_._Practical_Switching_Power_Supply_Design.rar 8.37 MB
  
  Telecommunications Demystified
  http://rapidshare.de/files/21314189/NASSAR__C.__2000_._Telecommunications_Demystified.rar 2.51 MB
  
  Computer Busses - Design & Apllication
  http://rapidshare.de/files/21314369/BUCHANAN__W.__2000_._Computer_Busses_-_Design_and_Application.rar 4.07 MB
  
  Antenna Toolkit
  http://rapidshare.de/files/21314481/CARR__J._J.__2001_._Antenna_Toolkit__2nd_ed._.rar 4.16 MB
  
  RF COmponents & Circuits
  http://rapidshare.de/files/21314530/CARR__J._J.__2002_._RF_Components_and_Circuits.rar 1.89 MB
  
  Embedded FreeBSD Cookbook
  http://rapidshare.de/files/21314549/CEVOLI__P.__2002_._Embedded_FreeBSD_Cookbook.rar 0.70 MB
  
  Neural & Fuzzy Logic Control of Drives & POwer Systems
  http://rapidshare.de/files/21314625/CIRSTEA__M._N.__2002_._Neural_and_Fuzzy_Logic_Control_of_Drives_and_Power_System
  s.rar 1.90 MB
  
  CMOS IC Layout - Concepts, Methodologies & Tools
  http://rapidshare.de/files/21314818/CLEIN__D.__1999_._CMOS_IC_Layout_-_Concepts__Methodologies__and_Tools.rar 7.79 MB
  
  Introduction to Fibre Optics
  http://rapidshare.de/files/21314881/CRISP__J.__2001_._Introduction_to_Fiber_Optics__2nd_ed._.rar 2.04 MB
  
  Battery Reference Book
  http://rapidshare.de/files/21315528/CROMPTON__T._R.__2000_._Battery_Reference_Book__3rd_ed._.rar 27.50 MB
  
  High Frequenmcy & Microwave Engineering
  http://rapidshare.de/files/21315870/DA_SILVA__E.__2001_._High_Frequency_and_Microwave_Engineering.rar 14.32 MB
  
  Fibre Optic Data Communications - Technological Trends & Advances
  http://rapidshare.de/files/21316157/DECUSATIS__C.__2001_._Fiber_Optic_Data_Communication_-_Technological_Trends_and_Advances.rar 9.03 MB
  
  Handbook of Fibre Optic SData Communication
  http://rapidshare.de/files/21316849/DECUSATIS__C.__2002_._Handbook_of_Fiber_Optic_Data_Communication__2nd_ed._.rar 30.65 MB
  
  Electric Vehicle Battery Systems
  http://rapidshare.de/files/21316871/DHAMEJA__S.__2001_._Electric_Vehicle_Battery_Systems.rar 0.95 MB
  
  The Digital COnsumer Technology Handbook
  http://rapidshare.de/files/21317233/DHIR__A.__2004_._The_Digital_Consumer_Technology_Handbook.rar 17.21 MB
  
  Tunable Lasers Handbook
  http://rapidshare.de/files/21317396/DUARTE__F._J.__1995_._Tunable_Lasers_Handbook.rar 7.76 MB
  
  WDM Technologies - ACtive Optical Components
  http://rapidshare.de/files/21321156/DUTTA__A._K.__2002_._WDM_Technologies_-_Active_Optical_Components.rar 12.20 MB
  
  Radio Frequency Transistors - Principles & Practical Applications
  http://rapidshare.de/files/21321305/DYE__N.__2000_._Radio_Frequency_Transistors_-_Principles_and_Practical_Applications__2nd_ed._.rar 6.77 MB
  
  Designing Ebedded Internet Devices
  http://rapidshare.de/files/21321394/EISENREICH__D.__2003_._Designing_Embedded_Internet_Devices.rar 3.44 MB
  
  Fibre Optic Cabling
  http://rapidshare.de/files/21321449/ELLIOT__B.__2002_._Fiber_Optic_Cabling__2nd_ed._.rar 2.72 MB
  
  Handbook Digital SIgnal Processing
  http://rapidshare.de/files/21322178/ELLIOTT__D._F.__1987_._Handbook_of_Digital_Signal_Processing_-_Engineering_Applications.rar 28.92 MB
  
  Observers in COntrol Systems
  http://rapidshare.de/files/21322294/ELLIS__G.__2002_._Observers_in_Control_Systems_-_A_Practical_Guide.rar 4.01 MB
  
  Adaptive Control Systems
  http://rapidshare.de/files/21322348/FENG__G.__1999_._Adaptive_Control_Systems.rar 2.06 MB
  
  Newnes Interfacing Companion
  http://rapidshare.de/files/21322414/FISCHER-CRIPPS__A._C.__2002_._Newnes_Interfacing_Companion.rar 3.30 MB
  
  Introduction to Statstical Pattern Recognition
  http://rapidshare.de/files/21322588/FUKUNAGA__K.__1990_._Introduction_to_Statistical_Pattern_Recognition__2nd_ed._.r
  ar 6.27 MB
  
  The Art of Designing Embedded Systems
  http://rapidshare.de/files/21322840/GANSSLE__J._G.__1999_._The_Art_of_Designing_Embedded_Systems.rar 10.13 MB
  
  Miltimedia Communications - Directions & Innovations
  http://rapidshare.de/files/21323711/GIBSON__J._D.__2001_._Multimedia_Communications_-_Directions_and_Innovations.rar 34.20 MB
  
  Modern Dictionary of Electronics
  http://rapidshare.de/files/21324476/GRAF__R._F.__1999_._Modern_Dictionary_of_Electronics__7th_ed._.rar 29.56 MB
  
  Essential JAva for Scientist & Engineers
  http://rapidshare.de/files/21324525/HAHN__B._D.__2002_._Essential_Java_for_Scientists_and_Engineers.rar 1.58 MB
  
  The JP Transformer Book
  http://rapidshare.de/files/21324671/HEATHCOTE__M._J.__1998_._The_J___P_Transformer_Book__12th_ed._.rar 5.16 MB
  
  Analog Circuits Cookbook
  http://rapidshare.de/files/21324741/HICKMAN__I.__1999_._Analog_Circuits_Cookbook__2nd_ed._.rar 1.76 MB
  
  Practical Radio Frequency Handbook
  http://rapidshare.de/files/21324800/HICKMAN__I.__2002_._Practical_Radio-Frequency_Handbook__3rd_ed._.rar 1.89 MB
  
  Video Demystified - A Handbook for the Digital Engineer
  http://rapidshare.de/files/21324964/JACK__K.__2001_._Video_Demystified_-_A_Handbook_for_the_Digital_Engineer__3rd_ed._.rar 5.07 MB
  
