1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

Virtual Piano - Dành cho những bạn thích nhưng ko có điều kiện

Thảo luận trong 'Hội quán mê âm nhạc' bắt đầu bởi n00dly, 19 Tháng mười 2011.

 1. n00dly New Member

  Số bài viết: 74
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  Yêu cầu khi sử dụng :
  -Ace muốn giết time
  -Ace đang yêu đời muốn ngân nga nhạc = bàn phím
  -Ace muốn biểu diển hù gái chơi tại các party nhỏ
  and etc

  Đầu tiên bạn down cái này về

  download here
  Cách sử dụng :

  - Mỗi nốt viết cách nhau 1 dấu cách
  - Hợp âm (tức là đánh liền 1 lúc) thì không cách
  - Hết 1 câu thì cách ra 5 dấu cách

  Và đây là 1 vài sheet để ace tham khảo (sẽ update thường xuyên) :


  Right here waiting - Richax Max (Khuyến cáo cho người mới tập)
  t o s h h g f d w y o d d f g f e u s s d f d s a p o
  8 w t o o i u y 5 9 w y y u i u 6 0 t t y u i u y t r t
  s h l v v c x z o d h z z x c x p f l l z x z l k j h
  t o s h h g f d w y o d d f g f e u s s d f g q g f d w s s a s
  Ex: gB77s6HKnlI

  In The End (Intro) (Khuyến cáo cho người mới tập)
  9z b b c x8 x x x c z9 b b c x8 x x x c 9z b b c x8 x x c 8x
  9d j j g 8f f f f g d9 j j g f8 f f f g 9d j j g 8f f f f g d9 j j g 8f
  9y p p i u8 u u u i 9y p p i u8 u u u i y9 p p i u8
  Ex: 3UpCoCvTc7Y

  I Gotta Feeling (Khuyến cáo cho người mới tập)
  wy yw yw yw tw wt rw rw wt tw tw wt wt tw wt wt rw rw rw
  rw wr wr wr wr wt wt wt tw tw wt wt wt yw wy wy yw wt tw
  rw wr wt tw wt wt tw wt tw tw wr rw wr wr rw wr wr wr tw wt
  wt wt wt tw tw tw wy wy wy yw wt wt wr rw wt wt wt wt wt
  wt wt wt wr wr rw wr wr wr wr wr wt tw wt tw tw tw wt tw yw
  Ex: tYEKTguFb1o

  Super mario bros
  f f f s f h o s p u p a P p o f h j g h f s d a s p u p a P p o f h j g h f s d a h G g D f
  O p s p s d h G g D f l l l h G g D f O p s p s d DO id us s s s s d f s p o s s s s d f
  s s s s d f s p o f f f s f h o f s o o p g g p a j j j h g f s p o f s o o p g g p ao dg dg
  dg sf ad os u
  Ex: JHAaqwprxKI

  Für Elise
  f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u O a 6s 0 e u f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u s a 6p 0 e f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u O a 6s 0 e u f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u s a 6p 0 e f D 6p 0 e a s d 8f w t o g f 7d w r i f d 6s 0 e u d s 3a 0 u u f u f f n D f D f D f D f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r u O a 6s 0 e u f D f D f a d s 6p 0 e t u p 0a W r y s a 6tp
  Ex: 3TbalijvaoY

  My Heart Will Go On
  t y y 8u 0 w i u y t 5y 9 wo i u 4t 8 qe e 5w 9 w e r
  t y y 8u w t i u y t 5y 9 wo u o 4p 8 q o u 5y 9 w
  p a 6s 0 t 0 ra o 5y 9 w 9 ei 9 o o 4p 8 q 8 wo 8 eu 5y 9 w 9 e 9 r
  6 0t es 0s e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wt 9 4 8t qs 8s q 8o qt 8 5 9t ws
  9 ets 9 ra 9 u 6s 0t es 0s e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wd 9 4 8t qs 8s q
  8o qt 8 5 9t ws 9 ets 9 ra
  1ts 8 0 wt t 0 wt 0 5r 9 wt 9 w 9 wr 9 4r 8 qt 8 q 8 qy 8 8u w r w 5y
  9 w t 1t 8 0 wt t 0 wt 0 5r 9 wt 9 w 9 wt 0y 4w 8 q 8 q 8 q 8 4q 8w qe
  t i o p a 1ts 0 w ts ts 0 wts 0 5ra 9 wts 9 w 9 wra 9 4ra 8 qts 8 q 8
  qyd 8 8uf w r w 5yd 9 w ts 1ts 8 0 wts ts 0 wts 0 5ra 9 wts 9 w 9 wts 9yd
  4o 8 q 8 q 8 q 8 4wo 8 q 8 3ep 7 9ra 7 6ts 0 e 0 r 0 ets 0 5yd 9 w 9 5wo
  w 9oh w 4oh 8 q 8 qig 8 euf 8 5yd 9 w 9 euf 9 rig 9 6uf 0 t 0 ryd 0 ets 0
  5ra 9 wts 9 e 9 r ra 4ep 8 q 8 w 8 q 8 3wo 7 0 7 2qi 6 9 6ts 0 e 0 r 0 ets
  0 5yd 9 w 9 5wo w 9oh w 4oh 8 q 8 qig 8 euf 8 5yd 9 w 9 euf 9 rig 9 6uf 0
  t 0 ryd 0 ets 0 5ra 9 wts 9 e 9 r ra 4ra 8 q wts 8 q eyd 8 5uf 9 w 9 eyd 9
  r s d 6f 0 e 0 r g f d s 5d 9 wh 9 e 9 g f 4s 8 qp 8 w 8 p 8 5o 9 w e r s
  d d 8f w t w y w g f d s 5d 9 wh 9 e 9f f h 4j 8 q 8 wh 8 ef 5d 9 w 9 ep a
  6s 0 t 0 ra o 5y 9 w 9 ei 9 o o 4p 8 q 8 wo 8 eu 5y 9 w 9 e 9 r 6 0t es 0s
  e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wt 9 4 8t qs 8s q 8o qt 8 5 9t ws 9 ets 9 ra 9 u
  6s 0t es 0s e 0o et 0 5 9t ws 9s w 9o wd 9 4 8t qs 8s q 8o qt 8 5 9t ws 9
  ets 9 ra 1ts 8 w t u i o s f g h l x c v c m
  Ex: Yvk0ONM7Q5c

  Bruno Mars - Just The Way You Are
  pg pg ps ps P p P ps o P
  pg pg ps ps P p P ps ps
  pg pg ps ps P p P ps i o
  pg pg ps ps P p P ps
  s s p s s p s p s p s p s d p p
  s s p s s p s p s p s p s d p p
  P p P p p P p P p P p g ps ps P p P ps ps
  Chorus:
  s s g h j g ps ps P p s gh j h g g h g
  g g h j h j h J j g h g g ps ps P p [psgj] x2
  pg g g f f d d s s P p P s i g g f f d d s s P p P s i
  s ip s ip s ip P i s d g h h J l
  s ip s ip s ip P i is id ig oh oh J ls
  psgj oh ig oh pj
  s h g l g ps ps P p s h g l j g g h j h j h J j g h g g ps ps P p
  s s g l j g ps ps P p s g h j h J j h g
  g g h j h j h J j g h g g ps ps P p [psgj] x2

  Tong Hua - Guang Liang
  sgj sgj h psh psg psg f osf id id is os
  s g f g s - s g f g s - s g f g - g g d d s
  s g f g s - s j h h g - s g f g d - d d g z l
  h h J J j j - j j f h g g f g - g f g J - s l J j h
  h h J J j j - j j c x z x c - c h g z - z z l l l
  s l J j j J j - j J j J j h g - g j l z - z z l h h J j
  g j l z - z z l h h J j J j h g - h j d - d g g f - dgP - spi - yoP - tip
  tp yP us iPd ips yoP sfh sfh
  h h J J j j - j j f sh sg sg sf sg - sg f g J - s sl JP jp ho
  h h J J j j - j j jc jx jz jx jc
  cg h g gz - gz gz gz gl gl gl
  s l J gj gj J gj - gj J gj J gj h g - g j l gz - gz gz hl h h J j
  g j l gz - gz gz hl h h J j J j h g - h j d - d g g (h.g.f) g
  d z l kh - kh l kh - kh l kh l kh j h
  h k z xh xh xh zj j j l k
  h k z xlh xh xh zj j j l k l k j h
  j k fs - fs h h (j.h.G) h - j k f - f h h G h - kh

  Because I'm Stupid - SS501
  h H h g D D d s d w
  h d h D d s
  h d h s

  G h G f d d S a S I
  I G S G d S a G S G a

  Intro:
  IoIuyyTrTQ ITIyTr ITIr opoIuI opoIuI u(EI)uyT(uw)ETE
  rrTyuIaSd (r7) x3

  Chorus:
  IuuyyyryuyI
  IuuyyyryupuI
  Iuuyyyryuy aIuu yrTyyyTTyTTr
  rTyyyyTTr IuuyyyrTyTTr

  Eye On Me
  wt y u ou
  y u t e t y
  wt y u oa
  asp opo

  os sa p po
  uop po i i y u
  uu yui uyyt
  r tt yuo y
  wt y u o u
  y u t e t y

  wt y u o a
  asp opo
  os sa p po
  u op p o i t u y
  ty uio
  oi t u y t

  t u o a p p
  p a s p o o
  uu i o ii
  i o pp oo
  tt u o a p p
  up a s a o a p
  oo i s i
  tyu u y t r y t

  wt y u ou
  y u t e t y
  wt y u oa
  aasp opo
  os sa p po

  u op p o i t u y
  ty uio
  oi t u y t
  t u o a p p
  pp a s p o o
  uu i oo ii
  i o pp oo
  tt u o a p p
  up a s a o a p
  oo i s i
  tyu u y t r y t
  Ex: KTUSqslLZ2k

