1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Trung Quốc phương châm tốt mà người không tốt

Thảo luận trong 'Cẩm nang đời sống xã hội' bắt đầu bởi zitmaiiuga, 14 Tháng tám 2010.

 1. zitmaiiuga Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Nek
  1.Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.

  2.Có ti[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n, ta có th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng h[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng không mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i gian.[/FONT][/FONT]
  3.Có ti[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n, ta có th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t chi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c gi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng không mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c gi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c ng[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif].[/FONT][/FONT]
  4.Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.
  5.Có ti[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n, ta có th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n khám bác sĩ nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng không mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c kh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]e t[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t.[/FONT][/FONT]
  6.Có ti[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n, ta có th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]a v[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng không mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] n[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] tr[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng.[/FONT][/FONT]
  7.Có ti[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n, ta có th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c máu nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng không mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c cu[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng.[/FONT][/FONT]
  8.Có ti[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n, ta có th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] xác nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng không mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c tình yêu. [/FONT][/FONT]
  Tục ngữ Trung Quốc mang đến may mắn nhưng nó lại có nguồn gốc từ Hà Lan.
  Thông điệp này đã đi 8 vòng thế giới, bây giờ nó quay trở lại để mang đến may mắn cho bạn khi bạn đọc được nó.Đây không ph[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]i là trò đùa.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]S[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] may m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]a b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng mail ho[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c Internet.[/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif]Hãy g[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]i m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n copy đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng ng[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n may m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]. [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif]Đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng g[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i ti[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i vì b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n không th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] mua đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c v[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n may và không th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] gi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] l[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i bên c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]nh h[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ơ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n 96h (4 ngày ).[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]Đây là vài ví d[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif] c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]a nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng ng[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i có đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] may m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n sau khi nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c thông đi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]p này:[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]

  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]CONSTANTIN, ng[FONT=Arial,sans-serif]ư[FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i đã nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]u tiên vào năm 1953, ông đã yêu c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]u th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif] ký sao ra 20 b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]Và 9 gi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] sau, ông đã trúng 99 tri[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]u trong gi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i x[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] t[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i n[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c ông.[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]

  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]CARLOS - ng[FONT=Arial,sans-serif]ư[FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i làm thuê - cũng nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n t[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ơ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng t[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif], nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng đã không g[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i nó đi. Vài ngày sau anh ta đã b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t vi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c làm.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]Sau đó, anh thay đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i suy nghĩ, g[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i nó đi, và anh tr[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] nên giàu có.[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]

  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]Năm 1967, BRUNO nh[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c 1 b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n, anh ta c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]o và v[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] nó, vài ngày sau con trai c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]a anh ta b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]nh.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]Anh ta đã tìm ki[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]m l[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i và sao ra làm 20 b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] g[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i đi. 9 ngày sau, anh nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c tin là con trai anh đã bình an[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]

  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]Thông đi[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]p này đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c g[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i ANTHONY DE CROUD, m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t nhà truy[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n giáo t[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] Nam Phi.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]TR[FONT=Arial,sans-serif]Ư[FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]C 96 GI[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]B[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]N PH[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]I G[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]I THÔNG ĐI[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]P NÀY ĐI.[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]May m[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n v[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n trong vòng 4 ngày k[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] giây phút b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c thông đi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]p này n[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]u b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n làm theo nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng gì đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c yêu c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]u th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t nhanh chóng.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]ây là s[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif] th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]Thông đi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]p này đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c g[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i đi vì s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] may m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]a chính b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]May m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] gõ c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]a nhà b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n.[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]Hãy g[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]i 20 b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n copy đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng ng[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i quen, b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n bè và gia đình.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]Ch[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] m[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t ngày sau là b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] nh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ư[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c tin t[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t lành ho[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] ng[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]c nhiên.[/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]Tôi g[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]i thông đi[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]p này và mong r[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ng nó s[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] đi kh[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]p th[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif] giới[/FONT][FONT=Arial,sans-serif].[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]B[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]n ch[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] c[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n g[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i đi 20 b[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]n và đ[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]i tin t[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]t lành vào ngày ti[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]ế[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]p theo.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]ĐI[FONT=Arial,sans-serif][FONT=Arial,sans-serif]U QUAN TR[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]NG:[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]HÃY GI[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif] NGUYÊN VĂN THÔNG ĐI[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]P MÀ TÔI[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]G[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]I CHO B[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]N VÀ SAO CHÉP NÓ M[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]T[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]CÁCH CHÍNH XÁC.[/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT][FONT=Arial,sans-serif]
  [/FONT]
  [FONT=Arial,sans-serif]CHÚC MAY M[/FONT][FONT=Arial,sans-serif][/FONT][FONT=Arial,sans-serif]N.[/FONT]
  [/FONT]


  [/FONT]
  [/FONT]

Chia sẻ trang này