  Dictionary of Video & Television Technology
  http://rapidshare.de/files/21325022/JACK__K.__2002_._Dictionary_of_Video_and_Television_Technology.rar 1.45 MB
  
  Introduction to Medical Electronics Applications
  http://rapidshare.de/files/21325215/JENNINGS__D.__1995_._Introduction_to_Medical_Electronics_Applications.rar 7.18 MB
  
  Optical Fibre Telecommnication III
  http://rapidshare.de/files/21326185/KAMINOW__I._P.__1997_._Optical_Fiber_Telecommunications_III__2_vols._.rar 28.97 MB
  
  Optical Fibre Telecommnication III
  http://rapidshare.de/files/21327356/KAMINOW__I._P.__2001_._Optical_Fiber_Telecommunications_IV__2_vols._.rar 33.46 MB
  
  Fibre Bragg Gratings
  http://rapidshare.de/files/21328363/KASHYAP__R.__1999_._Fiber_Bragg_Gratings.rar 29.25 MB
  
  Mixed Signal & DSP Design Techniques
  http://rapidshare.de/files/21328512/KESTER__W.__2003_._Mixed-Signal_and_DSP_Design_Techniques.rar 3.93 MB
  
  RF & Microwave Radiation Safety Handbook
  http://rapidshare.de/files/21328672/KITCHEN__R.__2001_._RF_and_Microwave_Radiation_Safety_Handbook__2nd_ed._.rar 4.24 MB
  
  Radar Systems Peak Detection & Tracking
  http://rapidshare.de/files/21328734/KOLAWOLE__M._O.__2002_._Radar_Systems__Peak_Detection_and_Tracking.rar 1.98 MB
  
  High Voltage Engineering - Fundamentals
  http://rapidshare.de/files/21328875/KUFFEL__E.__2000_._High_Voltage_Engineering_-_Fundamentals__2nd_ed._.rar 4.14 MB
  
  Electrical Engineering Reference Book
  http://rapidshare.de/files/21329879/LAUGHTON__M._A.__2002_._Electrical_Engineer_s_Reference_Book__16th_ed._.rar 28.39 MB
  
  Telecommunications Circuits & Technology
  http://rapidshare.de/files/21330385/LEVEN__A.__2000_._Telecommunications_Circuits_and_Technology.rar 2.20 MB
  
  A Wavelet Tour of Signal Processing
  http://rapidshare.de/files/21333361/MALLAT__S.__1999_._A_Wavelet_Tour_of_Signal_Processing__2nd_ed._.rar 18.94 MB
  
  Op Amps for Everyone
  http://rapidshare.de/files/21333448/MANCINI__R.__2002_._Op_Amps_for_Everyone.rar 2.09 MB
  
  Third Generation CDMA Systems for Enhanced data Services
  http://rapidshare.de/files/21333754/MANDYAM__G.__2002_._Third-Generation_CDMA_Systems_for_Enhanced_Data_Services.rar 7.72 MB
  
  Practical Handbook of Photovoltaics - Fundamentals & Applications
  http://rapidshare.de/files/21334373/MARKVART__T.__2003_._Practical_Handbook_of_Photovoltaics_-_Fundamentals_and_Applications.rar 16.39 MB
  
  Bebop to the Boolean Boogie
  http://rapidshare.de/files/21335174/MAXFIELD__C.__2002_._Bebop_to_the_Boolean_Boogie__2nd_ed._.rar 21.88 MB
  
  Power Electronics Handbook
  http://rapidshare.de/files/21335693/MAZDA__F.__1997_._Power_Electronics_Handbook__3rd_ed._.rar 12.19 MB
  
  Electrical Installations in Hazardous Area
  http://rapidshare.de/files/21336850/MCMILLAN__A.__1998_._Electrical_Installations_in_Hazardous_Areas.rar 28.37 MB
  
  Feature Extraction & Image Processing
  http://rapidshare.de/files/21339068/NIXON__M._S.__2002_._Feature_Extraction_and_Image_Processing.rar 3.11 MB
  
  Programmable COntrollers - An Engineer's Guide
  http://rapidshare.de/files/21339917/PARR__E._A.__2003_._Programmable_Controllers_-_An_Engineer_s_Guide__3rd_ed._.rar 17.90 MB
  
  Troubleshooting Analog Circuits
  http://rapidshare.de/files/21340525/PEASE__R._A.__1991_._Troubleshooting_Analog_Circuits_-_With_Electronics_Workbench_Circuits.rar 11.48 MB
  
  Power Electronics Handbook
  http://rapidshare.de/files/21341543/RASHID__M._H.__2001_._Power_Electronics_Handbook.rar 20.68 MB
  
  Fuzzy Controllers
  http://rapidshare.de/files/21341673/REZNIK__L.__1997_._Fuzzy_Controllers.rar 3.00 MB
  
  Building A Successful Board Test Strategy
  http://rapidshare.de/files/21342729/SCHEIBER__S._F.__2001_._Building_a_Successful_Board-Test_Strategy__2nd_ed._.rar 20.61 MB
  
  Photoreeactive Organic Thin Films
  http://rapidshare.de/files/21345010/SEKKAT__Z.__2002_._Photoreactive_Organic_Thin_Films.rar 31.76 MB
  
  Audio Power AMplifier Design Handbook
  http://rapidshare.de/files/21345202/SELF__D.__2002_._Audio_Power_Amplifier_Design_Handbook__3rd_ed._.rar 3.83 MB
  
  Audio & Hi-Fi Handbook
  http://rapidshare.de/files/21345360/SINCLAIR__I._R.__1998_._Audio_and_Hi-Fi_Handbook__3rd_ed._.rar 3.74 MB
  
  Sensors & Transducers
  http://rapidshare.de/files/21345426/SINCLAIR__I._R.__2001_._Sensors_and_Transducers__3rd_ed._.rar 1.32 MB
  
  Digital Signal Processing
  http://rapidshare.de/files/21346724/SMITH__S._W.__2003_._Digital_Signal_Processing_-_A_Practical_Guide_for_Engineers_and_Scientists.rar 16.65 MB
  
  SMT Soldering Handbook - Surface Mount Technology
  http://rapidshare.de/files/21346823/STRAUSS__R.__1998_._SMT_Soldering_Handbook_-_Surface_Mount_Technology__2nd_ed._.rar 2.10 MB
  
  Intellignt Communication Systems
  http://rapidshare.de/files/21347627/TERASHIMA__N.__2001_._Intelligent_Communication_Systems.rar 14.69 MB
  
  OpAMps - Design, Application, & Troubleshooting
  http://rapidshare.de/files/21348883/TERRELL__D._L.__1996_._Op_Amps_-_Design__Application__and_Troubleshooting__2nd_ed._.rar 23.04 MB
  
  Pattern Recognition
  http://rapidshare.de/files/21349366/THEODORIDIS__S.__2002_._Pattern_Recognition__2nd_ed._.rar 10.14 MB
  
