1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

MuHuyếtHận.com Mu open 6 7 8 9 10 11 tháng 1, Mu không webshop , mu miễn phí, no hack

Thảo luận trong 'Thông tin-Giới thiệu Game' bắt đầu bởi devillkay, 5 Tháng một 2013.

 1. devillkay New Member

  Số bài viết: 12
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  CENTER][COLOR=#008000]Mu Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n. Com Mu Khong Webshop ,Open 9/1 Mu Open Thang 1/2013[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/B][/COLOR][COLOR=#0000cd]MU Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n. Com[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [SIZE=4]M[FONT=&quot]Ộ[/FONT]T PHIÊN B[FONT=&quot]Ả[/FONT]N EX700 HOÀN TOÀN M[FONT=&quot]Ớ[/FONT]I RA M[FONT=&quot]Ắ[/FONT]T THÁNG 1[/SIZE][SIZE=4][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  SIZE=5]"[/SIZE][/SIZE]
  Mu Không Webshop"[/SIZE][/SIZE][SIZE=6][FONT=&quot]
  [/[/FONT]
  SIZE] [FONT=&quot]
  [/[/FONT]
  B][/COLOR][COLOR=#333333]M[FONT=&quot]Ở C[FONT=&quot]Ử[/FONT]A ALPHA TEST MU Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [COLOR=#FF0000]2h00 chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] Nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Ngày 6.1.2013.[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  URL="http://muhuyethan.com"][IMG]http://120.72.84.208/qc/quangcaoht1.png[/IMG][/URL][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [COLOR=#0000cd][FONT=&quot]
  [/FONT]
  INFORMATION[/B][/SIZE][/I][FONT=&quot]
  [/FONT]
  • Trang Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] : [URL]http://muhuyethan.com[/URL] (Mu Huyet han.com . com)[FONT=&quot]
  [/FONT]
  • Di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Đàn : [URL]http://4rum.muhuyethan.com[/URL] ( 4rum . Mu Huyet han.com)[FONT=&quot]
  [/FONT]
  • Phiên B[FONT=&quot]ả[/FONT]n : Ex 700 Webzen[FONT=&quot]
  • Exp [/FONT]
  : 150x[FONT=&quot]
  • Drop [/FONT]
  : 30%[FONT=&quot]
  [/FONT]
  • Đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n : 1Gbps[FONT=&quot]
  • Data Center [/FONT]
  : Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam[FONT=&quot]
  • Anti Hack [/FONT]
  : XProtect[FONT=&quot]
  • N[/FONT]
  -WebMu : Develope by Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n[FONT=&quot]
  • GameServer [/FONT]
  : Fixed AND Develope by Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n[/COLOR][CENTER][COLOR=#333333]
  M[FONT=&quot]Ở
  C[FONT=&quot]Ử[/FONT]A ALPHA TEST MU Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [COLOR=#FF0000]2h00 chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] Nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Ngày 6.1.2013.
  [/FONT][/COLOR][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/COLOR][/CENTER] [FONT=&quot]
  [[/FONT]
  COLOR=#333333]I. M[FONT=&quot]ỤC ĐÍCH[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [B][COLOR=Teal]- Test và ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] [FONT=&quot]ổ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a máy ch[FONT=&quot]ủ[/FONT]...[FONT=&quot]
  -[/FONT]
  Test và ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra các l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ể[/FONT] phát sinh trong game, fix và s[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi Open Chính Th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c[FONT=&quot]
  [/FONT]
  - Test và ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra, tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n Main Anti Hack siêu nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT].[FONT=&quot]
  - [/FONT]
  Gamer tìm hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u và làm quen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau và đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t tìm hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u cách phân b[FONT=&quot]ố[/FONT] các bãi train c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a l[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a Mu Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n.[FONT=&quot]
  [/[/FONT]
  COLOR][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  COLOR=Red][B]II. THÔNG TIN MÁY CH[FONT=&quot]Ủ[/FONT] KHI ALPHA TEST[/B][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][B][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]
  [B][COLOR=Teal][FONT=&quot]
  - [/FONT]
  T[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng 400 LV + 2 T[FONT=&quot]ỷ[/FONT] Zen[FONT=&quot]
  [/FONT]
  - T[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng 60.000 Point Ngay Khi Kh[FONT=&quot]ở[/FONT]i T[FONT=&quot]ạ[/FONT]o Nhân V[FONT=&quot]ậ[/FONT]t[FONT=&quot]
  [/FONT]
  - Shop NPC trong Game bán đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m khi alpha test , [FONT=&quot]
  [[/FONT]
  B][B][B][COLOR=#333333]+ Th[FONT=&quot]ậ[/FONT]p Nh[FONT=&quot]ị[/FONT] Tinh Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c
  [/COLOR][FONT=&quot]
  [/FONT]
  + Box Kundun - Box GameMaster - Vé S[FONT=&quot]ự[/FONT] Ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n[FONT=&quot]
  [/FONT]
  + Và còn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành Test game c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i và d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng h[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/COLOR][FONT=&quot]
  [/[/FONT]
