1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Trắc nghiệm Kiến thức Hội Liên HIệp Thanh niên Việt NAm

Thảo luận trong 'Thư viện kỹ năng' bắt đầu bởi Action, 23 Tháng mười hai 2006.

 1. Action New Member

  Số bài viết: 766
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  I. ĐIỀU LỆ HỘI LHTN VIỆT NAM:
  1. Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là:
  a. 15/10/1950 b. 15/10/1953
  c. 15/10/1956 d. 15/10/1959
  2. Hội LHTN Việt Nam là ………… của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng CSVN.
  a. Tổ chức xã hội rộng rãi b. Tổ chức chính trị rộng rãi
  c. Tổ chức văn hóa xã hội d. Tổ chức quần chúng rộng rãi
  3. Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam là bài:
  a. “Lên Đàng” – Nhạc Huỳnh Văn Tiểng, lời Lưu Hữu Phước
  b. “Lên Đàng” – Nhạc Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng
  c. “Thanh niên làm theo lời Bác” – Nhạc và lời của Hoàng Hoà
  d. “Nối vòng tay lớn” – Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn
  4. Lời hứa của hội viên: “Vinh dự là người hội viên Hội LHTN Việt Nam, tôi xin hứa:…”
  a. “… Là công dân tốt của nước CHXHCN Việt Nam.
  Luôn giữ gìn uy tín, thanh danh của Hội”
  b. “… Là công dân tốt của nước Việt Nam.
  Luôn giữ uy tín thanh danh của Hội”
  c. “… Là công dân của nước Việt Nam XHCN.
  Luôn tham gia tốt công tác Hội”
  d. “Là công dân tốt của nước CHXHCN Việt Nam.
  Luôn giữ gìn, xây dựng Hội vững mạnh”
  5. Đối tượng nào được xét công nhận là hội viên Hội LHTN Việt Nam:
  a. “Thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”
  b. “Thanh niên Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, không phân biệt thành phần, tôn giáo, tán thành và tự nguyện gia nhập Hội”
  c. “Công dân từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”
  d. “Công dân Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội”
  6. Hội LHTN Việt Nam có mấy chức năng:
  a. 2 chức năng b. 3 chức năng
  c. 4 chức năng d. 5 chức năng
  7. Hội LHTN Việt Nam có mấy nhiệm vụ:
  a. 2 nhiệm vụ b. 3 nhiệm vụ
  c. 4 nhiệm vụ d. 5 nhiệm vụ
  8. Khẩu hiệu của Hội LHTN Việt Nam:
  a. “Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Thanh niên” – “Sẵn sàng”
  b. “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp và văn minh. Thanh niên” – “Tiến”
  c. “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. Thanh niên” – “Tiến”
  d. “Vì Tổ quốc Việt nam và tổ chức Hội vừng mạnh. Thanh niên” – “Tiến”
  9. Hội viên Hội LHTN Việt Nam có mấy quyền:
  a. 3 quyền b. 4 quyền
  c. 5 quyền d. 6 quyền
  10. Hội viên Hội LHTN Việt Nam có mấy nhiệm vụ:
  a. 3 nhiệm vụ b. 4 nhiệm vụ
  c. 5 nhiệm vụ d. 6 nhiệm vụ
  11. Thành viên tập thể của Hội là:
  a. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam
  b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  c. Hội Chữ thập đỏ, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  d. Cả 3 đều đúng
  12. Hội LHTN Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
  a. Tự nguyện, tự quản. Hiệp thương dân chủ
  b. Đoàn kết chân thành tôn trọng lẫn nhau
  c. Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động
  d. Tất cả đều đúng
  13. Hội LHTN Việt Nam được tổ chức ở:
  a. 4 cấp b. 5 cấp c. 3 cấp d. Tất cả đều sai
  14. Hội LHTN Việt Nam được tổ chức ở:
  a. Trung ương – Tỉnh – Quận huyện – Phường xã
  b. Trung ương – Tỉnh, thành phố – Quận huyện – Phường xã – Chi hội
  c. Trung ương – Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Quận, huyện, thi xã, thành phố thuộc tỉnh – Xã, phường, thị trấn.