  Engineering Digital Design
  http://rapidshare.de/files/21351504/TINDER__R._F.__2000_._Engineering_Digital_Design__2nd_ed._.rar 39.70 MB
  
  Newsnes Data Communications Pocket Book
  http://rapidshare.de/files/21351545/TOOLEY__M.__2002_._Newnes_Data_Communications_Pocket_Book__4th_ed._.rar 0.86 MB
  
  CE Conformity MArking & New APproach Directive
  http://rapidshare.de/files/21351629/TRICKER__R.__2000_._CE_Conformity_Marking_and_New_Approach_Directives.rar 1.64 MB
  
  Newnes Guide to Television & Video Technology
  http://rapidshare.de/files/21352113/TRUNDLE__E.__2001_._Newnes_Guide_to_Television_and_Video_Technology__3rd_ed._.ra
  r 8.62 MB
  
  Programming Microcontrollers
  http://rapidshare.de/files/21352479/VAN_SICKLE__T.__2001_._Programming_Microcontrollers_in_C__2nd_ed._.rar 6.60 MB
  
  Fabricating Printed Circuit Boards
  http://rapidshare.de/files/21352549/VARTERESIAN__J.__2002_._Fabricating_Printed_Circuit_Boards.rar 1.39 MB
  
  DSP Integrated Circuits
  http://rapidshare.de/files/21353541/WANHAMMER__L.__1999_._DSP_Integrated_Circuits.rar 19.44 MB
  
  Newnes Electrical Engineer's Handbook
  http://rapidshare.de/files/21354374/WARNE__D._F.__2000_._Newnes_Electrical_Engineer_s_Handbook.rar 15.47 MB
  
  Analog Circuit Design - Art Science & Personalities
  http://rapidshare.de/files/21355358/WILLIAMS__J.__1991_._Analog_Circuit_Design_-_Art__Science__and_Personalities.rar 18.82 MB
  
  The AR & Science of Analog Circuit Design
  http://rapidshare.de/files/21357527/WILLIAMS__J.__1998_._The_Art_and_Science_of_Analog_Circuit_Design.rar 23.07 MB
  
  EMC for Product Designers
  http://rapidshare.de/files/21357692/WILLIAMS__T.__2001_._EMC_for_Product_Designers__3rd_ed._.rar 3.25 MB
  
  Analog & Digital FIlter Design
  http://rapidshare.de/files/21357993/WINDER__S.__2002_._Analog_and_Digital_Filter_Design__2nd_ed._.rar 5.43 MB
  
  Newnes Radio & RF Engineering Pocket Book
  http://rapidshare.de/files/21358088/WINDER__S.__2002_._Newnes_Radio_and_RF_Engineering_Pocket_Book__3rd_ed._.rar 1.61 MB
  
  Introduction to Information Optics
  http://rapidshare.de/files/21359596/YU__F._T._S.__2001_._Introduction_to_Information_Optics.rar 30.12 MB
  
  Applied Aerodynamics Education
  http://rapidshare.de/files/22492513/Mason___Devenport_-_Applied_Aerodynamics_Education__Aiaa-98-2791.pdf 0.19 MB
  
  Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics
  http://rapidshare.de/files/22492628/McCormick_-_Aerodynamics__Aeronautics_and_Flight_Mechanics__Partial_Scan_p1-179_.pdf 3.43 MB
  
  Missile Aerodynamics
  http://rapidshare.de/files/22493320/Nielsen_J.N._-_Missile_Aerodynamics__McGraw_Hill_1960_.pdf 19.87 MB
  
  Airplane Aerodynamics
  http://rapidshare.de/files/22495073/Roskam__Jan___Lan_C.E._-_Airplane_Aerodynamics_and_Performance__DARcorporation_1997_.pdf 30.90 MB
  
  Basic Helicopter Aerodynamics
  http://rapidshare.de/files/22495355/Seddon_J._-_Basic_Helicopter_Aerodynamics__BSP_Prof._Books_1990_.pdf 8.60 MB
  
  Introduction to Aerodynamics of Flight
  http://rapidshare.de/files/22495598/Talay__T.A._-_Introduction_To_Aerodynamics_Of_Flight__NASA_SP-367_1975_.pdf 6.89 MB
  
  Aerodynamics of Cars
  http://rapidshare.de/files/22495800/Unknown_-_Aerodynamics_of_cars__Notes_.pdf 0.17 MB
  
  Basic Aerodynamics
  http://rapidshare.de/files/22495850/US_Army_-_Basic_Aerodynamics_AL0966__US_Army_1994_.pdf 1.55 MB
  
  Introduction to Helicopter Aerodynamics
  http://rapidshare.de/files/22495932/US_Navy_-_Introduction_to_Helicopter_Aerodynamics_Workbook_CNATRA_P-401__US_Navy_2000_.pdf 2.06 MB
  
  Airbus A3xx Simulator Systems Manual
  http://rapidshare.de/files/22496162/Airbus_A3xx_Simulator_-_Systems_Manual.pdf 8.05 MB
  
  Aircraft Icing Handbook
  http://rapidshare.de/files/22496177/Aircraft_Icing_Handbook__2000_CAA_.pdf 0.39 MB
  
  Boeing Design Manual
  http://rapidshare.de/files/22496190/BDM_1054_-_Boeing_Design_Manual_-_Titanium_Alloys.pdf 0.20 MB
  
  Efficient Viscous Design of Aircraft
  http://rapidshare.de/files/22496203/Campbell__Richard_L._-_Efficient_Viscous_Design_Of_Aircraft_Config_-_Aiaa-98-2539__NASA_.pdf 0.38 MB
  
  Supermarine Spitfire
  http://rapidshare.de/files/22502408/Vickers-Supermarine_Spitfire_Mk.I_V_-_Aero_Detail_8.pdf 41.88 MB
  
  Analytical Mechanics of Aerospace Systems
  http://rapidshare.de/files/22503350/Schaub__Hanspeter___Junkins_John_L._-_Analytical_Mechanics_of_Aerospace_Systems__2002_.pdf 8.03 MB
  
  Architecture for Fiber Optic Sensors & Actuators in AIrcraft Propulsion Systems
  http://rapidshare.de/files/22503366/Glomb_-_Architecture_for_Fiber-Optic_Sensors_and_Actuators_in_Aircraft_Propulsion_Systems.pdf 0.61 MB
  
  How to Design, Build & Test Small Fuel Rocket Engines
  http://rapidshare.de/files/22503503/Krzycki_-_How_To_Design__Build_And_Test_Small_Liquid-Fuel_Rocket_Engines__Rocketlab_1967_.pdf 6.13 MB
  
  Elements of Gas Turbine Propulsion
  http://rapidshare.de/files/22503702/Mattingly__Jack_D._-_Elements_Of_Gas_Turbine_Propulsion.pdf 9.10 MB
  
