1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

VinaGunz Client 3.5 !

Thảo luận trong 'Thông tin-Giới thiệu Game' bắt đầu bởi k3nn01, 4 Tháng tám 2012.

 1. k3nn01 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  GUNZ – THE SECOND DUEL Ðã H?i Sinh T?i VINAGUNZ.COM
  [IMG]
  Trang Ch? : http://vinagunz.com/
  Di?n Ðàn : http://diendan.vinagunz.com/forum.php
  Ðang ký : http://www.vinagunz.com/index.php?thucthi=register
  Dowload Game : http://www.vinagunz.com/index.php?thucthi=download
  IemoN...layer_embedded
  Ð?u nam 2012 chúng tôi xin gi?i thi?u v?i t?t c? các b?n 1 server game m?i mà không ít game th? dã t?ng say mê, 1 s?n ph?m c?a MAIET, ch?c các b?n không l?y làm l? khi chúng tôi gi?i thi?u v?i các b?n v? game GUNZ .
  Hi?n nay thông tin v? su ra d?i c?a GUNZ2 dã khi?n cho GUNZ d?n tr? nên l?i th?i và kém h?p d?n d?i v?i 1 s? game th?, nhung không ai ph? nh?n s? h?p d?n 1 th?i c?a GUNZ và cho d?n hi?n nay nó v?n còn là “m?t tuy?t tác”.
  Nh?n th?y s? h?p d?n c?a Game và mong m?i c?a m?t s? Fan GUNZ không mu?n “tuy?t tác” này d?n b? quên lãng, chúng tôi dã xây d?ng m?t sân choi theo nh?ng mong m?i trên.
  Hi?n t?i game v?n gi? l?i nh?ng nét d?c trung c?a GUNZ truy?n th?ng nhu ch? d? Deathmatch, Gladiator, Training, Quest, War Clan … và có m?t s? c?i ti?n dáng k? nhu h? th?ng buôn bán Item (ngu?i choi có th? rao bán Item trên web) và chuy?n d?i ti?n t? (t? Bounty thành Coin). Th? 7 và CN s? có ch? d? War Clan và EXPx3.

  THÔNG TIN V? SEVER NEW CENTURY
  CPU: Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620, 2.4GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366.
  HDD: 300GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 10,000RPM 2.5
  Ram: SuperTalent 2GBx6 DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered
  Network card: Intel® Gigabit Ethernet Switch Model #: AXXSW1GB
  Network line: 1Gbs

  H? th?ng War Clan thu?ng xuyên du?i s? t? ch?c và giám sát c?a Team chúng tôi
  H? th?ng Team vs Team ( 3vs3, 5vs5, 8vs8, 16vs16, 32vs32,…)
  H? th?ng GM t? ch?c event solo, quest, skill…
  H? th?ng K-Style , M-style , D-style m?i du?c thêm vào.
  H? th?ng BGM Builder giúp b?n l?a ch?n nh?ng bài hát yêu thích khi choi game.
  H? th?ng Event phong phú d? các b?n vui hon, tho?i mái hon khi tham gia.
  Ð?i ngu GM thân thi?n ,luôn t?n tình gi?i dáp nh?ng th?c m?c, luôn l?ng nghe nh?ng nguy?n v?ng và ý ki?n quý báo c?a members.
  Login VNGz 3.5
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  Dash , Stun
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  Nhi?u Item m?i
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  Map
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG]
  [IMG][IMG]
  Và còn r?t nhi?u item và map m?i dang d?i các b?n khám phá :)
  Hãy thu giãn và t?n hu?ng ni?m dam mê c?a b?n t?i WWW.VINAGUNZ.COM.

  [video=youtube;IemoN51jvuQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IemoN51jvuQ[/video]

Chia sẻ trang này