1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Tài liệu và Giáo trình môn AVR nâng cao

Thảo luận trong 'Lập trình C cho vi điều khiển AVR nâng cao' bắt đầu bởi hieucdtspk, 18 Tháng mười hai 2009.

 1. hieucdtspk New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bắt đầu từ hôm nay, bài viết này sẽ tải toàn bộ Tài liệu, Giáo trình, Sample, Video hướng dẫn có liên quan đến nội dung của môn AVR nâng cao đang tiến hành cho lớp tối 2-4-6 đã được khai giảng từ 13/12/2009.
  ( * Các nội dung dưới đây sẽ liên tục được cập nhật từng ngày, lưu ý ngày cập nhật sau cùng để có nội dung mới nhất!)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Phần tài liệu và Giáo trình:

  - Giáo trình liên quan đến C Embedded - Review (Cập nhật 02/04/2011):
  http://www.mediafire.com/file/hzu35xg3x1tndwk/Embedded_C_Language_Review_GiaoTrinh.pdf
  - Giáo trình liên quan đến ATMEGA32 Basic Peripheral Review (Cập nhật 02/04/2011):
  + AVR Core.
  + Ext. Interrupt.
  + I/O Port.
  + Timer 0/1/2.
  http://www.mediafire.com/file/tjbiusu8otbdaoc/AT32_Basic_Peripherals_Review_GiaoTrinh.pdf
  - Giáo trình liên quan đến ATMEGA32 ADC (Cập nhật 02/04/2011):
  http://www.mediafire.com/file/6hqg37mi75imtym/AT32_ADC_GiaoTrinh.pdf
  - Giáo trình TWI/I2C trên ATMEGA32 (Cập nhật 06/01/2010):
  + I2C/TWI on ATMEGA32.
  + I2C/TWI EEPROM AT24Cxx.
  + I2C/TWI RTC DS1307.
  http://www.mediafire.com/file/fqyzfnjd3qz/AT32_TWI_I2C_GiaoTrinh.pdf
  - Giáo trình SPI trên ATMEGA32 (Cập nhật 09/01/2010):
  + SPI on ATMEGA32.
  + 74HC595.
  + Serial Flash AT25F4096
  http://www.mediafire.com/file/2mymdj32vmn/AT32_SPI_GiaoTrinh.pdf
  - Tài liệu Visual Studio 2005 Express Edition (Cập nhật 02/04/2011):
  http://www.mediafire.com/file/tmctw6vpkxxo15c/Microsoft_Visual_Studio.pdf


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Phần Sample SourceCode (CodeVision Ver. 1.24.6) và Proteus Simulation (Ver. 7.2 SP6):

  Ext. Interrupt:
  - Bài tập Review - 8LEDS + 4Button sử dụng Ext. INT0 (Cập nhật 19/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/ztmdvmjzjjf/INT_8Leds_4Buttons.rar
  - Bài tập Review - 8LEDS + 1 Button sử dụng Ext. INT0 (Cập nhật 19/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/ykty0m1ymon/INT_8Leds_1Button.rar
  - Bài tập ngắt trùm (Nested Interrupt) - Ext. INT0 & INT1 (Cập nhật 19/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/ngdjjdoj0zq/INT_Nested.rar

  Timer 0:
  - LED Blinky 1Hz sử dụng Timer Over Flow Interrupt (Cập nhật 25/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/3gjwmlnnny2/TIMER_OVF_Int.rar
  - Counter mode (Cập nhật 25/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/dzjml2ezdg1/TIMER_Counter_Mode.rar
  - Tạo sóng vuông 5KHz với Match Output Compare (Cập nhật 25/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/nm3n2mndmti/TIMER_Output_Comp.rar
  - Fast PWM mode (Cập nhật 22/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/inwzduwizlt/TIMER_Fast_PWM.rar

  Timer1:
  - Đo chu kì xung vuông với Input Capture (Updated 29/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/uyyimy4ldtm/TIMER_InputCapture.rar