  Gas Turbine Engines
  http://rapidshare.de/files/22504660/US_Army_aviation_course_-_Gas_Turbine_Engines_AL0993.pdf 20.13 MB
  
  Principles of Gasoline & Diesel Fuel Systems
  http://rapidshare.de/files/22504742/US_Army_mechanic_course_-_Principles_of_Gasoline_and_Diesel_Fuel_Systems_OD1620.pdf 3.83 MB
  
  Principles of Internal Combustion ENgines
  http://rapidshare.de/files/22504833/Us_Army_Mechanic_Course_-_Principles_Of_Internal_Combustion_Engines_Od1619.pdf 3.65 MB
  
  Engineering Design with Solid Works
  http://rapidshare.de/files/22574619/Planchard___Planchard_-_Engineering_design_with_Solid_Works_2001Plus__SDC_2001_.pdf 2.50 MB
  
  Enhancing CAD Drawing with Photoshop
  http://rapidshare.de/files/22577080/Onstott__Scott_-_Enhancing_Cad_Drawings_With_Photoshop__Sybex_2005_.pdf 16.16 MB
  
  Structural Design & Laying of Underground Drains
  http://rapidshare.de/files/22577131/Young_-_Structural_Design_And_Laying_Of_Underground_Drains__DOT_1984_.pdf 0.78 MB
  
  Structural Details in Concrete
  http://rapidshare.de/files/22577434/Bangash_-_Structural_Details_In_Concrete__Blackwell_Scientific_1992_.pdf 7.43 MB
  
  Bridge Design Manual 2000 - Hydraulic Design
  http://rapidshare.de/files/22577467/DoT_-_Bridge_Design_Manual_-_Hydraulic_Design__Missouri_DoT_2000_.pdf 0.52 MB
  
  Bridge Design Manual 2003
  http://rapidshare.de/files/22577722/DoT_-_Bridge_Design_Manual__DOT_2003_.pdf 6.07 MB
  
  Design Manual Metric
  http://rapidshare.de/files/22578426/Dot_-_Design_Manual__Metric__2001__DoT_Washingtonstate_2001_.pdf 18.81 MB
  
  Hydraulic Design Manual
  http://rapidshare.de/files/22578798/DoT_-_Hydraulic_Design_Manual__DoT_Texas_2004_.pdf 6.58 MB
  
  Masonry Instant Answers
  http://rapidshare.de/files/22578929/Jaffe_-_Masonry_Instant_Answers__McGraw_Hill_2004_.pdf 2.49 MB
  
  Plastics Engineering Handbook
  http://rapidshare.de/files/22579051/SPI_Plastics_Engineering_Handbook_-_Chapter_-_Injection_Moulding_of_Thermosets.pdf 1.86 MB
  
  Advanced Polymer Processing Operations
  http://rapidshare.de/files/22581055/Cheremisinof__N.P._-_Advanced_Polymer_Processing_Operations__Noyes_1998_.pdf 13.02 MB
  
  Mechanics of Composite Materials
  http://rapidshare.de/files/22582166/Jones__Robert_M._-_Mechanics_of_Composite_Materials_2nd_Ed_1999__Taylor___Francis_.pdf 41.66 MB
  
  Mass SPectrometry of Polymers
  http://rapidshare.de/files/22582491/Montaudo___Lattimer_-_Mass_Spectrometry_of_Polymers__CRC_2002_.pdf 10.06 MB
  
  Modern Polymers Handbook
  http://rapidshare.de/files/22583186/Harper_CA_-_Modern_Plastics_Handbook__McGraw-Hill_1999_.rar 13.14 MB
  
  Schaums Easy Outlines - General Chemistry
  http://rapidshare.de/files/22583214/Rosenberg___Epstein_-_Schaums_Easy_Outlines__General_Chemistry__McGraw-Hill_.rar 1.04 MB
  
  Organic CHemistry
  http://rapidshare.de/files/22584686/Carey__Francis_A_-_Organic_Chemistry_4th_Ed__McGraw_Hill_2001_.rar 28.75 MB
  
  Handbook of Chemistry
  http://rapidshare.de/files/22584948/Dean__J.A._-_Lange_s_Handbook_of_Chemistry__15th_Ed__McGraw_Hill_1999_.rar 6.40 MB
  
  Dictionary of Organic Chemistry
  http://rapidshare.de/files/22584954/McGuinness__Ian_-_Dictionary_of_Organic_Chemistry__web_.rar 0.15 MB
  
  Analysis & Control of Non_Linear Process SYstems
  http://rapidshare.de/files/22585069/Bokor-Hangos-Szederk_nyi_-_Analysis_and_Control_of_Nonlinear_Process_Systems__Springer_2004_.pdf 3.55 MB
  
  Process Systems Analysis & Control
  http://rapidshare.de/files/22585423/Coughanowr_D.R._-_Process_Systems_Analysis_and_Control__2nd_SI_Ed__McGraw_Hill_1991_.pdf 10.83 MB
  
  Modern Control ENgineering
  http://rapidshare.de/files/22585699/Unknown_-_Modern_Control_Engineering_EE392__Course_Notes_2003_.pdf 8.45 MB
  
  Dictionary of ENgineering
  http://rapidshare.de/files/22585903/Licker_M.D._-_McGraw_Hill_Dictionary_of_Engineering_2nd_Ed__2003_.pdf 5.54 MB
  
  Introduction to Digital Audio
  http://rapidshare.de/files/22586467/Watkinson_J_-_An_Introduction_to_Digital_Audio__Butterworth_Heinmann_1994_.pdf 17.97 MB
  
  Solid State Tesla Coil
  http://rapidshare.de/files/22586498/_unknown__Solid_State_Tesla_Coil.pdf 0.81 MB
  
  Thermal Analysis of a Transistor
  http://rapidshare.de/files/22586882/Accillaro-Cidronali-Zani_-_Thermal_Analysis_of_a_Transistor.rtf 11.34 MB
  
  Radar Technology Encyclopedia
  http://rapidshare.de/files/22587310/Barton___Leonov_-_Radar_Technology_Encyclopedia__Artech_House_1998_.pdf 10.12 MB
  
  Broadband Telecommunciations Handbook
  http://rapidshare.de/files/22588606/Bates_-_Broadband_Telecommunications_Handbook__Mcgraw-Hill_2000_.pdf 46.05 MB
  
  The Satellite Coomunication Applications Handbook
  http://rapidshare.de/files/22588814/Elbert__Bruce_R._-_The_Satellite_Communication_Applications_Handbook_2nd_Ed__Artech_House_2004_.pd
  f 6.44 MB
  
  Autopmated Fingerprint Indetification Systems
  http://rapidshare.de/files/22589829/Komarinski_-_Automated_Fingerprint_Identification_Systems__Academic_Press_2005_.pdf 3.41 MB
  
