1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Share theme blog plus yahoo đẹp của HL

Thảo luận trong 'Thủ thuật' bắt đầu bởi phoenix, 1 Tháng một 2010.

 1. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  DEMO mọi người xem : http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenhonglam1990

  vào chổ thiết kế -> theme -> chế độ chỉnh sửa . làm giống bên dưới

  [IMG]

  Còn chổ CSS thì chèn cái này vào nè :  Mã:
  body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:#000000 url(http://spktforum.info/vd2jstyle/vd2jblue/gradients/webg.gif) repeat center center;cursor:auto;}
  
  #head {
  background:transparent url(http://spkt.net/img/honglam.jpg) no-repeat center top;height:665px;}
  
  
  #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
  .mod-alist-full .main-hd{background:transparent;}
  
  .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
  
  
  #profile_highlight .nickname a {
  color:red;font-family:Comic Sans MS;font-size:130%;font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:blink;}
  
  .mod-alist-full .alist-comment li {background:transparent url(http://spkt.net/blog/block_bg-2.jpg) repeat top left;border-top:2px inset #ffffff;border-left:2px inset #ffffff;border-right:2px inset #ffffff;}
  
  
  .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/topngan.png) no-repeat scroll center top;}
  
  #blog_title .rc_bd, .rc_bc .bd , #blog_title .bd{background:transparent;}
  #blog_title .rc_bd div.rc_bc {
  background:transparent scroll 0 0;height:435px;}
  #blog_title .rc {
  background:transparent;}
  #blog_title .rc_ft {
  background:transparent;}
  
  #friendlist_module .rc_bc {background:transparent;}
  #friendlist_module .rc_ft div {background:transparent;}
  #friendlist_module h2 {background:transparent;}
  
  #blog_masshead .rc{background:transparent;}
  #blog_masshead .rc div{background:transparent;}
  #blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}
  #blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}
  #blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}
  #blog_masshead .rc_ft div{background:transparent;}
  #blog_masshead .bd{background:transparent;}
  #blog_masshead{background-image:url(http://spkt.net/blog/bg-mash.png);height:94px;}
  #blog_masshead .menu.mr a {
  background-image:url(http://spkt.net/blog/masshead-menu-2.png);}
  #blog_masshead .menu.ml a {
  background-image:url(http://spkt.net/blog/masshead-menu-1.png);}
  #blog_masshead .bd form .btn {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/image.gif) no-repeat scroll 0 0;cursor:pointer;height:56px;}
  
  
  #footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, 
  #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, 
  #footer a, .rights, #footer {font-size:0px;color:transparent;}
  #footer {
  border-top:1px solid transparent;}
  
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  
  #friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
  #friend-list .rc, #friendlist_module .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}
  #friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
  #friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
  #friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
  #friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
  
  #article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #article_new .bd ul li{
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/mattroi.gif) no-repeat;}
  #article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3280774936_830bd5cd0a_o.png) no-repeat scroll center bottom;height:195px;}
  
  
  #profile_highlight .rc {
  background:transparent;}
  
  #comment_new .bd ul li {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/mark1.gif) no-repeat;}
  
  #folder .bd ul li{
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/icon23.gif) no-repeat;}
  #folder  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #folder  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #folder  h2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3280864944_7bd762a6d6_o.png) no-repeat scroll center bottom;height:190px;}
  
  
  div.backhomtbtn a.backtomyblog {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/3275406169_4bee40812b_o.png) no-repeat center bottom;height:84px;}
  
  #comment_new .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3280907858_f5a6321b9c_o.png);height:190px;}
  .mod-comment-new .titlebar .hd h2{background:transparent;}
  .mod-comment-new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, .mod-comment-new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  .mod-alist-pagination .total, .mod-alist-summary .pagination .total, .mod-alist-brief .pagination .total, .mod-alist-full .pagination .total {background:transparent;}
  .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination {
  background:transparent;}
  
