1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

tổng hợp các bước ren tiêu chuẩn

Thảo luận trong 'Ebook Cơ Khí chế tạo máy' bắt đầu bởi thuong84, 9 Tháng bảy 2012.

 1. thuong84 New Member

  Số bài viết: 52
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  ISO Metric Fine Thread DIN 13
  [TABLE="width: 498, align: center"]
  [TR]
  [TD]Nominal Diameter
  M x mm
  [/TD]
  [TD]Tapping Drill Size
  mm
  [/TD]
  [TD]Nominal Diameter
  M x mm
  [/TD]
  [TD]Tapping Drill Size
  mm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2,00 x 0,25
  [/TD]
  [TD]1,75
  [/TD]
  [TD]22,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]20,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2,20 x 0,25
  [/TD]
  [TD]1,95
  [/TD]
  [TD]24,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]23,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2,30 x 0,25
  [/TD]
  [TD]2,05
  [/TD]
  [TD]24,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]22,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2,50 x 0,35
  [/TD]
  [TD]2,15
  [/TD]
  [TD]24,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]22,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2,60 x 0,35
  [/TD]
  [TD]2,20
  [/TD]
  [TD]25,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]24,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3,00 x 0,35
  [/TD]
  [TD]2,65
  [/TD]
  [TD]25,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]23,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3,50 x 0,35
  [/TD]
  [TD]3,15
  [/TD]
  [TD]26,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]24,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4,00 x 0,35
  [/TD]
  [TD]3,65
  [/TD]
  [TD]27,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]25,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4,00 x 0,50
  [/TD]
  [TD]3,50
  [/TD]
  [TD]27,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]25,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5,00 x 0,50
  [/TD]
  [TD]4,50
  [/TD]
  [TD]28,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]26,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6,00 x 0,50
  [/TD]
  [TD]5,50
  [/TD]
  [TD]28,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]26,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6,00 x 0,75
  [/TD]
  [TD]5,20
  [/TD]
  [TD]30,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]29,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7,00 x 0,75
  [/TD]
  [TD]6,20
  [/TD]
  [TD]30,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]28,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8,00 x 0,50
  [/TD]
  [TD]7,50
  [/TD]
  [TD]30,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]28,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8,00 x 0,75
  [/TD]
  [TD]7,20
  [/TD]
  [TD]32,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]30,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]7,00
  [/TD]
  [TD]33,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]31,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9,00 x 0,75
  [/TD]
  [TD]8,20
  [/TD]
  [TD]33,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]31,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]8,00
  [/TD]
  [TD]34,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]32,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10,00 x 0,50
  [/TD]
  [TD]9,50
  [/TD]
  [TD]35,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]33,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10,00 x 0,75
  [/TD]
  [TD]9,20
  [/TD]
  [TD]36,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]34,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]9,00
  [/TD]
  [TD]36,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]34,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10,00 x 1,25
  [/TD]
  [TD]8,80
  [/TD]
  [TD]36,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]33,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]10,00
  [/TD]
  [TD]38,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]36,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12,00 x 0,75
  [/TD]
  [TD]11,20
  [/TD]
  [TD]39,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]37,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]11,00
  [/TD]
  [TD]39,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]37,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12,00 x 1,25
  [/TD]
  [TD]10,80
  [/TD]
  [TD]39,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]36,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]10,50
  [/TD]
  [TD]40,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]38,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]12,00
  [/TD]
  [TD]40,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]38,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]14,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]13,00
  [/TD]
  [TD]40,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]37,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]14,00 x 1,25
  [/TD]
  [TD]12,80
  [/TD]
  [TD]42,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]40,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]14,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]12,50
  [/TD]
  [TD]42,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]40,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]14,00
  [/TD]
  [TD]42,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]39,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]13,50
  [/TD]
  [TD]45,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]43,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]16,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]15,00
  [/TD]
  [TD]45,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]43,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]16,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]14,50
  [/TD]
  [TD]45,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]42,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]18,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]17,00
  [/TD]
  [TD]48,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]46,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]18,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]16,50
  [/TD]
  [TD]48,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]46,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]18,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]16,00
  [/TD]
  [TD]48,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]45,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]20,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]19,00
  [/TD]
  [TD]50,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]48,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]20,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]18,50
  [/TD]
  [TD]50,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]48,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]20,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]18,00
  [/TD]
  [TD]50,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]47,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]22,00 x 1,00
  [/TD]
  [TD]21,00
  [/TD]
  [TD]52,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]50,50
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]22,00 x 1,50
  [/TD]
  [TD]20,50
  [/TD]
  [TD]52,00 x 2,00
  [/TD]
  [TD]50,00
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]-
  [/TD]
  [TD]-
  [/TD]
  [TD]52,00 x 3,00
  [/TD]
  [TD]49,00
