1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Tử vựng về phương tiện công cộng

Thảo luận trong 'Anh văn giao tiếp' bắt đầu bởi BoyMienTay, 22 Tháng tư 2013.

 1. BoyMienTay Member

  Số bài viết: 55
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
  [h=1]Public Transportation[/h](Nguồn:http://anhvanqt.vn/?p=1471
  Face:http://www.facebook.com/anhvanqt

  [TABLE="width: 98%"]
  [TR]
  [TD="width: 33%, align: center"]
  [IMG]

  1. cord /kɔːd/ - dây chắn an toàn

  [/TD]
  [TD="align: center"]
  [IMG]

  2. seat /siːt/ - ghế ngồi

  [/TD]
  [TD="width: 33%, align: center"]
  [IMG]

  3. bus driver /bʌs ˈdraɪ.vəʳ/ - tài xế xe buýt

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  4. transfer /trænsˈfɜːʳ/ - vé chuyển tàu xe

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  5. fare box /feəʳ bɒks/ - hộp đựng tiền vé xe

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  6. rider /ˈraɪ.dəʳ/ - hành khách đi xe

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  7. conductor /kənˈdʌk.təʳ/ - người bán vé

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  8. strap /stræp/ - dãy vịn tay

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  9. car /kɑːʳ/ - toa (xe điện, xe lửa)

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  10. track /træk/ - đường ray

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  11. platform /ˈplæt.fɔːm/ - sân ga

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  12. turnstile /ˈtɜːn.staɪl/ - cửa xoay

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  13. token booth /ˈtəʊ.kən buːð/ - buồng bán vé

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  14. commuter train /kəˈmjuː.təʳ treɪn/ - tàu vé tháng

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  15. engineer /ˌen.dʒɪˈnɪəʳ/ - người lái tàu

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  16. ticket /ˈtɪk.ɪt/ - vé

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  17. commuter /kəˈmjuː.təʳ/ - người đi làm bằng vé tháng

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  18. station /ˈsteɪ.ʃən/ - nhà ga

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  19. ticket window /ˈtɪk.ɪt ˈwɪn.dəʊ/ - cửa sổ bán vé

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  20. timetable /ˈtaɪmˌteɪ.bļ/ - lịch trình

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  21. fare /feəʳ/ - tiền vé

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  22. tip /tɪp/ - tiền thưởng thêm

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  23. meter /ˈmiː.təʳ/ - đồng hồ đo

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  24. receipt /rɪˈsiːt/ - hóa đơn

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  25. passenger /ˈpæs.ən.dʒəʳ/ - hành khách

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  26. cab driver /kæb ˈdraɪ.vəʳ/ - tài xế taxi

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  27. taxi /ˈtæk.si/ - xe taxi

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  28. taxi stand /ˈtæk.si stænd/ - điểm đỗ taxi

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  29. monorail /ˈmɒn.ə.reɪl/ - đường ray đơn

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  30. streetcar /ˈstriːt.kɑːʳ/ - xe điện

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 682, align: center"]
  [IMG]

  31. cable /ˈkeɪbl/ - cáp treo

  [/TD]
  [TD="width: 218, align: center"]
  [IMG]

  32. cable car /ˈkeɪ.bļ kɑːʳ/ - xe chạy bằng dây cáp

  [/TD]
  [TD="width: 199, align: center"]
  [IMG]

  33. horse-drawn carriage /hɔːs drɔːn ˈkær.ɪdʒ/ - xe ngựa kéo

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
 2. tranlethanhvy New Member

  Số bài viết: 6
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Giới tính: Nữ
  Dù sao thì cũng nên đến trung tâm học thì có hiệu quả hơn, bạn có thể đến trung tâm IEG nha, học phí ở đây rẻ lắm

Chia sẻ trang này