1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

[olympic tin 2010] Các bài giải ^^

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi Dê con, 25 Tháng tư 2010.

 1. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Lập bản đồ mình
  Mã:
  // [olympic] lap ban do min.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "string.h"
  
  #define duongdan "bandomin.inp"
  int a[100][100],b[100][100],m,n;
  void input();
  void process();
  void output();
  
  
  void input(){
    int i,j;
    char c;
    i=1;j=1;m=0;n=0;
    FILE *fi;
    fi = fopen(duongdan,"rt");
    if (fi == NULL)
      printf("Khong tim thay chuong trinh input \n");
  
    else
      do{
        fscanf(fi,"%d",&a[i][j]);
        fscanf(fi,"%c",&c);
        j=j+1;
        if ((c==char(10))||(c==char(13)))
        {
          i=i+1;
          j=1;
        }
      }
        while(!feof(fi));;
        n=i;
        m=j-1;
  
  }
  void process(){
    int i,j;
    for (i=1;i<=n;i++)
      for(j=1;j<=m;j++)
      b[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j]+a[i-1][j+1]+a[i][j-1]+a[i][j+1]+a[i+1][j-1]+a[i+1][j]+a[i+1][j+1];
  
  
  }
  void output(){
  int i,j;
  
  for (i=1;i<=n;i++){
      for (j=1; j<=m;j++)
        printf("%4d",a[i][j]);
      printf("\n");
    }
  printf("\n");
  printf("\n");
  printf("\n");
  for (i=1;i<=n;i++){
    for (j=1;j<=m;j++)
      printf("%4d",b[i][j]);
    printf("\n");
  }
  
  
  }
  void main(){
    input();
    process();
    output();
  }
  
  
  
  
 2. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 3. Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

  Số bài viết: 2,124
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 38
 4. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0

  Uh, chính xác là cộng các khu vực lân cận quanh điểm mốc ^^
 5. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 6. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Bài toán sinh nhị phân
  p/s: Mới làm hồi sáng, anh em có thuật nào hay hơn post lên nha ^^
  Mã:
  // Sinh ra cac phan tu nhi phan.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include "math.h"
  
  
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {  int a[100],i,j,n,m;
    double k;
    printf("moi nhap n \n");
    scanf("%d",&n);
    k=pow(2.0,n);
    printf("%lf",k);
    printf("\n");
    for (i=1;i<=n;i++)
    {
      a[i]=0;
      printf("%d",a[i]);
    }
    printf("\n");
    for (i=1;i<=k;i++){
      for (j=n;j>=1;j--)
      {
        if (a[j]==0)
        {
          a[j]=1;
          for (m=j+1;m<=n;m++)
            if (a[m]==1)
              a[m]=0;
            else 
              a[m]=1;
          for (m=1;m<=n;m++)
          printf("%d",a[m]);
          printf("\n");
          break;
        }
      
      }
      
        
    }
        
    return 0;
  }
  
  
  

Chia sẻ trang này