  Electrical ENgineering Dictionary
  http://rapidshare.de/files/22590033/Laplante_-_Electrical_Engineering_Dictionary__CRC_Press_2000_.pdf 6.21 MB
  
  Radar Systems Analysis & Design using MATLAB
  http://rapidshare.de/files/22590163/Mahafza__Bassem_R._-_Radar_Systems_Analysis_and_Design_Using_MatLab__CRC_Press_.pdf 6.01 MB
  
  ENgineer;'s Mini Notebook
  http://rapidshare.de/files/22590393/Mims_-_Engineer_s_Mini-Notebook__Radio_Shack_1988_.pdf 4.14 MB
  
  Telecom Dictionary
  http://rapidshare.de/files/22590752/Newton_H._-_Newton_s_Telecom_Dictionary_20th__CMP_Books_2004_.chm 7.88 MB
  
  Classical Electrodynamics for Undergraduates
  http://rapidshare.de/files/22590761/Norbury_-_Classical_Electrodynamics_for_Undergraduates__1997_.pdf 0.67 MB
  
  WiFi Handbook
  http://rapidshare.de/files/22590976/Ohrtman___Roeder_-_Wi-Fi_Handbook._Building_802.11b_Wireless_Networks__McGraw-Hill_2003_.chm 9.52 MB
  
  Communications Satellites Gloabl Chnage Agents
  http://rapidshare.de/files/22591603/Pelton-Oslund-Marshall_-_Communications_Satellites_Global_Change_Agents__Lawrence_Erlbaum_2004_.pdf 26.35 MB
  
  The First Computers - History & Architectures
  http://rapidshare.de/files/22591914/Rojas_-_The_First_Computers_-_History_and_Architectures__MIT_Press_2000_.pdf 12.62 MB
  
  Electromagnetic Field Theory
  http://rapidshare.de/files/22592091/Thide__Bo_-_Electromagnetic_Field_Theory__Upsilon_Books_2001_.pdf 1.04 MB
  
  Electromagnetic Field Theory Exercises
  http://rapidshare.de/files/22592102/Thide__Bo_-_Electromagnetic_Field_Theory_Exercises__Upsilon_Books_2001_.pdf 0.45 MB
  
  Antenna Theory Analysis & Design
  http://rapidshare.de/files/22594524/Balanis__Constantine_A._-_Antenna_Theory__Analysis_and_Design__2nd_Ed___John_Willey_1997_.part1.rar 97.66 MB
  http://rapidshare.de/files/22595136/Balanis__Constantine_A._-_Antenna_Theory__Analysis_and_Design__2nd_Ed___John_Willey_1997_.part2.rar 25.67 MB
  
  Online Electronics School
  http://rapidshare.de/files/22595425/Bertrand__Ron_-_Online_Electronics_School.rar 12.84 MB
  
  Electromagnetism Lectures
  http://rapidshare.de/files/22596246/Electromagnetism_Lectures.rar 30.37 MB
  
  Radar Systems Analysis & Design Using MATLAB
  http://rapidshare.de/files/22596605/Mahafza__Bassem_R._-_Radar_Systems_Analysis_and_Design_Using_MatLab__CRC_Press_.rar 11.37 MB
  
  The Scientist's & ENgineer's Guide to DSP
  http://rapidshare.de/files/22596902/Smith_S.W._-_The_Scientist_s_and_Engineer_s_Guide_to_DSP_2nd_Ed__Cal._Tech._Pub._1999_.rar 9.07 MB
  
  Fundamentals of ENgineering Supplied Reference Handbook
  http://rapidshare.de/files/22597035/NCEES_-_Fundametals_of_Engineering_Supplied_Reference_Handbook_5th_Ed__NCEES_2001_.pdf 4.58 MB
  
  Engineering Acoustics
  http://rapidshare.de/files/22597051/Penic__Tom_-_Engineering_Acoustics__www.teicontrols.com_2000_.pdf 0.55 MB
  
  Mechanical Conversions, Formulas, References
  http://rapidshare.de/files/22597100/RF_Cafe_-_Mechanical_Conversions__Formulas___References__From_Web_.pdf 1.19 MB
  
  Environemntal Engineering Dictionary & Directory
  http://rapidshare.de/files/22597161/Pankratz_T._M._-_Environmental_Engineering_Dictionary_and_Directory__CRC_Press_2001_.pdf 2.39 MB
  
  Statistics for Environmental ENgineers
  http://rapidshare.de/files/22597392/Berthouex___Lewis_-_Statistics_for_Environmental_Engineers_2nd_Ed__CRC_Press_2002_.pdf 7.55 MB
  
  Fundamentals of LIght Microscopy & Electric Imaging
  http://rapidshare.de/files/22597532/Murphy_-_Fundamentals_of_Light_Microscopy_and_Electronic_Imaging__Wiley_2001_.pdf 4.93 MB
  
  The GALE Encylcopedia of Science
  http://rapidshare.de/files/22598277/Lerner___Lerner_-_The_GALE_Encyclopedia_of_Science_3rd_Ed_Vol1__Gale_2004_.pdf 24.56 MB
  http://rapidshare.de/files/22598889/Lerner___Lerner_-_The_GALE_Encyclopedia_of_Science_3rd_Ed_Vol2__Gale_2004_.pdf 19.07 MB
  http://rapidshare.de/files/22599453/Lerner___Lerner_-_The_GALE_Encyclopedia_of_Science_3rd_Ed_Vol3__Gale_2004_.pdf 19.03 MB
  http://rapidshare.de/files/22600149/Lerner___Lerner_-_The_GALE_Encyclopedia_of_Science_3rd_Ed_Vol4__Gale_2004_.pdf 21.61 MB
  http://rapidshare.de/files/22600751/Lerner___Lerner_-_The_GALE_Encyclopedia_of_Science_3rd_Ed_Vol5__Gale_2004_.pdf 18.51 MB
  http://rapidshare.de/files/22601331/Lerner___Lerner_-_The_GALE_Encyclopedia_of_Science_3rd_Ed_Vol6__Gale_2004_.pdf 16.00 MB
  
  ANSYS - Methods of Analysis
  http://rapidshare.de/files/22603291/ANSYS_-_Method_of_Analysis.rtf 9.58 MB
  
  Finite Element Analysis of Structural Steelwork Beam to Column Bolted Connections
  http://rapidshare.de/files/22603308/Butterworth_- _Finite_element_analysis_of_Structural_Steelwork_Beam_to_Column_Bolted_Connectio
  ns.pdf 0.41 MB
  
  Generative Assembly Structural Analysis
  http://rapidshare.de/files/22603346/Catia_-_Generative_Assembly_Structural_Analysis.pdf 1.17 MB
  
