1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Tổng quan về flip-flop

Thảo luận trong 'ĐT Cơ Bản-Mạch tương tự' bắt đầu bởi phoenix, 12 Tháng sáu 2010.

 1. phoenix Administrator

  Số bài viết: 633
  Đã được thích: 13
  Điểm thành tích: 0
  I. TỔNG QUAN VỀ FLIP-FLOP ( FF).

  1.1. Khái niệm FF.

  Flip-Flop (viết tắt là FF) là mạch dao động đa hài hai trạng thái bền, được xây trên cơ sở các cổng logic và hoạt động theo bảng trạng thái cho trước.

  FF là mạch có khả năng lật lại trạng thái ngõ ra tuỳ theo sự tác động thích hợp của ngõ vào, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu trong mạch và xuất dữ liệu ra khi cần.

  1.2. Ký hiệu FF

  [IMG]
  Nếu các ngõ vào sẽ quyết định ngõ ra là cái gì thì ngõ đồng hồ CK lại chỉ ra rằng khi nào mới có sự thay đổi đó. Chân Ck có thể tác động mức thấp hay mức cao, cạnh lên hay cạnh xuống tuỳ vào cấu trúc bên trong của từng IC FF, do đó với một IC FF cố định thì chỉ có một kiểu tác động và chỉ một mà thối, ví dụ với IC 74112 chỉ có một cách tác động là xung Ck tác động theo cạnh xuống.
  [IMG]
  1.3. Phân loại FF.

  Flip-Flop có bốn loại, kí hiệu khối của 4 loại FF nảy bởi cạnh lên Ck đó là:

  [IMG] [IMG] [IMG]


  II. FLIP-FLOP RS.

  2.1 Cấu tạo FF RS.

  2.1.1. FF RS dùng cổng NOR
  [IMG]
  2.1.2. FF RS dùng cổng NAND.
  [IMG]
  [IMG]
  2.3. FF RS dùng cổng NAND có ngõ vào xung CK.

  2.3.1. Sơ đồ mạch.
  [IMG]
  2.3.2. Ký hiệu.
  [IMG]
  2.3.3. Bảng trạng thái và dạng sóng ngõ ra.
  [IMG]
  FF RS nảy cạnh lên khi đó sẽ kí hiệu hình tam giác ở sơ đồ khối và dấu mũi tên lên trong bảng trạng thái.

  FF RS nảy bằng cạnh xuống tương tự và có khí hiệu thêm hình tròn nhỏ hay gạch đầu Ck để chỉ cạnh xuống ở ký hiệu khối và vẽ dấu mũi tên xuống ở bảng trạng thái.

  2.3.4. Nguyên tắc hoạt động.

  Theo nguyên tắc hoạt động của cổng NAND.

  - Khi chưa có xung Ck vào bất chấp ngõ vào R, S thì không ảnh hưởng tới ngõ ra.

  - Khi có xung CK.

  - Khi ngõ vào S = 0, R = 0 thì ngõ ra Q và không đổi.

  - Khi ngõ vào S = 0, R = 1 thì ngõ ra Q = 0 và= 1.

  - Khi ngõ vào S = 1, R = 0 thì ngõ ra Q = 1 và = 0.

  - Khi ngõ vào S = 1, R = 1 thì trạng thái này gọi là trạng thái cấm.
  III. FLIP-FLOP JK.

  3.1 Cấu tạo FF JK.

  [IMG]
  3.1.1. Sơ đồ khối.
  [IMG]
  3.1.2. Nguyên tắc hoạt động.

  - FF JK bên tác động cạnh lên.

  - Khi ngõ vào J = K = 0, CK = thì ngõ ra Q = Qo, =

  - Khi ngõ vào J = 0, K = 1 và CK = thì ngõ ra Q = 0, = 1.

  - Khi ngõ vào J = 1, K = 0 và CK = thì ngõ ra Q = 1, = 0.

  - Khi ngõ vào J = 1, K = 1 và CK = thì ngõ ra Q =,= Qo.

  - Ta nhận thấy ngõ ra

  - Nói chung FF JK giống FF RS nhưng FF JK chỉ khác FF RS ở trạng thái cấm. Khi FF RS ở trạng thái cấm thì FF JK ở trạng thái lật hay đảo trạng thái  3.1.3. Bảng trạng thái và dạng sóng ngõ ra.

  [IMG]


  3.2. Ứng dụng của JK FF.

  - Mạch chia tần.

  - Mạch đếm.

  3.3. Họ IC FF JK.

  - IC 74LS112.

  - IC 74LS76.

  - IC 74LS73.

  - IC 74LS107.

  - IC 74LS109.

  - IC 74LS276.
  IV. FLIP-FLOP T.

