1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

PIC điều khiển 16 led

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi ngosicuong07, 5 Tháng một 2011.

 1. ngosicuong07 New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  //////////////////////////////////////////////////////
  //////////////////16led dich trai,phai/////////////////////
  #include <htc.h>
  __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
  void delay_ms(int ms);
  void main()
  {
  //////////khoi tao port/////////
  ANSEL=ANSELH=0;
  TRISB=0;
  TRISD=0;
  unsigned char i;
  unsigned int a;
  while(1){
  //a=0x0001;//diem sang dau tien cho dich trai
  a=0x8000;//diem sang dau tien cho dich phai
  for(i=0;i<16;i++){
  PORTD=a%256;//tach byte thap
  PORTB=a/256;//tach byte cao
  //a=a<<1;//dich trai
  a=a>>1;//dich phai
  delay_ms(50);
  }

  }
  }
  void delay_ms(int ms)
  {
  int i;
  for(i=0;i<ms;i++){
  _delay(1000);//=1ms
  }
  }
  //////////////////16 sang dan tu trai->phai va nguoc lai/////////////////////
  #include <htc.h>
  __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
  void delay_ms(int ms);
  void main()
  {
  //////////khoi tao port/////////
  ANSEL=ANSELH=0;
  TRISB=0;
  TRISD=0;
  unsigned char i;
  unsigned int a;
  while(1){

  a=0x8000;//diem sang dau tien tu trai->phai
  for(i=0;i<16;i++){
  PORTD=a%256;//tach byte thap
  PORTB=a/256;//tach byte cao
  a=(a>>1)+0x8000;//dich phai va cong voi 1000 0000 0000 0000
  delay_ms(50);
  }
  a=0x0001;//diem sang dau tien tu phai->trai
  for(i=0;i<16;i++){
  PORTD=a%256;//tach byte thap
  PORTB=a/256;//tach byte cao
  a=(a<<1)+0x0001;//dich trai va cong voi 0000 0000 0000 0001
  delay_ms(50);
  }

  }
  }
  void delay_ms(int ms)
  {
  int i;
  for(i=0;i<ms;i++){
  _delay(1000);//=1ms
  }
  }
  /////////////////// 8led sang don/////////////////
  ///////////////////////////////////////////////////
  #include <htc.h>
  __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
  void delay_ms(int ms);
  //Bien x: so vong thuc hien; bien y:so lan dich trong mot vong; onho1:bien xu ly dich led; onho2:bien xu ly led sangdan

  void main()
  {
  ANSEL=ANSELH=0;
  TRISB=0;
  TRISD=0;
  char x=8,y=0;
  unsigned char onho1=0x01,onho2=0x00;
  while(1){
  PORTD=(onho1|onho2);// ghep hai hien tuong sang dich va sang dan
  delay_ms(500);
  onho1<<=1;
  y++;
  if(y>=x)
  {
  onho1=0x01;
  x--;y=0;
  if(onho2==0)
  onho2=0x80;
  else
  {
  onho2>>=1;//onh2=onho2>>1;
  onho2+=0x80;
  }
  if(x==0)
  {
  x=8;
  onho1=0x01;
  onho2=0;
  }
  }
  }


  }

  void delay_ms(int ms)
  {
  int i;
  for(i=0;i<ms;i++){
  _delay(1000);//=1ms
  }
  }

Chia sẻ trang này