  To Zanarkand
  uax f h k xy C vt
  pyz d G j zt x C
  tk o dk s fk G sfhk j z G I a S d G k
  ex u ax p sx d psx z v ql t i o p s g s g h j l

  f0 r u a fo G h8 w G fu d9 e y f d a5 9 w e r y
  f0 r u a fo G h8 w G hu j9 e y h jy k5 9 w e r y
  f0 r u a fo G h8 w G fu d9 e y f d a5 9 w e

  or p au8 w aut w aur w a9 p d ot6 o I y u8 w t u o s f u o s f h
  ej u p a sx f hjx t iz o pl s whk y o p av d vx0 r u I o a ( d G j kz )
  Ex: U35IBCcFN9A
  to zanakand (ver 2)
  uax f h k xy C vt
  pyz d G j zt x C
  tk o dk s fk G sfhk j z G I a S d G k
  ex u ax p sx d psx z v ql t i o p s g s g h j l

  f0 r u a fo G h8 w G u f t d9 e y f d t a5 9 w e r y
  f0 r u a fo G h8 w G u h j9 e y h jy k5 9 w e r y
  f0 r u a fo G h8 w G u f t d9 e y f d t a5 9 w e

  or p au8 w aut w aur w a9 p d ot6 o I y u8 w t u o s f u o s f h
  ej u p a sx f hjx t iz o pl s whk y o p av d vx0 r u I o a
  rk I a S C f ILC esj u p a sx p
  xj Z r e ay7 QrT IGC Q G r I a S d waf d S 9 w e pj j
  WSH f S woa G pe I pu a7 9 Q r Y I a

  Kiss the Rain (recommend)

  w t y 8y u u w t w t y u 5y o o w r w o p a
  6a s tus t u d d-f d s 3a w r w 3 s a o qo
  p p t i t o i 3i o o w r w t y 9u i eyi e y
  e o i 5u w r i u 5y w t y 8y u u w t w t y
  u 5y o o w r w o p a 6a s tus t u d d-f d s
  3a w r w 3 s a o qo p p t i t o i 3i o o w
  r w t y 9u i eyi e 5t 9 r 8t 0 w t u t u o
  qp t i t q r t p 3o w r w 6 r t o 9o i wyi
  u 5u y w t 8y u u w 8 t u o qp t u t 7 a a
  p 3o w r u i 6o i u 9i w o w 9p t a s wf y
  o y wd w t y 8y u u w t w t y u 5y o o w r
  w o p a 6a s tus t u d d-f d s 3a w r w 3 s
  a s-a-o qo p p t i t p o i 3i o o w r w t y
  9u i eyi e 5t 9 r 8t 0 w t u s a o qo p p t
  i o i 3i o o w r t y 9u i i e 5t 9 r 8t 0 w
  t 8-0-w-t-u

  River flows in you

  el k l k il h l g s f el k l k il h l g
  s f el s k l s f k l i o h l o h g o
  tf o g o h o f wd y o p d s a es u o s
  f u s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p d e-s-f-l s k l s f k l i
  o h l o h g tf o g o h x oz z-x l k el
  s f l s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p s d s a es u o u s d s a qs
  i o i s d s a ts d f g h f d s wa y o p
  s d s a es u o u s d s a qs i o i s d s
  a ts d f g h f d s wa y o p s s d s a es
  u o u s s d s a qs i o i s s d s a ts d f
  g h f d s wa y o p s s d s a es u o u s s
  d s a qs i o i s d s a ts d f g h f d s wa
  y o p a s f h e-s-f-l k l k il h l g tf g h
  f wd y o s a es u o s d qf i p f g th o s g
  f wd y o p e-s-f-l k l k il h l g tf g h x
  oz o s a es u o s d qf i p f g th o s g f wd
  y o p e-u-o-s

  Cả nhà thương nhau (bài này dễ nhất nè ^^)
  T T T E T Y E
  E Y Y T Y I U
  T Y I Y I O O
  U Y O Y U T T

  Cháu lên ba (thấp)
  U H B H B H U
  H H U B U H U B
  H U B B B B H U
  H B B U H B H U B
  B U H H B B U H B

  Kìa con bướm vàng
  Q W E Q Q W E Q
  E R T E R T
  T Y T R E Q T Y T R E Q

  Một con vịt
  W T W W T T Y U
  U T W U U U W W W
  W W U U W W W U
  U Y W U U U Y T

  Rửa mặt như mèo
  T T T W E T W
  U U U W E T Y
  Y T Y T T U U

  Suteki Da Ne (nên xem clip trước khi thử)
  ^p q E t yg u o t yp E f t ei E s w ^d q u w ei E s y f s Ej i J s dc f h s dj P x s pg P l o Ez i f o pg P l d x ^l q f w eg E l y d f Eipd g pPdgJz l 9d e i y ipf y g e 9f E o u oPg y h E 9j e i y idJ y j e 9h w u t us t o w ^j q p y idh y g q 6f 0 w tp w o 0 9g e i y ipf y d e 9s e u t up t o e 9d e i y ipf y g e 9f w u t usg t h E 8j e i t isJ t j e 8h w u t us t o w ^j e i y idh y g e 6f 0 t w tus w 0 9us e id u id y e w u qp 0o 9d e i y ipf y g e 9f E o u oPg y h E 9j e i y idJ y j e 8h w u t us t o w ^j q p y idh y g q 6f 0 u w tp w o 0 9g e i y ipf y d e 9s e u t up t o e 9d e i y ipf y g e 8f w u t usg t h E 8j e i t isJ t l e 8h w u t us t o w ^j e i y idh y g e 6f 0 t w tus w 0 9us e id u iid y e y t 8Eyig uoh 4pgj 8 q esjl t i p tosfh 8 9pgj e y iph g 5iPd yg 8Eidg ofo 4pgj q esjl t i tosxh 8g f ^iPd q E y i P d g 8Eyig uoh 4pgj 8 q esjl t i p tosfh 88 9pgj e y iph g 5iPd yg 8Eidg ofh 4pgj 8 q esjl t i p efjlx 6sjl ^dgJz 2 4 ^ 9 q E y i P d g J z Ej i J s dc f h s dj P x s pg P l o Ez i f o pg P l d x ^l q f w eg E l y d f dEip g JzpPdg l 9d e i y ipf y g e 9f E o u oPg y h E 9j e i y idJ y j e 8h w u t us t o w ^j q p y idh y g q 6f 0 u w tp w o 0 9g e i y ipf y d e 9s e u t up t o e 9d e i y ipf y g e 8f w u t usg t h E 8j e i t isJ t l e 8h w u t us t o w ^j e i y idh y g e 6f 0 t w tus w 0 9us e id u iid y e y t 8Eyig uoh 4pgj 8 q esjl t i p tosfh 8 9pgj e y iph g 5iPd yg 8Eidg ofo 4pgj q esjl t i tosxh 8g f ^iPd q E y i P d g 8Eyig uoh 4pgj 8 q esjl t i p tosfh 88 9pgj e y iph g 5iPd yg 8Eidg ofh 4pgj 8 q esjl t i p efjlx 6sjl ^dgJz 2 4 ^ 9 q E y i P d g J gz fl dJ upsj i u yip d s ftiph d f yip g h uipsf fl sj f ieEypd u g i wEyig o s dqEyij p d wEyi h j eEyipdg pdj h g uwetosh u j i oqetus s d o0etuf d f sqetuh g h wetuosf pj fx sl ^dgj q f w eg E l y d f dEip g JzpPdg l 9id e i y ipf y g e 9of E o u oPg y h E 9pgj e i y idJ y j e 8ofh w u t us t o w ^pgj q p y idh y g q 6usf 0 u w tp w o 0 9pg e i y ipf y d e 9us e u t up t o e 9id e i y ipf y g e 8uof w u t usg t h E 8pgj e i t isJ t l e 8ofh w u t us t o w ^pgj e i y idh y g e 6uof 0 t w tus w 0 9us 0 id i oid p E t i y o u p i P o s p d P f s g d h f j g J h l z ^j q J t yc u h t yj E x t pg P l o Ez i f o pg P l d ^p q P t yg u o t yp E f t ei E s w ^d q u w ei E s y ^
  Ex: IrcMCwYdGkE

  Không còn mùa thu
  o I o s8 w t s s a u5 7 0
  u Y u p4 8 q p p o t1 5 8 0 e
  p p6 0 e p y i y2 6 9 p y o o5 9 w r y o
  o s g f8 w t du gt fw 03 7 0
  IW o0 d7 s6 0 e st de f0 f6 0 e
  ft fe s0 p4 8 q pe aq s8 f4 8 q
  pe pq o8 o5 9 w r y o
  o s g f8 w t du gt fw 03 7 0
  IW o0 d7 s6 0 e st de f0 f6 0 e
  pt ae s0 p4 8 q pe O p8 a5 9 w
  ar pw a9 s1 5 8 0 w t u o s f h l

  Bài Còn tuổi nào cho em - Trịnh Công Sơn
  r u I o I p Y u u o a f d sa p
  p p p o I a u o o I u Y I r
  r u I o I p a p o
  r u I o I p Y u u o a f d s a p
  p p p o I a u o o I u Y I r
  r u I o I p o I u
  u u u t
  t r u o o u a a a p p
  p a p I y u
  u u u t
  t r u o o u o p a I I
  u t
  r u I o I p Y u u o a f d s a p
  p p p o I a u o o I u Y I r
  r u I o I p o I u

  Romance
  e e e, e w q, q 0 9, q e y, y y y, y t E
  E e w, w e E, e E e, T E e, e w q, q 0 9
  0 q 0, 0 q 0, 9 9 9, 9 9 9, e e e, e w q
  q 0 9, q e y, y y y, y t E, E e w, w e E
  e E e, T E e, e w q, q 0 9, 0 q 0, 0 q 0
  9 9 9, 9 9 9, Q w w, Q 0 9, 9 * 9, * 8 9 (nốt * là Shift + 8)
  r E E, r T E, r e e, e r T, y y y, y T t
  r E E, r e w, Q w w, Q W 0, 9 9 9, 9 9 9, 9

  Đồi Hoa Mặt Trời
  {0 w e, e w 0
  0 w r, w 0 w 0
  0 w e, e w 9
  9 0 w e r t e}
  t r t 0 e u r
  e w e, e w q 0
  t r t 0 e u t
  e w e, e r t y
  [u y t, t y u o
  u y t, t e t y
  r e w, w e r t
  t r e, e r t y
  u y t, t y u o
  u y t, t e t y
  r e w, w e r t
  t r e, e r t y
  u, y y, t t]