  Generative Part Stress Analysis
  http://rapidshare.de/files/22603437/Catia_-_Generative_Part_Stress_Analysis.pdf 2.16 MB
  
  Computational Fluid Dynamics
  http://rapidshare.de/files/22603810/Chung_T.J._Computational_fluid_dynamics__CUP__2002__T__1022s_.djvu 10.08 MB
  
  Finite Element Modelling for Stress Analysis
  http://rapidshare.de/files/22605213/Cook__Robert.D_-_Finite_Element_Modeling_For_Stress_Analysis__Wiley_1995_.pdf 38.94 MB
  
  Coupled Structural Thermal Analysis
  http://rapidshare.de/files/22605219/Coupled_Structural-Thermal_Analysis_ANSYS__Uni_of_Alberta_.pdf 0.11 MB
  
  Fracture Mechanics
  http://rapidshare.de/files/22813750/Saouma__Victor_E._-_Fracture_Mechanics.rar 3.77 MB
  
  Elementary Engineering - Fracture Mechanics
  http://rapidshare.de/files/22815056/Broek__David_-_Elementary_Engineering_Fracture_Mechanics.rar 15.09 MB
  
  Fatigue Testing - Analysis, Theory & Practice
  http://rapidshare.de/files/22815460/Lee__Y___Pan__J___Hathaway__R___Barkey__M_-_Fatigue_Testing_and_Analysis_Theory_and_Practice.rar 4.89 MB
  
  Finite Elements for Non_Linear Continua Structures
  http://rapidshare.de/files/22816076/Belytschko_-_Finite_Elements_for_Nonlinear_Continua___Structures__1997__4AH.rar 2.47 MB
  
  Tutorials in Finite Element Analysis Using MSC-Patran-Nastran
  http://rapidshare.de/files/22816116/Unknown_Author_-_Tutorials_In_Finite_Element_Analysis_Using_MSC-Patran-Nastran__Unknown__4AH.rar 0.67 MB
  
  Tutorials in Finite Method using PRO Engineer & ANSYS
  http://rapidshare.de/files/22816148/Tutorial_-_Finite_Element_Method_using_Pro_ENGINEER_and_ANSYS_4AH.rar 0.32 MB
  
  Structural Analysis
  http://rapidshare.de/files/22816808/MSC_-_MSC_Patran_MSC_Nastran_Preference_Guide_-_Volume_1_-_Structural_Analysis__MSC__4AH.rar 1.81 MB
  
  Finite Element Method - Boundary Element Method - Course Notes 2003
  http://rapidshare.de/files/22818484/Hunter__P_-_Finite_Element_Method___Boundary_Element_Method__Course_Notes_2003_.rar 0.80 MB
  
  Fundamentals of Computational Fluid Dynamics
  http://rapidshare.de/files/22818667/Lomax-Pulliam-Zingg_-_Fundamentals_of_Computational_Fluid_Dynamics__1999__4AH.rar 3.68 MB
  
  Finite Element Method - Boundary Element Method - Course Notes 2001
  http://rapidshare.de/files/22818740/Hunter__P_-_Finite_Element_Method___Boundary_Element_Method__Course_Notes_2001__4AH.rar 0.95 MB
  
  Fixed
 2. sos_sos Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Tiếp tục
  Mã:
  Welding Manual - Basics of Gas, Arc, MIG, TIG, & Plasma Welding & Cutting
  http://rapidshare.de/files/22936701/aynes_Storer-TheaynesWeldingManual_aynes199__4AH.pdf 10.04 MB
  
  Springer Handbook of Nanotechnology
  http://rapidshare.de/files/22938608/Bhushan_-_Springer_Handbook_of_Nano-technology__Springer_2003__4AH.rar 51.62 MB
  
  Fabricators & Erectors Guide to Welded Steel Cobnstruction
  http://rapidshare.de/files/22938664/Blodgett-Funderberk-Miller-Qunitana-GuidetoWeldedSteelConstruction_LincolnrcWelding1999__4AH.pdf 0.86 MB
  
  ESAB Welding Handbook - Filler Materials for Manual & Automatic Welding
  http://rapidshare.de/files/22939166/ESBWeldingandbook5Ed_ESB__4AH.pdf 13.80 MB
  
  Guidelines to Gas Tunsten Arc Welding
  http://rapidshare.de/files/22939275/GuidelinesToGasTungstenrcWelding_UG-21599__4AH.pdf 2.59 MB
  
  Manufacturing Engineer's Reference Handbook
  http://rapidshare.de/files/22941825/Koshal_Dal-ManufacturingEngineer_SReferenceBook_Butterworth-einmann1993__4AH.pdf 68.93 MB
  
  Computer Numerical Control Programming Basics
  http://rapidshare.de/files/22941883/Krar_Gill-CNCComputerNumericalControlProgrammigBasics_IndustrialPress1999__4AH.pdf 1.19 MB
  
  Computer Aided Design, Engineering & Manufacturing _ Optimization Methods
  http://rapidshare.de/files/22942379/Leondes_C_-_Computer-Aided_Design_Engineering_and_Manufacturing_Vol_4__CRC_Press_2001__4AH.rar 11.53 MB
  
  Welding Materials Handbook - Weling Materials & Techniques for the SEABEE Welder
  http://rapidshare.de/files/22942719/Naval_Construction_Force_-_Welding_Materials_Handbook__US_Navy_1991__4AH.rar 0.77 MB
  
  US Army Welding Manual
  http://rapidshare.de/files/22943287/TC9-32-USrmyWeldingManual_4AH.pdf 14.05 MB
  
  CNC Programming
  http://rapidshare.de/files/22943397/Unknown-CNCProgramming_4AH.pdf 0.23 MB
  
  Lean Manufacturing & The Environment (US Environmental Protection Agency)
  http://rapidshare.de/files/22943412/USEP-LeanManufacturingndTheEnviroment_USEP__4AH.pdf 0.38 MB
  
  US Army Welding Operations Parts I & II
  http://rapidshare.de/files/22936357/USrmycourse-WeldingOperations-PartIOD1651_4AH.pdf 3.11 MB
  http://rapidshare.de/files/22943507/USrmycourse-WeldingOperations-PartIIOD165_4AH.pdf 2.13 MB
  
  Mathematics
  ===========
  
  Handbook of Mathematical Functions
  http://rapidshare.de/files/22994671/Abramowitz___Stegun_-_Handbook_of_Mathematical_Functions__1970__4AH.rar 58.72 MB
  
  Schaum's Differential Equations Crash Course
  http://rapidshare.de/files/22948830/Bredensteiner_-_Schaums_Differential_Equations_Crash_Course__McGraw_Hill_2003__4AH.pdf 6.51 MB
  
  Introduction to Differential Topology
  http://rapidshare.de/files/22948854/Brin__M.G._-_Introduction_to_Differential_Topology__Course_Notes_UNY__4AH.pdf 0.36 MB
  