  #friendlist_module h2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3177736587_a69fd9b8fd_o.png) no-repeat scroll center bottom;height:135px;}
  #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  
  #statistic .bd ul li {color:Red;}
  #statistic .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #statistic  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #statistic  h2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3280865060_d6614fe60d_o.png) no-repeat scroll center bottom;height:190px;}
  
  #user_mod_10004 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #user_mod_10004  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #user_mod_10004  h2 {background:transparent url( http://spkt.net/img/honglam2.jpg) no-repeat scroll center bottom;height:190px;}
  
  #user_mod_10010 h2 {background:transparent url( http://spkt.net/blog/3267874807_4dd9a58cde_o.png) no-repeat scroll center bottom;height:80px;}
  #user_mod_10010 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #user_mod_10010  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  
  #user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #user_mod_10003  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #user_mod_10003 h2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3280086675_aabe409be5_o.png) no-repeat scroll center bottom;height:190px;}
  
  #user_mod_10009 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #user_mod_10009  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #user_mod_10009 h2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3182399254_fc41e2f965_o.png) no-repeat center TOP;height:110px;}
  
  #user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #user_mod_10008  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #user_mod_10008 h2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3177851623_f801ef0d84_o.png) no-repeat center TOP;height:160px;}
  
  #user_mod_10006 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #user_mod_10006  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  
  #user_mod_10005 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10005 h2{
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/3271858878_7068ab63cb_o.png) no-repeat scroll center top;height:163px;}
  
  #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .bd {
  background:transparent;}
  #user_mod_10001 h2 {
  background:transparent url(http://spkt.net/img/honglam2.jpg) no-repeat scroll center center;height:666px;}
  
  #user_mod_10002 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .bd , #user_mod_10002 .rc div, 
  #user_mod_10002 _module .rc, #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, 
  #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10002 .rc_bd div.rc_bc, 
  #user_mod_10002 _module .rc div, #user_mod_10002 .rc, 
  #user_mod_10002 _module .rc_bd div.rc_bc , #user_mod_10002 .rc_bd, 
  #user_mod_10002 _module .rc_bd, #user_mod_10002 .rc_ft div, #user_mod_10002 _module .rc_ft div, 
  #user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10002 _module .rc_ft{background:transparent;}
  #user_mod_10002 h2{color:transparent;}
  
  #user_mod_10001 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10001 .rc div, #user_mod_10001 .rc, 
  #user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001 .rc_bd div.rc_bc, 
  #user_mod_10001 .rc_ft, #user_mod_10001 .rc_ft div{background:transparent;color:none;}
  
  
  #blast a, #blast a:hover {
  color:#9989ba;}
  
  .mod-alist-summary .mod-alist-folderbar .date, .mod-alist-full .mod-alist-folderbar .date {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/ban.gif) no-repeat scroll right center;height:19px;}
  
  
  
  
  a:hover
  {text-decoration:none;color:yellow;font-weight:bold;background-image:url(http://spkt.net/blog/591395kecel1r4wj.gif);}
  
  
  
  .mod-alist-full .alist-comment li {background:#ffffff url(http://spkt.net/blog/block_bg-2.jpg) repeat top left;border-top:2px inset #ffffff;border-left:2px inset #ffffff;border-right:2px inset #ffffff;}
  
  .rte_toolbar {
  background:#219EFF url(http://spkt.net/blog/1350638pdcp5wgj1n.gif) repeat-x top;border-left:1px solid #0448f6;border-top:1px solid #0448f6;border-right:1px solid #0448f6;height:79px;}
  .mod-alist-full .main-hd{background:#FFFFFF url(http://spkt.net/blog/miscellaneous_9.gif);}
  
  .mod-alist-titlebar {background:transparent;}
  #blast a, #blast a:hover {color:#9989BA;}
  
  
  .mod-alist-searchbox input.btn {background:transparent url(http://spkt.net/blog/Ghost.gif) no-repeat scroll 0 0;cursor:pointer;height:32px;color:transparent;height:85px;}
  
  
  #guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, #guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  #guestbook_entries h2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/3180353234_fe43f7fcb3_o.png) no-repeat center TOP;height:129px;}
  