  Haru Haru - BigBangIntro
  P G g S P 7 Q T
  P G g S O * W Y
  O G g S I ( E i I ( E i I ( E i
  P G g S P 7 Q T
  P G g S O * W Y
  O G g S I ( E i I ( E i I ( E i
  P G g S P 7 Q T
  P G g S O * W Y
  O G g S I ( E i I ( E i I ( E i
  P G g S P 7 Q T
  P G g G H * W Y G g G ( E Y I O i I
  Chorus
  @ @ P G g S P 7 P P P P P P P P O * O O O O I I O O O P (
  P P P P O O P P P O i I I Y I I I I Y
  P P P P P O O O D P S P P P P O O O O I i I
  Y Y Y P P P P a O O P Y O O O O P Y Y O O P I P P P P a O O O I O O O P a P O I
  Ending
  DJ J H J L G P S G g PSG
  DJ J H G g PDG
  S S D g DG G H G g PDG S S S D g DG G g G g g IPD
  S S D g DG G H G g G J D D g G G G G g G g g IPD
  S S D g DG DG g S IPD
  S S D g DG DG SH G g g PDG
  S S D g DJ DJ H G g PDG GP g S ID D S P P PG D S D
  Ex: -YoE3xAmkcw

  Wedding dress - Taeyang
  ----------------------
  6sh 0 e at s pf 4 8 q se o s d 8osf w t fu g f f 5 9 w dr

  s d 6sh 0 e ta s pf 4 8 q se o s d 8osf w t usfh s oad 5 9 w road

  o j h 6 0 e r t eg 0sf 0sf 4 8pd q w e q qo 8p 4o 8fj w tfh y u t w 8 5 9 w e r wo 9j 5h 6 0 e r t eg 0sf 6sf 4 8pd q w e qo 8p 4o 8fj w tfj y usf t wh 8ad 5 9 w eto 6e s-s-s 0s s ts s 0p 4q s s-s 8s s es d-8s-p s s 5s s 0s d 5s 5wf g f 9 s r p 9o 6e s s 0s s ts p 0o 4qs s 8 s e s 8p s s 0s d 5s 5wf f 9 s r p 9s 6e 0s ts 0s us s-s 0s 4qs 8s-s-e 8p ts d f 8 8t wf uf wf of d-d ws 5wd 9d-d-r 9f yd s a 9 6e 0o to 0o ud s 0s 4qs 8s es 8d td s 8o 8tf w uf w of s ow 5w 5ws 5w 5wd 5w 5ws 5w 5w 6sh 0 e 0sf tsf 0 e 0 4is 8 qis 8 eis 8 qip 8 8us w tus w us w tud w 5oad 9 w 9s rs 9s ws 9s 6sh 0 e 0sf tsf 0 e 0 4is 8 qis 8 eis 8 qip 8 8us w tus w us w tud w 5yoa 9 w 9a r 9 ws 9o 6psh 0 eh 0g t 0f ed 0d 4 8s qs 8p es 8 qd 8 8sf wsf tsf wsf usf wdg tsf wsf 5 9ad w 9os ros 9 wos 9 6psh 0 eh 0g t 0f ed 0d 4 8 qs 8p es 8 qd 8 8sf wsf tsf wsf usf wdg tfh wgj 5 9dh wad 9ad rad 9 wa 9ps 6 0 e 0 t 0 ed 0 4is 8is qis 8is eis 8 qd 8sf 8 w t w uh w tf wfj 5 9ah wah 9 rad 9 wa 9ps 6 0 e 0 t 0 ed 0 4is 8is qis 8is eis 8 qis 8is 8 wp to w uosf w td wf 5 9ad w r

  eh u p a sl l ql t i o p th o s d fz k wl y o p a eh u p a sl x qc t i o px l tl o s d fk l wz y o p a
  ----------------------
  s-s-s tức là đánh 3 phím s nhanh ... Chỗ nào càng có nhiều khoảng trắng thì dừng càng lâu ... Khoảng trống giữa 2 dòng là hết 1 câu.
  Ex: 2NhxvFpTfZU

  Right here waiting
  9 q e t s s a p o
  0 w t o o p a p
  9 e i i o p
  7 o w i 8 u y t
  q e t s s a p o
  0 w t o o p a p
  9 e i o p p a
  7 p o 8 i u i
  9 e y u i e
  9 e y u i
  q e t q t i o o
  7 p r 7 p o i o
  ow i y 9 w y u
  iyw w o ut 8 w t y t
  q e t q t i o o
  7 p r 7 a p i o
  ow i y 9 w y u
  iyw w o ut 8 w it it
  9 e y 9 i o p aiy
  e y p i 7 o 8 w t w
  9 e y 9 iy o p ai
  8 w p i 7 i 9 0 w t
  q e t sit sit ait pit o
  0 w t ot ot p p a p
  9 e iy iy o p
  7 o w i 8 u y t
  q e t sit sit ait pit o
  9 w t o t o t p t a t p
  9 e it o p p a
  7 p w o 8 i u i
  yr9 yr9 t i8 o
  piq t a p q e t y
  7 r y 7 i i o i
  7 r y r 6 e t e
  w y i 9 t i8 o
  piq e a p q e t y
  7 e ite ite 7 9
  siy siy 8 w y w i y w u t
  tq e t s s a p o
  0 w t ot ot p p a p
  9 e iy iy o p
  7 o w i 8 u y t
  q e t sit sit ait pit o
  0 w t o t o t p t a t p
  9 e it o p p a
  7 p w o 8 i u i
  q e t i

  Văn bản này đã được tác giả chỉnh sửa rất nhìu, nhịp nhanh 4/4
  Hợp âm - chữ gần, 1 dòng hết nhịp

  Bước chân lẻ loi
  a a3 r
  d f d S e
  p p6 s d s a5 w
  u I o8 t
  p a p9 y
  d a3 w
  r r3 7
  y u y T 0
  e e6 t y t r5 7
  0 Q w8 e r e9 w Q 9 03
  7 w 0 r w
  u0 r u3 w r w o r
  a3 w r w p r
  I e y u y e
  u3 w wr 9 e I r u3
  w r w o r
  a3 w r w o r p9
  y o d a3
  r w r 3
  0 w r a p o3
  r a w o G
  p f d7 Q a p o3
  w u o8 w t p o t
  I y I u3 7 w 0
  utw w ut w
  I e y e u e
  y7 Q r e r5 7 w
  utw w ut w
  I e y i u
  I r Y r i r
  Y r yr7
  7 0 r e w3 r w
  I e u y7 Q r e
  w3 7
  0 w8 e w Q 0 9 073 w
  r r3 y u y T 0
  e e6 t y t r5 7
  0 Q w8 e r e9 y r3
  r r3 y u y T 0
  e e6 t y t r5 7
  0 Q w8 e r e9 w Q 9 urw

  Các ace thik đơn giản thì đánh cái này nhé
  Bonus :
  f f6 h j h G
  d d9 g h g f8
  p s sq d f dw h f6
  u u6 o p o I
  y y9 i o i u8
  e t tq y u yw t r e
  pe p6 s f6 d aw p o p6
  u p6 s f6 s dw s h f6
  f d s6 f s kw
  j h0 f d s6
  p sq d s aw
  o a p6
  e tq y t rw
  e w e06
  u u6 o p o I
  y y9 i o i u8
  e t tq y u yw o u6
  u u6 o p o I
  y y9 i o i u8
  t tq y u yw t tw

  Endless Love
  lk{il}ps{gj}lk{tl}up{fh}gh{tj}ip{ik}{yl}{ix}{wz}yuios{ah} uo{1t}w{yi}w{tu}you{7p}wrw{wro}4et{ei}iops{3a}wr{3r}as{4t}ete{4t}as{1t}wyw{wtu}{ ­4o}{ei}{tu}iut{5y}rypo lk{il}ps{gj}lk{tl}up{fh}gh{tj}ip{ik}{yl}{ix}{wz}yuios{ah} uo{1t}w{yi}w{tu}you{7p}wrw{wro}4et{ei}iops{3a}wr{3r}as{4t}ete{4t}as{1t}wyw{wtu}{ ­4o} {ei}{tu}uiu{5o}rypo3wr ooiuu6tuppoii4etiiopa{5s}ryap{5p}ryo ui{1o}w{yi}w{tu}io{4p}ete{4t}op{3a}wra{6s}etas{4p}{eo}{ti}uyui{1o}w{yi}w{tu}io{4 ­p}eteop{3a}wra{6s}etps{4f}{ed}te{4t}as{5d}rysa{1s}w{yi}w{tu} lk{il}ps{gj}lk{tl}up{fh}gh{tj}ip{ik}{yl}{ix}{wz}yuios{ah}.......

  Trong ngoặc là hợp âm,bấm liền 1 lúc, ngoài thì từng nốt như bt
  Ex: kZtCvKbA9c0&NR=1

  Lilium trong phim Elfen Lied
  ISOppISOpapI Ouyu IyTyuIOpap O
  ISOppISOpapI Ouyu IyTyapOIiYiI
  PaSdpOdSfpSapOIi PaSdpOdSfpSapOIiI
  SOppISOpapI Ouyu IyTyapOIiYiI
  Nâng cao hơn
  ISO*qpp*ISO*qpapI 690QOuyu!%*u IyTyuIQ8OpapO
  ISO*qpp*ISO*qpapI 690QOuyu!%*u IyTyapO(IT)i(Y!)i(I$)
  Nâng cao nhất
  I S caps(OT4)caps * q p (p6) * (IQ) S caps(O4)caps * q p (a6) p (I2)
  6 9 0 Q O u y (ru) ! % * (0u) I y T (y7) (u0) caps(I7)caps Q 8 (O( ) (p0) (ae) (p0) O
  I S caps(OT4)caps * q p (p6) * (IQ) S caps(O4)caps * q p (a6) p (I2)
  6 9 0 Q O u y (ru) ! % * (0u) I y T (y7) a (p8) O (IT*) i (Y!) i (I$E)
  Ex: j1LoW...eature=related