  4.1. Cấu tạo FF T.

  Khi nối chung 2 ngõ vào JK như hình dưới thì sẽ được FF T.

  4.1.1. Sơ đồ khối.

  [IMG] => [IMG]
  4.1.2. Bảng trạng thái và dạng sóng ngõ ra.
  [IMG]
  4.1.3. Nguyên tắc hoạt động FF T.

  Khi ngõ vào T ở mức '0' thì ngõ ra không thay đổi còn khi ngõ vào t ở mức '1' thì ngõ ra thay đổi mỗi khi có cạnh sườn lên hay xuống của xung CK.

  FF T được sử dụng chính để tạo mạch đếm chia 2. Khi T nối lên mức 1 (Vcc) hay để trống, xung kích lần lượt đưa vào ngõ Ck. Nhận thấy ngõ ra Q sẽ lật trạng thái mỗi lần ck xuống hay lên. Tần số xung ngõ ra Q chỉ còn bằng một nửa tần số ngõ vào ck nếu đưa Q này tới các tầng FF sau nữa thì lần lượt tần số f sẽ lại được chia đôi.

  4.2. Ứng dụng FF T.

  FF T được sử dụng chính để tạo mạch đếm chia 2.

  [IMG]


  V. FLIP-FLOP D.

  5.1. Cấu tạo FF D.

  Khi nối ngõ vào của FF RS hay JK như hình thì sẽ được FF D .

  5.1.1. Sơ đồ khối.

  [IMG] => [IMG]
  5.1.2. Bảng trạng thái và Dạng sóng ngõ ra.  Hình 5.2

  5.2. Nguyên tắc hoạt động FF D.

  Chỉ có 1 ngõ vào gọi là ngõ vào data (dữ liệu) hay delay (trì hoãn). Hoạt động của FF D rất đơn giản : ngõ ra sẽ theo ngõ vào mỗi khi xung Ck tác động cạnh lên hay xuống.

  FF D thường là nơi để chuyển dữ liệu từ ngõ vào D đến ngõ ra Q cung cấp cho mạch sau như mạch cộng, ghi dịch… nên hơn nữa ngõ vào D phải chờ một khoảng thời gian khi xung ck kích thì mới đưa ra ngõ ra Q, do đó FF D còn được xem như mạch trì hoãn, ngõ D còn gọi là delay.

  5.3. Mạch chốt .

  Các FF nảy bằng mức đều có thể trở thành mạch chốt khi chân CK cho ở mức tác động luôn. Thông dụng nhất là chốt D. Mạch được tạo bởi FF D khi thay ngõ vào đồng bộ bởi ngõ vào cho phép (enable : E) tác động ở mức cao.

  5.3.1. Kí hiệu và Bảng trạng thái .

  [IMG] [IMG]
  5.3.2. Cấu tạo mạch chốt .

  [IMG]
  .3.3. Nguyên tắc hoạt động mạch chốt.

  - Khi ngõ cho phép E ở mức cao, ngõ ra Q theo ngõ vào D ( tức Q = D ).

  - Khi ngõ cho phép E ở mức thấp, trạng thái của ngõ vào D ngay trước khi E xuống thấp đựơc chốt vào, tức được lưu giữ bởi Q, và ngõ ra Q không thay đổi cho đến khi ngõ vào cho phép E lên mức cao trở lại.

  5.3 Ứng dụng FF D.

  - Mạch đóng và ngắt tín hiệu đồng hồ có chống dội.

  - Thanh ghi dịch.

  5.4. Họ IC FF .

  - IC 74LS74.

  - IC 74LS373.

  - IC 74LS75.

  - IC 74377.

  VI. FF CÓ CÁC NGÕ RA KHÔNG ĐỒNG BỘ.

  6.1. Ký hiệu.

  [IMG]
  6.2. Bảng trạng thái
  [IMG]
  6.3. Nguyên tắc hoạt động.

  - Chân PRE ( Preset ) là chân đặt trước.{ Tác động mức thấp }

  - Chân CLR ( Clear ) là chân xóa. { Tác động mức thấp }

  - Khi ngõ vào PRE = CLR = 0 thì ngõ ra ở trạng thái cấm.

  - Khi ngõ vào PRE = 0, CLR = 1 thì ngõ ra Q = 1.

  - Khi ngõ vào PRE = 1, CLR = 0 thì ngõ ra Q = 0.

  - Khi ngõ vào PRE = CLR = 1 thì khi đó nó hoạt động theo Flip-Flop.

  - Chân PRE và CLR dùng để tác động các trạng thái ngõ ra khi cần thiết.

  - Chú ý : khi không dùng chân PRE và CLR thì phải kết nối chúng lên mức cao.

  Nguồn :love.easyvn.com/giaotrinhdientu

Chia sẻ trang này