1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Toyota Training Material

Thảo luận trong 'Ebook CK Động lực' bắt đầu bởi raitk, 11 Tháng một 2007.

 1. raitk Member

  Số bài viết: 178
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  <span style="font-size:12pt;line-height:100%"><span style="color:#3333FF">DESCRIPTION:</span></span>

  - Good training material to know overall about fuel injection engine, their electronic system such as EFI, ECU, ECM and etc.

  <span style="font-size:10pt;line-height:100%"><span style="color:#CC6600">Content:</span></span>

  01 Electrical Fundamentals.pdf
  02 Electrical Circuits.pdf
  03 Electrical Components.pdf
  04 Analog vs Digital Meters.pdf
  05 Wire, Terminal and Connector Repair.pdf
  06 Automotive Batteries.pdf
  07 Toyota Starting Systems.pdf
  08 Toyota Charging Systems.pdf
  09 Understanding Toyota Wiring.pdf
  10 Electrical Diagnostic Tools.pdf
  11 Diagnosing Body Electrical Problems.pdf
  12 Semiconductors.pdf
  13 Transistors.pdf
  14 Computers and Logic Circuits.pdf
  15 Overview of Sensors & Actuators.pdf
  16 Electronic Transmission #1 - Operation.pdf
  17 Electronic Transmission #2 - Diagnosis.pdf
  18 Shift Interlock System.pdf
  20 EFI#1 EFI System Overview.pdf
  21 EFI#2 Air Induction System.pdf
  22 EFI#3 Fuel Delivery & Injection Controls.pdf
  23 EFI#4 Ignition System.pdf
  24 Engine Controls #1 - Input Sensors.pdf
  25 Engine Controls #2 - ECU Process and Output.pdf
  26 Engine Controls #3 - Idle Speed Control.pdf
  27 Engine Controls #4 - Diagnosis.pdf
  31 Sensors#1 - Mode Sensors and Switches.pdf
  32 Sensors#2 - Thermistors.pdf
  33 Sensors#3 - Position Sensors.pdf
  34 Sensors#4 - Air Flow Sensors.pdf
  35 Sensors#5 - Pressure Sensors.pdf
  36 Sensors#6 - Speed Sensors.pdf
  37 Sensors#6 - Oxygen Air Fuel Sensors.pdf
  38 Sensors#8 - Knock Sensors.pdf
  39 Ignition#1 - Ignition Overview.pdf
  40 Ignition#2 - Electronic Spark Advance.pdf
  41 Ignition#3 - Distributor and Distributorless types.pdf
  42 Fuel System#1 - Overview.pdf
  43 Fuel System#2 - Injection Duration Controls.pdf
  44 Fuel System#3 - Closed Loop & Fuel Trim.pdf
  46 OBDII#1 - Overview of On-Board Diagnostics.pdf
  47 OBDII#2 - Serial Data.pdf
  48 OBDII#3 - Data Interpretation.pdf
  55 Emission#1 - Chemistry of Combustion.pdf
  56 Emission#2 - Emission Analysis.pdf
  57 Emission#3 - Engine Sub Systems.pdf
  58 Emission#4 - Closed Loop Feedback Systems.pdf
  59 Emission#5 - Electronic Spark Advance.pdf
  60 Emission#6 - Idle Air Control Systems.pdf
  61 Emission#7 - Exhause Gas Recirculation.pdf
  62 Emission#8 - Evaporative Emission Control.pdf
  63 Emission#9 - Positive Crankcase Ventilation.pdf
  64 Emission#10 - Catalytic Converter.pdf
  65 Emission#11 - Secondary Air Injection.pdf
  Mã:
  http://www.autoshop101.com/techarticles/technicalarticles.html

Chia sẻ trang này