  Halfmoon serenade

  d J j J 4 ^ d9
  dq d J j J@ ^ (
  s j h jq t i sp
  s s g D DE i P d s d9 q
  de JI js J 9 w E y
  d doy h J z8 w t Y o s
  l k lot t ot j9 w e y o p
  l zpy I G j5 hw E y oy
  d d J j J E y
  dw d y E d g g8 t Y ht D o
  st s j h jq e it sq
  s se git D D^ q DE g d 9
  d d J j J w E
  J d d J zt8 Y lt lo
  J JE( w YE J j l J J j 9 Q y I p
  d d J j J y o
  d d P o d g gt Y o hs D D
  s s jo h jq e t I p s
  s s gs D D^ q y D g d 9
  d d J j J w E
  dw dw hy J z8 w Y lt lo
  J JE( w YE ( j9 Q jye J j 5 hw E w oy
  h jw J JE( w YE (
  lgt jte h g 9 q dye g h 5 w
  hy j JE( w YE ( j8 t J o Z
  9 Q e y e y I y i p i p d
  G j z9 Q e y I p d G j z C b y9
  j J l z5 J zoy J z oy
  JE l z ct8 w Y Z ZJ t Y w
  lg4 J jte hq g gq the j Z^ q z l z 9
  d hye j J jw JE jw oy
  h joy J z8 w Y lw k l t o
  l z l J( w YE J l J j9 Q
  jye J j5 h w95 5
  5 6 ^ 8 9 ( q w e E t y
  ka5 w yr w oy w
  hoy jp JP 8 t w t
  ZDY zd ls JP jp4 q te q te
  hoq git jp dy2 6 9 q ye e y py i p y
  zdp l j g hw5 w y w oy E
  jp JP ho ( E ( YE ( jp JP lsq 8 ie q it e
  jpq hot gi had
  ^ 9 w E y o a d h J z vh
  z J j h d P p s y o p P d h j J z J j h d P p o
  y o p P d h j J z J j h d P p o y o p P d h j J z
  y y P p P 9 E yw
  y y i i8 w t o8 Y w
  t8 t pw o p4 8 q t4
  t t4 iq Y Y q E Y i y 9
  d d J j J w E
  J d E dy ho J z8 w Y lt lo t o
  J JE( w YE ( j9 Q jye J j 5 hw oy w E y
  hw joy J JDP ^ E ( lst jst h gd2 9 q
  dye gq h 5 w hoy
  j JP( ^ YE E jp8 w JP t ZD
  2 $ 5 9 6 9 Q 9 q e q e y e y I y i p i p zjd
  Q e y I p d G j z C b
  j J l zdw J zdo J zd iy J loy zw cg8 w ot Z Z w ot w
  lg4 8 J q jsi hq g it gq hit j Z^ E zgi z 9
  d hye j J 9 js E J js y hw joy J z8 w ot lw k lo w o
  l z l JE( w YE
  J l J j9 Q jye J jd h oy w E oy
  how jpy JP j5 hw y w y w y w
  PY E DY E h h j J lt o s D
  h j J l z l j G d s p I y i p s d g j l z l j g d s p i y
  i p s d g j l z l j G d s p I y i p s d g j l z
  vhw

  Forever

  lse xf zd0 ls ka jpq ho gi fu5
  fu gi9 ho jpq ls kaw jp6 fu ls ka jp
  a s6 0 e t fu e t u d3 7 0 w sr 0 aw r p4 8 q e t q oe it o1 5 8 9 0 w t tw
  i2 6 9 q ue 9 yq e a3 7 0 w or 0 w r p6 0 ae t su e t u a3 7 0 Q W r y
  s6 0 e t fu e t u d3 7 0 w sr 0 aw r p4 8 q e t q oe it o1 5 8 9 0 w t w
  i2 6 9 q ue 9 yq e a3 7 0 w or 0 w r p6
  l0 ke jt fu de st au put
  s a peq
  ae s dw9
  fw9 g hw0
  dw9 d se0
  se0 a peq
  ae s dw9
  sw9 a s6 0 ae t pu e t u ute
  u s a pe
  ae s dw9
  f81 g92 h03
  d92 d s81
  se0 a peq
  s dw9
  a s6 0 pe t pu e t u ute
  ls6 0 e t xfu e t u zd 7 0 w lsr 0 kaw r jp4 8 q e t ho gi fu1 5 8 9 0 w t w
  gi2 6 9 q fue dyq ka3 7 0 w hor 0 w r jp6 0 kae t lsu e t u ka3 7 0 Q W r y
  ls6 0 e t xfu e t u zd 7 0 w lsr 0 kaw r jp4 8 q e t ho gi fu1 5 8 9 0 w t w
  gi2 6 9 q fue 9 dyq e ka5 9 w r hoy w r y jp6 0 e t u e t u ute
  s a s6 0 pe t u e t u ute
  s a peq
  s dw9
  a se8 aw9 pe
  e08

  Aloha de Chocobo - FF9

  8 w to w 5 i y w 8 w tu w tu w tu w
  8 w to w 5 i y w 8 w tu w tu w tu w
  5 r i u o i u i 5 r i u o i u i
  8 w to w 5 i y w 8 w tu w tu w tu w
  8 w to w 5 i y w 8 w tu w tu w tu w
  8o w u t e o u t 8u w t w u w E y
  8t t y t E t w i u 8t t u o p ¨P t r t
  qp q i y 5r y i p to 8 is 8 to 8 u o
  9i u y t 5r t y r 8t t y t E t E o t
  qp q i y 7r Y I p ro 8 is 8 to 8 u o
  y y u y t y E i u 5y y u i o p i a o
  8s w to w 5 i y w 8 w tu w tu w tu 8wos

  My Neighbor Totoro, Path Of The Wind

  u y e u y e u y e u y e y t w y t w y t w y t w
  6 u y e u y e 6 u y e u y e 6 y t w y t w 6 y t w y t w 6o
  e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p s 2a 6p 9o i
  3u 9 y e 3u 9 e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p
  s 0a p 3u e 6t 0 w 0 t 0 t r E i 9i E 4i 9 E 9 4 E E i 4i 9 E u y
  6u i 0u y 6t 0 w 0 6u 0 w 0 6u w q 0 E i 9i E 4i 9 E 9 4 E E i 4i
  9 E u y 2u i 0o t 6 e 0 w 5e 9 w 3 9
  e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p s 2a 6p 9o i
  3u 9 y e 3u 9 e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p
  s 0a p 3u e 6t 9 w 9 t e t y q e q ey u 6t e r t e t y q e q ey
  o 6u e r t o e r t 6eto

  youtube.com/watch?v=MAswpFzNROM

  Time to say goodbye
  y5 owr 2
  I p o3 owr o1 wtu
  p a5 wry 2
  peq s a o3 wry
  ho GI dy ho GI dy ar dy5 wry
  pu1 s a pit o I
  t y u y u I u I ot I o p o u p a soy a
  tw y u y ue2 I u I ot3 I o p oy4 u p a soy a
  oye I u I
  sou aou utw
  u I yrw rw
  u y yeq y eq
  o I yrw y y yrw y a sou o oye I yrw y rw
  u y yeq oy I p yr yrw
  p a su1 o o oye I y5 oyr 2
  I p o3 yrw 1 utw
  p a5 a yrw 2 peq s a o3 yrw
  ho GI dy ho GI dy ar dy5 yrw
  pue s a pit o I y5 o oyr 2
  I p o3 yrw 1 utw
  p a5 a a ayr 2 a peq s a o3 yrw
  ho GI dy ho GI dy ar dy5 yrw
  pu1 s a pyt o I yt2
  t y u y u I u I ot I o p o u p a soy a
  tw1 y u y ue2 I u I put o ay2
  tw1 y u y ue2 I u I our ao I ou
  tw3 y u y ue2 I u I put o py2 o sou a yeq
  dy5 pu1 s a pt2 o I u6 p peu 3
  O a p qeu qey
  a S S S ST 3 S ar0 d S p ueq
  jp HO fu jp HO fu ST fu6 etu
  a d S ay3 p S u6
  p peu 3 O a p ueq ey
  a S S S ST 3 S ar0 d S p4
  eu jp HO fu jp HO fu ST fu6 ue
  G H j
  yeq urw utw iye 6

  A Lover's Concerto
  o8
  t8 y u i9 o0
  t pq o iw o p aw s8
  t t
  i9
  o5 i u y5 u8
  i6 u y t6 r5
  t8 y u t8 y
  pw o0
  u9 y
  u y t y t8

  p9
  y9 u i o pq
  y aw p oe p a se d9
  y y
  o0
  p6 o i u i9
  o7 i u y7 t
  y9 u i y9 u
  ae pq
  i u i u y u y9

  a
  u i o p a
  u S a p a S D f0
  u u
  p
  a p o i o
  p o i u o i o i u i u

  Điều ước giản đơn
  0tre rtrw ewwqw
  tre rtur ertwe 0tre
  rtrw ewwqw tre rtur
  ertwe ertu yty (ui)uyu
  0ert rty wuytyu
  ertu yty (ui)uyu 0ert rty er
  0tre rtrw ewwqw tre rtur ertwe

  Giấc mơ trưa:

  youtu.be/d_ZAsqHNLNY

  0989w 9wrtt 9wtyy
  uytye e9 tyw
  0989w 9wrt 9wtyt
  tyete e9 tyw
  w(uo)uu uytyt w(uo)uu uytyu
  e(yu)yy ytet9 e(yu)yy ytetw
  w(uo)uu uytyt w(uo)uu uytyu
  e(yu)yy ytet9 e(yu)yy ytetw
  w(yu)yt.

  Hallelujah
  8 w t u t 7 6 0 e t e 6 8 w t u t 7 6 0
  e t e 6u 8o w to uo t 7o 6p 0p ep t e 6u 8o
  w to uo t 7o 6p 0p ep t e 5o 4p 8 qp e qp 4p
  5p 9 wo ro w 5i 8o w t uo t 8 5 9 w r w 9u 8uo
  w tuo uo t 8uo 4ip 8 qip 5oa 9 wo 6us 0 eus tus
  e 6us 4us 8 qus ed q 4s 5pd 9 wd r w 5d-f r u
  af d 6d 0 e tps e 0 6 0 e tu e 6o 4p 8 q ep q 8
  4 8 q ep q 4o 6u 0 e tu e 0 6 0 e tu e 6o 4p 8
  q ep q 8 4 8 q ep q 4o 1u 5 8 0 8i 5u 5y 9 w
  r wt 5r 6e 0 e ru tp us pf j k l x j-l-x-b
  2yFUF...eature=related

  Twinkle Twinkle Litte Star
  d d j j k k j
  h h g g f f d
  j j h h g g f
  j j h h g g f
  d d j j k k j
  Ex: dHX4v...ature=youtu.be

  X-Files Theme
  6 8 0 q 8 0 q 8 0 q 680 680
  p f d f h f
  p f d f j f
  l k jh j f
  l k j h k
  p f d f h f
  pu
  Ex: E4_XvSKmuZg

