1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Người Việt Nam trong mắt người Mỹ

Thảo luận trong 'Kinh Tế - Quản Lý' bắt đầu bởi mrlam, 11 Tháng chín 2010.

 1. mrlam New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam trong m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i M[FONT=&quot]ỹ[/FONT]  Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u xã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đánh giá "M[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam" nh[FONT=&quot]ư[/FONT] sau:

  1. C[FONT=&quot]ầ[/FONT]n cù lao đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng song d[FONT=&quot]ễ[/FONT] th[FONT=&quot]ỏ[/FONT]a mãn nên tâm lý h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng th[FONT=&quot]ụ[/FONT] còn n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng.
  2. Thông minh, sáng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o, song ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có tính ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i phó, thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m t[FONT=&quot]ư[/FONT] duy dài h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng.
  3. Khéo léo, song không duy trì đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n cùng (ít quan tâm đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT] hoàn thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m).
  4. V[FONT=&quot]ừ[/FONT]a th[FONT=&quot]ự[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT], v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a m[FONT=&quot]ơ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng, song l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i không có ý th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c nâng lên thành lý lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n.
  5. Ham h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, có kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p thu nhanh, song ít khi h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c "đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đuôi" nên ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c không h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ơ[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]n. Ngoài ra, h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tiêu t[FONT=&quot]ự[/FONT] thân c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Nam (nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c vì gia đình, l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n lên h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c vì sĩ di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, vì ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m công ăn vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c làm, ít vì chí khí, đam mê).
  6. X[FONT=&quot]ở[/FONT]i l[FONT=&quot]ở[/FONT]i, chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khách, song không b[FONT=&quot]ề[/FONT]n.
  7. Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]m, song nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi hoang phí vì nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tiêu vô b[FONT=&quot]ổ[/FONT] (sĩ di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, khoe khoang, thích h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i).
  8. Có tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đoàn k[FONT=&quot]ế[/FONT]t, t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng thân, t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng ái, song h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng hoàn c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh, tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p khó khăn, b[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hàn. Còn trong đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, giàu có h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n thì tinh th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n này r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ít xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n.
  9. Yêu hòa bình, nh[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ị[/FONT]n, song nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hi[FONT=&quot]ế[/FONT]u th[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng vì nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lý do t[FONT=&quot]ự[/FONT] ái, l[FONT=&quot]ặ[/FONT]t v[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, đánh m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ụ[/FONT]c.
  10. Thích t[FONT=&quot]ụ[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u tính liên k[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh (cùng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i làm thì t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, ba ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i làm thì kém, b[FONT=&quot]ả[/FONT]y ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i làm thì h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng)".


 2. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này