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [h=2]UNC Thread ANSI B1.1[/h][h=5]UNC - Unified Coarse Thread. The old definition NC is comparable with the metric thread. The new term UNC is comparable with the ISO metric thread. NC and UNC threads are interchangeable, in an analogous manner like the metric and the ISO metric thread.[/h][TABLE="width: 498, align: center"]
  [TR]
  [TD]Nominal
  Diameter
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  Inch
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  mm
  [/TD]
  [TD]Tapping
  Drill Size
  mm
  [/TD]
  [TD]TPI
  [/TD]
  [TD]Pitch
  mm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#1 - 64 UNC
  [/TD]
  [TD]0,073
  [/TD]
  [TD]1,854
  [/TD]
  [TD]1,50
  [/TD]
  [TD]64
  [/TD]
  [TD]0,397
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#2 - 56 UNC
  [/TD]
  [TD]0,086
  [/TD]
  [TD]2,184
  [/TD]
  [TD]1,78
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]0,453
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#3 - 48 UNC
  [/TD]
  [TD]0,099
  [/TD]
  [TD]2,515
  [/TD]
  [TD]2,05
  [/TD]
  [TD]48
  [/TD]
  [TD]0,529
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#4 - 40 UNC
  [/TD]
  [TD]0,112
  [/TD]
  [TD]2,845
  [/TD]
  [TD]2,27
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#5 - 40 UNC
  [/TD]
  [TD]0,125
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [TD]2,59
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#6 - 32 UNC
  [/TD]
  [TD]0,138
  [/TD]
  [TD]3,505
  [/TD]
  [TD]2,77
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#8 - 32 UNC
  [/TD]
  [TD]0,164
  [/TD]
  [TD]4,166
  [/TD]
  [TD]3,42
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#10 - 24 UNC
  [/TD]
  [TD]0,190
  [/TD]
  [TD]4,826
  [/TD]
  [TD]3,82
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#12 - 24 UNC
  [/TD]
  [TD]0,216
  [/TD]
  [TD]5,486
  [/TD]
  [TD]4,47
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 20 UNC
  [/TD]
  [TD]0,250
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,11
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 18 UNC
  [/TD]
  [TD]0,313
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]6,55
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 16 UNC
  [/TD]
  [TD]0,375
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]7,95
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/16" - 14 UNC
  [/TD]
  [TD]0,438
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]9,30
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 13 UNC
  [/TD]
  [TD]0,500
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]10,73
  [/TD]
  [TD]13
  [/TD]
  [TD]1,954
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 12 UNC
  [/TD]
  [TD]0,563
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]12,15
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 11 UNC
  [/TD]
  [TD]0,625
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]13,53
  [/TD]
  [TD]11
  [/TD]
  [TD]2,309
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 10 UNC
  [/TD]
  [TD]0,750
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]16,46
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 9 UNC
  [/TD]
  [TD]0,875
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]19,34
  [/TD]
  [TD]9
  [/TD]
  [TD]2,822
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 8 UNC
  [/TD]
  [TD]1,000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]22,15
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 7 UNC
  [/TD]
  [TD]1,125
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]24,87
  [/TD]
  [TD]7
  [/TD]
  [TD]3,628
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 7 UNC
  [/TD]
  [TD]1,250
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]28,85
  [/TD]
  [TD]7
  [/TD]
  [TD]3,628
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 6 UNC
  [/TD]
  [TD]1,375
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]30,60
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 6 UNC
  [/TD]
  [TD]1,500
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]33,70
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 5 UNC
  [/TD]
  [TD]1,750
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]39,26
  [/TD]
  [TD]5
  [/TD]
  [TD]5,080
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 4 1/2 UNC
  [/TD]
  [TD]2,000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]45,03
  [/TD]
  [TD]4,5
  [/TD]
  [TD]5,644
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 4 1/2 UNC
  [/TD]
  [TD]2,250
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]51,38
  [/TD]
  [TD]4,5
  [/TD]
  [TD]5,644
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 4 UNC
  [/TD]
  [TD]2,500
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]57,00
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 4 UNC
  [/TD]
  [TD]2,750
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]63,36
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 4 UNC
  [/TD]
  [TD]3,000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]69,71
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 4 UNC
  [/TD]
  [TD]3,250
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]76,06
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 4 UNC
  [/TD]
  [TD]3,500
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]82,41
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 4 UNC
  [/TD]
  [TD]3,750
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]88,76
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4" - 4 UNC
  [/TD]
  [TD]4,000
  [/TD]
  [TD]101,600
  [/TD]
  [TD]95,11
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h][h=2]UNF Thread ANSI B1.1[/h][h=5]UNF - Unified National Fine Thread. Similar to UNC. UNC and UNF threads are the choices for the customary screws and nuts.[/h][TABLE="width: 498, align: center"]
  [TR]
  [TD]Nominal
  Diameter
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  Inch
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  mm
  [/TD]
  [TD]Tapping
  Drill Size
  mm
  [/TD]
  [TD]TPI
  [/TD]
  [TD]Pitch
  mm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#0 - 80 UNF
  [/TD]
  [TD]0,060
  [/TD]
  [TD]1,524
  [/TD]
  [TD]1,25
  [/TD]
  [TD]80
  [/TD]
  [TD]0,317
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#1 - 72 UNF
  [/TD]
  [TD]0,073
  [/TD]
  [TD]1,854
  [/TD]
  [TD]1,55
  [/TD]
  [TD]72
  [/TD]
  [TD]0,353
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#2 - 64 UNF
  [/TD]
  [TD]0,086
  [/TD]
  [TD]2,184
  [/TD]
  [TD]1,90
  [/TD]
  [TD]64
  [/TD]
  [TD]0,397
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#3 - 56 UNF
  [/TD]
  [TD]0,099
  [/TD]
  [TD]2,515
  [/TD]
  [TD]2,15
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]0,453
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#4 - 48 UNF
  [/TD]
  [TD]0,112
  [/TD]
  [TD]2,845
  [/TD]
  [TD]2,40
  [/TD]
  [TD]48
  [/TD]
  [TD]0,529
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#5 - 44 UNF
  [/TD]
  [TD]0,125
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [TD]2,70
  [/TD]
  [TD]44
  [/TD]
  [TD]0,577
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#6 - 40 UNF
  [/TD]
  [TD]0,138
  [/TD]
  [TD]3,505
  [/TD]
  [TD]2,95
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#8 - 36 UNF
  [/TD]
  [TD]0,164
  [/TD]
  [TD]4,166
  [/TD]
  [TD]3,50
  [/TD]
  [TD]36
  [/TD]
  [TD]0,705
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#10 - 32 UNF
  [/TD]
  [TD]0,190
  [/TD]
  [TD]4,826
  [/TD]
  [TD]4,10
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]#12 - 28 UNF
  [/TD]
  [TD]0,216
  [/TD]
  [TD]5,486
  [/TD]
  [TD]4,70