  ADC:
  - Đọc giá trị ADC với VR (Updated 25/12/2005)
  http://www.mediafire.com/file/ymij4yhnlmz/ADC_Using_VR.rar
  - Ngắt hoàn tất chuyển đổi ADC (Updated 28/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/zduzyxdy02m/ADC_Complete_Int.rar
  - ADC với LED bar (Updated 28/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/dylymnulzuj/ADC_Using_VR_LedBar.rar
  - ADC với LM35 (Updated 28/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/zoty0mjyhnn/ADC_Using_LM35.rar
  - Kích hoạt chuyển đổi ADC bằng nguồn ngắt (Updated 28/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/juyjdyml1um/ADC_Trigger_By_Int.rar
  - ADC chế độ vi sai (Updated 28/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/jm2qdnwodmz/ADC_Differential.rar

  TWI/I2C:
  - Interface with I2C EEPROM AT24C1024 (Proteus Simulation) (Updated 05/01/2010):
  + Complete TWI/I2C driver on ATMEGA32 supporting for Master in polling mode.
  + TWI/I2C driver Organized in separate source and header files.
  + EEPROM AT24C1024 data accessing demo.
  + Using I2C/TWI debugger tool to monitor all messages transferring on I2C/TWI bus.
  http://www.mediafire.com/file/lmjnzmerk12/TWI_I2C_AT24C1024.rar
  - Interface with I2C RTC DS1307 (Proteus Simulation) (Updated 02/04/2011):
  + Complete driver for DS1307 access layer based on I2C/TWI driver and demo.
  + Driver for DS1307 access layer organized in separate source and header files.
  + Using I2C/TWI debugger tool to monitor all messages transferring on I2C/TWI bus.
  http://www.mediafire.com/file/wll02xf3osz4mvj/TWI_I2C_DS1307.rar
  - Master (ATMEGA32 - polling mode) and Slave (ATMEGA32 - interrupt mode) example (Updated 06/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/l4zmdtdwmvm/TWI_I2C_MasterSlaveMode.rar

  SPI:
  - Interface with Serial to Parallel IC - 74HC595 (Proteus Simulation) (Updated 10/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/jtmf2413voy/SPI_HC595.rar
  - Master (ATMEGA32 - polling mode) and Slave (ATMEGA32 - interrupt mode) example (Updated 10/01/2010):
  + Using SPI debugger tool to monitor all in/out data transferring on SPI bus.
  http://www.mediafire.com/file/zivydiongwd/SPI_Master_Slave.rar
  - Interface with SPI Serial Flash AT25F4096 (Proteus Simulation) (Updated 10/01/2010):
  + Complete driver for AT25F4096 access layer based on SPI driver and demo.
  + Driver for AT25F4096 access layer organized in separate source and header files.
  http://www.mediafire.com/file/fymlt2yljnd/SPI_AT25F4096.rar

  Giao tiếp máy tính qua RS232 trong Visual C++ 2005:
  - Simple - LED Control (Updated 14/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/n5mejynmfzd/PC_COM_Simple.rar
  - With LCD Control (Updated 14/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/gn1qkzzn2zw/PC_COM_LCD.rar
  - Monitor - Control App [On Lab P1 - 16/01/2010] (Updated 16/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/hmu1nm2zwwd/PC_Monitor_Control.rar
  - Monitor - Control App [On Lab P2 - 20/01/2010] (Updated 24/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/cygmgaytj3y/PC_Monitor_Control_2.rar
  - Monitor - Control App [Full demo] (Updated 02/04/2011):
  http://www.mediafire.com/file/qloqe2wenyuy8p3/MyMonCtrlApp.rar
  - Monitor Voltage on VR with TeeChart (Updated 24/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/mew54wmzolq/PC_COM_VRVolt.rar
  - Monitor Motor Speed with TeeChart (Updated 24/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/kjjyemzmj4m/PC_COM_MotorEncoder.rar


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Một số bí kíp nho nhỏ:

  - Trọn bộ Simulation Debugging for AVR on Proteus VSM and AVR Studio (Cập nhật 29/12/2009):
  + Tài liệu:
  http://www.mediafire.com/file/jmgjmotzkzw/AVR Simulation Debugging.pdf
  + Sample:
  http://www.mediafire.com/file/jzm2zntteyd/Simulation_Debug_On_AVR.rar

