1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Phương trình bậc 3 hoàn chỉnh^^

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi Dê con, 4 Tháng một 2010.

 1. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Cuối cùng củng giải xong, mệt quá >"<
  Mã:
  // ptb333.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #define pi 3.141592654
  
  void main(void)
  {  
    double a,b,c,d,x1,x2,x3,delta,pdelta,k,ak,sk; //pdelta la can bac 3 cua delta
    printf("nhap A\n");scanf("%lf",&a);_flushall();
    printf("nhap B\n");scanf("%lf",&b);_flushall();
    printf("nhap C\n");scanf("%lf",&c);_flushall();
    printf("nhap D\n");scanf("%lf",&d);_flushall();
    if(a==0.0){
      if(b==0.0)
        if(c==0.0){
          if(d==0.0)
            printf("phuong trinh bac 2 vo so nghiem");
          else
            printf("phuong trinh vo nghiem");
        }  
        else{
        x1=-d/c;
        printf("phuong trinh co mot nghiem x=%2f",x1);
        }
      else
      {
        delta=c*c-4*b*d;
        if (delta<0)
          printf("pt b2 vo nghiem");
        else{
          x1=(-c+sqrt(delta))/(2*b);
          x2=(-c-sqrt(delta))/(2*b);
          printf("pt co 2 nghiem x1=%0.2f,\n x2=%0.2f",x1,x2);
        }
      }
    }
    else
    {  delta = b*b-3*a*c;
      if (delta >0)
            pdelta=pow(delta,1.0/3);
      else
        pdelta = -pow(fabs(delta),1.0/3);
      
      
      k=(9*a*b*c-2*b*b*b-27*a*a*d)/(2*sqrt(pow(fabs(delta),3)));
      if (delta >0)
      {
        if (fabs(k)<=1)//phuong trinh co 3 nghiem
        {
          x1= (2*pow(delta,1.0/2)*cos((acos(k)/3))-b)/(3*a);
          x2= (2*pow(delta,1.0/2)*cos((acos(k)/3)-(2*pi/3))-b)/(3*a);
          x3= (2*pow(delta,1.0/2)*cos((acos(k)/3)+(2*pi/3))-b)/(3*a);
          printf("Phuong trinh co 3 nghiem x1= %lf; x2= %lf ; x3= %lf",x1,x2,x3);
        }
        else
        {
          // phuong trinh co 1 nghiem duy nhat
          ak= fabs(k);
          sk= sqrt(k*k-1);
          if ((ak-sk)<0)
            x1= (((sqrt(delta)*fabs(k))/(3*a*k))*(pow((ak+sqrt(k*k-1)),1.0/3)-pow(fabs(sk),1.0/3)));
          else
            x1= (((sqrt(delta)*fabs(k))/(3*a*k))*(pow((ak+sqrt(k*k-1)),1.0/3)+pow(fabs(sk),1.0/3)));
          printf("Phuong trinh co 1 nghiem thuc duy nhat %lf ",x1);
        }
      }
      else if (delta ==0)
          { //Phuong trinh co 1 nghiem kep
          if (((b*b*b)-(27*a*a*d)) <0)
            x1= (-b-pow(fabs((b*b*b)-(27*a*a*d)),1.0/3))/(3*a);
          else
            x1= (-b+pow(fabs((b*b*b)-(27*a*a*d)),1.0/3))/(3*a);
          printf("Phuong trinh co 1 nghiem kep duy nhat %lf ",x1);
      }
  
      
  
      else if (delta<0) //delta < 0 thi phuong trinh co 1 nghiem duy nhat
      {
        sk=(k-sqrt(k*k+1));
        if (sk < 0)
          x1= (sqrt(fabs(delta))/(3*a))*(pow((k+sqrt(k*k+1)),1.0/3)-pow(fabs(sk),1.0/3))-(b/(3*a));
        else
          x1= (sqrt(fabs(delta))/(3*a))*(pow((k+sqrt(k*k+1)),1.0/3)+pow(fabs(sk),1.0/3))-(b/(3*a));
        printf("Phuong trinh co 1 nghiem thuc duy nhat %lf ",x1);
      }
    printf ("\n");
    _getch();
    return;
  }
  