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 28 UNF
  [/TD]
  [TD]0,250
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,50
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 24 UNF
  [/TD]
  [TD]0,313
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]6,90
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 24 UNF
  [/TD]
  [TD]0,375
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]8,50
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/16" - 20 UNF
  [/TD]
  [TD]0,438
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]9,90
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 20 UNF
  [/TD]
  [TD]0,500
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]11,50
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 18 UNF
  [/TD]
  [TD]0,563
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]12,90
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 18 UNF
  [/TD]
  [TD]0,625
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]14,50
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 16 UNF
  [/TD]
  [TD]0,750
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]17,50
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 14 UNF
  [/TD]
  [TD]0,875
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]20,40
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 12 UNF
  [/TD]
  [TD]1,000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]23,25
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 12 UNF
  [/TD]
  [TD]1,125
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]26,50
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 12 UNF
  [/TD]
  [TD]1,250
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]29,50
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 12 UNF
  [/TD]
  [TD]1,375
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]32,75
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 12 UNF
  [/TD]
  [TD]1,500
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]36,00
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [h=2]UNR Thread ASME B1.1-2003[/h][h=5]UNR - Unified Thread Series with external thread controlled root radius.[/h][TABLE="width: 498, align: center"]
  [TR]
  [TD]Nominal
  Diameter
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  Inch
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  mm
  [/TD]
  [TD]Tapping
  Drill Size
  mm
  [/TD]
  [TD]TPI
  [/TD]
  [TD]Pitch
  mm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]0,3125
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]6,700
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,3125
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]7,100
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]0,3750
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]8,300
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,3750
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]8,700
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,4375
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]9,580
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/16" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,4375
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]10,400
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,5000
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]11,200
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,5000
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]12,000
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,5625
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]12,800
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]0,5625
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]13,050
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,5625
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]13,490
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,5625
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]13,600
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6250
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]13,890
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6250
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]14,400
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6250
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]14,680
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6250
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]15,000
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6250
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]15,200
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6875
  [/TD]
  [TD]17,462
  [/TD]
  [TD]15,400
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6875
  [/TD]
  [TD]17,462
  [/TD]
  [TD]16,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6875
  [/TD]
  [TD]17,462
  [/TD]
  [TD]16,250
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6875
  [/TD]
  [TD]17,462
  [/TD]
  [TD]16,600
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11/16" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,6875
  [/TD]
  [TD]17,462
  [/TD]
  [TD]16,700
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]0,7500
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]17,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,7500
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]18,200
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,7500
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]18,300
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]0,0511
  [/TD]
  [TD]20,637
  [/TD]
  [TD]18,600
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,0511
  [/TD]
  [TD]20,637
  [/TD]
  [TD]19,100
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,0511
  [/TD]
  [TD]20,637
  [/TD]
  [TD]19,800
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13/16" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,0511
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]19,900
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]20,200
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]20,750
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]21,400
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]21,500
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]0,9375
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]21,750
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]0,9375
  [/TD]
  [TD]23,813
  [/TD]
  [TD]22,300
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]0,9375
  [/TD]
  [TD]23,813
  [/TD]
  [TD]23,000
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15/16" - 32 UNS
  [/TD]
  [TD]0,9375
  [/TD]
  [TD]23,813
  [/TD]
  [TD]23,250
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]24,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]24,600
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 32 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]24,750
  [/TD]
  [TD]32
  [/TD]
  [TD]0,794
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0625
  [/TD]
  [TD]26,987
  [/TD]
  [TD]24,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0625
  [/TD]
  [TD]26,987
  [/TD]
  [TD]25,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0625
  [/TD]
  [TD]26,987
  [/TD]
  [TD]25,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0625
  [/TD]
  [TD]26,987
  [/TD]
  [TD]25,750
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,0625
  [/TD]
  [TD]26,987
  [/TD]
  [TD]26,250
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1250
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]25,500
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1250
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]27,250