  Can you Feel The Love Tonight - Elton John (nên dành bài này cho người ấy ^^)
  [Intro]
  t f rd h g e
  g w f s o q p
  0o s o u 7y 8u 9i 0o
  [Verse1]
  q p a s d 0s o
  q p a s d 0ws 8
  q p a s sd 0s o f
  9g f d f wd r
  q p a s d 0s o
  q p a s d 0ws 8
  q p a s o o 0h f s d
  9qg f d f wrd q
  [Chorus]
  o 0th f wrd h etf us i p
  q 0t o s eg qf daw q 0 9
  qe p a ws o o 0eh d f s qes s p
  g9 0f qd 0f wrd q 0 9
  o 0th f wrd h etf us i p
  e 0t o s eg qf daw q 0 9
  q e p a ws o o 0eh d f s qes s p o
  g9 0f qd qws 8es 8w
  [1st Ending]
  t f dr h ge
  gw f s o qp
  0o s o u 7y 8u 9i 0o
  Repeat Verse 1 and Chorus, Then end with this
  [2nd Ending]
  q e p a ws o o 0eh d f s qes s p o
  g9 0f qd qws 0esi y 8ues
  Ex: HhDOHpa_AEw

  Yesteday - Bealtes
  o i i p a S d f g f d d d d s P p o P p p o i p o y i p p
  o i i p a S d f g f d d d d s P p o P p p o i p o y i p p
  verse:
  p p d f g f d f d s d p
  p p d f g f d f s P f g
  bridge:
  s P p p a S d f g f d d d d s P p o P p p o i p o y i p p
  verse:
  p p d f g f d f d s d p
  p p d f g f d f s P f g
  bridge:
  s P p p a S d f g f d d d d s P p o P p p o i p o y i p p
  it ends with a ritardo(slowly): i p o y i p p
  Ex: 5C1hdQNqGeE

  A time for us - Romeo and Juliet 1968
  e t r 0 0 w 0 e e w q w w q 0 9 0 9 8 9 0 e t r 0 0 w 0 e e t r 0 t r e w t r e w e
  t u t y u i y u t y E t e r w e
  e t r 0 0 w 0 e e w q w w q 0 9 0 9 8 9 0 e t r 0 0 w 0 e
  e y t r 0 t r e w t r e w e

  Bach's minuet
  d o p a s d o o f s d f G h o o
  s d s a p a s a p o I o p a o a p
  d o p a s d o o f s d f G h o o
  s d s a p a s a p o p a p o I o
  repeat
  k h j k h j d f G d h f G h d S a S p
  p a S d f G h G f G p S d d o Io f o I o
  d S a p o I o p y u I o p a S a p a d o I o

  Love Story Beethoven (khó lắm đấy)
  l f f l l f f l l f g f d d d k k d d k k d f d s s s j j s s j j s d s a a a H H j k g f
  l f f l l f f l l f g f d d d k k d d k k d f d s s s j j s s j j s d s a a a H H j k H L
  d f p g p g p p a a d g d f
  p s f s d a d a s d f p s f g o p s a s d g f o i u Y I p I o
  L g g L L g g L L g G g D
  D D l l D D l l D g D S S S J J S S J J S D S s s s j j p a i u

  Song from secret Garden (love it :x)
  u p a 6s 0 t a 9s e u 5s 9d ra p 0a w u a
  qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i
  5s 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r t u p a
  6s 0 t a 9s e u ws 9d ra p 0a w u a
  qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i
  ws 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r t a s h
  qj t p 9j k rh ig 0h r o a 6 0a rs uf 9g e i p 5g 9h af os
  0f u r e a 5s h qj t p 9j k rh ig 0h r o a 6h j rg uf
  9g e i p 5g 9h af od 0f r u I O u p a 6p 0 e r t
  qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r 6tup
  Ex: Ugp8nzSychU

  River flows in you
  el k l k il h l g s f el k l k il h l g
  s f el s k l s f k l i o h l o h g o
  tf o g o h o f wd y o p d s a es u o s
  f u s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p d e-s-f-l s k l s f k l i
  o h l o h g tf o g o h x oz z-x l k el
  s f l s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p s d s a es u o u s d s a qs
  i o i s d s a ts d f g h f d s wa y o p
  s d s a es u o u s d s a qs i o i s d s
  a ts d f g h f d s wa y o p s s d s a es
  u o u s s d s a qs i o i s s d s a ts d f
  g h f d s wa y o p s s d s a es u o u s s
  d s a qs i o i s d s a ts d f g h f d s wa
  y o p a s f h e-s-f-l k l k il h l g tf g h
  f wd y o s a es u o s d qf i p f g th o s g
  f wd y o p e-s-f-l k l k il h l g tf g h x
  oz o s a es u o s d qf i p f g th o s g f wd
  y o p e-u-o-s
  Ex: L6KbZzilaZo

  Metallica - Nothing Else Matters
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r u r a 3a
  r w ra u r w 3
  w ra rs a p ra
  p o I u
  6u t u I u t
  6 t u u 6tu 7u 8tu
  8 t u t o u t 8tu 9yu
  9 y I y u p u I r u
  3 o a f r w
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 0 r u ao
  9 e y 8 w tu
  3 0 r u ao
  9 e y 8 w tu
  3 0 r u ao
  9 p I y 8 o u t
  5 o y r 7 I Y r
  3 w r u r w
  3 w r u r w
  3 w r o w u r w (capslock on) 9I (capslock off)
  9 o y w 8o y w
  5 $ 3 w r o w u r w 9I
  9 y e w 8y w y
  5 $ 3 w r o w u r w 9I
  9 o y w 8y y w
  5 w yo 7er I I r
  3 w r u r w
  3 w r u
  Ex: b23cLpqLG6o

  J.S. Bach - Toccata and Fugue in D minor
  jp ho jp ho gi fu dy ST dy
  ep ow ep 0u iq *T 9y
  6e 5w 6e 5w 4q 03 29 !* 29
  2 * 0 w E T u 9ey 0 Q

  *T 9y 0u *T 9y 0u *T 9y 0u *T 9y 0u
  iq ow 0u iq ow 0u iq ow 0u iq ow
  ep EP ow ep EP ow ep EP ow ep
  ST dy fu ST dy fu ST dy fu ST dy fu
  gi ho fu gi ho fu gi ho fu gi ho
  jp JP ho jp JP ho jp JP ho jp

  jp ho JP fu ho JP fu gi jp dy gi
  jp dy fu ho st fu ho st dy gi
  EP dy gi EP st fu ep st fu ep
  EP dy ow EP dy ow ep st iq ep
  st iq ow EP 0u ow EP 0u iq ep
  9y iq ep 9y 0u ow *T 0u ow *T 2 *0EPTouw

  p o i u y T r T e T u o o i o i o i u 29eiqy

  p d p f p g p d p f p g p h p f p g p h p j p g p h p j p J p h p j p g p h p f p g p d p f p S p d p p p P p o p p p i p o p u p i p y p o p u p i p y p u p T p y p e p E p w p e p q p w p 0 p q p 9 p w p 0 p q p 9 p 0 p * p 9

  y i P i t u p u E y o y e T u p
  9y Pi 8e pu E^ oy 06Tpu
  y i P i t u p u E y o y e T u p
  9y Pi 8e pu E^ oy 06Tpu

  o i u y T r T e r T y u i o p o i u i y i p S d p a S d f g h j J
  9d Jg 8p fj P^ dh 6Sfju
  d g J g s f j f P d h d p S f j
  9d Jg 8p fj P^ dh 6Sfju
  Ex: XBfu70gtTeo

  Mariage d’amour
  h h - j j - J J - j j - h h - d d - P P - o o - g g - D D - d D g D
  D D - g g - h h - j j - g g - s s - D D - d d - s s D d
  z - d - o P d s d - o P d s d - o P D d D - o P D d D - D d D f g - g h g h d
  z - h J z l z - h J z l z - h J Z z Z - h J Z z Z - Z z Z x c - c v c v z
  J - d d D D - s s j j - s s d d - P P h g h - P P s s - p d s d
  J - J J J l l - J j h g - g h g d
  J - J J J l l - J j h g - g h g h
  JB - JB JB JB lm lm - JB jb hv gc - gc hv gc dz
  JB - JB JB JB lm lm - JB jb hv gc - gc hv gc hv

  Cho con - Phạm Trọng Cầu
  t t y w u y t t r 0 w
  q e 9 9 0 q w w 9 w 8
  w 0 q y y y i i y u
  r t q w w q 9 q y r
  r t 9 w 0 q 9 0 w 8
  8 0 q w e r t y 0 w
  q 9 r t y r w 0 t t

  Diễm xưa - Trịnh Công Sơn (dành cho ai yêu thích siêu cổ điển :D)
  a s a a o u o r u o a d d f a p
  a s a a o u o r r Y I p p a p o
  a s a a o u o r u o a d d f a p
  a s a a o u o r r Y I p p Y I u
  a a a f f f f s f f f f f a
  u o a p p s f D a p o I u I
  a s a a o u o r u o a d d f a p
  a s a a o u o r - r Y I p p Y I u

  Love me - Yiruma
  kq t lo jp s g fo 9 ge u i gp fs g x E i cs zd g x l
  e u s f gy hp js J w y j J j h t i g h g s q jt i p
  0 E Y o 9 e y o I j J l i s d g q t i j J l h
  s g0 f he p ge i jp J y js J t lg P h jq t p
  h jtq lt f gp e i f gs8 je ft g8 dp q t y
  d6 fq gs jq J 9 js J lg s l
  8 E t y ut l x c
  4 s8 fw ge t li xq cj4
  6 sq fw ge t li xw cjq
  ^ xhq t zgi E xh E l s6 0 ft e lf z0 xhw cj
  ^ gq xt z d0 gr lt l s6 f0 ht g P le jz J
  4 js9 E J i lg s z g8 x t zi x z l ls x c
  4 s8 fw gpe t li xq cj w6 sq fe gp i lq xw cj
  ^ vq ct bzi P B b v lw6 0 t hu l zg0 xhw cj
  ^ gq xt z d0 hr lt l s6 f0 ht g p9 le ju J q5 js9 E h g
  s8 i jt hi P g P p o ot4 8 w e t o p s

  Canon in D
  tf wd es 0a qp 8o qp wa
  tsf o wad o eps u 0oa u qip t 8uo t qip t woa y
  tus a s wa es f 0h j qg f d g 8f d s a qp o i u wy u i
  tuo o wo p o i etu u 0u i u y qt E e E 8t t qt E e t wr t y
  8wu 5ry 6et 3r 4e 1w 4e 5t r 18wtu
  Ex: FpjgTGXIyiI

