1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

[Tư tưởng HCM 2010] Đề cương + Đáp án (tham khảo)

Thảo luận trong 'Đề cương' bắt đầu bởi Le Quang, 20 Tháng mười hai 2010.

 1. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
  http://www.mediafire.com/?p7oadr8xd96hu3g

  Câu trong file 3 các bạn chỉnh lại là xác định lực lượng lãnh đạo chứ k phải xây dựng nhé.

  [FONT=&quot]2. Phân tích các cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Cơ sở nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trải qua những giai đoạn hình thành và phát triển nào? Tại sao nói đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản?[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Hãy nêu những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và nêu ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay.[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Hãy trình bày những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Luận điểm nào thể hiến rõ nhất tính sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh? Tại sao?[/FONT]
  [FONT=&quot]6. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH và nêu ý nghĩa của quan niệm đó đối với nước ta hiện nay?[/FONT]
  [FONT=&quot]9. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và nêu ý nghĩa của quan điểm đó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay.[/FONT]
  [FONT=&quot]10. Trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tại sao nói trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên một tầm cao mới, 1 chất lượng mới?[/FONT]
  [FONT=&quot]12. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và nêu ý nghĩa của nó đối với việc đổi mới giáo dục đại học ở nước ta hiện nay?[/FONT]
  [FONT=&quot]13. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản và nêu ý nghĩa của nó đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên hiện nay?[/FONT]

  Lưu ý : Đây chỉ là dàn ý cơ bản thầy Tăng đưa. Các bạn tự soạn và bổ sung thêm nhé.