  B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#333333]III. K[FONT=&quot]ết thúc Alpha Test vào 12h th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 4 ngày 9.1.2013[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/FONT][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][COLOR=#333333]Sau khi k[FONT=&quot]ết thúc th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian ch[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT] nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] các Item, nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] xóa hoàn hoàn đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c v[FONT=&quot]ụ[/FONT] cho Open Chính Th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c.
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/FONT][/B][/COLOR][B][B][CENTER][COLOR=#333333]Open chính th[FONT=&quot]ức vào 2h00 Chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 4 ngày 9/1/2013[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/SIZE][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER] [FONT=&quot]
  [/[/FONT]
  B][/B][/B][/B][/B][/B][CENTER][B][COLOR=#006400]Tham Gia Đua Top ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u Open , 3 ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u , Đua Top Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 1.
  [/CENTER]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [COLOR=#333333]S[FONT=&quot]ự Ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Trong Tháng .[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [COLOR=Teal][B]• Đua top Open Beta[FONT=&quot]
  • Đua top tu[/FONT]
  [FONT=&quot]ầ[/FONT]n[FONT=&quot]
  • Đua top tháng
  • Đua top 7 ch[/FONT]
  [FONT=&quot]ủ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ộ[/FONT]c[FONT=&quot]
  • Event gi[/FONT]
  [FONT=&quot]ả[/FONT]i c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u n[FONT=&quot]ữ[/FONT] v[FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot]
  • Event Truy tìm admin
  • Event con đ[/FONT]
  [FONT=&quot]ườ[/FONT]ng máu[FONT=&quot]
  • Event b[/FONT]
  [FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT]i v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT][FONT=&quot]
  • Event cu[/FONT]
  [FONT=&quot]ộ[/FONT]c chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n bang h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i[FONT=&quot]
  • Mini Event Hình [/FONT]
  [FONT=&quot]ả[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p trong MU Huyet Han[FONT=&quot]
  • Mini Event Vòng đua l[/FONT]
  [FONT=&quot]ụ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a[FONT=&quot]
  • Event Truy Kích Kundun
  • X2 Exp Vào th[/FONT]
  [FONT=&quot]ứ[/FONT] 7 và Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t h[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n[FONT=&quot]
  • Công Thành chi[/FONT]
  [FONT=&quot]ế[/FONT]n[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/B][/COLOR][B][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  COLOR=DarkGreen][B]H[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] tân th[FONT=&quot]ủ[/FONT] khi m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tham gia[/B][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][B][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]
  [B][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  COLOR=Red]1. [COLOR=Teal]L[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có ngay: 5 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Rs 3000 đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m Point + 100 tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u zen.[/COLOR][FONT=&quot]
  [/FONT]
  2. [COLOR=Teal]Các Máp Lorencia, Noria, Davias, Enbland là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng Map Có s[FONT=&quot]ự[/FONT] H[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] tân th[FONT=&quot]ủ[/FONT].[/COLOR][FONT=&quot]
  [/FONT]
  3. [COLOR=Teal]Nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m v[FONT=&quot]ụ[/FONT] thăng c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p Nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c h[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] bán trong Shop NPC in game t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Lorencia.[/COLOR][FONT=&quot]
  [/FONT]
  4. [COLOR=Teal]Các s[FONT=&quot]ự[/FONT] ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n H[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n Nguyên Lâu, Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t Lâu, Qu[FONT=&quot]ả[/FONT]ng Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Qu[FONT=&quot]ỷ[/FONT], Raklion Event,.....Đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u x2 Exp kinh nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/COLOR][/COLOR][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  B][COLOR=DarkRed][COLOR=Red]+ New Event :[/COLOR][/COLOR][B][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  COLOR=Teal]- Season 6 Event : Swamp of Peace Event,ImperialGuardian Event, DoubleGoer Event, ...[/COLOR][B][COLOR=Teal][FONT=&quot]
  [/FONT]
  GM Event : Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n H[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n Nguyên Lâu, Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n Binh Đoàn Phù Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y, S[FONT=&quot]ứ[/FONT] M[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh Anh Hùng, Con Đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng MÁu, X[FONT=&quot]ổ[/FONT] S[FONT=&quot]ố[/FONT] Th[FONT=&quot]ủ[/FONT] Đô, Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i C[FONT=&quot]ứ[/FONT]u Công Chúa, Theo Dòng S[FONT=&quot]ử[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, Đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]u Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Vulcanus, Truy Tìm SÁt Th[FONT=&quot]ủ[/FONT], Bóng ĐÁ LEAGUE, Đua Sói Tinh, Đua Ng[FONT=&quot]ự[/FONT]a, B[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i L[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT]i ...[FONT=&quot]
