1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

PPT-Giải pt vi phân cấp 1 bằng Euler cải tiến

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi small ant, 8 Tháng một 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Mã:
  /* Giai gan dung phuong trinh vi phan cap mot bang
    phuong phap Euler cai tien */
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  #define MAX 1000
  
  double f(double x, double y)
  {
   return x * y / 2.0;
  }
  
  void main()
  {
   double a, b, x[MAX], y[MAX], h, epsilon, y1, y2;
   int n, i;
  
   printf("\nGiai gan dung phuong trinh vi phan cap mot bang phuong phap Euler cai tien.");
   printf("\nVi du giai he : y'= (x.y)/2");
   printf("\nGia tri diem dau a = ");
   scanf("%lf", &a);
   printf("Gia tri diem cuoi b = ");
   scanf("%lf", &b);
   printf("So diem chia n = ");
   scanf("%d", &n);
   printf("Gia tri ban dau Y[%6.2lf] = ");
   scanf("%lf", &y[0]);
   printf("Do lech Epsilon = ");
   scanf("%lf", &epsilon);
  
   x[0] = a;
   h = (b-a) / n;
   for (i=1; i<n; i++)
   {
    x[i] = x[i-1] + h;
    y1  = y[i-1] + h * f(x[i-1], y[i-1]);
    do {
     y2 = y[i-1] + (h/2) * f(x[i-1], y[i-1]) + f(x[i], y1);
     if (fabs(y1-y2) < epsilon)
      break;
     else
      y1 = y2;
    } while(1);
    y[i] = y2;
   }
  
   printf("\nNghiem gan dung cua phuong trinh y' = (x.y)/2");
   printf("\ntren doan [%6.2lf,%6.2lf]", a, b);
   printf("\nGia tri dau Y[%6.2lf] = %lf", a, y[0]);
   printf("\nSo khoang chia n = %d", n);
   printf("\n    X       Y       y(x)");
   for (i=0; i<n; i++)
    printf("\n %10.4lf  %10.4lf  %10.4lf", x[i], y[i], f(x[i],y[i]));
   getch();
  }
  

Chia sẻ trang này