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1250
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]27,500
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1250
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]27,750
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1875
  [/TD]
  [TD]30,162
  [/TD]
  [TD]27,250
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1875
  [/TD]
  [TD]30,162
  [/TD]
  [TD]28,250
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1875
  [/TD]
  [TD]30,162
  [/TD]
  [TD]28,750
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1875
  [/TD]
  [TD]30,162
  [/TD]
  [TD]29,000
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,1875
  [/TD]
  [TD]30,162
  [/TD]
  [TD]29,500
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,2500
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]28,750
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,2500
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]30,250
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,2500
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]30,750
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,2500
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]31,000
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3125
  [/TD]
  [TD]33,337
  [/TD]
  [TD]30,250
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3125
  [/TD]
  [TD]33,337
  [/TD]
  [TD]31,500
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3125
  [/TD]
  [TD]33,337
  [/TD]
  [TD]32,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6250
  [/TD]
  [TD]33,337
  [/TD]
  [TD]30,250
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3125
  [/TD]
  [TD]33,337
  [/TD]
  [TD]42,500
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3750
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]32,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3750
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]33,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3750
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]34,000
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,3750
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]34,500
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/16" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,4375
  [/TD]
  [TD]36,512
  [/TD]
  [TD]32,500
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,4375
  [/TD]
  [TD]36,512
  [/TD]
  [TD]33,500
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,4375
  [/TD]
  [TD]36,512
  [/TD]
  [TD]34,500
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,4375
  [/TD]
  [TD]36,512
  [/TD]
  [TD]36,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,4375
  [/TD]
  [TD]36,512
  [/TD]
  [TD]35,500
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/16" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,4375
  [/TD]
  [TD]36,512
  [/TD]
  [TD]35,750
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5000
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]35,250
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5000
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]36,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5000
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]36,900
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 28 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5000
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]37,310
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 9/16" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5625
  [/TD]
  [TD]39,688
  [/TD]
  [TD]35,720
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 9/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5625
  [/TD]
  [TD]39,688
  [/TD]
  [TD]36,910
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 9/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5625
  [/TD]
  [TD]39,688
  [/TD]
  [TD]37,710
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 9/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5625
  [/TD]
  [TD]39,688
  [/TD]
  [TD]38,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 9/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,5625
  [/TD]
  [TD]39,688
  [/TD]
  [TD]38,500
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6200
  [/TD]
  [TD]41,148
  [/TD]
  [TD]37,310
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6200
  [/TD]
  [TD]41,148
  [/TD]
  [TD]38,500
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6200
  [/TD]
  [TD]41,148
  [/TD]
  [TD]39,300
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6200
  [/TD]
  [TD]41,148
  [/TD]
  [TD]40,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6200
  [/TD]
  [TD]41,148
  [/TD]
  [TD]40,100
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 11/16" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6875
  [/TD]
  [TD]42,862
  [/TD]
  [TD]38,900
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 11/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6875
  [/TD]
  [TD]42,862
  [/TD]
  [TD]40,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 11/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6875
  [/TD]
  [TD]42,862
  [/TD]
  [TD]40,900
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 11/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6875
  [/TD]
  [TD]42,862
  [/TD]
  [TD]41,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 11/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,6875
  [/TD]
  [TD]42,862
  [/TD]
  [TD]41,700
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]40,500
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]41,500
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]42,470
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]43,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]43,260
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 13/16" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8125
  [/TD]
  [TD]46,037
  [/TD]
  [TD]42,000
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 13/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8125
  [/TD]
  [TD]46,037
  [/TD]
  [TD]43,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 13/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8125
  [/TD]
  [TD]46,037
  [/TD]
  [TD]44,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 13/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8125
  [/TD]
  [TD]46,037
  [/TD]
  [TD]44,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 13/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8125
  [/TD]
  [TD]46,037
  [/TD]
  [TD]44,850
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]43,500
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]44,850
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]45,650
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]46,100
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]46,430
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 15/16" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]1,9375
  [/TD]
  [TD]49,212
  [/TD]
  [TD]45,250
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 15/16" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]1,9375
  [/TD]
  [TD]49,212
  [/TD]
  [TD]46,430
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 15/16" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]1,9375
  [/TD]
  [TD]49,212
  [/TD]
  [TD]47,250
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 15/16" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]1,9375
  [/TD]
  [TD]49,212
  [/TD]