  }
 2. nglehien Member

  Số bài viết: 52
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  Bác Alex, post code thì đưa vào mục code đi. để z sao nhìn cho nổi
  Mã:
  [I]Cuối cùng củng giải xong, mệt quá >"<[/I]
  // ptb333.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #define pi 3.1416
  
  void main(void)
  {  
    double a,b,c,d,x1,x2,x3,delta,pdelta,k,ak,sk; //pdelta la can bac 3 cua delta
    printf("nhap A\n");scanf("%lf",&a);_flushall();
    printf("nhap B\n");scanf("%lf",&b);_flushall();
    printf("nhap C\n");scanf("%lf",&c);_flushall();
    printf("nhap D\n");scanf("%lf",&d);_flushall();
    if(a==0.0){
      if(b==0.0)
        if(c==0.0){
          if(d==0.0)
            printf("phuong trinh bac 2 vo so nghiem");
          else
            printf("phuong trinh vo nghiem");
        }  
        else{
        x1=-d/c;
        printf("phuong trinh co mot nghiem x=%2f",x1);
        }
      else
      {
        delta=c*c-4*b*d;
        if (delta<0)
          printf("pt b2 vo nghiem");
        else{
          x1=(-c+sqrt(delta))/(2*b);
          x2=(-c-sqrt(delta))/(2*b);
          printf("pt co 2 nghiem x1=%0.2f,\n x2=%0.2f",x1,x2);
        }
      }
    }
    else
    {  delta = b*b-3*a*c;
      if (delta >0)
            pdelta=pow(delta,1.0/3);
      else
        pdelta = -pow(fabs(delta),1.0/3);
      
      
      k=(9*a*b*c-2*b*b*b-27*a*a*d)/(2*sqrt(pow(fabs(delta),3)));
      if (delta >0)
      {
        if (fabs(k)<=1)//phuong trinh co 3 nghiem
        {
          x1= (2*pow(delta,1.0/2)*cos((acos(k)/3))-b)/(3*a);
          x2= (2*pow(delta,1.0/2)*cos((acos(k)/3)-(2*pi/3))-b)/(3*a);
          x3= (2*pow(delta,1.0/2)*cos((acos(k)/3)+(2*pi/3))-b)/(3*a);
          printf("Phuong trinh co 3 nghiem x1= %lf; x2= %lf ; x3= %lf",x1,x2,x3);
        }
        else 
        {
          // phuong trinh co 1 nghiem duy nhat
          ak= fabs(k);
          sk= sqrt(k*k-1);
          if ((ak-sk)<0)
            x1= (((sqrt(delta)*fabs(k))/(3*a*k))*(pow(ak,1.0/3)-pow(fabs(sk),1.0/3)));
          else 
            x1= (((sqrt(delta)*fabs(k))/(3*a*k))*(pow(ak,1.0/3)+pow(fabs(sk),1.0/3)));
          printf("Phuong trinh co 1 nghiem thuc duy nhat %lf ",x1);
        }
      }
      else if (delta ==0)
          { //Phuong trinh co 1 nghiem kep
          if (((b*b*b)-(27*a*a*d)) <0)
            x1= (-b-pow(fabs((b*b*b)-(27*a*a*d)),1.0/3))/(3*a);
          else
            x1= (-b+pow(fabs((b*b*b)-(27*a*a*d)),1.0/3))/(3*a);
          printf("Phuong trinh co 1 nghiem kep duy nhat %lf ",x1);
      }
  
      
  
      else if (delta<0) //delta < 0 thi phuong trinh co 1 nghiem duy nhat
      {
        sk=(k-sqrt(k*k+1));
        if (sk < 0)
          x1= (sqrt(fabs(delta))/(3*a))*(pow((k+sqrt(k*k+1)),1.0/3)-pow(fabs(sk),1.0/3));
        else 
          x1= (sqrt(fabs(delta))/(3*a))*(pow((k+sqrt(k*k+1)),1.0/3)+pow(fabs(sk),1.0/3));
        printf("Phuong trinh co 1 nghiem thuc duy nhat %lf ",x1);
      }
    printf ("\n"); 
    _getch();
    return; 
  }
  
  }     
 3. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 4. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 5. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  đâu có chạy được.nó hiện ra cái gì đâu ko à.nhập xong a b c d là press anykey luôn!!hic hic!coi lại coi Quí!
 6. nglehien Member

  Số bài viết: 52
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  Bác Alex nhầm ở chổ
  else if (delta =0) nên chương trình không chạy được ah.
  Phải là delta==0
 7. kid_pro Member

  Số bài viết: 208
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích: 18
  Cac bạn nên xem lại thuật toán. trong chương trình cải cách bây giờ ở phổ thông trung học có thuật giải hay hơn và đơn giản hơn.chúc anh em thành công
 8. không Member

  Số bài viết: 405
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 9. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Thuật toán này mình lấy từ wiki, ai thấy sai gì sửa típ nhé^^.
  Quái lạ, ở nhà chạy rất chính xác mới dám post chứ! lạ nhỉ?
 10. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 11. langthang2711 New Member

