1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

VIDEO HƯỚNG DẪN BĂNG BÓ VÀ SƠ CẤP CỨU

Thảo luận trong 'Thư viện kỹ năng' bắt đầu bởi tranphong2, 15 Tháng tám 2008.

 1. tranphong2 Nothing

  Số bài viết: 272
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  <div align='center'><span style="color:#2E8B57">CÔNG TÁC CHUẬN BỊ</span></div>
  <div align='center'><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CkZk2FpkL4I&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CkZk2FpkL4I&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
  </div>

  <div align='center'><span style="color:#2E8B57">BĂNG BÀN TAY</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lfjQ9XSbQ7o&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lfjQ9XSbQ7o&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG BÀN CHÂN</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mhe_blItUMo&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mhe_blItUMo&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG BẮP CHÂN</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_zgcfgwPH4s&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_zgcfgwPH4s&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG ĐẦU GỐI - bằng băng cuộn</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1tSTCwsQTpQ&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1tSTCwsQTpQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG ĐẦU GÔI - bằng băng tam giác</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1tSTCwsQTpQ&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1tSTCwsQTpQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG KHỦY TAY</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JM0riPQLNd4&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JM0riPQLNd4&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG ĐẦU</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GPZ9G5D1de8&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GPZ9G5D1de8&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG GÓT CHÂN</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GnBoAyuiW30&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GnBoAyuiW30&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG GÓT CHÂN</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/76UosU7Gn10&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/76UosU7Gn10&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG NGỰC - băng tam giác</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2eXt2sLzrUA&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2eXt2sLzrUA&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG MU BÀN CHÂN</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fa0-3mAu-rY&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fa0-3mAu-rY&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG VẾT THƯƠNG GIỮA NGỰC</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0oEzwTX8rlQ&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0oEzwTX8rlQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG BẢ VAI</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3nePE_sZXxo&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3nePE_sZXxo&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG ĐẦU</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zJAPhHyqVDE&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zJAPhHyqVDE&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG VẾT THƯƠNG Ở BẢ VAI</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cNCPO4eo9GQ&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cNCPO4eo9GQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG MU BÀN TAY</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ysWvPEr-ovs&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ysWvPEr-ovs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG CÙI CHỎ</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8pWAsumXwd0&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8pWAsumXwd0&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG TREO CÁNH TAY</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/afHVSn0QAD0&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/afHVSn0QAD0&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">BĂNG HÔNG</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bfL9zt3reKE&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bfL9zt3reKE&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


  <span style="color:#2E8B57">GÃY XƯƠNG CHÂN</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ogvb1VmgzFQ&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ogvb1VmgzFQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">GÃY XƯƠNG ĐÙI</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZlaB6aaEi_Y&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZlaB6aaEi_Y&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  <span style="color:#2E8B57">GÃY XƯƠNG CÁNH TAY</span>
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bP-kr8n8ocs&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bP-kr8n8ocs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

  </div>
 2. Action New Member

  Số bài viết: 766
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 3. tranphong2 Nothing

  Số bài viết: 272
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  <div class='quotetop'>QUOTE (Đức Minh @ Aug 16 2008, 09:56 AM) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>chào mừng sự trở lại nhé![/b][/quote]
  Ủa [IMG] sao ngắn gọn vậy. Phải lăng xê tụi lên chứ, khè khè......[IMG]

Chia sẻ trang này