  [TD]48,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 15/16" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]1,9375
  [/TD]
  [TD]49,212
  [/TD]
  [TD]48,000
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]46,850
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]48,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]48,820
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]49,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]49,610
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,1250
  [/TD]
  [TD]53,975
  [/TD]
  [TD]50,000
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,1250
  [/TD]
  [TD]53,975
  [/TD]
  [TD]51,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,1250
  [/TD]
  [TD]53,975
  [/TD]
  [TD]52,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,1250
  [/TD]
  [TD]53,975
  [/TD]
  [TD]52,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,1250
  [/TD]
  [TD]53,975
  [/TD]
  [TD]52,780
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]53,200
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]54,370
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]55,200
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]55,950
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]55,950
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,3750
  [/TD]
  [TD]60,325
  [/TD]
  [TD]56,350
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,3750
  [/TD]
  [TD]60,325
  [/TD]
  [TD]57,500
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,3750
  [/TD]
  [TD]60,325
  [/TD]
  [TD]58,340
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,3750
  [/TD]
  [TD]60,325
  [/TD]
  [TD]59,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,3750
  [/TD]
  [TD]60,325
  [/TD]
  [TD]59,150
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]59,500
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]60,500
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]61,500
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]62,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]62,310
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 5/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,6250
  [/TD]
  [TD]66,675
  [/TD]
  [TD]62,710
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 5/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,6250
  [/TD]
  [TD]66,675
  [/TD]
  [TD]63,900
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 5/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,6250
  [/TD]
  [TD]66,675
  [/TD]
  [TD]64,700
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 5/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,6250
  [/TD]
  [TD]66,675
  [/TD]
  [TD]65,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 5/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,6250
  [/TD]
  [TD]66,675
  [/TD]
  [TD]65,500
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]65,900
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]67,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]67,900
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]68,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]68,650
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 7/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]2,8750
  [/TD]
  [TD]73,025
  [/TD]
  [TD]69,000
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 7/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]2,8750
  [/TD]
  [TD]73,025
  [/TD]
  [TD]70,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 7/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]2,8750
  [/TD]
  [TD]73,025
  [/TD]
  [TD]71,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 7/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]2,8750
  [/TD]
  [TD]73,025
  [/TD]
  [TD]71,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 7/8" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]2,8750
  [/TD]
  [TD]73,025
  [/TD]
  [TD]71,850
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]72,250
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]73,420
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]74,200
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]74,650
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 20 UNR
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]75,000
  [/TD]
  [TD]20
  [/TD]
  [TD]1,270
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]3,1250
  [/TD]
  [TD]79,375
  [/TD]
  [TD]75,400
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,1250
  [/TD]
  [TD]79,375
  [/TD]
  [TD]76,300
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,1250
  [/TD]
  [TD]79,375
  [/TD]
  [TD]77,350
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,1250
  [/TD]
  [TD]79,375
  [/TD]
  [TD]77,850
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]78,500
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]79,500
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]80,500
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]81,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]3,3750
  [/TD]
  [TD]85,725
  [/TD]
  [TD]81,750
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,3750
  [/TD]
  [TD]85,725
  [/TD]
  [TD]82,750
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,3750
  [/TD]
  [TD]85,725
  [/TD]
  [TD]83,750
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,3750
  [/TD]
  [TD]85,725
  [/TD]
  [TD]84,250
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]3,5000
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]84,000
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,5000
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]85,900
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,5000
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]86,850
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,5000
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]87,400
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 5/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]6,0000
  [/TD]
  [TD]92,075
  [/TD]
  [TD]88,100
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 5/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,6250
  [/TD]
  [TD]92,075
  [/TD]
  [TD]89,000
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 5/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,6250
  [/TD]
  [TD]92,075
  [/TD]
  [TD]90,100
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 5/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,6250
  [/TD]
  [TD]92,075
  [/TD]
  [TD]90,600
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]3,7500
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]91,200
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,7500
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]92,200
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,7500
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]93,250
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,7500
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]93,750
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 7/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]3,8750
  [/TD]
  [TD]98,425
  [/TD]
  [TD]94,500
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 7/8" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]3,8750
  [/TD]
  [TD]98,425
  [/TD]
  [TD]95,400
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 7/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]3,8750
  [/TD]
  [TD]98,425
  [/TD]
  [TD]96,400
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 7/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]3,8750