  
  
  
  .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {
  background:transparent none repeat scroll 0 0;}
  
  
  
  .cmt-mod-alist .add-comment {
  border-top:1px solid yellow;}
  
  
  
  .mod-alist-full .alist-comment ul {
  background:#B38A39 none repeat scroll 0 0;}
  
  .mod-more-blogs .bd li {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/tron_do.gif) no-repeat scroll 0 6px;}
  #guestbook_entries .bd ol li blockquote em {
  font-size:100%;}
  
  
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -25px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -50px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -75px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -100px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -125px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -150px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -175px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -200px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -225px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -250px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat 0 -275px;}
  
  
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0027.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0037.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0046.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0043.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0028.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-50.gif) no-repeat 0 -250px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-50.gif) no-repeat 0 -300px;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0025.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0026.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0030.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0042.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  #mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/yenta4-emoticon-0038.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  
  
  .mod-alist-full .main-hd h1 em, 
  .mod-alist-titlebar-1 h2 a em, 
  .mod-alist-titlebar h2 a em, 
  .mod-alist-brief table a em, 
  #myblog-article-compose
  #mood li em{background:transparent url(http://spkt.net/blog/mathong-dephia-25.gif) no-repeat;}
  #mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {
  background:transparent none repeat scroll 0 0 !important;}
  
  #mod_lifeline ins {
  color:transparent;}
  
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a {
  color:transparent;}
  
  .rc_bd, .rc_bd div.rc_bc , .rc_ft div , .rc div, .rc, .rc_ft {background:transparent;}
  
  #blast .rc_ft div {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/2.png) no-repeat scroll right bottom;height:31px;}
  #blast .rc_bd div.rc_bc {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/5.png) repeat-y scroll right top;}
  #blast .rc div {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/3.png) no-repeat scroll right bottom;height:26px;}
  #blast .rc_bd {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/6.png) repeat-y scroll -8px top;}
  #blast .rc_ft {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/1.png) no-repeat scroll left bottom;}
  #blast .rc {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/4.png) no-repeat scroll -8px bottom;}
  #blast .rc_bc .bd {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/7.png) repeat-y scroll right center;font-style:italic;font-weight:bold;}
  
  .mod-alist-searchbox form {background:transparent url(http://farm4.static.flickr.com/3422/3224924503_e136f2ab29_o.png) no-repeat center;height:85px;}
  
  .mod-alist-searchbox form strong {color:transparent;}
  #blog_masshead .menu .rc_w {
  background:transparent;}
  
  #doc2 {background:transparent url(http://spkt.net/blog/snow.gif)repeat;height:75 px;}
  
  
  
  .mod-alist-summary .main-bd li {
  border-top:0px dotted #000000;}
  
  
  
  a {color:#0000BB;}
  
  
  .mod-comment-new a {color:#FFFFFF;}
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {color:RED;}
  .mod-alist .mod-alist-titlebar-1 h2 a, .mod-alist-titlebar h2 a:hover {
  color:RED;}
  strong {color:RED;}
  
  #doc2, #doc {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/3270744491_5e0fd84763_o.png) repeat scroll center center;}
  
  
  
  .mod-alist-tagsbar {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/topngan.png) no-repeat scroll bottom center;height:80px;}
  
  
  
  .mod-alist-titlebar a {color:RED;}
  
  .mod-alist-full .comment-more li {
  border-top:1px dotted #FFFFFF;}
  
  .hd .titlebar .hd h2 {
  font-size:1px;color:transparent;}
  .mod-alist-folderbar em .folder {color:yellow;}
  .mod-alist-folderbar a {color:RED;font-weight:bold;}
  
  #user_mod_10007 h2 {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/3288190715_605e8d48ca_o.png) no-repeat scroll center bottom;height:208px;}
  
  .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input {
  background:transparent url(http://spkt.net/blog/nutluuhuy.png) no-repeat scroll 0 0;color:#000000;font-weight:bold;height:26px;text-align:right;}

Chia sẻ trang này