1. THÔNG BÁO TUYỂN ADMIN DIỄN ĐÀN 2013
  Tìm kiếm nhà trọ - Ở ghép
  THÔNG BÁO BÁN ÁO SPKT.NET CHO THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN


  HÃY TÌM KIẾM Ở ĐÂY TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI
  {xen:phrase loading}

xem hộ em chương trình này với

Thảo luận trong 'Vi điều khiển - Mạch Số' bắt đầu bởi langtu_online, 22 Tháng mười một 2010.

 1. langtu_online New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0
  xem hộ em chương trình này với các anh chị ơi

  e chao các anh chị! em đang làm thử 1 mạch hiển thị dùng ma trận led chuẩn bị đón tết ấy mà. chương trình nay e viết nhưng mà sao e cho chữ đứng yên được mà khi cho nó dịch từ trái sang phải lại ko đc các anh chị giúp em với
  mạch nguyên lý đây ạ: http://www.mediafire.com/?0j4o98ptu2f0197
  và code đây ạ
  Mã:
  ;dinh nghia cac chan ghep noi vdk voi IC ghi dich cot
  ck1 equ p2.3		;xung ghi dich du lieu ra cot
  data1 equ p2.2		;chan du lieu cua cot
  rck1 equ p2.4		;xung chot du lieu cot
  ck2 equ p2.1		;xung ghi dich cua hang
  data2 equ p2.0		;chan du lieu hang
  rck2 equ p2.1		;xung chot hang
  ;------------------------------------------------
  org 0
  
  main:
  call chay_chu
  jmp main
  ;------------------------------------------------
  chay_chu:
  ;clr data1
  ;setb ck1
  ;setb rck1
  ;nop
  ;nop
  ;clr ck1
  ;clr rck1
  ;clr data2
  ;setb ck2
  ;nop
  ;nop
  ;clr ck2
  ;mov p2,#00h			      ;tat cac led
  setb data2				     ;chan du lieu cua quet hang ( chi can tao mot lan trong 16 xung quet hang)
  ;-------quet 8 hang tren truoc-----------
  mov r2,#1				     ;chua so lan xoay a qua co c; lan dau la1, sau do la+1
  mov r1,#8				     ;bien dem so bit can dich cua hang tren
  mov r0,#16				
  lap_lay_du_lieu_mot_byte_tren:
  mov dptr,#code
  lap_mot_hang_tren:
  mov a,#0
  clr c
  movc a,@a+dptr		       ;lay byte tu bang ma
  mov r3,2
  lap_xoay_trong_byte_tren:
  rlc a					     ;dich a ra co c de day du lieu ra cot
  djnz r3,lap_xoay_trong_byte_tren  ;so lan can xoay: 1+1+1+1...
  mov data1,c		        	;dua co c ra chan du lieu cua 74595 ( cot)
  setb ck1				     ;tao xung day du lieu cot
  nop
  nop
  clr ck1					      ;cat xung day du lieu cot
  inc dptr              ;tang 1 lan de lay cot ke tiep
  ;tao xung chot du lieu o hang (da gui xong mot hang)
  setb rck1				       ;tao xung chot cho ic ghi dich cot
  nop
  nop	
  clr rck1				
  ;can tao xung quet hang
  setb ck2				      ;tao xung ghi dich
  nop
  nop   
  clr ck2					       ;cat xung ghi dich
  ;clr data2				       ;xoa data2
  ;call tao_tre				     ;de thu nhin tung hang
  inc r2					       ;tang bien dem so lan xoay
  djnz r1,lap_lay_du_lieu_mot_byte_tren
  ;-------quet 8 hang duoi-----------
  mov r2,#1				      ;chua so lan xoay a qua co c; lan dau la1, sau do la+1
  mov r1,#8				       ;bien dem so bit can dich cua hang tren				
  lap_lay_du_lieu_mot_byte_duoi:
  mov dptr,#code
  inc dptr				         	;lay tai vi tri ke tiep cua dau tien
  lap_mot_hang_duoi:
  mov a,#0
  clr c
  movc a,@a+dptr		      ;lay byte tu bang ma
  mov r3,2
  lap_xoay_trong_byte_duoi:
  rlc a					     ;dich a ra co c de day du lieu ra cot
  djnz r3,lap_xoay_trong_byte_duoi ;so lan can xoay: 1+1+1+1...
  mov data1,c			       ;dua co c ra chan du lieu cua 74595 ( cot)
  setb ck1			      	;tao xung day du lieu cot
  nop
  nop
  clr ck1				         	;cat xung day du lieu cot
  inc dptr				      	;tro toi byte ke tiep
  inc dptr					     ;2 lan tang dptr (vi mot cot co 2byte)
  ;tao xung chot du lieu o hang (da gui xong mot hang)
  setb rck1				;     tao xung chot cho ic ghi dich cot
  nop
  nop	
  clr rck1				
  ;can tao xung quet hang
  setb ck2				         ;tao xung ghi dich
  nop
  nop
  clr ck2					      ;cat xung ghi dich
  clr data2				      ;xoa data2
  ;call tao_tre			     	;de thu nhin tung hang
  inc r2					     ;tang bien dem so lan xoay
  djnz r1,lap_lay_du_lieu_mot_byte_duoi
  djnz r0,lap_mot_hang_tren           ; dich du lieu va quet 16 cot
  ret
  ;-------------------------------------------
  tao_tre:  
  mov r5,#1
  de:
  mov r6,#1
  djnz r6,$
  djnz r5,de
  ret     
  code: 
  DB 0H,0H,0H,0H,0H,0H,18H,0H,18H,0H,18H,0H,18H,0H,0F8H,3FH,0F8H,3FH,18H,0H,18H,0H,18H,0H,18H,0H,0H,0H,0H,0H,0H,0H 
  end
 2. langtu_online New Member

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 0

Chia sẻ trang này