  d. Tỉnh, thành phố – Quận, huyện – Phường, xã – Chi hội, đội nhóm
  15. Tổ chức cơ sở Hội được thành lập theo:
  a. Địa bàn dân cư b. Nghề nghiệp
  c. Sở thích và các nhu cầu khác d. Tất cả đều đúng
  16. Nhiệm kỳ của Đại hội, hội nghị đại biểu cấp quận huyện và tương đương trở lên:
  a. 5 năm họp 2 lần b. 5 năm họp 1 lần
  c. 4 năm họp 1 lần d. Tất cả đều sai
  17. Nhiệm kỳ của Đại hội, Hội nghị đại biểu cấp phường xã và thị trấn:
  a. 5 năm họp 2 lần b. 5 năm họp 1 lần
  c. 5 năm họp 3 lần d. Tất cả đều sai
  18. Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ:
  a. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Hội. Quyết định chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới
  b. Hiệp thương cử ra Ủy ban Hội mới
  c. Thảo luận, góp ý các văn kiện và hiệp thương đại biểu dự Đại hội, Hội nghị đại biểu cấp trên
  d. Tất cả đều đúng
  19. Ủy ban Hội LHTN quận huyện họp:
  a. Mỗi năm 1 lần b. Mỗi năm 2 lần
  c. Mỗi năm 3 lần d. Mỗi năm 4 lần
  20. Ủy ban Hội LHTN phường, xã, thị trấn họp:
  a. Mỗi năm 1 lần b. Mỗi năm 2 lần
  c. Mỗi năm 3 lần d. Mỗi năm 4 lần
  21. Điều lệ Hội LHTN Việt Nam có:
  a. 7 chương – 27 điều b. 8 chương – 27 điều
  c. 7 chương – 28 điều d. 8 chương – 28 điều
  22. Thành viên tập thể có vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động của Hội là:
  a. Hội sinh viên Việt Nam b. Hội Cưụ chiến binh Việt Nam
  c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam d. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  23. Số lượng thành viên Ủy ban Hội LHTN quận huyện:
  a. Không quá 30 người b. Không quá 25 người
  c. Không quá 20 người d. Tất cả đều sai
  24. Số lượng thành viên Ủy ban Hội LHTN phường, xã, thị trấn:
  a. Không quá 10 người b. Không quá 15 người
  c. Không quá 20 người d. Tất cả đều sai

  II. LỊCH SỬ HỘI LHTN VIỆT NAM:
  25. Tháng 6 năm 1945, Xứ ủy Nam kỳ đưa đồng chí Phạm Ngọc Thạch và một số anh em thành lập ra một tổ chức của thanh niên. Đó là:
  a. Đoàn thanh niên Nam Kỳ b. Thanh niên tiền phong
  c. Liên đoàn thanh niên d. Thanh niên xung phong
  26. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha thanh niên và thể thao vào thời gian nào nào:
  a. 26/3/1946 b. 27/3/1947
  c. 27/3/1946 d. 23/7/1946
  27. Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đổi tên là Liên đoàn Thanh niên Việt Nam) ra đời trong thời gian nào:
  a. Tháng 3/1946 b. Tháng 5/1946
  c. Tháng 6/1946 d. Tháng 6/1947
  28. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đầu tiên là:
  a. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh b. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
  c. Giáo sư Phạm Huy Thông d. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
  29. Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần I được tổ chức:
  a. Tháng 2/1950 tại Việt Bắc b. Tháng 2/1950 tại Hà Nội
  c. Tháng 2/1950 tại Cao Bằng d. Tháng 2/1950 tại Thái Nguyên
  30. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh quê quán ở:
  a. Quảng Bình b. Quảng Trị
  c. Thừa Thiên - Huế d. Đà Nẵng
  31. Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần II quyết định thành lập Hội LHTN Việt Nam và coi đây là Đại hội lần I, được tổ chức:
  a. 20/10/1956 tại Hà Nội b. 8/10/1956 tại Hà Nội
  c. 8/10/1955 tại Cao Bằng d. 8/12/1956 tại Hà Nội