  - Một số ví dụ và vấn đề đã biết với các hàm xuất nhập tiêu chuẩn (Standard I/O Functions) trong stdio lib của CodeVision (Updated 29/12/2009):
  http://www.mediafire.com/file/ny4tdogyy5j/TEST_STDIO.rar

  - Completed Driver for TEXT LCD 16x2 using HD44780U (Compatible with KHT ATMEGA32 KIT Ver 1.0) (Updated 05/01/2009):
  http://www.mediafire.com/file/muvky4odidg/LCD_16x2.rar

  - LED7SEG example (Compatible with KHT ATMEGA32 KIT Ver 1.0) (Updated 05/01/2009):
  http://www.mediafire.com/file/htimdt1izjm/LED7SEG.rar

  - Một số lưu ý với kí tự LineFeed và Carriage Return khi lập trình đọc/ghi/xử lý chuỗi (Updated 14/01/2010):
  http://www.mediafire.com/file/1zmtzyxqtyy/StringTerminator_KhownIssue.pdf  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lời kết: Vậy là kết thúc loạt bài AVR nâng cao. Chúc các bạn thành công!


  [IMG]
  Never Stop Thinking!

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nguyen Trung Hieu
  Application Engineer
  KHT - Young Scientist Lab
  01 - Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  Mobile: 0168 954 9186
  Email: hieucdtspk@yahoo.com; hieucdtspk@gmail.com

  KHT - Young Scientist Lab Infomation
  Phone: 0866745585
  Email:support@kht.com.vn
  Website: www.kht.com.vn; www.spkt.com.vn
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. dmdl02 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. bestest_boy New Member

  Số bài viết: 16
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Sao bạn ko đưa các phần lý thuyết về các chuẩn truyền thông lên? Hôm bữa học nhanh quá mình chưa nắm đc phần đó.
 4. hieucdtspk New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Sorry man! Up lên mediafire rùi mà wên chìa cái link trong trong thread này!:-ss
 5. tongduychuong New Member

  Số bài viết: 14
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 6. khoahoctre Giảng Viên

  Số bài viết: 451
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 16
 7. KN Servant. Servant.

  Số bài viết: 1,291
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
 8. conkhicodon New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 9. hoangnhac New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 10. dragonck4 Member

  Số bài viết: 31
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  cảm ơn các bạn rất nhiều.tài liệu này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn cón đang gặp khó khăn với lập trình.
  bạn cho mình hỏi về phần analog comparator(bộ so sánh) của con Atmega 32 được không?mình nắm chưa vững lắm,mong các bạn giúp đỡ.nếu được xin liên hệ với mình qua email:vietdung_sg0206@yahoo.com.mình xin cảm ơn trước.
 11. huytt_bk New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Chào bạn, bạn có thể up lại dùm mình cái link giáo trình TWI/I2C được không, link bị die rồi. thanks nhiều.
 12. orecky New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  Link đã check lại ! không lỗi download bình thường
 14. konmamem New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  có bác nào có code lap trình cho led7 đoạn, sử dụng vi điều khiển không cho e xin với
  e muốn lập trình cho nó mà ko biết phải bắt đầu thế nào cả, các pác chỉ dùm e với nha
 15. thanhhaik45 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Cảm ơn bạn rất nhiều về những tài liệu mà bạn đã share cho mọi ngươi, bạn có thể up lại hai link sau được không?(vì hiện tại 2 link này đã die rồi.)
  - Giáo trình TWI/I2C trên ATMEGA32 (Cập nhật 06/01/2010):
  + I2C/TWI on ATMEGA32.
  + I2C/TWI EEPROM AT24Cxx.
  + I2C/TWI RTC DS1307.
  http://www.mediafire.com/file/fqyzfnjd3qz/AT32_TWI_I2C_GiaoTrinh.pdf
  - Giáo trình SPI trên ATMEGA32 (Cập nhật 09/01/2010):
  + SPI on ATMEGA32.
  + 74HC595.
  + Serial Flash AT25F4096
  http://www.mediafire.com/file/2mymdj32vmn/AT32_SPI_GiaoTrinh.pdf
 16. huutanbm New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 17. van_kq New Member

  Số bài viết: 11
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 18. dragonck4 Member

  Số bài viết: 31
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 19. JohnnyX New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 20. longhungdai New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này