1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Thành Ngữ Anh Việt

Thảo luận trong 'CLB Anh Văn' bắt đầu bởi HiepKhachHanh, 23 Tháng chín 2006.

 1. HiepKhachHanh Member

  Số bài viết: 507
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  United we stand, divided we fall
  Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết

  Wake not a sleeping lion
  Đừng đánh thức một con sư tử đang ngủ

  Walls have ears
  Tai vách mạch rừng

  The way to a man's heart is through his stomach
  Trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dày.

  When in Rome do as the Romants do
  Nhập gia tuỳ tục

  When one door shuts another opens
  Khi cánh cửa này đóng thì cánh cửa kia mở

  Where there's a will there's away
  Có chí thì nên

  While there is life there is hope
  Còn sống là còn hi vọng

  The worth of a thing is best known by the want of it
  Khi thiếu cái gì mới biết giá trị của cái đó

  You may lend a horse to the water but you can not make him drink
  Anh có thể dẫn con ngựa đến máng nước nhưng không thể bắt nó uống

  Zeal without knowledge is a run away horse
  Hăng hái mà không có tri thức khác nào một con ngựa hoang

  Money Can buy house but no home
  Tiền có thể mua được nhà , chứ ko mua được hạnh phúc [IMG]
 2. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Food before philosophy: có thực mới vực được đạo

  Diamond cuts diamond:vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  Begars must not be choosers:ăn mày còn đòi xôi gấc

  Dog doesn't eat dog: hổ dữ không ăn thịt con.


  "Every rose has its thorn
  Just like every night has its dawn


  Ngọc bất trác bất thành
  Người vô học vô trí lý
 3. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Live within one's means - Liệu cơm gắp mắm

  Too many cooks spoil the broth - Lắm thầy thối ma

  The first steps alwáy the hardest - Vạn sự khởi đầu nan

  - an eye for an eye, a tooh for a tooth: Ăn miếng trả miếng.
  - Tip for tap: Kẻ cắp gặp bà già.
 4. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ác giả ác báo ==> Give the Devil his due./ As the call, so the echo/ As you make your bed, so you must lie in it.

  Gần nghĩa: Gieo gì gặt nấy ==> As you sow, so shall you reap.

  Ai làm nấy chịu Who breaks, pays

  An cư thì mới lạc nghiệp A rolling stone gathers no moss.

  Ăn chắc mặc bền (Tốt gỗ hơn tốt nước sơn) Comfort is better than pride

  Ăn có nhai, nói có nghĩ Think today and speak tomorrow

  Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng Charity begins at home

  Ăn mày đòi xôi gấc Beggars can't be choosers

  Ăn miếng trả miếng Tit for tat

  Ân đền oán trả An eye for an eye and a tooth for a tooth

  Bảy mươi chưa què chưa khoe là giỏi. => It’s not over until it’s over/ It's a
  good horse that never stumbles.

  Bạn bè hiểu nhau khi hoạn nạn A friend in need is a friend indeed

  Bánh ít đi, bánh qui lại One good turn deserves another

  Bắt cá hai tay Between two stools, you fall to the ground./Man cannot server two masters.

  Bần cùng sinh đạo tặc Necessity knows no laws

  Bụng đói tai điếc (Có thực mới vực được đạo) Hungry bellies have no ears

  Bụt chùa nhà không thiêng No man is a hero to his valet / The grass is always greener on the other side of the fence.

  Mật ngọt chết ruồi Honey catches more flies than vinegar.

  Mất bò mới lo làm chuồng. Don't shut the barn door after the horse is gone./ Don't shut the gate after the horse has bolted.

  Miệng nam mô bụng bồ dao găm A fair face may hide a foul heart

  Cái nết đánh chết cái đẹp Beauty is but skin-deep but ugly goes straight to the bone./ "Beauty may open doors but only virtue enters."

  Một điều nhịn là chín điều lành Better a lean peace than a fat victory / A bad compromise is better than a good law suit.

  Cây ngay không sợ chết đứng A clean hand wants no washing.

  Cha chung không ai khóc Everybody's business is nobody's business

  Cha mẹ sinh con trời sinh tính Many a good father has but a bad son

  Chín người mười ý So many men, so many minds

  Tương tự: Lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng Too many cooks spoil the broth

  Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng Every dog is a lion at home

  Chở củi về rừng To carry coals to Newcastle

  Chơi chó chó liếm mặt Familiarity breeds contempt

  Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng Catch the bear before you sell his skin.
  Don't cross a bridge until you come to it.

  Chưa khỏi vòng đã cong đuôi Do not halloo till you are out of the wood/ Don't burn your bridges before they're crossed.

  Chứng nào tật nấy (Ngựa quen đường cũ) The leopard cannot change its spots

  Có chí làm quan, có gan làm giàu Fortune favours the brave

  Có chí thì nên (Where there is a will, there’s a way)

  Có công mài sắt có ngày nên kim Practice makes perfect / A mouse in time may bite in two a cable / Many a little make a mickle

  Cái khó ló cái khôn Adversity brings wisdom / Necessity is the mother of all invention.

  Có khó mới có miệng ăn (tay làm hàm nhai) No sweet without sweat/ No pain, no gain.

