1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Muhuyenvu.com, Mu khong webshop ,Mu open tháng 12 Mu open ngay 5/12/2012,Mu đỉnh cao

Thảo luận trong 'Thông tin-Giới thiệu Game' bắt đầu bởi devillkay, 1 Tháng mười hai 2012.

 1. devillkay New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Mu Huy[FONT=&quot]ền Vũ.Com[/FONT]
  Mu Open Tháng 12 Phiên B[FONT=&quot]ản Hoàn Toàn M[FONT=&quot]ớ[/FONT]i
  Đón chào các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n

  "Mu Nói Không V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Webshop"
  [/FONT]

  Chính th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c Open 2h chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 4 Ngày 5/12/2012
  INFORMATION

  • Trang Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] : http://muhuyenvu.com
  • Di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Đàn : http://diendan.muhuyenvu.com
  • Phiên B[FONT=&quot]ả[/FONT]n : Season 6 Part 3 Full ex 700
  • Exp : 150%
  • Drop : 30%
  • Đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n : 1Gbps
  • Data Center : Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam
  • Anti Hack : IFOCM Protect 7.0X
  Chào các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n,Sau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian dài chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT], Mu Huy[FONT=&quot]ề[/FONT]n Vũ quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh khai m[FONT=&quot]ở[/FONT] vùng đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i , V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng châm mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho các Game Th[FONT=&quot]ủ[/FONT] 1 sân ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i b[FONT=&quot]ổ[/FONT] ích và lý thú.
  V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng BQT mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n cùng các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n xây d[FONT=&quot]ự[/FONT]ng 1 Mu theo đúng nghĩa MU Hàn Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c.
  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t sân ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] khó cao tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m qua t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng LV, Reset hoàn toàn không m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t phí ,không m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, không m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t Skill, không m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] , gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n RS cân đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e cho các game th[FONT=&quot]ủ[/FONT].


  Sau đây là s[FONT=&quot]ơ[/FONT] l[FONT=&quot]ượ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] tính năng n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a c[FONT=&quot]ụ[/FONT]m máy ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] "Huy[FONT=&quot]ề[/FONT]n Vũ":

  1. H[FONT=&quot]ệ th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ự[/FONT] đánh và t[FONT=&quot]ự[/FONT] nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] ( Auto Ingame )
  [/FONT]
  H[FONT=&quot]ệ th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng Auto đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tích h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p s[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n trong game giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i MU v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a l[FONT=&quot]ướ[/FONT]t Web, ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i flash game,... m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng. Song vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t zen và v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m không còn quá khó khăn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tính năng Auto nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t Item nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đích là ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c v[FONT=&quot]ụ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]i [FONT=&quot]ư[/FONT]u nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cho game th[FONT=&quot]ủ[/FONT] và t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái khi tham gia trò ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i. [/FONT]
  [IMG]

  Chính th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c Open 2h chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 4 Ngày 5/12/2012
  2. H[FONT=&quot]ệ th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng Items Ancient :
  [/FONT]
  T[FONT=&quot]ừ khi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n 6.1 , các chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n binh đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng món đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] Hoàng Kim. [FONT=&quot]Ở[/FONT] phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n 6.3, WebZen ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c c[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t 14 set Item Th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n dành cho 7 Class, các game th[FONT=&quot]ủ[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tha h[FONT=&quot]ồ[/FONT] ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng Set Item th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n [FONT=&quot]ư[/FONT]ng ý v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tính năng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n.[/FONT]
  [IMG]


  3. H[FONT=&quot]ệ
  th[FONT=&quot]ố
  ng k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] năng (Master Skill)
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Ở phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n 6.2, game th[FONT=&quot]ủ[/FONT] đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] hoàn toàn m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a K[FONT=&quot]ỹ[/FONT] năng Master. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n 6.3 này, Webzen ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c c[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t thêm b[FONT=&quot]ả[/FONT]ng Master SKill cho ch[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ộ[/FONT]c Thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t Binh. Đây có l[FONT=&quot]ẽ[/FONT] là tinh vui cho nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu thích ch[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ộ[/FONT]c Thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t Binh.
  [/FONT]
  [/FONT]
  Đ[FONT=&quot]ặc bi[FONT=&quot]ệt các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ĐK s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có thêm Skill Master gây Choáng[/FONT][/FONT] và các class đ[FONT=&quot]ều có thêm các tính năng Skill m[FONT=&quot]ới.
  4. H[FONT=&quot]ệ th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng Item
  [/FONT]
  Khi s[FONT=&quot]ử d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ghép 2 món đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra 1 Item kh[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng. Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng tính năng này b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] 100 đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m PC points. Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c tiêu di[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng con Boss trong game s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m PC point,
  [/FONT]
  [/FONT]
  5 . Tính năng K[FONT=&quot]ết h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c.
  [/FONT]
  H[FONT=&quot]ệ th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tính năng không xa l[FONT=&quot]ạ[/FONT] đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i game th[FONT=&quot]ủ[/FONT].Tuy nhiên [FONT=&quot]ở[/FONT] season 6.3, ngoài Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c [FONT=&quot]Ướ[/FONT]c Nguy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n và Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Tâm Linh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng viên Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c và Đá khác các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng.[/FONT]
  [/FONT]
  Chính th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c Open 2h chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 4 Ngày 5/12/2012
  [IMG]


  Mu Huy[FONT=&quot]ề
  n Vũ Season 6.3 - N[FONT=&quot]ơi h[FONT=&quot]ộ
  i t[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đam mê[/FONT]

  Mu Open Thang 12 - Mu Moi Thang 12 - Mu Moi Open - Mu Moi Ra - Mu Open Hom Nay -
  Mu Moi Ra Hom Nay - Mu Open 5/12/2012 - Mu Moi Ra tháng 12/2012

  [/FONT]
  Chính th[FONT=&quot]ức Open [/FONT]2h chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 4 Ngày 5/12/2012
  Hãy Cùng Nhau Xây D[FONT=&quot]ựng Mu Huy[FONT=&quot]ề[/FONT]n Vũ Thêm V[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng M[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh[/FONT]
  [/FONT]
Chia sẻ trang này