1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

TRUYEN CUOI SONG NGU

Thảo luận trong 'CLB Anh Văn' bắt đầu bởi Huyspkt, 28 Tháng chín 2006.

 1. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  The Hen And The Dog
  Jones : "Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden"
  Smith : "That's all right, my dog ate your hen"
  Jones : "Fine! I just ran over your dos and killed him".
  Gà và chó
  Jones : - Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh.
  Smith : - Không sao đâu, con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi.
  Jones : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này.
 2. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  A Cow Grazing
  Artist : "That, sir, is a cow grazing"
  Visitor : "Where is the grass ?"
  Artist : "The cow has eaten it"
  Visitor : "But where is the cow ?"
  Artist : "You don't suppose she'd be fool enough to stay there after she'd eaten all the grass, do you ?"

  Bò ăn cỏ
  Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.
  Khách : - Có thấy cỏ đâu ?
  Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi.
  Khách : - Thế còn con bò đâu ?
  Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?
 3. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Let's Work Together
  "Can you tell me how to get to the post office ?"
  "That's just where I want to go. Let's work together. You go south, and I'll go north, and we'll report progress every time we meet"

  Ta hãy phối hợp với nhau
  - Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ?
  - Chính tôi cũng muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng nam, tôi đi hướng bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển
 4. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  How To Compile A Dictionary
  "How did you compile your great dictionary ?" the lexicographer was asked.
  "Oh, it was something like having a quarrel with one's wife - one word led to another."

  Phương pháp soạn từ điển
  - Ông biên soạn bộ từ điển vĩ đại của ông theo cách nào ? - một người hỏi nhà tự điển học.
  - À, việc đó cũng giống như việc người ta cãi lộn với vợ ấy mà ; hết chữ này lại kéo sang chữ khác.
 5. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Congratulations !
  "I painted something for the Academy last year"
  "Was it hung ?"
  "Yes, near the entrance where everybody could see it"
  "Congratulation ! What was it ?"
  "A board saying, 'Keep to the left' " .

  Xin chúc mừng!
  - Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn Lâm.
  - Thế nó có được treo không?
  - Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó.
  - Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy?
  - Một tấm bảng đề : "Hãy Ði Phía Bên Trái"
 6. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  The French People Have Difficulty
  "Did you have any difficulty with your French in Paris ?"
  "No, but the French people did"

  Người Pháp không rành tiếng Pháp
  - Anh có gặp khó khăn gì với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không?
  - Không có, nhưng người Pháp thì quả là có.
 7. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Great Mystery
  Newsboy : "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?"
  Passerby : "Here boy, I'll take one" (After reading a moment) "Say, boy, there's nothing of the kind in this paper. Where is it ?"
  Newsboy : "That's the mystery, sir. You're the fifty first victim".

  Bí mật khủng khiếp
  Chú bé bán báo : - Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?
  Khách qua đường : - Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
  Chú bé bán báo : - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.
 8. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Why Do They Have French Lesson?
  "What's the idea of the Greens having French lessons ?"
  "They have adopted a French baby, and want to understand what she says when she begins to talk".

  Học tiếng Pháp để là gì ?
  - Vì cớ gì mà gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ?
  - Họ vừa nhận nuôi một bé sơ sinh người Pháp nên muốn hiểu nó sẽ nói gì khi bắt đầu tập nói.
 9. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Flattering
  Critic : "Ah! And what is this ? It is superb! What soul! What expression!"
  Artist : "Yeah ? That's where I clear the paint off my brushes".

  Nịnh bợ
  Nhà phê bình : - Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế!
  Họa sĩ : - Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy
 10. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Time
  "Don't you agree that Time is the greatest healer ?"
  "He may be, but he's certainly no beauty specialist".

  Thời gian
  - Anh có đồng ý rằng Thời Gian sẽ chữa lành mọi vết thương không?
  - Có thể đấy, nhưng chắc chắn Thời Gian không phải là chuyên gia thẩm mỹ rồi.
 11. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Borrowing Money
  "Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?"
  "Sorry, but I haven't a cent with me today"
  "And at home ?"
  "They're all very well, thank you, very well".