  32. Trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần I (tháng 10/1956), ai được bầu là Chủ tịch Hội:
  a. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh b. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
  c. Giáo sư Phạm Huy Thông d. Giáo sư Hà Quang Dự
  33. Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần II được tổ chức:
  a. Tháng 9/1961 tại Hà Nội b. Tháng 10/1961 tại Hà Nội
  c. Tháng 12/1961 tại Hà Nội d. Tháng 10/1962 tại Hà Nội
  34. Trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần II (1961), ai được bầu là Chủ tịch Hội:
  a. Giáo sư Phạm Huy Thông b. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
  c. Đồng chí Vũ Quang d. Đồng chí Nguyễn Lam
  35. Ngày 9/8/1964, sau 4 ngày giặc Mỹ ném bom miền Bắc, 26 vạn thanh niên, sinh viên xuống đường tuần hành với tinh thần:
  a. “Một người làm việc bằng 2” b. “3 sẵn sàng”
  c. “5 xung phong” d. “Thi đua yêu nước”
  36. Hội LHTN Giải phóng miền Nam được thành lập vào thời gian nào:
  a. 22/4/1962 b. 22/2/1962
  c. 14/4/1962 d. 24/4/1962
  37. Ai được bầu là Chủ tịch Hội LHTN Giải phóng miền Nam:
  a. Đồng chí Lê Duẩn b. Giáo sư Trần Bạch Đằng
  c. Đồng chí Phạm Hùng d. Đồng chí Lê Quang Vịnh
  38. Năm 1965, một phong trào lớn được phát động trong thanh niên miền Nam , đó là phong trào:
  a. “Đánh giặc, sản xuất” b. “3 sẵn sàng”
  c. “5 xung phong” d. “Dũng sĩ diệt Mỹ”
  39. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh vào thời điểm:
  a. Ngày 10/10/1964 b. Ngày 12/10/1964
  c. Ngày 15/10/1964 c. Ngày 15/10/1965
  40. Cuối năm 1969, một phong trào của sinh viên học sinh bùng lên và thu hút hàng chục vạn thanh niên tham gia, đó là phong trào:
  a. “Hát cho dân tôi nghe” b. “Tiếng hát những người đi tới”
  c. “Theo nhịp bước lên đàng” d. Tất cả đều sai
  41. Giữa năm 1972, một người thanh niên Việt Nam yêu nước – anh đã nói câu “Tôi là người Việt Nam” đã bị giặc Mỹ và tay sai sát hại, đó là:
  a. Anh Nguyễn Thái Bình b. Anh Nguyễn Văn Trỗi
  c. Anh Trần Văn Đang d. Anh Trần Văn Ơn
  42. Hội nghị thống nhất mặt trận thanh niên 2 miền Nam – Bắc đã thống nhất lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam vào thời gian nào:
  a. Ngày 20 và 21/9/1975 b. Ngày 14 và 15/10/1975
  c. Ngày 20 và 21/9/1976 d. Ngày 14 và 15/10/1976
  43. Tại Hội nghị thống nhất mặt trận thanh niên 2 miền Nam – Bắc, ai được chọn cử làm Chủ tịch Hội:
  a. Giáo sư Trần Bạch Đằng b. Đồng chí Phạm Chánh Trực
  c. Phó tiến sĩ Hồ Đức Việt d. Giáo sư Lê Quang Vịnh
  44. Ban bí thư Trung ương Đoàn ra chỉ thị 01/CT – TWD về công tác tập hợp thanh niên và xây dựng Hội LHTN Việt Nam vào thời gain nào:
  a. 15/10/1993 b. 1/1/1978
  c. 21/9/1976 d. Sai tất cả
  45. Cơ sở nào để chọn ngày 15/10/1956 làm ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam:
  a. Hội nghị Ủy ban Hội Trung ương họp tại Hà Nội cuối tháng 2/1993
  b. Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần III (tháng 12/1994)
  c. Hội nghị đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần III (tháng 3/1984)
  d. Tất cả đều sai
  45. Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam đươc quyết định từ bao giờ:
  a. Tháng 2/1993 b. Ngày 15/10/1993
  c. Tháng 10/1994 d. Ngày 9/12/1994
  46. Tháng 9/1988, tại Hội nghị đánh giá công tác thanh niên Ủy ban Hội Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã bầu ai làm Chủ tịch Hội:
  a. Đồng chí Hồ Đức Việt b. Đồng chí Trương Thị Mai
  c. Đồng chí Phạm Phương Thảo d. Đồng chí Hà Quang Dự
  47. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần III được tổ chức tại đâu và thời gian nào:
  a. Hà Nội – 15/10/1994 b. TP. Hồ Chí Minh – 15/10/1994
  c. Hà Nội – 9/12/1994 d. TP. Hồ Chí Minh – 9/12/1994
  48. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần III (1994), ai được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam:
  a. Tiến sĩ Hồ Đức Việt b. Phó tiến sĩ Trương Thị Mai
  c. Giáo sư Phạm Huy Thông d. Tất cả đều sai
  49. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần III (1994), đã đề ra cuộc vận động:
  a. “Hiến máu nhân đạo” b. “Tiết kiệm tích luỹ”
  c. Vì tuổi thọ các Bà mẹ VNAH” d. Tất cả đều đúng
  50. Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần IV được tổ chức thời gian nào:
  a. 13 đến 15/10/2000 b. 15 đến 20/10/2000
  c. 20 đến 26/3/2000 d. 13 đến 15/1/2000
  51. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần IV (2000), ai được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam:
  a. Anh Hồ Đức Việt b. Anh Đào Ngọc Dung
  c. Anh Hoàng Bình Quân d. Chị Trương Thị Mai
  52. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần IV (2000), Đại hội nhất trí thông qua bao nhiêu cuộc vận động:
  a. 3 cuộc vận động b. 4 cuộc vận động
  c. 5 cuộc vận động d. 6 cuộc vận động
  53. Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời”
  a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh b. Đồng chí Đỗ Mười
  c. Đồng chí Lê Khả Phiêu d. Đồng chí Nông Đức Mạnh
  54. Khẩu hiệu hành động của của Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố nhiệm kỳ VI (1999 – 2004):
  a. “Thanh niên Thành phố sống đẹp vững tin tiến vào thế kỷ 21”
  b. “Thanh niên Thành phố đoàn kết – sáng tạo – lập nghiệp – giữ nước”
  c. “Thanh niên Thành phố tình nguyện xung kích vì Tổ quốc mến yêu”
  d. “Thanh niên Thành phố đi đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH”
  55. Công trình thanh niên trong Đại hội Hội LHTN Thành phố nhiệm kỳ VI (1999 – 2004) là:
  a. CTTN “Xây dựng Trung tâm dã ngoại Cần Giờ”
  b. CTTN “Giúp 1.000 có nghề và việc làm”
  c. CTTN “Phổ cập THCS cho thanh niên”
  d. CTTN “Giúp 1.000 hộ thanh niên vượt nghèo”
  56. Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố nhiệm kỳ VI (1999 – 2004) đã hiệp thương và bầu Chủ tịch Hội LHTN Thành phố là:
  a. Anh Võ Văn Thưởng b. Anh Nguyễn Thành Phong
  c. Anh Tất Thành Cang d. Anh Nguyễn Hồng Hà
  57. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Thành phố ngày 11/8/2001 đã hiệp thương và bầu Chủ tịch Hội LHTN Thành phố:
  a. Anh Võ Văn Thưởng b. Anh Nguyễn Thành Phong
  c. Anh Tất Thành Cang d. Anh Nguyễn Hồng Hà
  58. Năm 2003, Ủy ban Hội LHTN Thành phố hiệp thương và bầu Chủ tịch Hội LHTN là:
  a. Anh Võ Văn Thưởng b. Anh Nguyễn Thành Phong
  c. Anh Tất Thành Cang d. Anh Nguyễn Hồng Hà  III. NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM:
  59. Nghi thức Hội là hệ thống những quy định:
  a. Nghi thức, thủ tục, đội hình, đội ngũ
  b. Nghi lễ, động tác cá nhân, đội hình
  c. Nghi thức, nghi lễ
  d. Phát triển từ nghi thức Đội
  60. Nghi thức Hội góp phần:
  a. Rèn luyện hội viên b. Giáo dục hội viên
  c. Cả hai đều sai d. Cả hai đều đúng
  61. Có mấy cách chào theo Nghi thức Hội:
  a. Một cách b. Hai cách c. Ba cách d. Tất cả đều sai
  62. Động tác chào (trong nghi lễ), “Năm ngón tay vung lên, tay giơ cao, tầm ngang vai” có ý nghĩa:
  a. Thể hiện sức trẻ, ý chí vươn lên b. Trung thành với Tổ quốc
  c. Tôn trọng lẽ phải công bằng d. Tất cả đều đúng
  63. Động tác chào (trong nghi lễ), “Lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay thẳng về thái dương và đưa lên” có ý nghĩa:
  a. Luôn tâm niệm phải sống đẹp b. Có lòng nhân ái
  c. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người d. Tất cả đều đúng
  64. Động tác chào (trong nghi lễ), “Năm ngón tay khép lại” có ý nghĩa:
  a. Sự đoàn kết, thống nhất b. Sự mạnh mẽ của thanh niên
  c. Sự trung thực d. Tất cả đều sai
  65. Trong Nghi thức Hội, động tác tại chỗ quy định bao nhiêu động tác:
  a. 4 động tác b. 6 động tác c. 8 động tác d. Tất cả đều sai
  66. Trong động tác đứng, tư thế nghỉ thì chân chùng xuống là:
  a. Chân trái b. Chân phải
  c. Cả 2 đều đúng d. Cả 2 đều sai
  67. Trong động tác ngồi trên gót, trước khi ngồi xuống thì:
  a. Chân trái lùi 1 bước b. Chân phải lùi 1 bước
  c. Chân trái tiến 1 bước d. Chân trái lùi 1 bước
  68. Trong động tác quay, hai tay lúc nào cũng:
  a. Trong tư thế nghỉ b. Trong tư thế nghiêm
  c. Nắm chặt kép sát đùi d. Tất cả đều sai
  69. Động tác quay đằng sau, chân nào làm trụ để thực hiện quay:
  a. Gót chân trái b. Gót chân phải
  c. 2 gót chân d. Tất cả đều sai
  70. Trong Nghi thức Hội, động tác di động quy định bao nhiêu động tác:
  a. 4 động tác b. 5 động tác
  c. 6 động tác d. Tất cả đều sai
  71. Trong động tác di động, động tác nào thực hiện bằng chân phải trước:
  a. Tiến – lùi b. Sang phải
  c. Sang trái d. Dậm chân tại chỗ
  72. Trong Nghi thức Hội, đội hình đội ngũ của chi hội luôn triển khai:
  a. Bên trái chi hội trưởng b. Bên phải chi hội trưởng
  c. Đằng sau chi hội trưởng d. Đằng trước chi hội trưởng
  73. Trong Nghi thức Hội có tất cả bao nhiêu đội hình:
  a. 2 đội hình b. 3 đội hình
  c. 4 đội hình d. 5 đội hình
  74. Trong các đội hình, khẩu lệnh của chỉ huy là:
  a. “Toàn chi hội tập hợp” b. “Chi hội tập hợp”
  c. “Toàn chi hội tập họp” d. “Chi hội tập họp”
  75. Trong Nghi thức Hội có tất cả bao nhiêu cự ly:
  a. 1 cự ly b. 2 cự ly
  c. 3 cự ly d. 4 cự ly
  76. Chuẩn trong Nghi thức Hội là:
  a. Luôn là phân hội 1 b. Luôn là phân hội 4
  c. Tuỳ thuộc chỉ huy chỉ định d. Tất cả đều sai
  77. Đội hình đội ngũ nào trong Nghi thức Hội không có chuẩn:
  a. Đội hình hàng dọc b. Đội hình hàng ngang
  c. Đội hình chữ U d. Đội hình vòng tròn
  78. Trong Nghi thức Hội, có mấy trường hợp điểm số – báo cáo:
  a. 1 trường hợp b. 2 trường hợp
  c. 3 trường hợp d. 4 trường hợp
  79. Trong Nghi lễ chào cờ, đội hình nào thường được sử dụng:
  a. Đội hình hàng dọc b. Đội hình hàng ngang
  c. Đội hình chữ U d. Đội hình vòng tròn
  80. Lễ công nhận đội nhóm mới, hội viên mới được tổ chức:
  a. Trong hội trường b. Di tích lịch sử
  c. Khu sinh hoạt dã ngoại d. Tất cả đều đúng
 2. vinhphuoc New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Re: Trắc nghiệm Kiến thức Hội Liên HIệp Thanh niên Việt NAm

  nhiem vu cua hoi vien hội lien hiệp thanh niên viet nam

  nhiệm vụ của hội viên
 3. youth.union New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 4. luu nhung New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này