1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

PPT-Dùng Runghe-Kutta giải pt vi phân

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi small ant, 8 Tháng một 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Mã:
  /* Giai gan dung he phuong trinh vi phan cap mot bang phuong phap Runghe-Kutta */
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include<conio.h>
  
  #define MAX 1000
  
  double f1(double x, double y1, double y2, double y3)
  {
   return (x + y1 + y2) * cos(2 * x + y3);
  }
  
  double f2(double x, double y1, double y2, double y3)
  {
   return (x + y2 + y3) * cos(2 * x + y1);
  }
  
  double f3(double x, double y1, double y2, double y3)
  {
   return (x + y1 + y3) * cos(2 * x + y2);
  }
  
  void main()
  {
   double a, b, x, y[3][MAX], h, y1, y2, y3, k2, v1, v2, v3;
   int n, i;
  
   printf("\nGiai gan dung he phuong trinh vi phan cap mot bang phuong phap Euler.");
   printf("\nVi du giai he : y'= (x.y)/2");
   printf("\nGia tri diem dau a = ");
   scanf("%lf", &a);
   printf("Gia tri diem cuoi b = ");
   scanf("%lf", &b);
   printf("So diem chia n = ");
   scanf("%d", &n);
   printf("Gia tri ban dau Y[0][%6.2lf] = ");
   scanf("%lf", &y[0][0]);
   printf("Gia tri ban dau Y[1][%6.2lf] = ");
   scanf("%lf", &y[1][0]);
   printf("Gia tri ban dau Y[2][%6.2lf] = ");
   scanf("%lf", &y[2][0]);
  
   for (i=1; i<n; i++)
   {
    x = a + (i-1)*h;
    y1 = y[0][i-1];
    y2 = y[1][i-1];
    y3 = y[2][i-1];
    v1 = h * f1(x, y1, y2, y3);
    v2 = h * f2(x, y1, y2, y3);
    v3 = h * f3(x, y1, y2, y3);
    k2 = h * f1(x + h/2, y1 + v1/2, y2 + v2/2, y3 + v3/2);
    y[0][i] = y[0][i-1] + k2;
    k2 = h * f2(x + h/2, y1 + v1/2, y2 + v2/2, y3 + v3/2);
    y[1][i] = y[1][i-1] + k2;
    k2 = h * f3(x + h/2, y1 + v1/2, y2 + v2/2, y3 + v3/2);
    y[2][i] = y[2][i-1] + k2;
   }
  
   printf("\nNghiem gan dung cua he phuong trinh");
   printf("\ntren doan [%6.2lf,%6.2lf]", a, b);
   printf("\nSo khoang chia n = %d", n);
   printf("\n    X       y1(x)'    y2(x)'    y3(x)'");
   for (i=0; i<n; i++)
   {
    printf("\n %10.4lf  %10.4lf  %10.4lf  %10.4lf",
        a+i*h, y[0][i], y[1][i], y[2][i]);
   }
   getch();
  }
  

Chia sẻ trang này