1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Phân số

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi small ant, 8 Tháng một 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Mã:
  /* Phan so */
  #include <stdio.h>
  #include<conio.h>
  int USCLN(int a, int b)
  {
   a = abs(a);
   b = abs(b);
   while (a != 0 && b != 0)
    if (a > b)
     a -= b;
    else
     b -= a;
   if (a == 0)
    return b;
   else
    return a;
  }
  
  int BSCNN(int a, int b)
  {
    return a * b / USCLN(a, b);
  }
  
  typedef struct tagphanso {
   int tuso, mauso;
  } PHANSO;
  
  PHANSO uocluoc(PHANSO a)
  {
   PHANSO c;
   c.tuso = a.tuso / USCLN(a.tuso, a.mauso);
   c.mauso = a.mauso / USCLN(a.tuso, a.mauso);
   return c;
  }
  
  PHANSO cong(PHANSO a, PHANSO b)
  {
   PHANSO c;
   c.tuso = a.tuso * b.mauso + a.mauso * b.tuso;
   c.mauso = a.mauso * b.mauso;
   c = uocluoc(c);
   return c;
  }
  
  PHANSO tru(PHANSO a, PHANSO b)
  {
   PHANSO c;
   c.tuso = a.tuso * b.mauso - a.mauso * b.tuso;
   c.mauso = a.mauso * b.mauso;
   c = uocluoc(c);
   return c;
  }
  
  PHANSO nhan(PHANSO a, PHANSO b)
  {
   PHANSO c;
   c.tuso = a.tuso * b.tuso;
   c.mauso = a.mauso * b.mauso;
   c = uocluoc(c);
   return c;
  }
  
  PHANSO chia(PHANSO a, PHANSO b)
  {
   PHANSO c;
   c.tuso = a.tuso * b.mauso;
   c.mauso = a.mauso * b.tuso;
   c = uocluoc(c);
   return c;
  }
  
  void print(PHANSO a)
  {
   printf("%d/%d", a.tuso, a.mauso);
  }
  
  void main()
  {
   PHANSO a, b, c;
  
   printf("\nNhap phan so a : ");
   scanf("%d%d", &a.tuso, &a.mauso);
   printf("\nNhap phan so b : ");
   scanf("%d%d", &b.tuso, &b.mauso);
  
   printf("\nToi gian a ta duoc : ");
   a = uocluoc(a);
   print(a);
   printf("\nToi gian b ta duoc : ");
   b = uocluoc(b);
   print(b);
   printf("\nTong cua hai phan so = ");
   c = cong(a, b);
   print(c);
   printf("\nHieu cua hai phan so = ");
   c = tru(a, b);
   print(c);
   printf("\nTich cua hai phan so = ");
   c = nhan(a, b);
   print(c);
   printf("\nThuong cua hai phan so = ");
   c = chia(a, b);
   print(c);
   getch();
  }
  
  

Chia sẻ trang này