  [/TD]
  [TD]98,425
  [/TD]
  [TD]96,900
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,0000
  [/TD]
  [TD]101,600
  [/TD]
  [TD]97,600
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4" - 8 UNR
  [/TD]
  [TD]4,0000
  [/TD]
  [TD]101,600
  [/TD]
  [TD]98,600
  [/TD]
  [TD]8
  [/TD]
  [TD]3,175
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,0000
  [/TD]
  [TD]101,600
  [/TD]
  [TD]99,600
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,0000
  [/TD]
  [TD]101,600
  [/TD]
  [TD]100,100
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,1250
  [/TD]
  [TD]104,775
  [/TD]
  [TD]100,750
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,1250
  [/TD]
  [TD]104,775
  [/TD]
  [TD]102,750
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,1250
  [/TD]
  [TD]104,775
  [/TD]
  [TD]103,250
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/4" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]4,2500
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]101,900
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,2500
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]103,900
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,2500
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]106,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,2500
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]106,450
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,3750
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]107,000
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,3750
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]109,100
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,3750
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]109,600
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/2" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]4,5000
  [/TD]
  [TD]114,300
  [/TD]
  [TD]108,300
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/2" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,5000
  [/TD]
  [TD]114,300
  [/TD]
  [TD]110,200
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/2" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,5000
  [/TD]
  [TD]114,300
  [/TD]
  [TD]112,300
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/2" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,5000
  [/TD]
  [TD]114,300
  [/TD]
  [TD]112,800
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 5/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,6250
  [/TD]
  [TD]117,475
  [/TD]
  [TD]113,500
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 5/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,6250
  [/TD]
  [TD]117,475
  [/TD]
  [TD]115,500
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 5/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,6250
  [/TD]
  [TD]117,475
  [/TD]
  [TD]116,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/4" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]4,7500
  [/TD]
  [TD]120,650
  [/TD]
  [TD]114,750
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/4" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,7500
  [/TD]
  [TD]120,650
  [/TD]
  [TD]116,600
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,7500
  [/TD]
  [TD]120,650
  [/TD]
  [TD]118,600
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,7500
  [/TD]
  [TD]120,650
  [/TD]
  [TD]119,150
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 7/8" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]4,8750
  [/TD]
  [TD]123,825
  [/TD]
  [TD]119,800
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 7/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]4,8750
  [/TD]
  [TD]123,825
  [/TD]
  [TD]121,800
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 7/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]4,8750
  [/TD]
  [TD]123,825
  [/TD]
  [TD]122,350
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]6,0000
  [/TD]
  [TD]127,000
  [/TD]
  [TD]121,00
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5" - 6 UNR
  [/TD]
  [TD]5,0000
  [/TD]
  [TD]127,000
  [/TD]
  [TD]123,000
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]4,233
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,0000
  [/TD]
  [TD]127,000
  [/TD]
  [TD]125,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,0000
  [/TD]
  [TD]127,000
  [/TD]
  [TD]125,500
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,1250
  [/TD]
  [TD]130,175
  [/TD]
  [TD]128,200
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,1250
  [/TD]
  [TD]130,175
  [/TD]
  [TD]128,700
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/4" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]5,1250
  [/TD]
  [TD]133,350
  [/TD]
  [TD]127,300
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,2500
  [/TD]
  [TD]133,350
  [/TD]
  [TD]131,350
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,2500
  [/TD]
  [TD]133,350
  [/TD]
  [TD]131,850
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 3/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,3750
  [/TD]
  [TD]136,525
  [/TD]
  [TD]134,500
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 3/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,3750
  [/TD]
  [TD]136,525
  [/TD]
  [TD]135,000
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/2" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]5,5000
  [/TD]
  [TD]139,700
  [/TD]
  [TD]133,750
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/2" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,5000
  [/TD]
  [TD]139,700
  [/TD]
  [TD]137,700
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/2" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,5000
  [/TD]
  [TD]139,700
  [/TD]
  [TD]138,200
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 5/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,6250
  [/TD]
  [TD]142,875
  [/TD]
  [TD]140,850
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 5/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,6250
  [/TD]
  [TD]142,875
  [/TD]
  [TD]141,350
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 3/4" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]5,7500
  [/TD]
  [TD]146,050
  [/TD]
  [TD]140,00
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 3/4" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,7500
  [/TD]
  [TD]146,050
  [/TD]
  [TD]144,000
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 3/4" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,7500
  [/TD]
  [TD]146,050
  [/TD]
  [TD]144,550
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 7/8" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]5,8750
  [/TD]
  [TD]149,225
  [/TD]
  [TD]147,200
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 7/8" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]5,8750
  [/TD]
  [TD]149,225
  [/TD]
  [TD]147,700
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6" - 4 UNR
  [/TD]
  [TD]6,0000
  [/TD]
  [TD]152,400
  [/TD]
  [TD]146,300
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6" - 12 UNR
  [/TD]
  [TD]6,0000
  [/TD]
  [TD]152,400
  [/TD]
  [TD]150,400
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6" - 16 UNR
  [/TD]
  [TD]6,0000
  [/TD]
  [TD]152,400
  [/TD]
  [TD]150,900
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,58
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [h=2]UNS Thread ASME B1.1-2003[/h][h=5]UNS - Unified Special Thread Series, which is used for special purposes.[/h][TABLE="width: 498, align: center"]
  [TR]
  [TD]Nominal
  Diameter
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  Inch
