1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Vài ebook về lập trình

Thảo luận trong 'Ebook Công nghệ thông tin' bắt đầu bởi raitk, 6 Tháng một 2007.

 1. raitk Member

  Số bài viết: 178
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 16
  <span style="color:#3333FF">1)Accelerated C++ Practical Programming by Example

  2)Beyond the C++ Standard Library An Introduction to Boost

  3)C++ Coding Standards 101 Rules Guidelines

  4)C++ Demystified A Self-Teaching Guide

  5)C++ In Action Industrial Strength Programming Techniques

  6)C++ Primer 4th Edition

  7)C++ Standard Library, The A Tutorial and Reference

  8)Data Structures And Program Design In C

  9)Effective & More Effective C++

  10)Effective C++ Third Edition 55 Specific Ways to Improve Your
  Programs and Designs

  11)Exceptional C++ Style 40 New Engineering Puzzles, Programming problems and solutions

  12)H.Sutter, A.Alexandrescu - C++ Coding Standards - 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

  13)Modern C++ Design Generic Programming and Design Patterns
  Applied

  14)More Exceptional C++ - Addison Wesley

  15)Oreily - C in A Nutshell

  16)Prentice Hall - Practical FPGA Programming in C

  17)Prentice.Hall-C.Sharp.How.To.Program

  18)Prentice.Hall.An.Introduction.to.Design.Pattern s.in.C++.with.Qt.4.2006

  19)The Art of C++</span>

  Mã:
  http://www.4shared.com/file/8161152/761ccf7e/Accelerated_C_Practical_Programming_by_Example.html
  http://www.4shared.com/file/8161154/9f7f6a4b/Beyond_the_C_Standard_Library_An_Introduction_to_Boost.html
  http://www.4shared.com/file/8161155/e8785add/C_Coding_Standards_101_Rules_Guidelines.html
  http://www.4shared.com/file/8161167/2d5b6832/C_Demystified_A_Self-Teaching_Guide.html
  http://www.4shared.com/file/8161189/546068bb/C_In_Action_Industrial_Strength_Programming_Techniques.html
  http://www.4shared.com/file/8161212/1036b423/C_Primer_4th_Ed.html
  http://www.4shared.com/file/8161269/c8a5fb6c/C_Standard_Library_The_A_Tutorial_and_Reference.html
  http://www.4shared.com/file/8161444/80af99e1/Data_Structures_And_Program_Design_In_C.html
  http://www.4shared.com/file/8161477/328b9b98/Effective__More_Effective_C.html
  http://www.4shared.com/file/8161480/2b7712f4/Effective_C_Third_Edition_55_Specific_Ways_to_Improve_Your_Programs_and_Designs.
  html
  http://www.4shared.com/file/8161489/52abaa50/Exceptional_C_Style_40_New_Engineering_Puzzles_Programming__problems_and_solutio
  ns.html
  http://www.4shared.com/file/8161493/ab65720f/HSutter_AAlexandrescu_-_C_Coding_Standards_-_101_Rules_Guidelines_and_Best_Practices.html
  http://www.4shared.com/file/8161524/d7375450/Modern_C_Design_Generic_Programming_and_Design_Patterns_Applied.html
  http://www.4shared.com/file/8161530/c941a108/More_Exceptional_C_-_Addison_Wesley.html
  http://www.4shared.com/file/8161536/2022043d/Oreily_-_C_in_A_Nutshell.html
  http://www.4shared.com/file/8161530/c941a108/More_Exceptional_C_-_Addison_Wesley.html
  http://www.4shared.com/file/8161536/2022043d/Oreily_-_C_in_A_Nutshell.html
  http://www.4shared.com/file/8161702/fe64789/Prentice_Hall_-_Practical_FPGA_Programming_in_C.html
  http://www.4shared.com/file/8161995/4ade4469/PrenticeHall-CSharpHowToProgram.html
  http://www.4shared.com/file/8161757/2fb4743/PrenticeHallAnIntroductiontoDesignPatternsinCwithQt42006.html
  http://www.4shared.com/file/8161870/a5f5f75f/The_Art_of_C.html

Chia sẻ trang này