  Hạ trắng
  s f—d s p u – p s f d
  d s p y - i p s a
  p u t e t y u y—
  y i p O a u y t—
  s f—d s p u – p s f d
  d s p y - i p s a
  p u t e t y u y—
  y i p s f d s p –
  p p p y p p p y i p s f—
  a a a u a a a u a a d s—
  p s f d-p s f d-s p i u—
  s p i u- s p u y- t s p p—
  s f—d s p u – p s f d
  d s p y - i p s a
  p u t e t y u y—
  y i p s-f d s p

  Khoảnh khắc
  t t t-y u--p o-y u-t t t-y u--p o-y u-
  u u o p—o p o o—u u o p – o p o o --
  u y u—i u y t –e t y t e w --
  t t t-y u-p o-y u t t t-y u-p o-y u
  u u o p-o p o o u u o p- o p o o
  u y u - i u y t --e t y t e w—w e y t—

  o o p d s—o p p-- u o—o u y u y t---
  e t-- t t y u -- u p u o
  o o p d s-- o p p—u o—o u—y u y t
  et-- y t e w--w e y t

  Melodies of life
  a H HGf fD SDfG a

  a SDfS Sa fH jHfH G

  H k L kjj H HG GHj

  HG f aS f fGHj

  Jingle Bells
  w 8w u 5y t 8w 0 5 w 8w u 5y t 4e q 8 e
  9e i 6u y 5r w 9 o 5p o 9i y 8u 0 5 0
  8w u 5y t 8w 0 5 w 8w u 5y t 4e q 8 e
  9e i 6u y 5o o 9o o 5p o 6i 7y 8t 5o
  wu wu wu wu wu wu wu wo 0t 0y wu 0 5 0
  ei ei ti ti wi wu wu wu wu eu ey ey eu 9y wo
  wu wu wu wu wu wu wu wo 0t 0y wu 0 5 0
  ei ei ti ti wi wu wu wu wu 5p o 6i 7y 8t tuos

  Naruto-Sadness and Sorrow
  tj uk o h y IG p f u o d a t uj oh G y I pk wdk r y o dj e y I tj uk o h y IG p f u o d a tj uk oj HI arw fuo G f a of ah sj sf ho GI ho jp d [adhk] [pdj] jGdp G f a of ah sj sf ho GI ho jp dy uf 3 0 ro I y 3 0 ro I fu IG oh 1jp wdk tuof h92 GI dy fu 3 0 ro I y ho wpj tho IG ypak adhk pdj 3pj wak tuof ho IG uf 3 0 ro I y 3oh wpj tuh IG are 1f w tu y 18 w t 0 30 Q w r y u I o d
  s18ReJUYEpI

  Nên mở bài này kèm theo 1 tab nữa trong duyệt trình web

  http://www.rainymood.com/

  Naruto, Grief and Sorrow
  6tp 0 e r t tup-a p o 8u 0 w y u o wu u o 2y 6 0 q 0 t y t 4e 8 t u p s wa eo
  6tp 0 e r t tup-a p o 8u w y u o d wa u o 2y 6 0 q 0 t y t 6e 0 e r top
  4 8 et 8 ti 8 tip 5o 9 r 9 u 9 o 6tp 0 e r 6t r 0t u 5 9 ry 9 tu 9 uo 9
  4 8 et 8 ti 8 tip 5o 9 r 9 u 9 o 6 eyo I yop O p a
  6tp 0 e r u 0 e u 5y r wa r ws r wd r f p u p ed y us I qtp r tip 9o p o
  6tu e 0 e 8 6u y 5u r wa r wd r a o p 7f 7d s d s ep u s p f s j f ejlv
  amq1_...eature=related

  Naruto, Alone

  o 8tf w t u 7yd 9 w yf 6ts 0 e r t 5 4tj q e t 5rh 9 w rj 6tf 0 e r t e u
  8tf w t u 7yd 9 w yh 6ts 0 e r t e u 4tj q e t 5rk 9 r 9h 6tj 0 e r t
  4tj q e q t q el q 4ok 9 w r o 9 rh 9 4tj q e q t q el q 4ok 9 w r o 9 r w
  4tj q e q t q el q 4ok 9 w r o rk wl 9z 6ij q e t i ql ez x 7z
  o 8tf w t u 7yd 9 w yf 6ts 0 e r t e u 4tj q e t 5rh 9 w rj 6tf 0 e r t 0
  u 0 8tf w t u 7yd 9 w yh 6ts 0 e r t 0 u 4tj q e t 5rk 9 w rh 6tj 0 e r t
  e 0 4tj q e t 5rk 9 w rh 6tj 0 e r t 0 u 4tj q e t 5rk 9 w rh 4ij 0 e 0 t
  0 e 0 4u 0 e 0 ul 0 tj e 4ij 0 e 0 tx 0 el 0 4i 0 e 0o ep 0s ef h etigj

  or easier

  o 8f w t u 7d 9 w yf 6s 0 e r t 5 4j q e t 5h 9 w rj 6f 0 e r t e u
  8f w t u 7d 9 w yh 6s 0 e r t e u 4j q e t 5k 9 r 9h 6j 0 e r t
  4j q e q t q el q 4k 9 w r o 9 rh 9 4j q e q t q el q 4k 9 w r o 9 r w
  4j q e q t q el q 4k 9 w r o rk wl 9z 6j q e t i ql ez x 7z
  o 8f w t u 7d 9 w yf 6s 0 e r t e u 4j q e t 5h 9 w rj 6f 0 e r t 0
  u 0 8f w t u 7d 9 w yh 6s 0 e r t 0 u 4j q e t 5k 9 w rh 6j 0 e r t
  e 0 4j q e t 5k 9 w rh 6j 0 e r t 0 u 4j q e t 5k 9 w rh 4j 0 e 0 t
  0 e 0 4u 0 e 0 ul 0 tj e 4j 0 e 0 tx 0 el 0 4i 0 e 0o ep 0s ef h etigj
  _LjVd...eature=related

  Final Fantasy X-2, Wind Crest: The Three Trails
  6o w r w t w y w r w t w 4o w r w t w y w r w 7t w 6o w r w t w y w r w t w
  4o w r w t w y w u w 5s w 6a w r w t w 3o w r w t w 4u w r w t w y w u w 7s
  w 6a w r w t w 3o w r w u w 48wu w 8
  6u 0 e r t 0 4u 8 q w i w 5o 9 w e r w 5y 9 w 9 7t 9 6u 0 e r t 0 4q 8 w e
  q 8 5 9 r 9 t 9 5y w 9 w 7t w 6u 0 e r t 0 4u 8 q w i w 5o 9 w r wi 9u 3y
  0 w 0 7t 9 4e q u q y 4 5y 9 w 9 t r 2e 6 w e y e 26e e
  6u 0 e r t 0 4u 8 q w i w 5o 9 w e r w 5y 9 w 9 7t 9 6u 0 e r t 0 4q 8 w e
  q 8 5 9 r 9 t 9 5y w 9 w 7t w 6u 0 e r t 0 4u 8 q w i w 5o 9 w r wi 9u 3y
  0 w 0 7t 9 4e q u q y 4 5y 9 w 9 t r 2e 6 w e y e 2ey o
  6o w r w t w y w r w t w 4o w r w t w y w r w 7t w 6o w r w t w y w r w t w
  4o w r w t w y w u w 5s w 6a w r w t w 3o w r w t w 4u w r w t w y w u w 7s
  w 6a w r w t w 3o w r w u w 48wu w 8
  6u 0 e r t 0 4u 8 q w i w 5o 9 w e r w 5y 9 w 9 7t 9 6u 0 e r t 0 4q 8 w e
  q 8 5 9 r 9 t 9 5y w 9 w 7t w 6u 0 e r t 0 4u 8 q w i w 5o 9 w r wi 9u 3y
  0 w 0 7t 9 4e q u q y 4 5y 9 w 9 t r 2e 6 w e y e 26e e e r
  2t 6 e t q 3t o 3w 4e 8 t t y 5u i 5y u 6t q e t q 7r w r r t 3y w w 2e u 6
  e r 2t 6 e t q 3t o 3w 4e 8 t t y 5u i 5o u 6y u t 6 7 9 w r 7r t 8y 8 0 w
  u 4t w t w y w o w t w y w 4o w t w y w 4o w t w y w 48wo
  JDvHw...eature=related

  Yann Tiersen, Comptine d'un autre été: L'après-midi
  ep u tp u ep u tp u wo u to u wo u to u wo u ro u wo u ro u wo y ro y wo y ro u
  e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u w ya p ra
  y w y r y e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u
  w ya p ra y w y r y ej u t uf e u t u wh u t uf w u t u wk u r uf w u r u wk y r
  yd w y r y es u t up e u t u ws u t uo w u t u wa u r uo w u r u wa y r yo w y r
  y u p f u p f u p f u p f u p i p u o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u
  a r u a r u t u y o d y o d y o d y o d y o t o u p f u p f u p f u p f u p i p u
  o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u a r u a r u t u y o d y o d y o d y
  o d y o t o
  e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u w ya p ra
  y w y r y e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u
  w ya p ra y w y r y ej u t uf e u t u wh u t uf w u t u wk u r uf w u r u wk y r
  yd w y r y es u t up e u t u ws u t uo w u t u wa u r uo w u r u wa y r yo w y r
  y u p f u p f u p f u p f u p i p u o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u
  a r u a r u t u y o d y o d y o d y o d y o t o u p f u p f u p f u p f u p i p u
  o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u a r u a r u t u y o d y o d y o d y
  o d y o d s 6p
  Cslur...eature=related

  Yann Tiersen, Comptine d'un autre été: L'après-midi
  ep u tp u ep u tp u wo u to u wo u to u wo u ro u wo u ro u wo y ro y wo y ro u
  e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u w ya p ra
  y w y r y e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u
  w ya p ra y w y r y ej u t uf e u t u wh u t uf w u t u wk u r uf w u r u wk y r
  yd w y r y es u t up e u t u ws u t uo w u t u wa u r uo w u r u wa y r yo w y r
  y u p f u p f u p f u p f u p i p u o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u
  a r u a r u t u y o d y o d y o d y o d y o t o u p f u p f u p f u p f u p i p u
  o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u a r u a r u t u y o d y o d y o d y
  o d y o t o
  e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u w ya p ra
  y w y r y e us a ts uf g ef u t u w ua s ta us d ws u t u w ya p ra uf g wf u r u
  w ya p ra y w y r y ej u t uf e u t u wh u t uf w u t u wk u r uf w u r u wk y r
  yd w y r y es u t up e u t u ws u t uo w u t u wa u r uo w u r u wa y r yo w y r
  y u p f u p f u p f u p f u p i p u o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u
  a r u a r u t u y o d y o d y o d y o d y o t o u p f u p f u p f u p f u p i p u
  o f u o f u o f u o f u o y o r u a r u a r u a r u a r u t u y o d y o d y o d y
  o d y o d s 6p
  Cslur...eature=related

