1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Thảo luận Đề thi và giải Nhập môn tin học ngày 16/12/2010!!!!

Thảo luận trong 'Thảo luận đề thi' bắt đầu bởi huavantuan, 16 Tháng mười hai 2010.

 1. huavantuan New Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [IMG]

  Mới sáng nay làm :-$ mọi người ai chưa thi thì tham khảo nhé !
  mình thi trên giấy

  Và đây là bài giải đã qua kiểm dịch ? hjhj:">
  Câu 1:
  i=5: P x=2 trong P x=2*2+2=6 ngoài P x=5

  y=2 y=6*2+2=14 y=14

  i=4: P x=14 trong P x=14*2+5=33 ngoài P x=71

  y=5 y=33*2+5=71 y=14

  Câu 2:

  Dim i As Integer, A(5) As Integer, dem As Integer, j As Integer

  Private Sub cmddemCP_Click()
  Dim dem As Integer
  dem = 0
  For i = 0 To 5
  For j = 1 To Val(txtA(i))
  If j * j = Val(txtA(i)) Then dem = dem + 1
  Next j
  Next i
  MsgBox "So phan tu la chinh phuong la: " & dem
  End Sub

  Private Sub cmdIndao_Click()
  For i = 0 To 5
  A(i) = Val(txtA(i))
  Next
  For i = 0 To 5
  txtA(i) = A(5 - i)
  Next
  End Sub


  Private Sub cmdSX_Click()
  Dim tg As Integer
  For i = 0 To 5
  A(i) = Val(txtA(i))
  Next
  For i = 0 To 4
  For j = i + 1 To 5
  If A(i) < A(j) Then
  tg = A(i)
  A(i) = A(j)
  A(j) = tg
  End If
  Next j
  Next i

  For i = 0 To 5
  txtA(i) = A(i)
  Next
  End Sub

  //------------------------------------------------

  Câu 3

  Private Sub Cmddem_Click()

  Dim dem As Integer, st As String,i as Integer
  dem = 0
  For i = 1 To Len(txtcau)
  If IsNumeric(Mid(txtcau, i, 1)) Then dem = dem + 1: st = st & Mid(txtcau, i, 1)
  Next
  MsgBox "So ky tu la so la: " & dem & vbCrLf & "Day so do la: " & st
  End Sub

  Private Sub Cmdtim_Click()
  Dim i As Integer, vt As Integer, sf As String, sr As String
  sf = InputBox ("Nhap noi dung can tim: ")
  vt = InStr(1, txtcau, sf, 1)
  If vt = 0 Then
  MsgBox "Khong tim thay tu ban tim"
  Else
  sr = InputBox ("Nhap noi dung can thay the: ")
  txtcau = Replace(txtcau, sf, sr, 1)
  End If
  End Sub


  Cám ơn các bạn !:X:X:X
 2. vanbinh_21 <marquee><b><i>--- waiting for you... mãi chờ em..

  Số bài viết: 2,077
  Đã được thích: 52
  Điểm thành tích: 48
  mình nghĩ bạn thiếu.
  câu 2, ở yêu cầu thứ 2: khi click chuột vào nút lệnh CmdSX thì kiểm tra xem dãy số trên mảng Textbox đã được sắp xếp giảm dần hay chưa, nếu chưa thì hãy sắp xếp lại dãy số giảm dần.

  bạn làm đoạn code
  thì mới sắp xếp thôi, còn yêu cầu kiễm tra nữa.
 3. huavantuan New Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Do mình nghĩ thầy cho vậy chứ kiểm tra và sau đó sắp xếp có 2 bước để làm bài toán ngắn hơn thì mình làm một bước không biết ý thầy sẽ thế nào
  nếu có thêm bước kiểm tra thi thấy hay hơn thật nhỉ:

  Các bạn tham khảo đoạn code này thử nha:


  Private Sub cmdSX_Click()
  Dim tg As Integer, dem As Integer
  For i = 0 To 5
  A(i) = Val(txtA(i))
  Next
  For i = 0 To 4
  If A(i) < A(i + 1) Then dem = dem + 1
  Next
  If dem <> 0 Then
  MsgBox "Chuoi da cho chua duoc sap xep giam !"
  For i = 0 To 4
  For j = i + 1 To 5
  If A(i) < A(j) Then
  tg = A(i)
  A(i) = A(j)
  A(j) = tg
  End If
  Next j
  Next i
  Else
  MsgBox "Chuoi da cho da duoc sap xep giam !"
  End If
  For i = 0 To 5
  txtA(i) = A(i)
  Next
  End Sub
  8-> ai có cách nào giải hay hơn thì post lên cho mọi người tham khảo nha ? Cảm ơn trước luôn !
 4. so61pi New Member

  Số bài viết: 27
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Tuấn xem lại 2 chỗ đó nhá, biến i chưa khai báo :-/.
 5. huavantuan New Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 6. minhdutalk New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 7. Nguyenpc New Member

  Số bài viết: 14
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 8. thien_spkt New Member

  Số bài viết: 18
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 9. huavantuan New Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 10. trung_spkt New Member

  Số bài viết: 8
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 11. bad_sky26 Member

  Số bài viết: 50
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  giải thích giùm mình chổ này cái.sao P x=14 vậy, mà ngoài P x=71
 12. huavantuan New Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  bạn đọc kỹ đề đi
  gán giá trị biến y vào x và gán giá trị biến x vào y vậy P ban đầu có giá trị là P: x=14,y=5
  trong P : x=2*x+y = 14*2+5=33 , y=y+2*x=2*33+5=71
  ngoài P: x=71,y=5 (vì biến x khai báo là ByVal nên trả về giá trị cho biến truyền vào còn không khai báo thì hiểu là khai báo ByRef nên không trả về giá trị mà biến truyền vào)
  Thầy cho biến x,y và P(x,y) làm cho mình dễ nhầm lẫn nên cần phải nắm chắc mới làm được kẻo nhầm:D
 13. nguyentung0613 New Member

  Số bài viết: 40
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 14. vuvipspkt09 New Member

  Số bài viết: 14
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 15. pulsar8x New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 16. nguoiquaduong New Member

  Số bài viết: 26
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 17. thaiphonght Member

  Số bài viết: 30
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 18. akatsuki2406 Member

  Số bài viết: 333
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 16
 19. bibilove92 New Member

  Số bài viết: 17
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 20. trungkala New Member

  Số bài viết: 31
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ai có bài giải VS HK rồi share với,mã 1081020 đó,kỳ này kỳ cuối kéo dài rui mà còn phải thi VS,rớt nữa ra đảo chắc,ai học thầy Long rùi nhắm mình xi xỏ đc gì ko chỉ với.
 21. innocence91 Member

  Số bài viết: 404
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  Theo lịch đào tạo môn này mã 1081020 Nhập môn tin học sao đăng ký ko thấy Chỉ có 1081021 ( Lập trình visual basic) . ae giải thích giúp gấp với .
 22. huavantuan New Member

  Số bài viết: 150
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Học lập trình không khó ! cái khó là chịu khó ngồi viết mã ! muốn qua môn này cũng không khó ! mấy bài tập ỗng cho về giải hiểu từng dòng lệnh mà mình viết + chú thích của dòng lệnh nữa, mai mốt đọc lại còn dễ hiểu !
 23. eagle New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này