  Vay tiền
  - Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?
  - Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.
  - Còn ở nhà thì sao?
  - Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe lắm.
 12. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  A City Idler
  A good - for - nothing city idler had inherited a country grocery store. He was taking his ease alongside the counter in his favorite chair when a customer came in and asked for a dozen apples.
  "I can't wait on you to day" said the ex-city man. "Come in some other time when I'm standing up".

  Dân lười thành thị
  Một tay chày lưới vô tích sự ở thành phố vừa được hưởng thừa kế một cửa hàng bách hóa ở miền quê. Hắn ta đang tận hưởng thư nhàn trong chiếc ghế ưng ý nhất cạnh bên quầy thì một người khách vào mua một chục táo.
  - Hôm nay không bán hàng nghe, - gã cựu dân thành thị nói. - Chờ khi nào tôi đứng lên thì ông tới mua.
 13. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Three Sons
  Three proud mothers discussing their eight-year-old sons.
  "I just know my little Johnnie is going to be an engineer," said the first.
  "Whenever I buy him a toy, he tears it apart to see what makes it work"
  The second said, "I'm so proud of Freddie, I just know he's going to be a fine lawyer. He argues with the other kids all the time"
  "No question about it", said the third mother, "little Harold is destined to be a doctor, Why, he never comes when I called him!"

  Ba quý tử
  Ba bà mẹ tự hào đang bàn luận về các cậu quý tử tám tuổi của họ.
  - Tôi biết chắc thằng Johnnie nhà tôi lớn lên sẽ thành kỹ sư. - người thứ nhất nói. – Hễ tôi mua cho món đồ chơi nào là cu cậu tháo tung nó ra để xem cái gì làm nó chạy.
  Bà mẹ thứ hai nói : - Tôi hết sức hãnh diện vì thằng Fređie nhà tôi. Tôi biết chắc nó sẽ trở thành một luật sư tài ba. Nó lúc nào cũng cãi cọ với những đứa trẻ khác.
  - Bé Harold nhà tôi thì khỏi phải nói, - bà mẹ thứ ba lên tiếng, - số nó sẽ thành bác sĩ. Chà, tôi mà kêu nó thì chả bao giờ nó tới.
 14. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Unexpected News
  A young clerk was called to the front office.
  "Of all my clerks," began the boss, "I noticed you seem to be most interested in your work. No hours seem too long for you and you never let the slightest detail escape you."
  "Yes, sir ?" said the clerk with glowing and expectant satisfaction.
  "Yes," continued the boss, "And so I am forced to fire you. It is such young men as you who learn here and then go out and start a rival business."

  Tin bất ngờ
  Một nhân viên trẻ được gọi lên văn phòng chính.
  - Trong tấtb cả nhân viên của tôi, - ông chủ nhập đề, - tôi thấy anh là người làm việc chú tâm nhất. Anh không quản ngại đi sớm về muộn và anh không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào.
  - Vâng, thưa ông ? - cậu nhân viên đáp, lòng khấp khởi mừng thầm.
  - Do đó, - ông chủ nói tiếp, - tôi buộc phải sa thải anh. Chính những thanh niên như anh học hết mánh khoé ở đây rồi ra ngoài mở cơ sở riêng cạnh tranh với tôi.
 15. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  My Daughter's Voice Is Improving
  "My daughter is having her voice cultivated."
  "Is it improving ?"
  "It's growing stronger. She used to be heard only two apartments away. Now we got complaints from away off in the next building."

  Giọng ca đang tiến triển
  - Con gái tôi đang học luyện giọng đấy.
  - Thế có tiến bộ hơn không?
  - Càng lúc càng mạnh hơn ấy chứ. Trước kia giọng nó chỉ vang xa cách hai căn hộ. Bây giừo thì ở tận chung cư lân cận người ta cũng tới than phiền chúng tôi.
 16. truongthinhs Giảng Viên

  Số bài viết: 533
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
 17. Huyspkt Guest

  Số bài viết: 0
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Bilingual funny story is really helful for us to study English, especially reading.
  Someone say that they hate reading because of the plenty of new words in the artical or book,
  so they can bilingual book to get the meaning easly.
  About me, when I'm lazy, I just read Vietnamese, it's make me laugh immediately
  because it's a funny story, I may get the meaning of these words but may not understand.

  That's somethings I want to share with you!!!!!!
  All, my dear friends, let's read one more times.

Chia sẻ trang này