  [FONT=&quot]Đã xong. Bạn nào hỗ trợ giùm mình câu 10 nhé ;)
  [/FONT]
 2. thuyhuynhcongchua New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  [FONT=&quot]2. Phân tích các cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Cơ sở nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?[/FONT]
  · [FONT=&quot]Các cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Nguồn gốc I : Truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Nguồn gốc II : Tinh hoa văn hóa nhân loại[/FONT]
  § [FONT=&quot]Phương Đông[/FONT]
  § [FONT=&quot]Phương Tây[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Nguồn gốc III : Chủ nghĩa Mác – Lênin[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Nguồn gốc IV : Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh[/FONT]
  · [FONT=&quot]Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp quan điểm bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.[/FONT]
 3. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
  [FONT=&quot]3. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trải qua những giai đoạn hình thành và phát triển nào? Tại sao nói đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản?[/FONT]
  · [FONT=&quot]Có 5 giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thường nòi (1890 – 1911)[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911 – 1920)[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Thời kỳ hình hành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921 – 1930)[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản (1930 – 1945)[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Thời kỳ tiếp tục phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc (1945 – 1969)[/FONT]
  · [FONT=&quot]Tại sao nói đến 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản?[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Xác định rõ con đường, mục tiêu của cách mạng Việt Nam : Cách mạng vô sản, nội dung cốt lõi của nó là làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng -> Chủ nghĩa cộng sản.[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Xây dựng lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là Đảng cộng sản[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Động lực của cách mạng là khối đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nông.[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Phương pháp cách mạng là dùng bạo lực cách mạng giành và giữ chính quyền nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng.[/FONT]
 4. thuyhuynhcongchua New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  4. Hãy nêu những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và nêu ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay.
  · Nội dung :
  o Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thực chất đó là vấn đề độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa đi theo con đường cách mạng vô sản. Nội dung cốt lõi của nó là các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh đánh đổ đế quốc thực dân giành quyền tự quyết cho dân tộc, thành lập quốc gia độc lập, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân và đi lên CNXH. Nội dung đó được thể hiện qua 3 luận điểm cơ bản sau :
  1. Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
  2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập.
  3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế
  · Ý nghĩa
  o Giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường của giai cấp công nhân.
  o Xây dựng đúng và phát huy nội lực của dân tộc để phát huy luận điểm.
  o Kết hợp nội lực của dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và phát triển đất nước theo con đường XHCN.
 5. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
  [FONT=&quot]5. Hãy trình bày những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Luận điểm nào thể hiến rõ nhất tính sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh? Tại sao?[/FONT]
  · [FONT=&quot]Những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc.[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực[/FONT]
  · [FONT=&quot]Lí do[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Thể hiện tư duy độc lập của Hồ Chí Minh[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Góp phần phát triển lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin quốc tế cộng sản về cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa.[/FONT]
 6. thuyhuynhcongchua New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  6. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH và nêu ý nghĩa của quan niệm đó đối với nước ta hiện nay?
  · Nội dung :
  o Quan niệm Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH là có quá trình hình thành phát triển gắn với các đoàn kết lịch sự cụ thể, phản ánh chính xác thực tiễn xây dựng XHCN ở nước ta và các nước khác trên thế giới.
  o Hồ Chí Minh có những phương pháp tiếp cận định nghịa về bản chất đặc trưng của CNXH (Nêu một số luận điểm)
  o Theo Hồ Chí Minh, CNXH có 5 đặc trưng bản chất
  § Chính trị
  § Kinh tế
  § Văn hóa đạo đức
  § Cơ bản xã hội
  § Lực lượng xây dựng chế độ xã hội đó
  § (SV tự phân tích 5 đặc trưng trên)
  · Ý nghĩa
  o Định hướng tư tưởng lí luận cho Đảng ta, nhân dân ta hoàn thiện cụ thể hóa mô hình về CNXH và được nghị quyết đại hội Đảng lần X nêu gồm 8 đặc trưng
  1. Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
  2. Do nhân dân lao động làm chủ.
  3. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là chủ yếu.
  4. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
  5. Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc, có đoàn kết phát triển toàn diện cá nhân.
  6. Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
  7. Các dân tộc trong nước đều bình đẳng đoàn kết giúp đỡ nhau càng tiến bộ.
  8. Các quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.
 7. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
  [FONT=&quot]9. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và nêu ý nghĩa của quan điểm đó đối với công cuộc đổi mới nước ta hiện nay.[/FONT]
  · [FONT=&quot]Có 5 nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Tập trung dân chủ[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Tự phê bình và phê bình[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Kỷ luật nghiêm minh, tự giác[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Đoàn kết thống nhất trong Đảng[/FONT]
  · [FONT=&quot]Ý nghĩa[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Định hướng cho công tác tổ chức sinh hoạt Đảng, đảm bảo cho Đảng ta thật sự là một Đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo cách mạng.[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Xây dựng rõ các vấn đề trong tổ chức sinh hoạt Đảng như là[/FONT]
  § [FONT=&quot]Mở rộng dân chủ gắn liền với tăng cường kỉ cương[/FONT]
  § [FONT=&quot]Thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình[/FONT]
  § [FONT=&quot]Tăng cường trách nhiệm bản thân Đảng viên[/FONT]
  § [FONT=&quot]Có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau trong sinh hoạt Đảng.[/FONT]
 8. thuyhuynhcongchua New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  10. Trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tại sao nói trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên một tầm cao mới, 1 chất lượng mới?
  · Nội dung các luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
  o Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng.
  o Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
  o Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.
  o Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất; có tổ chức là mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  o Đại đoàn kết dân tộc là đoàn kết quốc tế.
  · Lí do
  o Cùng với sự phát triển của cách mạng , khối đại đoàn kết dân tộc đang được mở rộng, củng cố vững chắc.
  o Đại đoàn kết dân tộc có hình thức tổ chức chặt chẽ, là mặt trận dân tộc thống nhất.
  o Đại đoàn kết dân tộc được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, được ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin soi đường
  o Nội dung : (Thật sự là chỗ này tra trong sách không biết tra ở đâu. Bạn nào biết thì hỗ trợ nhé)
 9. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
  [FONT=&quot]12. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và nêu ý nghĩa của nó đối với việc đổi mới giáo dục đại học ở nước ta hiện nay?[/FONT]
  · [FONT=&quot]Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa – giáo dục :[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Vai trò – Vị trí[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Mục tiêu của giáo dục[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Đối tượng của giáo dục[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Nội dung của giáo dục[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Phương châm, phương pháp giáo dục[/FONT]
  · [FONT=&quot]Ý nghĩa[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Thực trạng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay (thành tựu, hạn chế, các vấn đề đang đặt ra)[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Định hướng cho việc xác định mục tiêu, kết cấu chương trình[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Đổi mới nội dung dạy và học[/FONT]
  [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Đổi mới phương pháp dạy và học[/FONT]
 10. thuyhuynhcongchua New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  13. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản và nêu ý nghĩa của nó đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên hiện nay?
  · 4 chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản
  1. Trung với nước, hiếu với dân.
  2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
  3. Thương yêu con người.
  4. Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung.
  · Ý nghĩa
  o Thực trang đạo đức sinh viên hiện nay (tích cực, hạn chế)
  o Sinh viên cần phải học tập làm theo các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
  o Định hướng cơ bản để sinh viên tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện nhân cách, trỏ thành người trí thức tương lai của nước nhà.
 11. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
  Rồi đó bạn

