1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

SHINING FRIEND - 2R

Thảo luận trong 'Quà tặng Âm nhạc' bắt đầu bởi HiepKhachHanh, 3 Tháng mười hai 2006.

 1. HiepKhachHanh Member

  Số bài viết: 507
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  <div class='quotetop'>QUOTE </div><div class='quotemain'>Các đồng minh [IMG] của HK bên box nhạc QT . Cố gắng phát huy cho box nhạc chúng ta sôi nổi hơn nữa ^^ . Have fun[/b][/quote]

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" height="360"

  width="480">
  <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6G76-vGvO9k">
  <param name="quality" value="high">
  <param name="wmode" value="transparent">
  <embed src="http://www.youtube.com/v/6G76-vGvO9k" quality="high"

  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" height="360"

  width="480"></embed>
  </object>
  <span style="font-size:12pt;line-height:100%"><span style="color:#3333FF">Shining Friends (Kiếm Thuật Tinh Túy - main theme)</span> </span>

  A little faith
  Brightens a rainy day
  Life is difficult you can go away
  Don't hide yourself in a corner
  You have my place to stay

  Sorrow is gonna say goodbye
  Opens up
  You'll see the happy sunshine
  Keep going on with your dream
  Chasing tomorrow sunrise
  The spirit can never die

  Sun will shine, my friend
  Won't let you cry, my dear
  Seeing you shed a tear ,make my world disappear
  You'll never be alone in darkness

  See my smile, my friend
  We are with you, holding hands
  you have got to believe ,you are my destiny
  We're meant to be your friends
  That's what a friend should be


  <object id="MediaPlayer1"
  width=350 height=345
  classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
  codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/
  mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112"
  standby="đang load ...."
  type="application/x-oleobject">
  <param name="Filename" value="http://www.angelfire.com/ab8/cardinaltrieu/Shinning_Friend.mp3">
  <param name="ShowControls" value="true">
  <PARAM NAME="Autostart" VALUE="true">
  <embed type="application/x-mplayer2"
  name="MediaPlayer1"
  pluginspage = "http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
  width="350"
  height="345"
  src="http://www.angelfire.com/ab8/cardinaltrieu/Shinning_Friend.mp3"
  showcontrols="1"Autostart="1" >
  </embed>
  </object>
  DOWLOAD HERE
 2. bien song Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. muaha Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này