1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

PPT-Nội suy LAGRANGE

Thảo luận trong 'C/C++' bắt đầu bởi small ant, 9 Tháng một 2010.

 1. small ant Well-Known Member

  Số bài viết: 2,827
  Đã được thích: 88
  Điểm thành tích: 48
  Giới tính: Nữ
  Mã:
  /*Noi suy LAGRANGE*/
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  
  void main()
  {
    int i , j , k , k1 , n , m;
    float  s1 , s , h ;
    char sua ;
    float x[52] , x0[52] , y0[52];
    float y1[1000] , x1[1000] ;
  
    clrscr();
    printf("PHUONG PHAP NOI SUY \n");
    printf("SO MAU QUAN SAT n = ");
    scanf("%d",&n);
    fflush(stdin) ;
    printf("DOC CAC DIEM QUAN SAT X[i] (i = 0,n)\n");
    for ( i = 0 ; i <= n ; i++ ) scanf("%f" , &x0[i]);
    printf("DOC CAC KET QUA QUAN SAT Y[i] (i = 0,n)\n");
    for ( i = 0 ; i <= n ; i++ ) scanf("%f" , &y0[i]);
    printf("TINH MAU SO CUA Rk(x) = x[k] (k = 0,n)\n");
    for ( k = 0 ; k <= n ; k++ )
    {
      s1 = 1 ;
      for ( i = 0 ; i <= n ; i++ )
        if ( i!= k )   s1 *= x0[k] - x0[i] ;
      x[k] = s1 ;
    }
    printf("\n");
    printf("SO DIEM CAN TINH m = ");
    scanf("%d" , &m);
    printf("KHOANG CHIA DEU KHONG ? (y/n)\n");
    fflush(stdin);
    scanf("%c" , &sua );
    if ( toupper(sua) == 'N' )
    {
      printf("DOC %d DIEM CAN TINH \n " , m);
      for ( i = 0 ; i < m ; i++ ) scanf("%f" , &x1[i]);
    }
    if ( toupper(sua) == 'Y' )
    {
      h = (x0[n] - x0[0])/(1.0*m) ;
      x1[0] = x0[0] + h ;
      for ( i = 1 ; i < m ; i++ ) x1[i] = x1[i-1] + h ;
    }
    printf("TINH y1[k1] = Pn(x1[k1] \n");
    for ( k1 = 0 ; k1 < m ; k1++ )
    {
      s = 0 ;
      for ( k = 0 ; k <= n ; k++ )
      {
        s1 = 1 ;
        for ( i = 0 ; i <= n ; i++ )
          if (i != k) s1 *= x1[k1] - x0[i] ;
        s += y0[k]*s1/x[k] ;
      }
      y1[k1] = s ;
    }
    printf("CAC MAU QUAN SAT \n");
    printf("X0 =");
    for ( i = 0 ; i <= n ; i++ )   printf(" %f" , x0[i]);
    printf("\n");
    printf("Y0 =");
    for ( i = 0 ; i <= n ; i++ )   printf(" %f" , y0[i]);
    printf("\n");
    getch();
    printf("KET QUA NOI SUY CHO %d DIEM CAN TINH \n" , m);
    printf("    X[i]        P(X[i])\n");
    printf("\n");
    for ( i = 0 ; i < m ; i++ )
      printf("x[i] =%8.4f    P(x[i]) =%8.4f\n" , x1[i] , y1[i]);
    getch();
  }
  
  

Chia sẻ trang này