  Học phần 3 tín chỉ chỉ học 9 câu này thôi. Bạn cần đề cương thì mình post luôn cho ? :">

  Cảm ơn mà chả ai ấn thanks ;))

  Thì thi 9 câu học 9 câu đậu là cái chắc rồi

  Lưu ý : Đây là tư tưởng Hồ Chí Minh 3 tín chỉ. Các bạn học 2 tín chỉ chỉ mang tính chất tham khảo

  File Word mình sẽ update sau. Để đóng cái dấu bản quyền spkt.net đã :D
 12. ndinh09103035 New Member

  Số bài viết: 175
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 13. oneforall12b2 New Member

  Số bài viết: 154
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 14. hoangnhai New Member

  Số bài viết: 25
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 15. vantuanclqn New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 16. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 17. Minh Hao New Member

  Số bài viết: 266
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 18. pulsar8x New Member

  Số bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 19. dinhlae New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 20. hasung New Member

  Số bài viết: 14
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 21. huusangqni New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 22. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 23. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
 24. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 25. jack_sparrow Member

  Số bài viết: 46
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 26. superpu Member

  Số bài viết: 30
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 27. huusangqni New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 28. yugi New Member

  Số bài viết: 327
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 29. mr_trong_90 New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 30. mrhoang1207 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 31. hungbv90 New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 32. aladdin Member

  Số bài viết: 280
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
  câu hỏi thầy Tăng cho 14 câu. Hum bữa mình nghĩ bữa cuối nên ko biết là thầy có giảm bớt câu nào ko. Ai biết chỉ dùm.:D
 33. chaupro9x Member

  Số bài viết: 69
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  sao mấy bạn viết lẻ tẻ vậy , bạn nào biết là tt còn rút ngắn câu nào nữa thì chia sẽ nhanh nha chứ sắp thi rùi
 34. chaupro9x Member

  Số bài viết: 69
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 35. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
 36. chaupro9x Member

  Số bài viết: 69
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 37. Le Quang Active Member

  Số bài viết: 1,091
  Đã được thích: 7
  Điểm thành tích: 38
 38. mr_trong_90 New Member

  Số bài viết: 13
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Ủng hộ 2 tay.:-bd
 39. kenvjn_Huynh New Member

  Số bài viết: 65
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  có ai hệ thống các câu hỏi trong tư tưỡng ko ???? rút gọn đc mấy câu và h còn mấy câu ko ????????
  up up
  giúp đỡ với mọi người..... làm ơn
 40. heobabyluoi New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
 41. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 42. user001 New Member

  Số bài viết: 306
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích: 0
  chiều ngày 16 rồi, học hoài ko dzo nổi, học tới câu thứ 3 câu 1 quên, làm sao đây ai chỉ vài chiêu với nào :((
  học lại lần 2 mà rớt nữa chắc điên quá >.< cũng ko muốn kì tích A101 xảy ra lần nữa ;))
 43. nhockid Member

  Số bài viết: 439
  Đã được thích: 4
  Điểm thành tích: 18
 44. T.I Member

  Số bài viết: 932
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 45. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  có bớt dc ko ? kỳ trước mình thi Mac cũng bớt như vậy đó. kết quả là "trật tủ" .Xém rớt hên dc 5 điểm.
 46. T.I Member

  Số bài viết: 932
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  vậy kì trước 2 đề giống nhau hả ? sao kì vậy ??
 47. hakisi New Member

  Số bài viết: 144
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 48. T.I Member

  Số bài viết: 932
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
 49. aladdin Member

  Số bài viết: 280
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 18
 50. blacksakura Member

  Số bài viết: 58
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  cái này cô mình bảo " các em nên loại 2 câu thi ngày 27 ..."
  theo tin đồn không bjk từ đâu tới , chúng ta nên hoc kỹ câu 3,5,10,13
  :welcome::welcome::welcome::welcome::welcome::welcome:
  Cố lên !! không phụ công Người đã ra đi tìm đường cứu nước để chúng ta có môn học này

Chia sẻ trang này