  Số bài viết: 41
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Kỹ năng chém gió của bác này quả là tuyệt vời! =))
 12. 09910007 New Member

  Số bài viết: 58
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 14. loveinfo.nhoc New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Mình nhớ khai thằng này ra là Mr Đức gõ đầu ngay
  Mã:
  #define pi 3.141592654
  .. Nhớ có lần ổng kêu khai kiểu đó không phải VIP code ! hơ hớ !
  Mà code trên viết trên VC-6.0 hay sao thế ! Test thử trên BC thấy vài lỗi, sau khi rút ruột bớt một số "tiền dư" và bù lỗ vào thằng #include "stdio.h" thì em nó chạy ngon lành !:D... Code được ! Có điều nó bảo thừa 1 thằng khai báo không cần thiết là sao ta :-??... Có ai thấy nó không ! hic
  Mã:
  'pdelta' is assigned avalue that is never used
 15. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 16. phuquy New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Hôm trước mình có thấy 1 CODE giải PTB3 cũng hay. Thấy cũng gọn. Không biết là CODE of huynh nào. xin mạo mụi post lên. of Huynh nào bên SPKT CNTT ah!.:d:d:d:d
  Với lại bài của Alex.... dài quá. Đề là giải phương trình bậc 3,chứ đâu có nói biện luận đâu. Mình nghĩ cái này hơi thừa
  Mã:
  #include "stdafx.h"
  #include <math.h>
  #define pi 4.0*atan(1.0)
  #include <conio.h>
  
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
    double dDelta,dK,temp;
    double da,db,dc,dd;
    double dx1,dx2,dx3;
    printf("Nhap he so A.n");scanf_s("%lf",&da);_flushall();
        while(da==0){
          printf("nhap lai a (a khac 0)");scanf_s("%lf",&da);_flushall();
        }
    printf("Nhap he so B");scanf_s("%lf",&db);_flushall();
    printf("Nhap he so C");scanf_s("%lf",&dc);_flushall();
    printf("Nhap he so D");scanf_s("%lf",&dd);_flushall();
  
  //tính Delta
    dDelta=db*db-3.0*da*dc;
  
  // Tim nghiem thuc.TH1
    if (dDelta==0){
      if(pow(db,3)-27.0*da*da*dd<0)
        dx1=(-db-pow(fabs(db*db*db-27*da*da*dd),1.0/3))/(3*da);
      else 
        dx1=(-db+pow(fabs(db*db*db-27*da*da*dd),1.0/3))/(3*da);
      printf("phuong trinh co 1 thuc x=%f",dx1);
      printf(".n");
    }
  //tính hệ số K
    dK=(9*da*db*dc-2*pow(db,3)-27*da*da*dd)/(2*sqrt(pow(abs(dDelta),3)));
  
  // Tim nghiem thuc.TH2
    if(dDelta<0){
      if(dK-sqrt(dK*dK+1)>0)
        temp=pow(fabs(dK-sqrt(dK*dK+1)),1.0/3);
      else
        temp=-pow(fabs(dK-sqrt(dK*dK+1)),1.0/3);
  
      dx1=(sqrt(fabs(dDelta))/(3*da))*(pow(dK+sqrt(dK*dK+1),1.0/3)+temp)-db/(3*da);
      printf("phuong trinh co 1 thuc x=%f",dx1);
    }
    if(dDelta>0)
      if(fabs(dK)>1){
        dx1=(fabs(dK)*sqrt(abs(dDelta))/(3.0*da*dK))*(pow(fabs(dK)+
          sqrt(dK*dK-1),1.0/3)+pow(fabs(dK)-sqrt(dK*dK-1),1.0/3))-
                                db/(3.0*da);
        printf("phuong trinh co nghiem 1 thuc x=%f",dx1);
      }
      else{
        dx1=(2.0*sqrt(dDelta)*cos(acos(dK)/3.0)-db)/(3.0*da);
        dx2=(2.0*sqrt(dDelta)*cos(acos(dK)/3.0-(2.0*pi)/3.0)-db)/(3.0*da);
        dx3=(2.0*sqrt(dDelta)*cos(acos(dK)/3.0+(2.0*pi)/3.0)-db)/(3.0*da);
        printf("phuong trinh co 3 nghiem thuc.n x1=%3f x2=%3f x3=%3f",
                                    dx1,dx2,dx3);
      }
    _getch();
    return 0;
  } 
  
 17. Dê con New Member

  Số bài viết: 1,272
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 18. spkt_099100 Member

  Số bài viết: 949
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16

Chia sẻ trang này