1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

[olympic tin 2010] Cùng thảo luận!

Thảo luận trong 'Thảo Luận' bắt đầu bởi Dê con, 23 Tháng năm 2010.

 1. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Anh em trong hay ngoài đội tuyển olympic tin có quan tâm đến lập trình C cùng nhau thảo luận các bài tập qua topic này nha
 2. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Bài tập sinh hoán vị xoá vị trí hồi thứ 7, đây là code của mình. Các bạn cho ý kiến nha
  Mã:
  // [Olympic] hoan vi nang cap.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include "conio.h"
  #define duongdan1 "bai1.inp"
  #define duongdan2 "bai1.out"
  int a[100],b[100],n,s;
  
  void input();
  void process();
  void output();
  int timchuoigiam();
  void hoanvi(int c, int d);
  int timsohoanvi(int c);
  void sapxeptangdan(int c);
  void xuatmang();
  int kiemtramang();
  
  int kiemtramang(){
  int k,i;
  k=0;
  for(i=1;i<=n;i++)
  	if (a[i]==b[i])
  		k=1;
  return k;
  }
  
  void xuatmang()
  {
  	int i;
  	if (kiemtramang()!=1)
  	{
  	for(i=1;i<=n;i++)
  		printf("%d ",a[i]);
  	printf("\n");
  	}
  }
  
  void input()
  {	int i;
  // khoi tao mien gia tri dau tien
  	printf("Moi nhap n\n");
  	scanf("%d",&n);
  	for (i=1;i<=n;i++)
  	{
  		a[i]=i;
  		printf("%d ",a[i]);
  	}
  printf("\n"); 
  
  //nhap vao mang loai bo vi tri
  FILE *fi;
  fi =fopen(duongdan1,"rt");
  i=1;
  do
  {
  	fscanf(fi,"%d",&b[i]);
  	i++;
  }
  while(!feof(fi));
  fclose(fi);
  }
  
  int timchuoigiam(){
  int k;
  k=n;
  while (a[k-1]>a[k])
  k=k-1;
  return k-1;
  }
  
  void hoanvi(int c, int d)
  {
  	int temp;
  	temp =a[c];
  	a[c]=a[d];
  	a[d]=temp;
  }
  
  int timsohoanvi(int c)
  {
  	int i;
  	i=n;
  	do
  	{
  	if (a[i]>a[c])
  		break;
  	i--;
  	}while (i>c);
  	return i;
  }
  
  void sapxeptangdan(int c)
  {
  	int i,j,temp;
  	for (i=c+1;i<=n;i++)
  	for (j=c+1;j<=n-1;j++)
  		if(a[j]>a[j+1])
  		{
  			temp =a[j];
  			a[j]=a[j+1];
  			a[j+1]=temp;
  		}
  }
  
  
   void process()
   {	int i;
   printf("Mang xoa vi tri \n");
   for(i=1;i<=n;i++) 
  	printf("%d ",b[i]);
   printf("\n");
  
   do{
  	i=timchuoigiam();
  	/*printf("%d \n",i);
  	printf("%d \n",timsohoanvi(timchuoigiam()));*/
  	hoanvi(i,timsohoanvi(i));
  	sapxeptangdan(i);
  	xuatmang();
  	
   }
   while(timchuoigiam()!=0);
  	
  
  
   }
   void output()
   {	
   }
   void main(){
  	 s=0;
  	 input();
  	 int i;
  	 process();
   }
  

Chia sẻ trang này