  Vangelis, Chariots of Fire
  w t y u 59wy r 9 5 w 50t y u 59wy 9 9 5 w 50t y u 59wy r w 9 5 r 50t r w 59w
  9 9 9 5 w 50t y u 59wy w 9 5 w 50t y u 59wy 9 9 5 w 50t y u 59wy r w 9 5 r
  50t r w 59w 9 9 5 o I u y I y 8wu t 7wy o I u y I 8 9et 9 5w o I u y I y 8wu
  t 5wy r 9t r w 5w 9 9 9 5 o I u y I y 8wu t 7wy o I u y I 8 9et 9 5w o I u y
  I y 8wu t 5wy r 9t r w 5w 9 9 9 5 w t r w 5w 9 9 9 5 w t r w 5w
  fsyXP...eature=related

  Yiruma, River Flows in You
  el k l k il h l g s f el k l k il h l g
  s f el s k l s f k l i o h l o h g o
  tf o g o h o f wd y o p d s a es u o s
  f u s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p d e-s-f-l s k l s f k l i
  o h l o h g tf o g o h x oz z-x l k el
  s f l s d qf i p d f i f g th o s d h o
  g f wd y o p s d s a es u o u s d s a qs
  i o i s d s a ts d f g h f d s wa y o p
  s d s a es u o u s d s a qs i o i s d s
  a ts d f g h f d s wa y o p s s d s a es
  u o u s s d s a qs i o i s s d s a ts d f
  g h f d s wa y o p s s d s a es u o u s s
  d s a qs i o i s d s a ts d f g h f d s wa
  y o p a s f h e-s-f-l k l k il h l g tf g h
  f wd y o s a es u o s d qf i p f g th o s g
  f wd y o p e-s-f-l k l k il h l g tf g h x
  oz o s a es u o s d qf i p f g th o s g f wd
  y o p e-u-o-s

  cao
  [el] k l k [il] h l g s f [el] k l k [il] h l g
  s f [el] s k l s f k l i o h l o h g o
  [tf] o g o h o f [wd] y o p d s a [es] u o s
  f u s d [qf] i p d f i f g [th] o s d h o
  g f [wd] y o p d [esfl] s k l s f k l i
  o h l o h g [tf] o g o h x [oz] z x l k [el]
  s f l s d [qf] i p d f i f g [th] o s d h o
  g f [wd] y o p s d s a [es] u o u s d s a [qs]
  i o i s d s a [ts] d f g h f d s [wa] y o p
  s d s a [es] u o u s d s a [qs] i o i s d s
  a [ts] d f g h f d s [wa] y o p s s d s a [es]
  u o u s s d s a [qs] i o i s s d s a [ts] d f
  g h f d s [wa] y o p s s d s a [es] u o u s s
  d s a [qs] i o i s d s a [ts] d f g h f d s [wa]
  y o p a s f h [esfl] k l k [il] h l g [tf] g h
  f [wd] y o s a [es] u o s d [qf] i p f g [th] o s g
  f [wd] y o p [esfl] k l k [il] h l g [tf] g h x
  [oz] o s a [es] u o s d [qf] i p f g [th] o s g f [wd]
  y o p [euos]
  L6KbZ...eature=related

  Secret Garden (ai hâm mộ band nhạc này nên thử :x)
  u p a 6s 0 t a 9s e u 5s 9d ra p 0a w u a
  qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i
  5s 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r t u p a
  6s 0 t a 9s e u ws 9d ra p 0a w u a
  qa s ep o 9p e i o 0u 7 0 Q W u p a 6s 0 t a 9s e i
  ws 9d ra p 0a w u a qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r t a s h
  qj t p 9j k rh ig 0h r o a 6 0a rs uf 9g e i p 5g 9h af os
  0f u r e a 5s h qj t p 9j k rh ig 0h r o a 6h j rg uf
  9g e i p 5g 9h af od 0f r u I O u p a 6p 0 e r t
  qa s ep o 9p e i o 6p 0 e r 6tup
  Ugp8n...eature=related

  Final Fantasy X-2, Yuna's Ballad
  u eis d w-u-a u q-u-p a 0-r-o t 2o 6i 0u qet e t q-e-t 0-r-y
  6 0 r qet 6 0 r qey o h v 6v 0 r qet v h 6 0 r qey
  6 w to qu t 6y 0t y qu t w 2e t t 3w t 6r 0 t 5r 0 w
  4 w o 3u 8 0t 2y 6t 9y u 5 q qt y 8i o u 4-8-q-e gl dk ah is
  6 0 r qet o h 6 0 r qey o h f 6 0 r qet l k h 6 0 r qey
  6 w to qu t 6y 0t y qu t w 2e t t 3w t 6r 0 t 5r 0 w
  4 w o 3u 8 0t 2y 6t 9y u 5 q qt y 8i o u 4-8-q-e gl dk ah od is
  vZd-x...eature=related

  Utada Hikaru, First Love
  woag f d s tf d d ts s o d wf d d ws s oa ra s es
  u p s p f s p psg ts u o h o ts a 0a u o f d rs
  a es u p s s d es d 0f o f g 0f s o ua is p s h
  p if g wh y g rf s d w f tf u o s o ts o wa y o h
  o ra es f l 0k o a s ia o u wp y h a r es f l 0k
  o s d rd i s s wd f d wd rs ea es es u p s s
  ia is id g o h w y o a s d rf g f
  t o osf td f d d s wd s wd s wf o s ra s es u psf
  e f p s d 0f g h 0h o g rf d i p psf ia s d f s wp
  d wa y h ra s t osf f td f d d s wd s wd s wf o s
  ra s es u psf e f d s d 0f g h 0j o h rf a i p g s
  wo p s d t s o u tuos
  5F5VB...eature=related

  Can you feel the love tonight
  Intro:
  ft dr h ge
  gw f s o pq
  0o s o u y7 u8 i9 o0

  Verse:
  pq a s d s0 o
  pq a s d ws0
  pq a s d s0 o f
  g9 f d f dw r o

  Chorus:
  th0 f rwd h etf us ip
  q t0 o s eg qf awd q 0 9
  qe p a sw o o ht0 d f s seq s p
  g9 f0 dq f0 dwr q 0 9

  end:
  o th0 f rwd h etf us ip
  e t0 o s eg qf awd q 0 9
  qe p a sw o o ht0 d f s seq s p
  g9 f0 dq sq s8
  d28Yy...eature=related

  Ne-Yo, Mad
  tf o s h l k w y o d k j h g 9 e i f s g q t i f s o
  8u w t o s a 5 9 w y a p o i 2 6 q u t i 4 8 q u t
  8 w t o a s a s 5 9s ws s s d f g 2f 6 q s 4ips 8 q ip
  8uo w t o a s a s 5 9s ws s s d f g 2f 6 q s 4ips 8 q
  o o p 6a 0s ea s a d s 5a 9s wa s a d s 2a 6s qa s o o p
  4a 8s qa s a d s 6a 0s ea s s d s 5 9s ws s s d f g 2f 6
  q s 4o 8p qa s d h j-6ek j g-5wh g d-2qf d 4qo p a s d h
  j-6ek j g-5wh g d-2qf d f d 4qf d f d f d f g 8h w t h h
  5h 9 w h h g f d 2 6 q g 4 8 q f g 8h w t h h 5h 9 w h h
  g f d 2 6 q g 4 8s qs s s a p a 8s w t f h s 5 9s ws s s
  a p a 2s 6 q f h s 4 8s qs s s a p a 8s w t f h s 5 9s ws
  s s a p a 2s 6 q f h s 4 8 q
  8 w t o a s a s 5 9s ws s s d f g 2f 6 q s 4ips 8 q ip
  8uo w t o a s a s 5 9s ws s s d f g 2f 6 q s 4ips 8 q
  o o p 6a 0s ea s a d s 5a 9s wa s a d s 2a 6s qa s o o p
  4a 8s qa s a d s 6a 0s ea s s d s 5 9s ws s s d f g 2f 6
  q s 4o 8p qa s d h j-6ek j g-5wh g d-2qf d 4qo p a s d h
  j-6ek j g-5wh g d-2qf d f d 4qf d f d f d f g 8h w t h h
  5h 9 w h h g f d 2 6 q g 4 8 q f g 8h w t h h 5h 9 w h h
  g f d 2 6 q g 4 8s qs s s a p a 8s w t f h s 5 9s ws s s
  a p a 2s 6 q f h s 4 8s qs s s a p a 8s w t f h s 5 9s ws
  s s a p a 2s 6 q f h s 4 8 q
  tf o s h l k w y o d k j h g 9 e i f s g q t i f s o
  8u w t o s a 5 9 w y a p o i 2 6 q u t i 4 8 q u t p 8 w t
  u o s
  xMYB0...eature=related

  Final Fantasy X-2, Eternity Memory of Lighwaves
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o r
  4t 8 r w 8 w 5t 9 r w 9 q 0 6 r r w 0 3 7 Q w r 9 4t 8 r w 8 w 5t 9 r w 9 q
  0 6 y y w 0 3y w u r w 9 4t 8 r w 8 w 5t 9 r w 9 q 0 6 r r 0 e 3r 7 Q w r 9
  4t 8 r w 8 w 5t 9 r w 9 i 6u t i 3o r u 4y w u 5t w r
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w r
  4eo o o 4eo p 4o t e o t e 3o y e o 3u i o w r i e u 6y w u u t 6 0 w r w t 7wy
  o 6tu et y et 4y w u t 8 q e q 8 r q 8 5t 9 w r w 9 t w 9 y w o 4o t q 8 e q 8
  r q 8 p 5p woa woa woa woa ps wad 5 w r w r y r y o y o a d
  4wt r w 4 w 5wt r w 5 q 60 r r w 0 3 7 Q w r y 4wt r w 4 w 5wt r w 5 q 60 y y w
  0 3wy u r w 0 4wt r w 4 w 5wt r w 5 q 60 r r w 0 3 7 Q w r y 4wt r w 4 w 5wt r
  w 5 i 6wu i 3wo u 4wy u 5wt u
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w o t
  4 8 q w o y 5 9 w e o u 6 0 e r o y 3 7 Q w r u
  m_Kqu...eature=related

