1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Plot vẽ đồ thị 2D

Thảo luận trong 'Matlab' bắt đầu bởi small ant, 12 Tháng tư 2011.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  plot - 2-D line plot

  Syntax

  plot(Y)
  plot(X1,Y1,...,Xn,Yn)
  plot(X1,Y1,LineSpec,...,Xn,Yn,LineSpec)
  plot(X1,Y1,LineSpec,'PropertyName',PropertyValue)
  plot(axes_handle,X1,Y1,LineSpec,'PropertyName',PropertyValue)
  h = plot(X1,Y1,LineSpec,'PropertyName',PropertyValue)

  Description

  plot(Y) plots the columns of Y versus the index of each value when Y is a real number. For complex Y, plot(Y) is equivalent to plot(real(Y),imag(Y)).
  plot(X1,Y1,...,Xn,Yn) plots each vector Yn versus vector Xn on the same axes. If one of Yn or Xn is a matrix and the other is a vector, plots the vector versus the matrix row or column with a matching dimension to the vector. If Xn is a scalar and Yn is a vector, plots discrete Yn points vertically at Xn. If Xn or Yn are complex, imaginary components are ignored. If Xn or Yn are matrices, they must be 2-D and the same size, and the columns of Yn are plotted against the columns of Xn. plot automatically chooses colors and line styles in the order specified by ColorOrder and LineStyleOrder properties of current axes.
  plot(X1,Y1,LineSpec,...,Xn,Yn,LineSpec) plots lines defined by the Xn,Yn,LineSpec triplets, where LineSpec specifies the line type, marker symbol, and color. You can mix Xn,Yn,LineSpec triplets with Xn,Yn pairs: plot(X1,Y1,X2,Y2,LineSpec,X3,Y3).
  plot(X1,Y1,LineSpec,'PropertyName',PropertyValue) manipulates plot characteristics by setting lineseries properties (of lineseries graphics objects created by plot). Enter properties as one or more name and value pairs.
  plot(axes_handle,X1,Y1,LineSpec,'PropertyName',PropertyValue) plots using axes with the handle axes_handle instead of the current axes (gca).
  h = plot(X1,Y1,LineSpec,'PropertyName',PropertyValue) returns a column vector of handles to lineseries objects, one handle per line.
  Examples

  Plot a sine curve:
  x = -pi:.1:pi; y = sin(x); plot(x,y) [IMG]
  [IMG] Create line plot using specific line width, marker color, and marker size:
  x = -pi:pi/10:pi; y = tan(sin(x)) - sin(tan(x)); plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,... 'MarkerEdgeColor','k',... 'MarkerFaceColor','g',... 'MarkerSize',10) [IMG]
  [IMG] Modify axis tick marks and tick labels:
  x = -pi:.1:pi; y = sin(x); plot(x,y) set(gca,'XTick',-pi:pi/2:pi) set(gca,'XTickLabel',{'-pi','-pi/2','0','pi/2','pi'}) [IMG]
  [IMG] Add a plot title, axis labels, and annotations:
  x = -pi:.1:pi; y = sin(x); p = plot(x,y) set(gca,'XTick',-pi:pi/2:pi) set(gca,'XTickLabel',{'-pi','-pi/2','0','pi/2','pi'}) xlabel('-\pi \leq \Theta \leq \pi') ylabel('sin(\Theta)') title('Plot of sin(\Theta)') % \Theta appears as a Greek symbol (see String) % Annotate the point (-pi/4, sin(-pi/4)) text(-pi/4,sin(-pi/4),'\leftarrow sin(-\pi\div4)',... 'HorizontalAlignment','left') % Change the line color to red and % set the line width to 2 points set(p,'Color','red','LineWidth',2) [IMG]
  [IMG] Plot multiple line plots on the same axes:
  plot(rand(12,1)) % hold axes and all lineseries properties, such as % ColorOrder and LineStyleOrder, for the next plot hold all plot(randn(12,1)) [IMG] Set line color to be always black and line style order to cycle through solid, dash-dot, dash-dash, and dotted line styles:
  set(0,'DefaultAxesColorOrder',[0 0 0],... 'DefaultAxesLineStyleOrder','-|-.|--|:') plot(rand(12,1)) hold all plot(rand(12,1)) hold all plot(rand(12,1)) Alternatives

  To plot variables in the MATLAB workspace:

  1. In the MATLAB workspace browser, select one or more variables.
  2. Choose the plot type from the [IMG] menu.

  See Also

  axes | axis | bar | gca | grid | hold | legend | line | lineseries properties | LineSpec | LineWidth | loglog | MarkerEdgeColor | MarkerFaceColor | MarkerSize | plot3 | plotyy | semilogx | semilogy | subplot | title | xlabel | xlim | ylabel | ylim

  How To
 2. NguyenDangDuc_bn291 Member

  Số bài viết: 43
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 3. lequangthanh010290 New Member

  Số bài viết: 10
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Mình lấy từ trang Matlabwork đó bạn. Nếu các bạn không hiểu một hàm nào đó hãy tận dụng chức năng help ( help tên hàm ). Hoặc có thể lên website của matlab.

  p/s: Đối với những người bắt đầu học, không phải hàm nào họ cũng biết đâu bạn à. Mặc dù là hàm đơn giản nhất !
 5. lequangthanh010290 New Member

  Số bài viết: 10
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  cái này mình làm với matlab nè!!!Chia sẻ trang này