  Dictionary of Classical Theoretical Mathematics
  http://rapidshare.de/files/22948942/Cavagnaro___Haight_-_Dictionary_of_Classical___Theoretical_Mathematics__CRC_Press_2001__4AH.pdf 1.93 MB
  
  Mathematical Methods of Engineering Analysis
  http://rapidshare.de/files/22948970/Cinlar-Vanderbei_-_Mathematical_Methods_of_Engineering_Analysis__2000__4AH.pdf 0.47 MB
  
  Dictionary of Analysis - Calculus & Differential Equations
  http://rapidshare.de/files/22949103/Clark_D.N._- _Dictionary_of_Analysis__Calculus_and_Differential_Equations__CRC_Press_2000__4A
  H.rar 2.52 MB
  
  Harmonic Analysis & Partial Differential Equations
  http://rapidshare.de/files/22949170/Dahlberg___Kenig_-_Harmonic_Analysis_And_Partial_Differential_Equations_4AH.pdf 1.16 MB
  
  Engineering Statistics Handbook
  http://rapidshare.de/files/22949599/Engineering_Statistics_Handbook__Nist_Sematech_2003__4AH.pdf 10.38 MB
  
  Introduction to Stochastic Differential Differential Equations
  http://rapidshare.de/files/22949686/Evans_L.C._-_Introduction_to_stochastic_differential_equations_v1.2__Berkeley_lecture_notes_
  _4AH.pdf 0.95 MB
  
  Trigonometry Demystified
  http://rapidshare.de/files/22952672/Gibilisco_-_Trigonometry_Demystified__Mcgraw_Hill_2003__4AH.pdf 67.17 MB
  
  A First Course on Wavelets
  http://rapidshare.de/files/22952957/Hernandez___Weis_-_A_First_Course_on_Wavelets__CRC_Press_1996__4AH.rar 4.75 MB
  
  Algebra Demystified
  http://rapidshare.de/files/22992263/Huettenmueller_-_Algebra_Demystified__Mcgraw_Hill_2003__4AH2x.rar 1.33 MB
  
  Linear Algebra
  http://rapidshare.de/files/22954070/Hoffman___Kunz_-_Linear_Algebra__Prentice_Hall_1971__4AH.pdf 20.06 MB
  
  Encyclopedic Dictionary of Mathematics
  http://rapidshare.de/files/22958979/Ito_-_Encyclopedic_Dictionary_Of_Mathematics_2nd_Ed__MIT_Press_1993__4AH.part1.rar 97.66 MB
  http://rapidshare.de/files/22961486/Ito_-_Encyclopedic_Dictionary_Of_Mathematics_2nd_Ed__MIT_Press_1993__4AH.part2.rar 57.30 MB
  
  Schaums Outlines for Advanced Calculus
  http://rapidshare.de/files/22972213/Wrede___Spiegel_-_Schaums_Outlines_Advanced_Calculus_2nd_Ed__Mcgraw-Hill_2002__4AH.pdf 7.78 MB
  
  Dictionary of Algebra, Arithmetic and Trigonometry
  http://rapidshare.de/files/22972532/Krantz__Steven_G._-_Dictionary_of_Algebra__Arithmetic__and_Trigonometry__CRC_Press_2001__4AH.pdf 3.89 MB
  
  Understanding Regression Analysis
  http://rapidshare.de/files/22972676/Lewis-Beck__Michael_S._-_Understanding_Regression_Analysis__Sage_1986__4AH.pdf 3.62 MB
  
  Discrete Fourier Transform
  http://rapidshare.de/files/22972814/Mathematics_-_Chapter_4_-_Discrete_Fourier_Transform_-_Fast_Fourier_Transform_4AH.PDF 0.33 MB
  
  Basic Elements of Real Analysis
  http://rapidshare.de/files/22972877/Protter__Murray_H._-_Basic_Elements_of_Real_Analysis__Springer_1998__4AH.pdf 1.24 MB
  
  Fundamentals of Probability & Statistics for Engineers
  http://rapidshare.de/files/22973116/Soong_-_Fundamentals_of_Probability_and_Statistics_for_Engineers__Wiley_2004__4AH.pdf 5.25 MB
  
  Concise Encylcopedia of Mathematics Volumes 1-4
  http://rapidshare.de/files/22978238/Weisstein__Eric_W_-_CRC_Concise_Encyclopedia_Mathematics_Vol_1__CRC_1999__4AH.pdf 77.05 MB
  http://rapidshare.de/files/22982915/Weisstein__Eric_W_-_CRC_Concise_Encyclopedia_Mathematics_Vol_2__CRC_1999__4AH.pdf 76.48 MB
  http://rapidshare.de/files/22986380/Weisstein__Eric_W_-_CRC_Concise_Encyclopedia_Mathematics_Vol_3__CRC_1999__4AH.pdf 76.69 MB
  http://rapidshare.de/files/22992189/Weisstein__Eric_W_-_CRC_Concise_Encyclopedia_Mathematics_Vol_4__CRC_1999__4AH.pdf 72.54 MB
  
  Standard Mathematical Tables & Formulas
  http://rapidshare.de/files/22945647/Zwillinger_-_Standard_Mathematical_Tables_and_Formulae__31st_Ed__CRC_Press_2003__4AH.rar 12.13 MB
  
  Mechanical Analysis & Design
  ============================
  
  Advances in Mechanical Ventilation
  http://rapidshare.de/files/22995029/Advances_in_Mechanical_Ventilation_4AH.pdf 0.31 MB
  
  Analysis and Design of Flight Vehicles Structures
  http://rapidshare.de/files/22996505/Bruhn_-_Analysis_And_Design_Of_Flight_Vehicles_Structures_4AH.pdf 44.16 MB
  
  Design for Construction
  http://rapidshare.de/files/22996586/CIMSteel_-_Design_for_construction__The_Steel_Construction_Institute__4AH.pdf 2.43 MB
  
  Structural Elements Design Manual
  http://rapidshare.de/files/22996831/Draycot_T_-_Structural_Elements_Design_Manual__Butterworth_Heinmann_1990__4AH.pdf 7.66 MB
  
  Engineering Design and Liquid Process Piping
  http://rapidshare.de/files/22996888/Engineering_and_Design_Liquid_Process_Piping__US_Army_Engineers_Corp__4AH.pdf 1.59 MB
  
  FAG Bearings
  http://rapidshare.de/files/22997425/FAG_Bearings_4AH.rar 17.27 MB
  
  Mechanical ENgineering Vehicle Design
  http://rapidshare.de/files/22997445/Hathaway__Richard_B._-_Mechanical_Engineering_Vehicle_Design_ME481__Course_Notes__4AH.doc 0.34 MB
  