  [/TD]
  [TD]Major
  Diameter
  mm
  [/TD]
  [TD]Tapping
  Drill Size
  mm
  [/TD]
  [TD]TPI
  [/TD]
  [TD]Pitch
  mm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10 - 28 UNS
  [/TD]
  [TD]0,1900
  [/TD]
  [TD]4,826
  [/TD]
  [TD]3,95
  [/TD]
  [TD]28
  [/TD]
  [TD]0,907
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10 - 36 UNS
  [/TD]
  [TD]0,1900
  [/TD]
  [TD]4,826
  [/TD]
  [TD]4,15
  [/TD]
  [TD]36
  [/TD]
  [TD]0,706
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10 - 40 UNS
  [/TD]
  [TD]0,1900
  [/TD]
  [TD]4,826
  [/TD]
  [TD]4,20
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10 - 48 UNS
  [/TD]
  [TD]0,1900
  [/TD]
  [TD]4,826
  [/TD]
  [TD]4,35
  [/TD]
  [TD]48
  [/TD]
  [TD]0,529
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10 - 56 UNS
  [/TD]
  [TD]0,1900
  [/TD]
  [TD]4,826
  [/TD]
  [TD]4,39
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]0,454
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12 - 36 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2160
  [/TD]
  [TD]5,486
  [/TD]
  [TD]4,80
  [/TD]
  [TD]36
  [/TD]
  [TD]0,706
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12 - 40 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2160
  [/TD]
  [TD]5,486
  [/TD]
  [TD]4,90
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12 - 48 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2160
  [/TD]
  [TD]5,486
  [/TD]
  [TD]4,98
  [/TD]
  [TD]48
  [/TD]
  [TD]0,529
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12 - 56 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2160
  [/TD]
  [TD]5,486
  [/TD]
  [TD]5,05
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]0,454
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2500
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,35
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2500
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,45
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 36 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2500
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,70
  [/TD]
  [TD]36
  [/TD]
  [TD]0,706
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 40 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2500
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,75
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 48 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2500
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,85
  [/TD]
  [TD]48
  [/TD]
  [TD]0,529
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/4" - 56 UNS
  [/TD]
  [TD]0,2500
  [/TD]
  [TD]6,350
  [/TD]
  [TD]5,95
  [/TD]
  [TD]56
  [/TD]
  [TD]0,454
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3125
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]7,10
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 36 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3125
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]7,25
  [/TD]
  [TD]36
  [/TD]
  [TD]0,706
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 40 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3125
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]7,40
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/16" - 48 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3125
  [/TD]
  [TD]7,938
  [/TD]
  [TD]7,50
  [/TD]
  [TD]48
  [/TD]
  [TD]0,529
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3750
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]8,20
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3750
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]8,70
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 36 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3750
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]8,90
  [/TD]
  [TD]36
  [/TD]
  [TD]0,706
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/8" - 40 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3750
  [/TD]
  [TD]9,525
  [/TD]
  [TD]9,00
  [/TD]
  [TD]40
  [/TD]
  [TD]0,635
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]0,390" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,3900
  [/TD]
  [TD]9,906
  [/TD]
  [TD]9,00
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/16" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]0,4375
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]9,75
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/16" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]0,4375
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]10,10
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/16" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,4375
  [/TD]
  [TD]11,112
  [/TD]
  [TD]10,20
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 12 UNS
  [/TD]
  [TD]0,5000
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]10,75
  [/TD]
  [TD]12
  [/TD]
  [TD]2,117
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]0,5000
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]11,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]0,5000
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]11,40
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]0,5000
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]11,70
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/2" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,5000
  [/TD]
  [TD]12,700
  [/TD]
  [TD]11,85
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]0,5625
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]12,60
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9/16" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,5625
  [/TD]
  [TD]14,288
  [/TD]
  [TD]13,40
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]0,6250
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]14,20
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5/8" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,6250
  [/TD]
  [TD]15,875
  [/TD]
  [TD]15,00
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]0,7500
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]17,40
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]0,7500
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]17,75
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]0,7500
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]18,10
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/4" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,7500
  [/TD]
  [TD]19,050
  [/TD]
  [TD]18,20
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]19,75
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]21,00
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]21,20
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7/8" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]0,8750
  [/TD]
  [TD]22,225
  [/TD]
  [TD]21,40
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]23,00
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]23,75
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]24,25
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]24,50
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1" - 27 UNS
  [/TD]
  [TD]1,0000
  [/TD]
  [TD]25,400
  [/TD]
  [TD]24,50
  [/TD]
  [TD]27
  [/TD]
  [TD]0,941
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,1250
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]26,25
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,1250
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]27,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/8" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]1,1250
