1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

quét led 7 đoạn

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi ngosicuong07, 5 Tháng một 2011.

 1. ngosicuong07 New Member

  Số bài viết: 15
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  #include <htc.h>
  __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
  const char LedCode[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  char LayDonVi(char data);
  char LayChuc (char data);
  //khai bao bien cho dong ho
  char Gio=0,Phut=0,Giay=0,timer=0;
  void Tick();
  void main()
  {
  //cau hinh tat ca cac PORT la Digital
  ANSEL=ANSELH=0;
  // cau hinh tat ca la Digital Output
  TRISB=0;
  TRISD=0;
  while(1){
  unsigned char t=0;
  for(t=0;t<=5;t++){
  //quet led
  //Led Giay hang Donvi
  PORTB=0;RB2=1;
  PORTD=LayDonVi(Giay);_delay(5000);
  //Led Giay hang chuc
  PORTB=0;RB3=1;
  PORTD=LayChuc(Giay);_delay(5000);
  //Led Phut hang Don Vi
  PORTB=0;RB4=1;
  PORTD=LayDonVi(Phut);_delay(5000);
  //Led Phut hang Chuc
  PORTB=5;RB5=1;
  PORTD=LayChuc(Phut);_delay(5000);
  //Led Gio hang Don Vi
  PORTB=0;RB6=1;
  PORTD=LayDonVi(Gio);_delay(5000);
  //Led Gio hang Chuc
  PORTB=0;RB7=1;
  PORTD=LayChuc(Gio);_delay(5000);
  //==============================
  }
  Tick();
  }
  }
  char LayDonVi(char data)
  {
  return LedCode[(data%10)];
  }
  char LayChuc(char data)
  {
  return LedCode[(data/10)];
  }
  void Tick()
  {
  Giay++;
  if(Giay>59){
  Giay=0;
  Phut++;
  if(Phut>59){
  Phut=0;
  Gio++;
  if(Gio>23){
  Gio=0;
  }
  }
  }
  }

Chia sẻ trang này