  Có qua có lại mới toại lòng nhau Scratch my back; I'll scratch yours

  Có thực mới vực được đạo Fine words butter no parsnips

  Có tiền mua tiên cũng được Money makes the mare go

  Còn nước còn tát While there's life, there's hope.

  Con gà tốt mã về lông, răng đen về thuốc rượu nồng về men Fine feathers make fine birds

  Con sâu làm rầu nồi canh One scabby sheep is enough to spoil the whole flock./ A pot of milk is ruined by a drop of poison.

  Cười người hôm trước hôm sau người cười He laughs best who laughs last

  Dĩ độc trị độc Like cures like

  Dĩ hòa vi quý A bad compromise is better than a good lawsuit

  Giục tốc bất đạt Haste makes waste

  Đầu xuôi đuôi lọt A good beginning is half the battle

  Đếm cua trong lỗ Count chickens before they're hatched.

  Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại It's best to wash one's soiled linen at home

  Đâm lao thì phải theo lao (chót thì chét) In for a penny, in for a pound

  Đi với bụt mặc cáo cà sa, đi với ma mặc áo giấy Who keeps company with the wolf will learn to howl

  Đi đêm lắm có ngày gặp ma He who plays with fire gets burnt

  Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn A stitch in time saves nine.

  Bụng đói đầu gối phải bò Hunger brings the wolf to the fold

  Đói ăn muối cũng ngon Hunger finds no fault with cookery

  Đông tay vỗ nên kêu Many hands make light work

  Đồng thanh tương ứng, đồng bệnh tương lân đồng khí tương cầu Likes draws to like

  Đục nước béo cò To fish in troubled waters

  Được đằng chân lân đằng đầu Give him an inch and he will take a yard

  Đường đi hay tối, nói dối hay cùng Lies have short legs

  Đường đi ở miệng He that has a tongue in his head may find his way anywhere

  Sinh sự thì sự sinh Don't trouble trouble until trouble troubles you

  Đừng đùa với lửa Fire is a good servant but a bad master

  Giục tốc bất đạt Haste makes waste.

  Hữu xạ tự nhiên hương Good wine needs no bush.

  Năng nhặt chặt bị A penny saved is a penny earned.

  Nhà hàng săng chết bó chiếu. Doctors make the worst patients.

  Lựa cơm gắp mắm Cut your coat according to your cloth.

  Lợn lành chữa thành lợn què The cure is worse than the disease.

  Lực bất tòng tâm The spirit is willing but the flesh is weak.

  Muốn ăn thì lăn vào bếp First deserve then desire.

  Nước đổ đầu vịt/ Nước đổ lá khoai Like water off a duck's back.

  Ngưu tầm ngưu mã tầm mã A man is known by the company he keeps./

  Likes draws to like / Birds of a feather flock together."

  Ngựa quen đường cũ A leopard cannot change its spots.

  Nhập gia tùy tục. Đáo giang tùy khúc. When in Rome, do as the Romans do

  Nhất nghệ tinh nhất thân vinh A jack of all trades is master of none.

  Nói dối như cuội He's all hat and no cattle.

  Ở hiền gặp lành Kindness begets kindness / One good turn deserves another.

  Phòng bệnh hơn chữa bệnh An ounce of prevention is worth a pound of cure.

  Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. It never rains but it pours.

  Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy A word spoken is past recalling.

  Sinh ư nghệ tử ư nghệ He who lives by the sword shall die by the sword.

  Tai vách mạch rừng Walls have ears

  Thánh nhân đãi kẻ khù khờ God blesses a drunk.

  Thuận mua vừa bán The value of anything is determined by the agreement of only two people.

  Tiên trách kỷ hậu trách nhân ==> Judge not, that ye be not judged. / A fox smells its own lair first./ A fox smells its own stink first.

  Trăm nghe không bằng một thấy. A picture is worth a thousand words.

  Thằng chột làm vua xứ mù In the land of the blind, the one-eyed man is king / A good man in an evil society seems the greatest villain of all.

  Thùng rỗng kêu to Empty barrels make the most sound./ Empty vessels make the most noise.

  Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng Bitter pills may have blessed effects.

  Tiền nào của nấy. Của rẻ là của ôi. If you buy cheaply, you pay dearly.

  Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ==> Tùy ngữ cảnh chọn: Different sores must have different salves./Desperate diseases must have desperate cures. / Desperate times call for desparate measures./ Desperate diseases must have desperate remedies.

  Xa thương gần thường (Xa thơm gần thối) Absence makes the heart grow fonder

  Yêu nhau chín bỏ làm mười Love is blind.

  Yêu nhau rào giậu cho kín Good fences make good neighbors.
 5. raitk Member

  Số bài viết: 178
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Hic mình có cả 1 cuốn sách nói về thành ngữ Việt Anh nhưng ko biết sao share ra được. Scan vào máy không biết mất bao lâu nữa...
  Mod cho ý kiến với
 6. pepsi_x Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  hic..sao nhiều vậy nè......đọc xong chắc xỉu wa;;;

  "There is no rose without thorns"
  Thanks 4 sharing
 7. breakmoonight Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  <span style="font-size:14pt;line-height:100%"> spare the rode , spoilt the child </span>

  ko biet cau nay co chinh xac ko vi chi nho lang mang vay do

Chia sẻ trang này