  [/TD]
  [TD]28,575
  [/TD]
  [TD]27,75
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,2500
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]29,50
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,2500
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]30,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/4" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]1,2500
  [/TD]
  [TD]31,750
  [/TD]
  [TD]30,75
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,3750
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]32,60
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/8" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,3750
  [/TD]
  [TD]34,925
  [/TD]
  [TD]33,30
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,5000
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]35,70
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,5000
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]36,50
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 1/2" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]1,5000
  [/TD]
  [TD]38,100
  [/TD]
  [TD]37,30
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,6250
  [/TD]
  [TD]41,275
  [/TD]
  [TD]39,00
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,6250
  [/TD]
  [TD]41,275
  [/TD]
  [TD]39,50
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 5/8" - 24 UNS
  [/TD]
  [TD]1,6250
  [/TD]
  [TD]41,275
  [/TD]
  [TD]40,35
  [/TD]
  [TD]24
  [/TD]
  [TD]1,058
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]42,00
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]42,85
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 3/4" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]1,7500
  [/TD]
  [TD]44,450
  [/TD]
  [TD]43,25
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]45,30
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]46,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1 7/8" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]1,8750
  [/TD]
  [TD]47,625
  [/TD]
  [TD]46,35
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]48,40
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]49,25
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]2,0000
  [/TD]
  [TD]50,800
  [/TD]
  [TD]49,50
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/16" - 16 UNS
  [/TD]
  [TD]2,0625
  [/TD]
  [TD]52,387
  [/TD]
  [TD]51,00
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/16" - 16 UNS
  [/TD]
  [TD]2,1875
  [/TD]
  [TD]55,563
  [/TD]
  [TD]54,10
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]54,75
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]55,50
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/4" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]2,2500
  [/TD]
  [TD]57,150
  [/TD]
  [TD]55,75
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 5/16" - 16 UNS
  [/TD]
  [TD]2,3125
  [/TD]
  [TD]58,737
  [/TD]
  [TD]57,30
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 7/16" - 16 UNS
  [/TD]
  [TD]2,4375
  [/TD]
  [TD]61,912
  [/TD]
  [TD]60,50
  [/TD]
  [TD]16
  [/TD]
  [TD]1,587
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]61,20
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]61,75
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 1/2" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]2,5000
  [/TD]
  [TD]63,500
  [/TD]
  [TD]62,30
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]67,50
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]68,25
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2 3/4" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]2,7500
  [/TD]
  [TD]69,850
  [/TD]
  [TD]68,50
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]73,80
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]74,50
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]3,0000
  [/TD]
  [TD]76,200
  [/TD]
  [TD]75,00
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]80,25
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]81,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/4" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]82,550
  [/TD]
  [TD]81,25
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]3,5000
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]86,55
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]3,5000
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]87,25
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 1/2" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]3,5000
  [/TD]
  [TD]88,900
  [/TD]
  [TD]87,60
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]3,7500
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]93,00
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]3,7500
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]93,60
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3 3/4" - 18 UNS
  [/TD]
  [TD]3,7500
  [/TD]
  [TD]95,250
  [/TD]
  [TD]94,00
  [/TD]
  [TD]18
  [/TD]
  [TD]1,411
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]4,0000
  [/TD]
  [TD]101,600
  [/TD]
  [TD]99,30
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]4,0000
  [/TD]
  [TD]101,600
  [/TD]
  [TD]100,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]3,2500
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]105,60
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]4,2500
  [/TD]
  [TD]107,950
  [/TD]
  [TD]106,30
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/2" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]4,5000
  [/TD]
  [TD]114,300
  [/TD]
  [TD]112,00
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 1/2" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]4,5000
  [/TD]
  [TD]114,300
  [/TD]
  [TD]112,65
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]4,7500
  [/TD]
  [TD]120,650
  [/TD]
  [TD]118,35
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4 3/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]4,7500
  [/TD]
  [TD]120,650
  [/TD]
  [TD]119,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]5,0000
  [/TD]
  [TD]127,000
  [/TD]
  [TD]124,70
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]5,0000
  [/TD]
  [TD]127,000
  [/TD]
  [TD]125,35
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]5,2500
  [/TD]
  [TD]133,350
  [/TD]
  [TD]131,00
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]5,2500
  [/TD]
  [TD]133,350
  [/TD]
  [TD]131,70
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/2" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]5,5000
  [/TD]
  [TD]139,700
  [/TD]
  [TD]137,40
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 1/2" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]5,5000
  [/TD]
  [TD]139,700
  [/TD]
  [TD]138,00
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 3/4" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]5,7500
  [/TD]
  [TD]146,050
  [/TD]
  [TD]143,75
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5 3/4" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]5,7500
  [/TD]
  [TD]146,050
  [/TD]
  [TD]144,40
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6" - 10 UNS
  [/TD]
  [TD]6,0000
  [/TD]
  [TD]152,400
  [/TD]
  [TD]150,00
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [TD]2,540
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6" - 14 UNS
  [/TD]
  [TD]6,0000
  [/TD]
  [TD]152,400
  [/TD]
  [TD]150,75
  [/TD]
  [TD]14
  [/TD]
  [TD]1,814
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
 2. tmt0908 Member

  Số bài viết: 36
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6

Chia sẻ trang này