  Structural And Stress Analysis
  http://rapidshare.de/files/22999328/Megson__T.H.G_-_Structural_and_Stress_Analysis__Butterworth_Heinmann_1996__4AH.rar 20.57 MB
  
  How & Why Machines Work
  http://rapidshare.de/files/22999512/MIT_Lectures_-_How_and_Why_Machines_Work_4AH.rar 5.76 MB
  
  Illustrated Sourcebook of Mechanical Components
  http://rapidshare.de/files/23001945/Parmley_-_Illustrated_Sourcebook_Of_Mechanical_Components__McGraw_Hill_2000__4AH.rar 70.87 MB
  
  Structural Engineering Analysis - Desiogn I-V
  http://rapidshare.de/files/23002226/Saouma__Victor_E._-_Structural_Engineering__Analysis___Design_I_-_V__Course_Notes__4AH.pdf 2.11 MB
  
  Mechanisms & Mechanical Devices Sourcebook
  http://rapidshare.de/files/23002869/Sclater___Chironis_-_Mechanisms_And_Mechanical_Devices_Sourcebook_3rd_ed__McGraw-Hil_2001__4AH.rar 18.85 MB
  
  Engineering Tribology
  http://rapidshare.de/files/22995017/Stachowiak___Batchelor_-_Engineering_Tribology__Butterworth-Heinemann_2001__4AH.pdf 9.27 MB
  
  
  Mechanics - Statics & Dynamics
  ==============================
  
  Classical Mechanics
  http://rapidshare.de/files/23011866/Goldstein__Poole___Safko_-_Classical_Mechanics_3rd_ed__Addison_Wesley_2000__4AH.rar 43.62 MB
  
  Advanced Engineering Dynamics
  http://rapidshare.de/files/23005172/Harrison___Nettleton_-_Advanced_Engineering_Dynamics__Arnold_1997__4AH.pdf 9.68 MB
  
  Introduction to Mechanics & Symmetry
  http://rapidshare.de/files/23005348/Marsden___Ratiu_-_Introduction_to_Mechanics_and_Symmetry__1998__4AH.pdf 2.90 MB
  
  Elementary Mechanics & Thermodynamics
  http://rapidshare.de/files/23011896/Norbury_-_Elementary_mechanics_and_thermodynamics_4AH.rar 0.88 MB
  
  Solutions Manual for Mechanics & Thermodynamics
  http://rapidshare.de/files/23005477/Norbury_-_Solutions_manual_for_mechanics_and_thermodynamics_4AH.pdf 0.56 MB
  
  Introduction to Statics & Dynamics
  http://rapidshare.de/files/23005940/Pratap__Rudra___Ruina__Andy_-_Introduction_to_Statics_and_Dynamics__Oxford_Uni_Press_2000__4AH.rar 11.03 MB
  
  Classical Mechanics
  http://rapidshare.de/files/23011921/Rosu_-_Classical_Mechanics__Los_Alamos_Archives_1999__4AH.rar 0.56 MB
  
  Structure & Interpretation of Classical Mechanics
  http://rapidshare.de/files/23003289/Sussman-Wisdom-Mayer_-_Structure_and_Interpretation_of_Classical_Mechanics__MIT_Press_2000__4AH.pdf 10.43 MB
  
  
  Mechanics & Science of Materials
  ================================
  
  Enginering Materials 1
  http://rapidshare.de/files/23012681/Ashby__M.F___Jones__D.R.H._-_Engineering_Materials_1__2nd_Ed__Butterworth___Heinmann_1996__4AH2x.rar 10.50 MB
  
  Enginering Materials 2
  http://rapidshare.de/files/23013113/Ashby__M.F___Jones__D.R.H._-_Engineering_Materials_2__2nd_Ed__Butterworth___Heinmann_1998__4AH2x.rar 9.90 MB
  
  Dictionary of Material Science & High energy Physics
  http://rapidshare.de/files/23006953/Basu__Dipak_-_Dictionary_of_Material_Science___High_Energy_Physics__CRC_Press_2001__4AH.pdf 4.09 MB
  
  Applied Materials Science
  http://rapidshare.de/files/23006990/Chung__Deborah_D.L._-_Applied_Materials_Science__CRC_2001__4AH.pdf 1.56 MB
  
  Mechanics of Materials Vol. 1
  http://rapidshare.de/files/23008144/Hearn_E.J_-_Mechanics_of_Materials_Vol_1__3rd_Ed__Butterworth_Heinmann_1997__4AH.pdf 38.89 MB
  
  Mechanics of MAterials Vol.2
  http://rapidshare.de/files/23008827/Hearn_E.J_-_Mechanics_of_Materials_Vol_2__3rd_Ed__Butterworth_Heinmann_1997__4AH.pdf 23.88 MB
  
  Dynamic Mechanical Analysis
  http://rapidshare.de/files/23008915/Menard_-_Dynamic_Mechanical_Analysis-A_Practical_Introduction__CRC_1999__4AH.rar 3.08 MB
  
  Materials Science & Engineering - Mechanics of Materials
  http://rapidshare.de/files/23009062/MIT_-_Materials_Science_and_Engineering_-_Mechanics_of_Materials__Course_Notes_MIT_1999__4AH.rar 5.01 MB
  
  Concise Dictionary of Material Science
  http://rapidshare.de/files/23013253/Novikov_-_Concise_Dictionary_of_Materials_Science__CRC_1999__4AH2x.rar 3.26 MB
  
  Elasticity Theory Applications & Numerics
  http://rapidshare.de/files/23013467/Sadd_-_Elasticity_theory_applications_and_numerics__butterworth_heinemann_2004__4AH2x.
  rar 6.18 MB
  
  Crystal Growth Technology
  http://rapidshare.de/files/23012372/Scheel___Fukuda_-_Crystal_Growth_Technology__Wiley_2003__4AH2x.rar 13.53 MB
 3. xuanthanhspk Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. raitk Member

  Số bài viết: 178
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Sos có thể phân loại các chuyên ngành ra được không, chứ đệ năm 1 dốt av chuyên ngành lắm. Phân loại ra đi rồi đệ down về từ từ cho. [IMG]
 5. nguyentanhai Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mình thì rãnh và có net. Nhưng mình không biết cách download nó về.
  Nếu chỉ miònh cách làm mính sẽ upload lên cho bà con cùng dùng. Ok?
 6. kythuat_tinhiu Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 7. lethuc Member

  Số bài viết: 174
  Đã được thích: 15
  Điểm thành tích: 16
  Re: Một mớ hỗn độn

  Um! that la nhieu tai lieu tieng Anh qua, nhung SV minh không rành tiếng Anh lắm nên cũng bất lợi. Thực ra tai lieu tieng Anh cung hay nhung nhieu the nay doc den gia cung ko het :swimming:


  LẦN SAU NHỚ GÕ DẤU TIẾNG VIỆT
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này