  [/[/FONT]
  COLOR][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  I][SIZE=3][COLOR=#006400]NEW MONSTER[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/U][/B][/COLOR][/SIZE][/I][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  URL="http://www.upanh.com/bosmoi_upanh/v/3vy90j1kfgi.htm"][IMG]http://nt2.upanh.com/b5.s32.d2/32b5718cf8a7e146eb9d16f469b9d58d_52244572.bosmoi.png[/IMG][/URL][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [B][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  SIZE=3][I][U][COLOR=#006400]H[FONT=&quot]ệ[/FONT] Th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng Ngũ Hành
  [/COLOR][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [COLOR=#000000]N[FONT=&quot]ổi b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT] là H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng Thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c tính Nguyên t[FONT=&quot]ố[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i vô s[FONT=&quot]ố[/FONT] tính năng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i năm thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c tính Bóng t[FONT=&quot]ố[/FONT]i, N[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, Gió, L[FONT=&quot]ử[/FONT]a, Đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i có thu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT]c tính s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] l[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n nhau. H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng Thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c tính Nguyên t[FONT=&quot]ố[/FONT] đóng vai trò c[FONT=&quot]ự[/FONT]c kì quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c gia tăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh cho nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t và n[FONT=&quot]ế[/FONT]u là nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t không thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c tính, khi b[FONT=&quot]ị[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i có thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c tính PK s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 150% damage.[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/COLOR] [FONT=&quot]
  [[/FONT]
  URL="http://www.upanh.com/nguhanh_upanh/v/2vyfdj8kfgy.htm"][IMG]http://nt7.upanh.com/b6.s34.d4/0153ac36a29b3350445bb66066c35661_52244587.nguhanh.png[/IMG][/URL][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/URL][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  SIZE=3][I][COLOR=#006400]NEW SYSTEM[/I]
  [/COLOR][FONT=&quot]
  [/FONT]
  Vào nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lúc b[FONT=&quot]ậ[/FONT]n r[FONT=&quot]ộ[/FONT]n các chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n binh s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái h[FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng auto ingame. [FONT=&quot]
  [[/FONT]
  COLOR=#006400]NEW SKILL[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/B][/U][/I][/SIZE][/COLOR][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  URL="http://www.upanh.com/skill_upanh/v/3vyefj6k7wk.htm"][IMG]http://nt0.upanh.com/b6.s32.d2/1b78ac926fbe783d374cd8ae70af43b4_52244610.skill.png[/IMG]
  [CENTER][I][B][SIZE=3]R[FONT=&quot]ấ[/FONT]t mong các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian vui v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] khi tham cùng Mu Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n[FONT=&quot]
  w w ww [/FONT]
  . MU Huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t H[FONT=&quot]ậ[/FONT]n . COM[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/SIZE][/B][/I][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333]Open chính th[FONT=&quot]ức vào 2h00 Chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 4 ngày 9/1/2013[FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/SIZE][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=&quot]
  [/[/FONT]
  B][/B][/B][/B][/B][/B][B][COLOR=#006400]Tham Gia Đua Top ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u Open , 3 ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u , Đua Top Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 1.
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/CENTER][FONT=&quot]


  [/FONT]
  Tab: [URL="http://muhuyethan.com"]Mu open 3/1[/URL], [URL="http://muhuyethan.com"]mu open ngay 5/1[/URL], [URL="http://muhuyethan.com"]mu open 6/1[/URL], [URL="http://muhuyethan.com"]mu open ngay 9/1[/URL], [URL="http://muhuyethan.com"]mu open 8/1[/URL], [URL="http://muhuyethan.com"]mu open ngay 7/1[/URL], [URL="http://4rum.muhuyethan.com"]mu open 10/1[/URL][FONT=&quot]
  [[/FONT]
  URL="http:// 4rum.muhuyethan.com "]Mu open thang 1/2012[/URL], [URL="http:// 4rum.muhuyethan.com "]mu open 1/2012[/URL], [URL="http://muhuyethan.com"]mu open thang 1/2013[/URL], [URL="http:// 4rum.muhuyethan.com "]mu open nam 2013[/URL] [FONT=&quot][/FONT]

Chia sẻ trang này