  Prelude - Final Fantasy


  890wtyuosdfhlzxvmvxzlhfdsouytw­09 | 6780ertupasfjklxbxlkjfsaputre0­87

  | 890wtyuosdfhlzxvmvxzlhfdsouytw­09 | 6780ertupasfjklxbxlkjfsaputre0­87

  | 4568qwetiopsghjlcljhgspoitewq8­65 |

  79weryopadhjkzvbnbvzkjhdapoyre­w976 | %8(wWtYoOsDhHlZvVvZlHhDsOoYtWw­(

  8 | ^9qeEyipPdgjJzcbBbczJjgdPpiyEe­q9 |

  ^9qeEyipPdgjJzcbBbczJjgdPpiyEe­q9 | 890wtyuosdfhlzxvmvxzlhfdsouytw­09

  | 6780ertupasfjklxbxlkjfsaputre0­87
  5COfb...eature=related

  The Promise - Final Fantasy XIII
  opsk) lkj (ipfh) s
  (ypsh) gfd (easf)
  (9tip) ash (0yod) o
  (qtup) ash (0opd)
  (opsk) lkj (ipfh) s
  (ypsh) gfd (easf)
  (9tip) ash (0yod) o (qtup)
  (9qetsfl) j (ak) (pj)
  (0weroah) (usf)
  (9qetsfl) j (ak) (sl)
  (0werdkz) (osh)
  (%EDhJlZ) (ak) (pj)
  (5qPgJ) (DZ) (gc) (6qghlv) (gc)
  (sl) (hv) (6qgc) (sl) (%qsgJ) I (50osfh)
  (qetudfj) hjk jhjk jhjk jhjk
  (0wryaj) hjk jhjk jhjk jhjk
  (qetusj) hjk jhjk jhjk jhjk
  (50wrydj) hjk jhjk jhjk jhjk
  HOS2x...eature=related

  Ne-Yo, Because Of You
  Y P O o Y
  % ( E Y P O o y ¨ q E t P O o Y8 w Y i P 8 w t Y P O o Y
  % ( E Y P O o y ¨ q E t P O o Y8 w Y i P 8 w t Y P O o Y
  % ( E Y P O o y ¨ q E t P O o Y
  WY yi ti WY yi ti E t Y % ¨ 4
  FiPuY...eature=related

  My Neighbor Totoro, Path Of The Wind
  u y e u y e u y e u y e y t w y t w y t w y t w
  6 u y e u y e 6 u y e u y e 6 y t w y t w 6 y t w y t w 6o
  e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p s 2a 6p 9o i
  3u 9 y e 3u 9 e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p
  s 0a p 3u e 6t 0 w 0 t 0 t r E i 9i E 4i 9 E 9 4 E E i 4i 9 E u y
  6u i 0u y 6t 0 w 0 6u 0 w 0 6u w q 0 E i 9i E 4i 9 E 9 4 E E i 4i
  9 E u y 2u i 0o t 6 e 0 w 5e 9 w 3 9
  e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p s 2a 6p 9o i
  3u 9 y e 3u 9 e t 4y 9 ey u 4t 9 e t 3y 9 wy o 3u 9 wu o 2p 6p 9p
  s 0a p 3u e 6t 9 w 9 t e t y q e q ey u 6t e r t e t y q e q ey
  o 6u e r t o e r t 6eto
  MAswp...eature=related

  Chrono Trigger, 1000 AD Peaceful Days
  8o i u y 9i u y t 9t y u y qe et 5t 5r
  8w 0 wu 0 6i u wy t 4o 6 9 qy 5y 7 9 w
  8w 0 wu 0 6i u wy t 3o 7 0 w r w rp a
  6s t ua tp 3o w u w qp t o i 8u w 7y w
  6t 0r wt 0u y Q e t 5t 6 7 9 wy q 0 9o
  qp t o p 5o r y i 8i w qu y T e ey u
  9yi e qu y 5et 9 wy 9 8t w q w 0 w
  8w 0 wu 0 6i u wy t 4o 6 9 qy 5y 7 9 w
  8w 0 wu 0 6i u wy t 3o 7 0 w r w rp a
  6s t ua tp 3o w u w qp t o i 8u w 7y w
  6t 0r wt 0u y Q e t 5t 6 7 9 wy q 0 9o
  qp t o p 5o r y i 8i w qu y T e ey u
  9yi e qu y 5et 9 wy 9 8t 0 w q 0 u
  9yi e qu y 5et 9 wy 9 8t 0 w q 0 q 0
  jFaAP...eature=related

  The Lion King, Can You feel the Love Tonight
  8u w t w 5y w o w 4i q e i 8i u t w 4e q e t i 8t w t q
  29 2 30 3 4q 4 5w 5 4e r qt 4y t 80 w 5 8 0 4e r qt 8y
  t 8 w 0 8 4e r qt 4t 8y 0t w 8u 9i eu 9y eu 5y 9 w 9 4e
  r qt 4y t 80 w 5 8 0 4e r qt 8y t 8 w 0 8 4e r qt 4u o
  8 u 0 y y 8t 9i eu 9y eu 5y 9 w 9 8o 0 w 8u 5y 7 9o 7u
  6 0r 6t 4e 8 q 8 4 80 w 9t 8i 9 e 9 eu 5y 7 9 7 5 7 9 5
  4 e r 8t q 8 0 8 0w w 5o 7 6u 0 4t t 8e q 8 9i e 8u 0
  9y e 9u 5y 7 9 7 9 7 5 7w 8o 0 w 8u 5y 7 9o 7u 6 0r 6t
  4e 8 q 8 4 80 w 9t 8i 9 e 9 eu 5y 7 9 7 5 7 9 5 4 e r
  8t q 8 0 8 0w w 5o 7 6u 0 4t t 8e q 8 9i e 8u 0
  9y e 9u 5y 7 9 7 9 7 5 7w 8u t 8w t 7o y 7w y 8i qt 8e
  qt 5u t 5w t 4i t 4w t 3u t 3w 0 7o q 8u t 9i t 3u w
  4e r qt 4y t 80 w 5 8 0 4e r qt 8y t 8 w 0 8 4e r qt
  4t 8y 0t w 8u 9i eu 9y eu 5y 9 w 9 4e r qt 4y t 80 w 5
  8 0 4e r qt 8y t 8 w 0 8 4e r qt 4u o 8 u 0 y y 8t 9i
  eu 9y eu 5y 9 w 9 8o 0 w 8u 5y 7 9o 7u 6 0r 6t 4e 8 q
  8 4 80 w 9t 8i 9 e 9 eu 5y 7 9 7 5 7 9 5 4 e r 8t q 8
  0 8 0w w 5o 7 6u 0 4t t 8e q 8 9i e 8u 0 9y e 9u 5y
  7 9 w 9 7 5 6 4 e r 8t q 8 0 8 0w w 5o 7 6u 0 4t t 8e
  q 8 9i e 8u 0 9y e 9u 5y 7 9 w 9 5wyo
  HhDOH...eature=related

  Ý chết quên nguồn :p

  gamevn.com
 2. croket_2512 Moderator

  Số bài viết: 2,191
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích: 38
  Giới tính: Nam
 3. assassin123 New Member

  Số bài viết: 206
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
  Re: Vitural Piano - Dành cho những bạn thích nhưng ko có điều kiện

  Hay đấy . Thank 1 phát mặc dù chưa biết chơi sao
  Không có Virtual Guitar à (Cái chữ Virtual trên 2pic bạn viết sai kìa )
 4. croket_2512 Moderator

  Số bài viết: 2,191
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích: 38
  Giới tính: Nam
 5. n00dly New Member

  Số bài viết: 74
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích: 0
  Re: Vitural Piano - Dành cho những bạn thích nhưng ko có điều kiện

  Bạn ơi cái Guitar nó rẻ lắm, với lại guitar dễ sử dụng hơn so với piano. Còn cái piano loại thường giá đã vài chai rồi, sinh viên nghèo tiền đâu mà mua nỗi @-)
 6. croket_2512 Moderator

  Số bài viết: 2,191
  Đã được thích: 18
  Điểm thành tích: 38
  Giới tính: Nam
  Re: Vitural Piano - Dành cho những bạn thích nhưng ko có điều kiện

  Đánh cái này thấy hay hay, luyện tập thêm gõ phím! :D
 7. toshiro_matsuda Member

  Số bài viết: 39
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 8
  Re: Vitural Piano - Dành cho những bạn thích nhưng ko có điều kiện

  Hix! đang là newbie! khó tập quá! khi nào tập thành thục sẽ pót video cho mọi người nghe!^_^
 8. assassin123 New Member

  Số bài viết: 206
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 9. wilson New Member

  Số bài viết: 11
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  trời trời lên đây rồi hả , hi hi e đang luyện cái nỳ nè :-" , mà đánh còn chậm . Replay thay mấy bác kia đánh như cái máy @@
 10. assassin123 New Member

  Số bài viết: 206
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích: 0
 11. 520vn2009 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 12. nhoclac1191 Member

  Số bài viết: 32
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 6
 13. iloveyou0306 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 14. babykidluck New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 15. khieuvusaigon New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 16. duyminh98 New Member

  Số bài viết: 3
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 17. svtanvu New Member

  Số bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 18. Lykpupi_97 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  Re: Vitural Piano - Dành cho những bạn thích nhưng ko có điều kiện

  mọi người ơi cho em hỏi muốn hỏi đánh mấy bản này thì phải sử dụng phần mềm piano nào ạ ?????? có j mọi người rep lại cho em sớm nha :))) e rất cám ơn
 19. June Xavier New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 20. leduy_tnn New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  bạn ơi . mình thấy bài rửa mặt như mèo thiếu hay sao ý . mà có bài con chim non dễ đánh bạn up lên đi . mình đag mún tập mấy bài dê đánh :) . tks bạn :)
 21. LiuAndy99 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
 22. kientrucnoithatitalia01 New Member

  Số bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Giới tính: Nam

Chia sẻ trang này